• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dziecko ...

Nawigacja

Dziecko zdolneDziecko zdolne


Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twrczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.

To my- dorośli, rodzice i nauczyciele powinniśmy odgrywać znaczącą rolę w zapewnieniu im pełnej samorealizacji. Pomagając dziecku w drodze do wspaniałej przyszłości wzbogacamy nie tylko świat dziecka, ale także swj własny.

Między naukowcami i badaczami istniał spr, czy inteligencja zasadniczo zdeterminowana przez geny i środowisko ma wpływ na jej poziom. 40 lat temu można było spotkać skrajne poglądy między natywistami i empirystami. Istnieli tacy, ktrzy wierzyli, że środowisko nie ma żadnego wpływu na spuściznę genetyczną i "dobre" wychowanie.

Każde zaś dziecko wychowywane w dobrych warunkach mogłoby okazać się geniuszem.

Na szczęście dzięki dokonanym badaniom i postępom w nauce, obie strony zbliżyły się do siebie w poglądach. Nie ma wątpliwości, że grne granice możliwości intelektualnych determinuje mzg. Nawet najlepsze geny tworzące najbardziej sprawny umysł, będą ograniczane fizycznymi cechami substancji chemicznych, z ktrych składa się mzg. Obliczono, że nawet najświetniejsi myśliciele, naukowcy, wykładowcy uniwersytetw i filozofowie korzystają z mniej niż połowy całej zdolności umysłu, podczas gdy przeciętny człowiek wykorzystuje tylko ułamek dostępnych mu zdolności intelektualnych.

Specjalne zdolności u dzieci są wynikiem nie tylko rozwijającego się umysłu, lecz rwnież mogą być określane przez sposb, w jaki byliśmy wychowywani. Np. dziecko mieszkające w mieście jest zazwyczaj bardziej wyczulone na ruch uliczny, niż jego rwieśnik ze wsi, ktre lepiej zauważa ptaki i zwierzęta.

Dziecko zdolne to takie, ktre posiada umiejętność dostrzegania problemw i przystępuje do rozwiązywania ich w sposb najbardziej logiczny i skuteczny.

Dzieci poniżej piątego roku życia podchodzą do problemu w taki sposb, że im większy nacisk kładą na osiągnięcie sukcesu, tym intensywniejsze będzie ich uczucie lęku i tym szybciej ono ustąpi. Agresja, apatia i lęk są powszechnymi reakcjami na frustrację wśrd dzieci i dorosłych.

Z dotychczasowych rozważań można wnioskować, że istnieją metody, dzięki ktrym dziecko wyrasta na uzdolnionego człowieka, albo uczy się metod, ktrych wynikiem są osiągnięcia powyżej własnych możliwości. Wrodzona obietnica geniuszu, z ktrą przychodzi na świat większość dzieci, nie jest realizowana, ponieważ dziecku przeszkadza się w rozwijaniu jego uzdolnień. Dziedziczone zdolności, ktre powinny być rozwijane w zetknięciu z pozytywnymi bodźcami otoczenia, są ograniczane przez bodźce negatywne. Problem w dużej mierze nie dotyczy tego, jak zapobiegać wbijaniu im do głowy tego, że są głupie (czyli uczeniu ich bycia głupimi), lecz umacnianie i przekonywanie ich o własnych zdolnościach i nieograniczonych możliwościach. Każde dziecko jest jednostką niepowtarzalną. Nawet dziecko wychowujące się w domu, ktry uchodzi za środowisko powodujące zahamowanie rozwoju umysłowego, może wyrosnąć na wspaniałego, mądrego człowieka.

Dawid Levis w swojej książce pt.: "Jak wychować zdolne dziecko" rozważa pojęcia, ktre mają wpływ na rozwj (lub ograniczenie) wrodzonego geniuszu. Jednym z nich jest bezradność.

Myśl, ktra wyraża się w przypuszczeniu, że wszyscy ludzie (zarwno dorośli jak i dzieci) mogą nauczyć się bezradności, powstała na podstawie wielu eksperymentw przeprowadzonych przez Martina Seligmana w latach 60-tych. Seligman twierdzi, że ludzie mogą nauczyć się być bezradnymi, a stawszy się takimi, mogą negatywnie i nieskutecznie reagować na wiele sytuacji.

Dzieci poniżej 5 roku życia z jednakową łatwością opanowują dobre i złe "lekcje". Jeżeli dziecko nauczy się tego, że może osiągnąć sukces, to będzie zachowywało się w taki sposb by go uzyskać. Świat takiego dziecka wydaje mu się często oderwany od logiki i zdrowego rozsądku.

Są one skazane na postawy, poglądy, uczucia, wierzenia, niepokoje i złość dorosłych, same natomiast łatwo przyjmują postawę bezradną. Częsta niekonsekwencja dorosłych sprzyja powstawaniu bezradności u dzieci.

Rwnież bezustanne pochwały lub kary bez względu na to, czy okoliczności usprawiedliwiają je, mogą stać się z tych samych powodw szkodliwe. Jeżeli bezustannie chwalimy dziecko, bez względu na to czy zachowuje się źle, ogarnia ich poczucie bezradności. Jeżeli dziecko ma pojmować świat w sposb rozumny, to świat musi mieć dla niego sens. Nie będzie go miało wtedy, gdy bezustannie będzie słyszało, że każde jego zachowanie jest idealne i wspaniałe, nawet wtedy, gdy zachowuje się źle.

I właśnie sensowny świat w życiu dziecka jest kolejnym pojęciem wpływającym na rozwj uzdolnionych dzieci. Kładzie się duży nacisk na konieczność zapewnienia, iż lekcje, ktre dziecko osiągnęło podczas pierwszych 5 lat życia, nie wykształciły w nim poczucia bezradności.

Aby rozwijać zdolności intelektualne dziecka należy zapewnić mu swobodę dorastania. Należy pozwolić dziecku na jak największą swobodę poruszania się, obserwowania, dotykania, itp. Musi ono mieć jak najwięcej możliwości widzenia i odkrywania wszystkiego, co go otacza. Tego rodzaju doświadczenia kształtują rozwj umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci, ktrych umysły rozwijają się prawidłowo wykazują dużą ochotę poznania dokładnych metod wykonywania operacji manualnych, w celu zdobycia podstaw samodzielnej pracy. Uczenie dzieci praktycznych sposobw wykonywania czynności nie ograniczy ich wyobraźni, lecz pozwoli im uzyskać środki korzystnego rozwoju. Z tego powodu trochę bardziej formalne podejście do nauczania będzie prawdopodobnie bardziej korzystne dla inteligentnych dzieci, od trochę bardziej przypadkowej, swobodnej atmosfery panującej w nieformalnych grupach zabaw.

W czasie uczenia dzieci zdolnych należy pamiętać o ważnych zasadach:

- Pozwalamy dziecku brać aktywny udział w zajęciach.

- Pozwalamy dziecku popełniać błędy i uporać się z ich skutkami,

- Nagradzamy inicjatywę, dociekliwość, oraz zadawanie pytań,

- Zachęcamy dziecko do odkrywania i wymyślania,

- Koncentrujemy nauczanie na wrodzonej potrzebie dziecka dokonywania odkryć dotyczących świata, w ktrym żyje,

- Nie narzucamy wiedzy dziecku zbyt wcześniej, gdyż straci ono orientację i szybko się znudzi.

Inteligentne, uzdolnione dziecko przedszkolne osiągające sukcesy może doświadczyć widocznego i czasem trwałego zmniejszania umiejętności w chwili, gdy rozpoczyna naukę w szkole. Twrczy umysł 5-6 latka może szybko nasunąć mu wniosek, że oryginalność i wyobraźnia nie są najlepszymi sposobami zdobycia sukcesu w klasie oraz, ze konwencjonalność lepiej się opłaca.Pewien psycholog specjalizujący się w kształceniu L.S.hollingworth oszacował w latach czterdziestych, że w przeciętnej szkole dzieci z ilorazem inteligencji 140 marnowały połowę swojego czasu, a dzieci z ilorazem inteligencji 170- marnowały prawie cały swj czas. Po 30 latach sytuacja uległa zmianie na lepsze, dlatego, że poziom inteligencji i twrczości okazywany przez dzieci rozpoczynające naukę w szkole jest prawdopodobnie wyższy niż nawet 10 lat wcześniej. Ten wzrost wynika ze zwiększonego pobudzenia podczas pierwszych pięciu lat życia ze strony rodzicw i pedagogw, ktrzy wykazują lepsze zrozumienie dla potrzeb najmłodszych.

Los wyjątkowo zdolnego dziecka bardzo rzadko bywa pomyślny. Często natomiast dziecko jest obwiniane przez dorosłych, za to, że za mało prbuje. Te dzieci są często leniwe, gdyż aż nazbyt łatwo przychodzi im dotrzymać standardw ustanowionych przez ich rwieśnikw. Ponieważ nie osiągają tych sukcesw, dla ktrych są stworzone, zamykają się w sobie, tracą zainteresowanie tym, co się dzieje w otoczeniu i często uciekają się do agresji, chuligaństwa lub przestępczości.

Uważamy za rzecz oczywistą to, że uzdolnione dziecko jest jednakowo doceniane przez nauczycieli i rodzicw, w szkole i w domu, że zarwno nauczyciele i rodzice myślą identycznie o jego szansach odniesienia sukcesu w życiu dorosłym, oraz że dzieci chcą być rwnież uzdolnione.

Można udowodnić, że każde z tych założeń odnośnie do wartości uzdolnionego dziecka może być kwestionowane. Dane empiryczne dotyczące tych założeń wykazują, że uzdolnione dziecko nie jest jednakowo doceniane przez nauczycieli i rodzicw w domu i w szkole. ("Phi Delta Kappa", tom 40, nr2, listopad 1958).

To stwierdzenie jest poparte wynikami ankiety przeprowadzonej przez D.Levisa, ktra tworzyła część badań nad nieprzeciętnie uzdolnionymi dziećmi (wybitnymi). Z uwagi na zasadnicze rżnice poglądw między nauczycielami a rodzicami odnośnie tego, co oni uważają za inteligentne zachowanie się, nie dziwi to, że wiele matek i wielu ojcw odczuwa niepokj zamiast dumy, jeżeli ich dzieci sprawiają wrażenie nieprzeciętnie inteligentnych, lub twrczo uzdolnionych. Niektrzy z nich nawet wstydzą się tego i ostrzegają swoje dzieci przed "przemądrzałym zachowaniem się", aby inne nie widziały w nich dziwakw.

Henry Collis powiedział:

"Jedną z najbardziej mylnych idei jest to, że wszyscy rodzice pragną mieć uzdolnione dziecko. Pragną bystrych, nawet bardzo bystrych dzieci, ktre będą zdawały egzaminy i utrzymują ich w ślepej miłości. Jednakże z wyjątkiem wypadkw, kiedy oni sami są nieprzeciętnie uzdolnieni, przeważnie nie ufają pojęciu uzdolnienia, oraz nie znają problemw, jakie mogą z tego faktu wyniknąć".

Czym uzdolnione dzieci rżnią się od innych?Najbardziej widoczną rżnicą między dziećmi uzdolnionymi, a innymi, są wykazywane przez te pierwsze wyjątkowe zdolności lub umiejętności. Na przykład, dar wczesnego czytania lub pisania, nieprzeciętne uzdolnienia matematyczne lub wcześnie ujawniony talent muzyczny, może to iść w parze z dojrzałą inteligencją, talentem twrczym lub jednym i drugim. Zdolne dziecko zawsze zachowuje się w sposb wyjątkowy.Istnieją rwnież inne rżnice, ktre są o wiele mniej oczywiste oraz o wiele trudniejsze do rozpoznania, lecz nie mniej istotne od wyżej wymienionych. Uważam, że stanowią one podstawę, na ktrej opierają się nieprzeciętne zdolności uzdolnionych dzieci. Dotyczą one, między innymi, stopnia pewności siebie, z jakim dziecko przystępuje do rozwiązania nieznanego mu problemu oraz rozpiętości uwagi, ktre poświęca ono rozwiązaniu tego problemu. Inne ważne czynniki to obraz własnego " ja " dziecka oraz opinia jaką dorośli mają o nim.Uzdolnione dzieci przejawiają zazwyczaj zgodną ze stanem faktycznym wiarę we własne zdolności i pozytywną samoocenę. Sprzyja to przyjęciu przez dziecko takiego podejścia do rozwiązywania problemw, ktre wieńczy sukces. Dzieci, ktre oceniają siebie negatywnie, myślą o sobie jako o niezdolnych, podchodzą do problemw w sposb, ktry prawdopodobnie nie umożliwi im znalezienia prawidłowej odpowiedzi. Ta rżnica w postrzeganiu siebie jest według mnie jedną z najbardziej istotnych rżnic dzielących uzdolnione dzieci od przeciętnych. Nie dotyczy ona jednak wszystkich. Jest wiele bardzo inteligentnych dzieci, ktre nie wykazują pewności siebie i widzą siebie w negatywnym świetle. Są rwnież takie dzieci, ktrych ograniczone możliwości nie uzasadniają wiary pokładanej we własne możliwości.Zazwyczaj powodem powstania rozbieżności między obrazem własnego "ja", a rzeczywistością jest zniekształcony odbir informacji dostarczanych przez działanie. Dziecko po prostu nie zdaje sobie sprawy ze skuteczności swojego postępowania, stąd nie potrafi wyrobić sobie obiektywnego sądu o własnych umiejętnościach. Innym powodem tego stanu zachowania dzieci zdolnych mających zaniżoną samoocenę jest fakt, że dostrzegają one w danej sytuacji więcej problemw niż inne dzieci. Czynią tak dlatego, że ich podejście do danego zadania jest o wiele bardziej realistyczne i przez to wykazują o wiele większe niezdecydowanie, gdy przyjdzie im je rozwiązać. Często dzieci osiągające sukcesy można podejrzewać o brak pewności siebie, gdyż przyjmują o wiele poważniejszą i bystrzejszą postawę wobec stawianych im zadań.Jedną z zasadniczych rżnic między dziećmi utalentowanymi, a tymi o przeciętnych zdolnościach jest umiejętność dostrzegania problemw. Uzdolnione dzieci przeważnie stawiają czoło z pewnością siebie, ktra oparta jest na realistycznej ocenie trudności, jakie one sobą przedstawiają. Dzieci, ktrych umiejętność oceny specyfiki zadania jest mniej wyrobiona, zaczynają się lękać, zanim jeszcze zaczną je rozwiązywać. Dzieci zdolne nie przyjmują bezkrytycznie kwalifikacji danego problemu jako trudnego do rozwiązania. Same oceniają stopień trudności. Utalentowane dziecko po rozwiązaniu problemu uważnie przygląda się odpowiedzi i kręci głową. Nie sprawdza jej.Jeśli popełniło błąd, zaczyna od początku. W tym wypadku dochodzi do konstruktywnego sprzężenia zwrotnego między dzieckiem, a problemem. Dziecko nie tylko trafia na prawidłowe rozwiązanie, nie tylko rozwiązuje problem, lecz uczy się rozwiązywania problemw w ogle. Dziecko mniej zdolne, gdy rozwiązuje to samo zadanie, dochodzi do odpowiedzi, przelotnie patrzy na nią, aby następnie oddać rozwiązane zadanie dorosłemu do sprawdzenia. Popełnia błąd, z ktrego nie zdaje sobie sprawy. Dziecko to czuje ulgę, gdyż uzyskało jakiekolwiek rozwiązanie. Sam problem zostaje natychmiast odrzucony. Nie ma miejsca w tym wypadku na sprzężenie zwrotne umożliwiające sprawdzenie, czy wynik był prawidłowy.Uczeń zdolny rżni się od innych dzieci. Już w dzieciństwie wyprzedza rwieśnikw pod względem rozwoju psychofizycznego. Ma wzmożone potrzeby poznawcze. Interesuje się otoczeniem, poszukuje zadań, rozwiązując je rżnymi sposobami. Cechuje go dociekliwość, ciekawość intelektualna. Pragnie zgłębić konkretne zagadnienia i nie poprzestaje na powierzchownym ich poznaniu. Uczeń zdolny ma duże możliwości zapamiętywania i przetwarzania informacji. Poszukuje nowych sposobw rozwiązywania sytuacji problemowych. Dziecko wybitnie zdolne organizuje sytuacje i ludzi w struktury według określonego porządku. Charakteryzuje go bogaty zasb słownictwa i łatwość wysławiania się. Uczeń zdolny myśli krytycznie, ma duże oczekiwania i wymagania od innych. Jest twrczy i innowacyjny. Kolejna cecha poznawcza to duża podzielność uwagi i koncentracja na zagadnieniu. Inną cechą osb uzdolnionych jest indywidualizm i oryginalność sprzyjająca aktywności twrczej. Dla uczniw zdolnych typowa jest rżnorodność zainteresowań i zdolności. Uczniowie zdolni są bardzo wrażliwi na krytykę. Mają wyraźną potrzebę być akceptowanymi przez innych.Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom zdolnym opieki pedagogicznej i psychologicznej. Nauczycieli powinni respektować ich potrzeby, ktre wynikają ze szczeglnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Tworzenie specjalnych programw nauczania sprzyjać będzie harmonijnemu ich rozwojowi. Potrzebna też jest dobra atmosfera wokł tych uczniw, aby obdarzone szczeglnymi zdolnościami i talentami mogły jak najlepiej rozwijać je ku własnemu pożytkowi i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.


Przykadowe prace

Kongres ojcw demokracji.

Kongres ojcw demokracji. Vaclav Havel – Witam państwa na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Ojcw Demokracji. Dzisiaj rozstrzygać będziemy bardzo istotną kwestię – kto oddał demokracji największe zasługi? Kto poświęcił dla niej najwięcej? Dzię...

Stefan Żeromski

Stefan Żeromski Stefan Żeromski (1864-1925) Życiorys: Stefan Żeromski używał pseudonimw: Maurycy Zych, Jzef Katerla. Urodzony w tragicznym roku 1864, wzrastał w dławiącej atmosferze "Kraju Przywiślańskiego", w Kielcach, małym prowincjonalnym mieście, ktre...

Spłka komandytowo-akcyjna

Spłka komandytowo-akcyjna Spłka komandytowo-akcyjna super temat! Jest spłką osobową majacą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w ktrej wobec wierzycieli za zobowiązania spłki co najmniej jednen wspłnik odpowiada bez ogranicze ...

Elektroliza soli stopionych

Elektroliza soli stopionych Elektroliza stopionych bezwodnych elektrolitw przebiega podobnie jak w roztworach. Jony, ktre w stałym elektrolicie są uporządkowane w sieciach krystalicznych, po stopieniu poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach, podobnie jak w roztworze. Po poł...

Interpretacja Mury Jacka Kaczmarskiego

Interpretacja Mury Jacka Kaczmarskiego ?Mury? Jacka Kaczmarskiego to luźne tłumaczenie pieśni ?L'Estacav? hiszpańskiego pieśniarza Llusa Llacha. Pieśń, ktrą śpiewał Llus Llach na stadionie w Barcelonie stała się symbolem walki Katalończykw o niepodległoś...

Zanieczyszczenia środowiska i ich skutki

Zanieczyszczenia środowiska i ich skutki ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wp&#...

Porwnaj funkcjonowanie motywu szatana w wybranych utworach literackich rżnych epok.

Porwnaj funkcjonowanie motywu szatana w wybranych utworach literackich rżnych epok. ?(...) o wielkiej rzeczy traktować dzisiaj będziemy ? a może zresztą nie wielkiej wcale, co mwię, pewnie, że niewielkiej, małej, maleńkiej, najmniejszej na świecie, to jasne, bo jeś...

Akcje i obligacje

Akcje i obligacje Obligacja – papier wartościowy, w ktrym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują więc w seriach. W pr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry