• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Egzamin ...

Nawigacja

Egzamin praktyczny z administracji- zgłoszenie pobytu stałegoEgzamin praktyczny z administracji- zgłoszenie pobytu stałego


1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.Projekt realizacji prac związanych z przyjęciem od interesanta formularza zgłoszenia pobytu stałego i zameldowania małżonki.

2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do realizacji projektu związanego z przyjęciem formularza.Załącznik 1

Informacje o osobie podlegającej zameldowaniu, czyli:

Nazwisko: Zabłocka

Imiona: Maria Ludwika

Numer pesel: 73050998076

Imiona i nazwiska rodowe rodzicw: Jan Zalewski, Zofia z d. Płocka

Data urodzenia: 09.05.1973

Miejsce urodzenia: Radzymin

Wojewdztwo: mazowieckie

Stan cywilny: zamężna

Imię i nazwisko małżonka: Stanisław Zabłocki

Wykształcenie: wyższe

Obowiązkowi wojskowemu: nie podlega

Dokument stwierdzający tożsamość: dowd osobisty

Seria i numer dowodu osobistego: DD 7890987

Data wydania dowodu: 18.08.2000r.

Organ wydający dokument tożsamości: Burmistrz m.st. Radzymin

Obywatelstwo: Polskie

Ostatnie zameldowanie: 15.05.1973 – 20.06.2007

Radzymin, woj. Mazowieckie

Ul. Leśna 12 m. 2

Sprawdzę, czy złożony formularz zawiera wszystkie wymagane informacje oraz czy wszystkie wpisane dane były poprawne i czytelne.

Załącznik 2

Informacje dotyczące osoby meldującej, a więc:

Imię i nazwisko: Stanisław Zabłocki

Seria i numer dowodu osobistego: AJC 098097Załącznik 3

Procedura przy zgłoszeniu przez interesanta pobytu stałego:

Jednostka odpowiedzialna: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla dzielnicy Warszawa Ursynw.

Podstawa prawna: art. 10, 11, 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności dowodach osobistych (Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z pżn. zm.);

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego.

2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (tylko

przy zameldowaniu na pobyt stały).

3. Odpis skrcony aktu urodzenia – w przypadku osb niepełnoletnich,

nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Dokumenty do wglądu:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

2. Dowd osobisty.

3. Książeczka wojskowa, w przypadku osb podlegających powszechnemu

obowiązkowi wojskowemu.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za

pośrednictwem organu, ktry wydał decyzję.Informacje dodatkoweKod terytorialny nowego miejsca pobytu – 14 65 13 8

Kod terytorialny poprzedniego miejsca pobytu stałego – 14 34 09 4

Kod obywatelstwa – polskie – POL

3.Przykadowe prace

Etyka zawodowa w pracy biurowej (aut.Witoszek Agnieszka)

Etyka zawodowa w pracy biurowej (aut.Witoszek Agnieszka) Wyraz Etyka pochodzi od greckiego słowa ethicos. Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wsplnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, ktre mogą być moralnie dobre lub z...

Spr światopoglądowy między Werterem i Albertem

Spr światopoglądowy między Werterem i Albertem Werter, głwny bohater powieści Johanna Wolfganga Goethego jest typem człowieka o niepokornej duszy, negującego wszelkie normy moralne i obyczajowe, o zgoła odmiennym spojrzeniu na świat niż większość otaczającyc...

DODATEK - Zarządzanie kosztami przez odchylenia

DODATEK - Zarządzanie kosztami przez odchylenia DODATEK Zarządzanie kosztami przez odchylenia Analiza odchyleń kosztw bezpośrednich w standardowym rachunku kosztw zmiennych Jak stwierdzono już wcześniej, rachunek kosztw standardowych umożliwia szczegłową analizę odchyle...

Religia Grecji

Religia Grecji GRECJA Najważniejsi bogowie Bogowie greccy ulegali przez wieki takim samym zmianom, jak ich wyznawcy. Najpopularniejszym czynnikiem kształtującym obraz bogw była poezja epicka. Poeci wprowadzili pewien ład do ogromnej rzeszy mniejszych i większych bogw czczonych na ter...

Analiza SWOT- Gmina Zblewo

Analiza SWOT- Gmina Zblewo Analiza SWOT Gminy Zblewo Silne strony: dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, dobra sieć telekomunikacyjna, walory krajobrazowo - przyrodnicze, aktywność społeczeństwa, dążenie do sukcesu. dobre położ...

Polska krajem otwartym, tolerancyjnym czy ksenofobicznym?

Polska krajem otwartym, tolerancyjnym czy ksenofobicznym? Społeczeństwo otwarte jest to takie społeczeństwo, w ktrym panuje całkowita wolność myśli i przekonań, w ktrym nie ma sposobu postępowania, ktry obowiązywałby wszystkich obywateli. W takim społecz...

Recenzja filmu "Akcja pod Arsenałem".

Recenzja filmu "Akcja pod Arsenałem". Na mszę dzwony brzmiały dostojnie- Chłopcy idą na Wojnę! Tak możemy w kilku słowach opisać film, ktry dzisiaj zrecenzuję. Dlaczego obejrzałam ten film? Nie była to moja decyzja, tylko obowiązek . Ja i moja kl...

Sens cierpienie

Sens cierpienie Cierpienie-negatywny stan psychiczny, bądź fizyczny i emocjonalny doświadczany często, jako bl (fizyczny), nieprzyjemne doznanie ciała. Tragiczny wymiar ludzkiego życia, jakim jest cierpienie, zwłaszcza to niezawinione, rodził i będzie rodzić nadal pytania o jeg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry