• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Dzieje Ce...

Nawigacja

Dzieje Cezarego Baryki w punktach!Dzieje Cezarego Baryki w punktach!
1. Młodość w Baku
? Dobre wychowanie, dobrobyt, nauki,
? Silne więzi z rodzicami, szczeglnie z ojcem,
2. Wczesna młodość
? Wyjazd ojca na wojnę,
? Zafascynowanie rewolucja,
? Wyczekiwanie na Ojca w porcie,
? Śmierć Matki,
? Uczucie samotności, metamorfoza
? Praca przy grzebaniu trupw po wojnie Ormiańsko ? Tureckiej
3. Spotkanie z ojcem
? Wyjazd do Polski,
? Pokusa poznania prawdziwej ojczyzny,
? Inne spojrzenie na rewolucje, bardziej negatywne,
? Śmierć Ojca
4. Przyjazd do Polski
? Rozczarowanie polską rzeczywistością,
? Przyjazd do warszawy,
? Zatrzymanie się u Szymona Gajowca,
? Podjęcie studiw medycznych,
? Wstąpienie do Armii, udział w wojnie,
5. Wojna
? Zaprzyjaźnienie się z Hipolitem Wielosławskim,
? Uratowanie Hipcia z opałw, wysławienie się tym czynem,
6. Nawłoć
? Poznanie życia polakw, zainteresowanie,
? Poznawanie nowych osb,
? Flirtowanie z Karolina,
? Poznanie Laury, miłość, romans,
? Odrzucenie Karoliny, nie zwracanie uwagi na Wandę,
? Nocne przechadzki do laury,
? Sprzeczka z narzeczonym Laury,
? Wyjazd do Chłodka,
? Obserwowanie skrajnej nędzy, myśli o rewolucji,
? Wyjazd do Warszawy.
7. Warszawa
? Kontynuacja studiw,
? Praca w kancelarii gajowca,
? Rozdarcie wewnętrzne między ideami Gajowca a komunistw,
? Ostatnie spotkanie z Laura, odrzucenie jej miłości,
? Samotny pochd koło demonstracji robotnikw.


Przykadowe prace

Analiza i interpretacja wiersza Juliana Przybosia pt. Widzenie katedry w Chartres

Analiza i interpretacja wiersza Juliana Przybosia pt. Widzenie katedry w Chartres Widzenie katedry w Chartres ma budowę nieregularną. Na podstawie zastosowanych graficznych wyodrębnień fragmentw można powiedzieć, iż wiersz składa się z 5 części: zwrotki pierwszej, poje...

"Na podstawie fragmentu "Mistrza i Małgorzaty przedstaw zasady działania państwa totalitarnego. W wypracowaniu odwołaj się też do innych przykładw totalitaryzmu z

"Na podstawie fragmentu "Mistrza i Małgorzaty przedstaw zasady działania państwa totalitarnego. W wypracowaniu odwołaj się też do innych przykładw totalitaryzmu z powieści Michała Bułhakowa." Michał Afansjewicz Bułhakow urodził się 3 V 1891 roku w Kijowie. ...

Wartości.

Wartości. Do F. - WARTOŚCI... Tak jak w podstawowym wykresie funkcji kwadratowej, jak w podstawowym szkicu paraboli, w życiu ludzkim możemy określić wartości dodatnie i ujemne, swoje przeciwieństwa, wartości dobra i zła, piękna i brzydoty. Każda z wartości...

Dwudziestolecie Miedzywojenne

Dwudziestolecie Miedzywojenne Dwadzieścia lat między dwiema wojnami światowymi to nie tylko czas ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, mediatyzacji i demokratyzacji społeczeństwa, unowocześnienia technicznego, wzrostu roli kobiet, czy rewolucyjnych teorii naukowych Einsteina i Freuda. To także okr...

Najazd Szwedw na Jasną Grę

Najazd Szwedw na Jasną Grę Przygotowanie do obrony Jasnej Gry. Narada. Kiedy w połowie XVII wieku uwaga Polski zwrcona była na zagrożone przez Tatarw, Kozakw i wreszcie Moskwę wschodnie granice kraju, niespodziewanie z płnocy w roku 1655 runęła na nią naw...

Majątek firmy

Majątek firmy MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urz...

Kobieta w starożytnym Izraelu

Kobieta w starożytnym Izraelu Rola kobiety w starożytnym Izraelu SPOSB ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W STAROŻYTNYM IZRAELU Jednym z podstawowych obowiązkw ojca względem syna było wyszukanie mu kandydatki na żonę. Rolę tę w przypadku śmierci ojca pełni ...

Wolontariat jako nowa forma pomocy społecznej

Wolontariat jako nowa forma pomocy społecznej W swojej pracy chciałabym zająć się pojęciem wolontariatu jako nowej formy pomocy społecznej. Cofnę się nieco w przeszłość bowiem już w latach siedemdziesiątych mowa była o wolontariacie. Tę f...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry