• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Dzieje z...

Nawigacja

Dzieje zamku Horeszkw.Dzieje zamku Horeszkw.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmikw i narad szlachty, podczas ktrych pito wino z wielkich kuflw. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku, pan godził zwaśnionych chłopw, bawił swych gości rozmową, podczas gdy młodzież wprawiała się w szermierce na dziedzińcu.Gerwazy, z racji swego wieku, jest skarbnicą dawnej tradycji szlacheckiej, obyczajw i obowiązkw. Zna wszystkie okoliczne rody i ich koligacje. Jest człowiekiem pełnym szacunku dla powinności szlacheckich, odważny w boju, wierny Horeszkom, to patriota wspierający Konstytucję 3 Maja.Relacja klucznika na temat Jacka Soplicy zabarwiona jest niechęcią. Podkreśla ubstwo Jacka, kłtliwość, łatwe sięganie do szabli, zarozumialstwo pozwalające mniemać iż poślubi Horeszkwnę. Najpoważniejsze oskarżenie jednak brzmi: zabjca. A raczej skrytobjca, ktry strzela do Polaka n sięniętego przez moskiewskie wojska. Zatem zdrajca i tchrz. Nasuwa się pytanie: skoro Jacek tak mało znaczył, tak ubogi miał majątek, skąd w szacunek pośrd szlachty ? Dlaczego wdawał trzystu głosami na sejmikach i sejmach? Dlaczego go zwano Wojewodą? Dlaczego tak często goszczono na zamku? Klucznik pomija wiele istotnych cech charakteru Soplicy dobierając tylko te ciemne. Można go jednak usprawiedliwić: był przy śmierci Stolnika.Narrator relacjonuje tylko: weszli w zamek, weszli w sień. I oddaje głos Gerwazemu.


Przykadowe prace

Awangarda krakowska

Awangarda krakowska Awangarda krakowska ukształtowała się na początku lat 20 XX w. za sprawą działalności poetw skupionych wokł Tadeusza Peipera* i wydawanego przez niego pisma "Zwrotnica". W skład Awangardy Krakowskiej wchodzili m. in.: Adam Ważyk, Julian Przyboś, Jan Brz...

Nauka i technika w I poł XX wieku

Nauka i technika w I poł XX wieku Rewolucja naukowcw Nawet dwie wielkie wojny nie zmieniły wspłczesnego świata tak bardzo jak nauka. To ona ponosi poważną - jeśli nie głwną - odpowiedzialność za ogromny przyrost demograficzny i powiązanie całego ś...

Przeszkody małżeńskie

Przeszkody małżeńskie PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO 1. Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte z powodu jakiejś przeszkody tzw. zrywającej: Kanony 1089-1084 – kodeksu kanonicznego Z uwagi na pochodzenie wyr&...

Wos-sciąga

Wos-sciąga Michał Gorbaczow- w latach 1985-91 sekretarz generalny KC KPZR, inicjator pierestrojki w latach 1990-91 pierwszy i ostatni prezydent ZSRR, w roku 1990 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Ronald Reagan- prezydent USA w latach 1981-89, po przez konsekwętną politykę zagraniczną w...

Leopold Staff.

Leopold Staff. - Staff wypełnia lukę, jaka powstała w poezji polskiej po odejściu romantykw i poetw okresu pozytywizmu, ktrzy kontynuowali temat patriotyczno-społeczny poprzednikw - Odnawia związki poezji polskiej z poezją europejską, usiłuje skupić- w swojej twrczo"...

Historia lata 1918-1970

Historia lata 1918-1970 1918 rok -ośrodki władzy w Polsce : Rada narodowa księstwa cieszyńskiego(19 października); Polska komisja likwidacyjna(28 października); Rada regencyjna(powołana przez okupanta); Tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej(6/7 listopada- manifest: przymusowe...

Nowy Ład międzynarodowy

Nowy Ład międzynarodowy 1. Bilans I Wojny Światowej - I wojna światowa nie przyniosła rozwiązania problemw - skapitulowane Niemcy nie uznają się za pokonane - załamanie się starego porządku w Europie Środkowej i Wschodniej (rozpad monarchii austro - węgiersk...

Pojęcia i Postacie- Od Sasw do Rozbiorw

Pojęcia i Postacie- Od Sasw do Rozbiorw POJĘCIA: Unia- związek państw połączonych nie tylko głową państwa ale rwnież sprawami wojskowymi, finansowymi, zagranicznymi. Traktat trzech czarnych orłw- Rosja, Austria i Prusy ( każde z tych państw miało...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry