• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Efekt ci...

Nawigacja

Efekt cieplarnianyEfekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest to zjawisko ocieplenia atmosfery, spowodowane zwiększoną w niej ilością zanieczyszczeń, a w szczeglności wzrostem zawartości CO .

Na temat globalnego ocieplenia powstała na świecie bogata literatura. Badacze nie wiedzą jeszcze jak wielkie będą zmiany klimatu, ani jak wpłyną one na ludzi. Narasta jednak przekonanie, że potrzebna jest dyskusja o zagrożeniach jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie i, że trzeba pilnie poszukiwać drg do ich u niknięcia.

Temperatura obserwowana przy powierzchni Ziemi jest w głwnej mierze wynikiem rwnowagi pomiędzy ilością energii otrzymywanej od Słońca i energii wypromieniowanej przez układ Ziemia – atmosfera. Promieniowanie słoneczne docierające na Ziemię powoduje ogrzanie jej powierzchni. Ciepło to jest oddawane do atmosfery głwnie przez promieniowanie podczerwone. Może ono przeniknąć przez atmosferę i do przestrzeni kosmicznej lub zostać zaabsorbowane przez substancje gazowe i oddane z powrotem Ziemi. Wielkość energii promienistej, ktra zostanie zwrcona ku Ziemi, zależy od tego, jakie jest stężenie i rżnorodność w atmosferze pochłaniających ją gazw. Jak dotąd efekt ten w atmosferze był dla nas dobroczynny. Uważa się, że gdyby go nie było – średnia temperatura przy powierzchni Ziemi byłaby o około 30 C niższa od obserwowanej dzisiaj.

Warto także wspomnieć o takiej działalności człowieka, ktra prowadzi do zmian absorpcyjnych powierzchni Ziemi. Do najważniejszych należy zaliczyć: wycinanie lasw i oglny zanik szaty roślinnej oraz pokrywanie się lodowcw i innych mas lodu i śniegu pyłami, ktre w sposb istotny zwiększają energię słoneczną absorbowaną przez śnieg i ld, a co w konsekwencji prowadzi do ich szybszego topnienia.

Gazy, ktre mogą powodować efekt cieplarniany występują w atmosferze w śladowych ilościach, a mimo to mają istotny wpływ na magazynowanie ciepła w troposferze. Tymi gazami są przede wszystkim: dwutlenek węgla ( ok.50% udziału w efekcie cieplarnianym ), metan ( 15% udziału ), tlenki azotu ( ok.6% udziału ), związki chlorofluorowęglowodorowe

( freony – głwnie CFC-11 ( CFCl ) i CFC-12 ( CF Cl ) i halony ) ( ok.14% ) i ozon troposferyczny ( ok.12% ).

Bliższe określenie wymiarw zmian klimatycznych spowodowane wzrostem stężenia gazw szklarniowych nie jest jeszcze możliwe. Klimat jest nadzwyczaj złożonym systemem, podzielonym na zrżnicowane strefy. Brakuje też szczegłowych danych o wrażliwości niektrych naturalnych systemw na spodziewane zmiany. Przeprowadzono jednak szacunkowe obliczeniach ( symulacje komputerowe ) przyjmujące rżne warianty skutkw wzrostu emisji szkodliwych gazw i tak : Znaczny wzrost emisji szkodliwych gazw przy dużej wrażliwości klimatu może spowodować wzrost rocznej temperatury o 0,8 i podniesienie poziomu mrz o 24 cm na każde 10 lat. Obecny poziom emisji gazw i ograniczenie emisji freonw, przy średniej wrażliwości klimatu może przynieść wzrost rocznej temperatury o 0,3 i podniesienie poziomu mrz o 505 cm na dziesięciolecie. Duży wysiłek wszystkich krajw, by ograniczyć emisję gazw, oaz mała wrażliwość klimatu ograniczą wspomniane efekty do 0,06 i 1 cm na 10 lat. Ocieplenie się klimatu może spowodować między innymi przesuwanie się stref klimatyczno roślinnych na Ziemi oraz stref klimatyczno wysokościowych w grach, topnienie ( tajanie )Lodowcw i podnoszenie się poziomu wd oceanicznych i duże zmiany w atmosferze.

Nie należy :

-spalać węgla oraz ropy naftowej w procesach przemysłowych ( 2/3 źrdeł powstawania efektu wywoływanego działalnością człowieka )

-wycinać lasw tropikalnych

-spalać biomasy i wysiewać nawozw na grunty uprawne ( powstaje wtedy podtlenek azotu

Należy:

-ograniczyć pożary sawanny do minimum

-ograniczyć powstawanie metanu w wyniku uprawy ryżu i hodowli bydła

-ograniczyć użycie CFC ( rozpuszczalniki, ciecze chłodnicze etc. )

-ograniczyć procesy fotochemiczne

Ludzkość ma jeszcze szansę powstrzymać ciągle postępujące zanieczyszczenie naszej planety, oraz efekt cieplarniany. W tym celu jednak np., musiałoby zamknąć się wiele fabryk. Na takie posunięcia nie zgadzają się inwestorzy. Nie widzą oni że, NIEDŁUGO NIE BĘDZIE CZEGO RATOWAĆ.


Przykadowe prace

Mein Zimmer - Mj Pokj

Mein Zimmer - Mj Pokj " - omlaut Mein enigenes Zimmer ist nicht klein und nicht gross. Es ist gemu"tlich. Die Wa"nde sind blau. Auf dem Fussboden liegt ein Teppich. Es ist bunt. Links steht ein Schreibtisch. Er ist schwarz. ch mache meine Hausaufgabe dort. Neben dem Schreibtisch befindet sich ein Sofa. Der Sofa ist sehr be...

Dlaczego "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego mgł stać się światowym bestsellerem?

Dlaczego "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego mgł stać się światowym bestsellerem? Jest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowatorstwa utworu, czytelnik cały czas p...

Aktualne zagadnienia do matury 2007 z WOSU

Aktualne zagadnienia do matury 2007 z WOSU Socjalizacja to proces nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorw zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie tej jednostki, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko zaczy...

Czynniki, kształtujące charaktery i osobowość bohaterw "Kamieni na szaniec".

Czynniki, kształtujące charaktery i osobowość bohaterw "Kamieni na szaniec". 1. Dom rodzinny: -"Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ułatwiły dobry start życiowy tym chłopcom" -Obserwacja zachowania rodziw -Rozmowy, dyskusje z rodzicami i rodze...

Kapitał ludzki i jego funkcje

Kapitał ludzki i jego funkcje Kapitał ludzki, ekonomiczny zasb wiedz, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolność do pracy, do adoptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kr...

Formy ustrojw

Formy ustrojw FORMY USTROJW: Despotie wschodnie ? na czele państwa stał krl utożsamiany z bstwem Arystokracja(oligarchia) ? na czele państwa stała grupa ludzi uprzywilejowanych Demokracja ateńska ? obywatele na zgromadzeniach ludowych decydowali o wszystkich sprawach państwa Rep...

Mein Lieblingsfest - Weihnachten

Mein Lieblingsfest - Weihnachten Die Feste erinnern uns meistens an besondere Ereignisse. Zum Beispiel in Polen feiern die Leute Ostern zur Erinnerung der Christi Auferstehung oder der Tag des 11 Novembers – zur Erinnerung der Wiedergewinnung der Freiheit. Als ich Kind war, waren Weihnachten mein Lieblingfest. Es war das ...

Rzeźba wspłczesna

Rzeźba wspłczesna Od czasw włoskiego renesansu aż do początkw XX wieku rzeźbienie rozumiano jako tworzenie mniej lub bardziej dokładnych ( chociaż czasem sentymentalnych, bądź wyidealizowanych) wyobrażeń świata rzeczywistego. Rzadko zdarzyło się, a...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry