• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ekonomia...

Nawigacja

Ekonomia - zagadnieniaEkonomia - zagadnienia
Badanie relacji pionowo-poziomychUstalenie relacji pomiędzy poszczeglnymi pozycjami aktyww i pasyww wymusza konieczność przekształcenia bilansu księgowego w bilans analityczny. W bilansie analitycznym poszczeglne pozycje aktyww i pasyww uszeregowane zostały według kryterium czasu. Zależność tą prezentuje poniższy rysunek.Powyżej

roku Aktywa

stałe Kapitał

stały Powyżej

roku

Aktywa

bieżące

Poniżej

roku Zobowiązanie

bieżące Poniżej

rokuAktywa stałe = Aktywa trwałe + Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy

Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe – Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy

Kapitał stały = Kapitały własne + Rezerwy długoterminowe + Zobowiązania długoterminowe +

(pasywa stałe) + Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12

miesięcy + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Zobowiązania bieżące = Rezerwy krtkoterminowe + Zobowiązania krtkoterminowe – Zobowiązania

(pasywa bieżące) z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy +

(krtkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe krtkoterminowe

źrdła finansowania)W grnej części aktyww zamieszczono aktywa o okresie zamienialności na gotwkę dłuższym niż rok bilansowy, a w grnej części pasyww stałych (kapitałach stałych) – źrdła finansowania o okresie zapadalności dłuższym niż rok bilansowy.W wieli przedsiębiorstwach część aktyww bieżących finansowana jest kapitałem stałym. Ta część kapitału stałego, ktra finansuje aktywa bieżące, jest nazywana kapitałem obrotowym netto lub kapitałem pracującym.KAPITAŁ PRACUJACY = Kapitał stały – aktywa trwałe = (kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy) – aktywa trwałeDodatnia wartość kapitału pracującego potwierdza fakt finansowania? części majątku obrotowego długoterminowymi (stabilnymi) źrdłami finansowania. Zwiększa to bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności.

? Ujemna wartość kapitału pracującego oznacza niewydolność w stosunku do złotej reguły bilansowania .W literaturze przedmiotu występuje rwnież pojęcie kapitału obrotowego brutto. Kapitał obrotowy brutto jest rwny aktywom bieżącym, ktre są finansowane źrdłami krtkoterminowymi i częścią kapitału stałego bądź tylko źrdłami krtkoterminowymi.Przesunięcie należności krtkoterminowych powyżej 12 miesięcy do aktyww trwałych dla celw obliczenia aktyww bieżących jest uzasadnione tym, że przedsiębiorstwo planowo odzyska środki pieniężne od odbiorcw w okresie dłuższym niż rok. Nie zapewniają one terminowego regulowania zobowiązań krtkoterminowych. Pozostawienie ich w strukturze aktyww krtkoterminowych utrudniłoby ocenę płynności finansowej, podobnie jak pozostawienie zobowiązań krtkoterminowych wobec dostawcw powyżej 12 miesięcy zobowiązaniach, ktre powinny być uregulowane w okresie krtszym niż rok bilansowy.


Przykadowe prace

Recenzja Diuny Franka Herberta

Recenzja Diuny Franka Herberta Dobra książka to rodzaj alkoholu, też idzie do głowy. [Magdalena Samozwaniec] "Diuna" Frank Herbert "Diuna" jest pierwszym tomem serii o planecie Arrakis. Pozostałe to: "Mesjasz Diuny", "Dzieci Diuny", "Bg Imperator Diuny", "Heretycy D...

Czym są zanieczyszczenia wd

Czym są zanieczyszczenia wd Zanieczyszczeniami wd nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, ktre występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc, nimi - występują w zwiększonych ilościach. Do zanieczyszczeń wd ...

Twrcy polskich bibliotek w XIX wieku

Twrcy polskich bibliotek w XIX wieku Twrcy polskich bibliotek w XIX wieku Niezmiernie modne i rozpowszechnione w Europie XVIII-XIX w. kolekcjonerstwo, a w jego ramach bibliofilstwo, nie ominęło ziem polskich. Zjawisko to rozwijało się głwnie wśrd grnych warstw wczesnego narodu. Takie zbiera...

System polityczny USA

System polityczny USA System polityczny to jedno z podstawowych pojęć oznaczających strukturę, w ramach ktrej przebiega życie polityczne i społeczne w danym kraju. W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji systemu politycznego. Zazwyczaj uznaje się, że system po...

Poezja Stanisława Barańczaka

Poezja Stanisława Barańczaka Poezja Stanisława Barańczaka Urodził się w 1946 roku w Poznaniu. Tutaj na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza ukończył studia polonistyczne i rozpoczął prace jako badacz literatury i wykładowca. Związany z poznańską grupą ...

Referaty socjologia- ,,Nard" i ,,Państwo i partie polityczne"

Referaty socjologia- ,,Nard" i ,,Państwo i partie polityczne" NARD 1.Definicja narodu Nard to trwała wsplnota ludzka wytworzona na podstawie wsplnych losw historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej odrębności spośrd innych n...

Architektura Europy w latach 1914-1939

Architektura Europy w latach 1914-1939 Pierwsza wojna światowa przyniosła niemal całej Europie ogromne straty w ludziach, zachwiała jej rwnowagę ekonomiczną, a niezależnie od zniszczenia wielu budowli, w tym i zabytkowych, zahamowała ruch budowlany. Wielu budw rozpoczętych w przede...

Charakterystyka obozu rewolucjonistw w "Nie-Boskiej Komedii" Zygmunta Krasińskiego

Charakterystyka obozu rewolucjonistw w "Nie-Boskiej Komedii" Zygmunta Krasińskiego Rewolucje są efektem narastającego konfliktu polityczno-społecznego. Są czynnym wyrazem emocji, niezadowolenia ludu, zamieszkującego danego teren Krasiński umieścił akcję swej Nie-Boskiej Komedii...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry