• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Edyp jako...

Nawigacja

Edyp jako człowiek i władcaEdyp jako człowiek i władca
Edyp jako człowiek

Bohaterem tragedii Sofoklesa pt. ?Król Edyp? jest sam Edyp, władca Teb.

Na początku utworu myśli, że jest synem Polibosa i Merope z Koryntu. Jest zaś porzuconym dzieckiem Jokasty i Lajosa, którego zabił.

Jako człowiek pragnął żyć spokojnie w zgodzie ze światem, próbował oszukiwać przeznaczenie. Bohater będący pełen troski i miłości do swojego ludu rozmawiał z kapłanem, który prosił go o pomoc i ratunek. Edyp cieszy się szacunkiem i dba o losy państwa ?Ja Edyp sławą cieszący się ludzi?, gdy miasto Teby nawiedzają różne nieszczęścia i zarazy poddani ufając mu zwracają się do niego o pomoc. ?jeśli nie tobie zaufać to ? komuż dzisiaj znowu błagamy Cię : ?Pomóż?. Kiedy wysłuchał ludu wołającego o pomoc zaczyna przekładać interesy swoje na dobro państwa i interesuje go lud nawiedzony zarazami. ?bardziej mnie ręka cierpienie ludu niż własna udręka?. Pragnie pomóc ludowi w nawiedzonych klęskach ? spłacę dług Bogu i dług naszej ziemi?. Posłuszny bogom i wyroczni:

?Lecz skoro wróci ? to byłbym przewrotnym

Gdybym za głosem nie postąpił boga?.

Człowiek czynu, inteligentny ? wyzwolił miasto, odgadując zagadkę Sfinksa, tylko on wymyślił rozwiązanie:

?Tyś, bo przybywszy stary gród Kadmisa

Od strasznych ofiar dla Sfinksa wyzwolił?.

Jako sprawiedliwy i zapobiegliwy władca wydaje wyrok na zabójcę Lajosa ma na uwadze dobro miasta. Porywczy i gwałtowny charakter Edypa widzimy, kiedy na drodze napotyka Lajosa, którego zabija w wyniku sprzeczki. Jego usposobienie jest uzależnione od sytuacji, w rozmowach z Kreonem zachowywał się gwałtownie i porywczo. Podejrzliwy wobec Kreona oskarża Terezjasza i Kreona o zdradę. Chór mówi:

? Nam mowa starca wydała się gniewna

I twoja także, Edypie, a przecież

To nie na czasie?.

Kreon zwraca mu uwagę:

? Ale nie rzucaj niepewnych podejrzeń

Bo się nie godzi złych mienić prawymi

Ni prawych złymi bez wszelkiej przyczyny?.

W kontaktach z córkami ukazywał swą łagodną naturę będąc miłym człowiekiem, kochającym ojcem. Martwił się o los swoich dzieci, błaga Kreona o opiekę nad córkami:

? O Dziadki! Gdzież wy? Nie strońcie ode mnie

Niech was obejmę w miłosnym uścisku!?.

Bohater utworu nosi cechy pozytywne i negatywne. Należy do grona ludzi porywczych, pewnych siebie i gwałtownych. Bywa denerwujący w swoich kłótniach i uporze. Współczucie budzi bezradność Edypa wobec losu, jego klęska. Jest pyszny ? postrzega siebie jako wzór ? zbawcę Teb, ufa tylko sobie. Staje się przyczyną nieszczęść miasta. Jest też szlachetny. Społeczność ceni jako władcę. Mimo wszystko Edyp wydaje mi się postacią pełną heroizmu. Na przekór Bogom stara się uniknąć złą.

Cechy charakteru jakie mamy opisane przez pisarza, wyzwalają w czytelniku uczucia. Pozwalają jednoczyć się z bohaterem. Edyp przedstawiony jako mąż ma cechy ludzkie takie jak my: dobre i złe. Stał się reprezentantem każdego z nas, człowieka który skazany został na taki, a nie inny los i nic nie jest w stanie zrobić.


Przykładowe prace

Gedichtinterpretation: "Zwei Segel"

Gedichtinterpretation: "Zwei Segel" In seinem Gedicht "Zwei Segel" beschreibt Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) zwei Segel. Doch wenn man sich Zeit und Ruhe nimmt, um sich mit dem tieferen Sinn zu befassen, lassen sich keine Verstndnisprobleme aufweisen und man erkennt, dass es sich bei dieser Metapher, den zwei Segeln, um...

Janusz Korczak, Aleksander Hertz, Rajmund Kolbe

Janusz Korczak, Aleksander Hertz, Rajmund Kolbe Janusz Korczak (rodowe nazwisko Henryk Goldszmit) - urodził się w 1878 roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Latem 1899 roku wyjeżdża do Szwajcarii, aby lepiej poznać działalność Pestalozziego. Interesowały go szkoły, szpit...

Pytania

Pytania 1. W jakim celu tworzona jest administracja zespolona i z jaką zasadą się wiąże? *Koordynowanie działań różnych resortów na szczeblu centralnym, np. za pośrednictwem kolegialnej rady ministrów, natomiast w terenie – zespolenie agend kilku ministrów w ręku jedne...

Zaburzenia immunologiczne

Zaburzenia immunologiczne Choroby układu immunologicznego Układ immunologiczny zapewnia organizmowi obronę przed agresją czynników rozpoznawanych jako obce. Zaburzenia jego czynności, polegające na nieprawidłowej - niedostatecznej lub nadmiernej - reakcji obronnej, prowadzą do rozma...

Dziennikarski kodeks obyczajowy

Dziennikarski kodeks obyczajowy DZIENNIKARSKI KODEKS OBYCZAJOWY Stowarzyszenia, związki zawodowe dziennikarzy oraz pracodawcy, świadomi odpowiedzialności wobec czytelników, słuchaczy i widzów, deklarują przestrzeganie zasad "Karty etycznej mediów" i ustanawiają niniejszy kodeks: I. Zasady ogóln...

Lucky escape

Lucky escape It was a beautiful autumn day. Alex decided to go for a walk with his dog – Sparky. The boy thought that he could ride a bike so he did like this. He was riding a bike and Sparky was following him. The day was sunny and on the sky were only three small clouds. When they came to he park Alex and the dog starte...

Ribentrop- biografia

Ribentrop- biografia RIBBENTROP Ulrich Friedrich Willi Joachim Ribbentrop urodził się 30 kwietnia 1893 roku w małym miasteczku garnizonowym Wesel nad Renem. Ojciec Richard był zawodowym oficerem. W ostatnim stuleciu prawie wszyscy jego przodkowie byli zawodowymi żołnierzami. Tak np. dz...

Polityka kredytowa

Polityka kredytowa Definicja polityki kredytowej- kredyt bankowy jest jedną z czynności określonych w ustawie Prawo bankowe i jest to czynność zastrzeżona dla banków. Inne podmioty i osoby fizyczne nie mogą udzielać kredytów. Umowa o kredyt jest umową cywilnoprawną. Stosunek kred...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry