• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Edyp jako...

Nawigacja

Edyp jako człowiek i władcaEdyp jako człowiek i władca
Edyp jako człowiek

Bohaterem tragedii Sofoklesa pt. ?Król Edyp? jest sam Edyp, władca Teb.

Na początku utworu myśli, że jest synem Polibosa i Merope z Koryntu. Jest zaś porzuconym dzieckiem Jokasty i Lajosa, którego zabił.

Jako człowiek pragnął żyć spokojnie w zgodzie ze światem, próbował oszukiwać przeznaczenie. Bohater będący pełen troski i miłości do swojego ludu rozmawiał z kapłanem, który prosił go o pomoc i ratunek. Edyp cieszy się szacunkiem i dba o losy państwa ?Ja Edyp sławą cieszący się ludzi?, gdy miasto Teby nawiedzają różne nieszczęścia i zarazy poddani ufając mu zwracają się do niego o pomoc. ?jeśli nie tobie zaufać to ? komuż dzisiaj znowu błagamy Cię : ?Pomóż?. Kiedy wysłuchał ludu wołającego o pomoc zaczyna przekładać interesy swoje na dobro państwa i interesuje go lud nawiedzony zarazami. ?bardziej mnie ręka cierpienie ludu niż własna udręka?. Pragnie pomóc ludowi w nawiedzonych klęskach ? spłacę dług Bogu i dług naszej ziemi?. Posłuszny bogom i wyroczni:

?Lecz skoro wróci ? to byłbym przewrotnym

Gdybym za głosem nie postąpił boga?.

Człowiek czynu, inteligentny ? wyzwolił miasto, odgadując zagadkę Sfinksa, tylko on wymyślił rozwiązanie:

?Tyś, bo przybywszy stary gród Kadmisa

Od strasznych ofiar dla Sfinksa wyzwolił?.

Jako sprawiedliwy i zapobiegliwy władca wydaje wyrok na zabójcę Lajosa ma na uwadze dobro miasta. Porywczy i gwałtowny charakter Edypa widzimy, kiedy na drodze napotyka Lajosa, którego zabija w wyniku sprzeczki. Jego usposobienie jest uzależnione od sytuacji, w rozmowach z Kreonem zachowywał się gwałtownie i porywczo. Podejrzliwy wobec Kreona oskarża Terezjasza i Kreona o zdradę. Chór mówi:

? Nam mowa starca wydała się gniewna

I twoja także, Edypie, a przecież

To nie na czasie?.

Kreon zwraca mu uwagę:

? Ale nie rzucaj niepewnych podejrzeń

Bo się nie godzi złych mienić prawymi

Ni prawych złymi bez wszelkiej przyczyny?.

W kontaktach z córkami ukazywał swą łagodną naturę będąc miłym człowiekiem, kochającym ojcem. Martwił się o los swoich dzieci, błaga Kreona o opiekę nad córkami:

? O Dziadki! Gdzież wy? Nie strońcie ode mnie

Niech was obejmę w miłosnym uścisku!?.

Bohater utworu nosi cechy pozytywne i negatywne. Należy do grona ludzi porywczych, pewnych siebie i gwałtownych. Bywa denerwujący w swoich kłótniach i uporze. Współczucie budzi bezradność Edypa wobec losu, jego klęska. Jest pyszny ? postrzega siebie jako wzór ? zbawcę Teb, ufa tylko sobie. Staje się przyczyną nieszczęść miasta. Jest też szlachetny. Społeczność ceni jako władcę. Mimo wszystko Edyp wydaje mi się postacią pełną heroizmu. Na przekór Bogom stara się uniknąć złą.

Cechy charakteru jakie mamy opisane przez pisarza, wyzwalają w czytelniku uczucia. Pozwalają jednoczyć się z bohaterem. Edyp przedstawiony jako mąż ma cechy ludzkie takie jak my: dobre i złe. Stał się reprezentantem każdego z nas, człowieka który skazany został na taki, a nie inny los i nic nie jest w stanie zrobić.


Przykładowe prace

Cesarstwo Rzymskie wobec chrześcijaństwa– od prześladowań do religii panującej.

Cesarstwo Rzymskie wobec chrześcijaństwa– od prześladowań do religii panującej. Postawa mieszkańców Cesarstwa rzymskiego wobec chrześcijan ulegała przez wieki zmianom. Począwszy od prześladowań, mające swój początek po pożarze Rzymu w 64 r. n.e., koń...

Czym jest wolność ?

Czym jest wolność ? Wolność jest jednym z głównych problemów do dziś poruszanych w dziedzinie filozofii, zakłada istnienie czegoś co potrafi świadomie podejmować decyzje. Stanowisko dererministyczne, wg. którego wszystkie wydarzenia są nieuniknione a ich konsekwencje nie do...

Motywy literackie

Motywy literackie BEZDOMNOŚĆ: Ojciec Goriot, Skawiński Latarnik Henryk Sienkiewicz, Irma Siedenmann Początek Andrzej Szczypiorki – po skończeniu wojny nie czuła się dobrze na obcej ziemi, do której musiała wyjechać z powodu swojego żydowskiego pochodzenia., Ludzie bez...

Etyka i etyka zawodowa

Etyka i etyka zawodowa Mimo, iż napisano, opublikowano i wygłoszono wiele artykułów, książek i referatów poświęconych kwestiom etycznym wywołanym nie tyle "numerologicznym" przełomem stuleci, ile autentycznym kryzysem moralnym doświadczanym współcześnie, to powstają...

Istota i pojęcie prawa

Istota i pojęcie prawa Istota i pojęcie prawa Istota prawa ? cechy prawa uznawane za ważne i wyróżniające ? Kierunek pozytywistyczny ? Kierunek prawnonaturalny ? Kierunek realistyczny 1. Kierunek pozytywistyczny (druga połowa XIX w. i początek XX w.) ? najwybitniejsi prze...

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny: 1. Jak powstały złoża węgla? 2. Podział Węgla kopalnego. 3. zastoaowanie wegla kopalnego. 4. jak powstał węgiel ko

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny: 1. Jak powstały złoża węgla? 2. Podział Węgla kopalnego. 3. zastoaowanie wegla kopalnego. 4. jak powstał węgiel kopalny. 5. zastosowanie ropy naftowej i gazu ziemnego 6. informacje ogolne Wegle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny. 1. Jak ...

Czym przejawia się patriotyzm w czasach współczesnych? Kogo mógłbyś zaliczyć do wielkich patriotów XXI w. ?

Czym przejawia się patriotyzm w czasach współczesnych? Kogo mógłbyś zaliczyć do wielkich patriotów XXI w. ? Patriotyzm w czasach współczesnych ma zupełne inne znaczenie niż w dawnej Polsce. Wtedy prawdziwi patrioci walczyli o wolność kraju, o utrzymanie naszych granic, o woln...

Kim jest bohater Kartoteki T.Różewicza? Omów nowatorstwo tego utworu.

Kim jest bohater Kartoteki T.Różewicza? Omów nowatorstwo tego utworu. Kartoteka jest utworem, w którym autor przedstawia dramatyczną sytuację moralną człowieka w świecie współczesnym i stąd przypomina moralitet o powolnym, ale nieuchronnym rozpadzie świata Bohater- bohaterem Ka...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry