• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Elastycz...

Nawigacja

Elastyczność cenowa popytuElastyczność cenowa popytu
Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywcw na każdą zmianę czynnikw determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na każdą zmianę ceny.

Badania decyzji nabywczych pojedynczych konsumentw wykazują, iż zmiana ceny danego dobra może wywołać rżne reakcje poszczeglnych nabywcw. Jeżeli dokonamy analizy zmian w wielkości zapotrzebowania na skutek spadku ceny np. o 10%, okaże się, że w zależności od charakterystyki produktu i nabywcy reakcja może być rżnie nasilona.

Zauważmy, iż dla zbadania stopnia elastyczności cenowej popytu używamy relacji procentowych zmian w wielkości popytu do procentowych zmian w cenie. Tak więc:

Elastyczność cenowa popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny. Dana jest wzorem:

gdzie:

?xD - elastyczność popytu względem czynnika x

?D - przyrost popytu

D - wielkość popytu

?x - przyrost czynnika x

x - wartość czynnika x

Popyt jest elastyczny, gdy - niewielka zmiana czynnikw kształtujących popyt skutkuje znaczną zmianą wielkości popytu. Popyt jest nieelastyczny (sztywny), gdy - nawet znacząca zmiana determinantw powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości popytu. Gdy , to mamy do czynienia z elastycznością jednostkową (inne określenia: neutralna, wzorcowa) - względne zmiany determinantu odpowiadają względnym zmianom popytu. Jeżeli , wwczas popyt jest doskonale nieelastyczny (doskonale sztywny) - zmiany determinantu nie mają wpływu na wysokość popytu. Elastyczność może też przyjmować wartość - oznacza to, że popyt jest doskonale elastyczny i że przy danej wielkości determinantu może przyjmować dowolne wartości.

C1 * P1 C2 * P2

Elastyczność punktową należy mierzyć, przy małych zmianach ceny (np. o 1%), a nie przy dużych zmianach (np. o 10%).Rozpatrując duże zmiany ceny, należałoby liczyć elastyczność łukową - średnią elastyczność między dwoma punktami na krzywej, według poniższego wzoru:

Jak wykazano dotychczas, rodzaje elastyczności popytu zależy głwnie od charakteru dobra. Uznać należy zatem iż elastyczność cenowa popytu w poszczeglnych przypadkach zależy od pewnych czynnikw określających ten charakter towaru. I tak determinantami elastyczności cenowej popytu są:

1. stopień dostępności substytutw – ze względu na działanie poznanego już efektu substytucyjnego, łatwiej rezygnujemy z zakupu drożejącego dobra w warunkach powszechnej dostępności dbr zastępczych; tak więc dostęp do substytutw powoduje wyższą elastyczność cenową popytu.

2. czas- zauważmy, iż często w warunkach ograniczeń czasowych nasze akcje są zakłcone (nie pełne); oznacza to iż do pełnej reakcji potrzebujemy więcej czasu; tak wiec w długim okresie nasz popyt staje się bardziej elastyczny cenowo. Jeżeli uwzględnić jednak zjawisko tzw. szoku cenowego, może się okazać iż w krtkim okresie nasze reakcje na przykład na wzrost ceny są bardzo żywe, w dłuższym czasie szok przemija.

3. udział wydatkw na badane dobro w wydatkach globalnych konsumenta – naturalnie 10% wzrost ceny pudełka zapałek wywoła słabsze reakcje niż 10% wzrost ceny samochodw osobowych.

Częstym błędem w interpretacji elastyczności cenowej popytu jest mniemanie, że można mwić o elastyczności w odniesieniu do całej krzywej popytu.

Błąd polega na tym, że w większości przypadkw elastyczność zmienia się wzdłuż danej krzywej popytu.Bibliografia:

1) B. Klimczak Mikroekonomia - Wrocław 2001r.

2) D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia“

3) H. R. Varian, Mikroekonomia“


Przykadowe prace

Księgi wieczyste i ewidencja gruntw.

Księgi wieczyste i ewidencja gruntw. Pojęcie, funkcja społeczno-gospodarcza i oglna charakterystyka ksiąg wieczystych W sposb najbardziej oglny zadanie ksiąg wieczystych określa art. 1 ust. o ks. wiecz. i hip.; w myśl tego przepisu księgi wieczyste prowadzi się w celu us...

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny Świat". Wyjaśnij tytuł na podstawie podanego fragmentu.

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny Świat". Wyjaśnij tytuł na podstawie podanego fragmentu. Gustaw Herling-Grudziński był pisarzem polskim, jednym z przedstawicieli pokolenia Kolumbw, czyli ludzi, ktrzy zaczynali wchodzić w swe dorosłe życie, gdy zaczęła się druga wo...

Rodzina niepełna, jej problemy i sposoby rozwiązywania

Rodzina niepełna, jej problemy i sposoby rozwiązywania Rodzina niepełna, to rodzina, w ktrej dziecko jest wychowywane przez jednego z rodzicw i mieszka jedynie z tym rodzicem. Najczęściej ten typ rodziny stanowi układ matka-dziecko lub dzieci. W Polsce jest około 940 000 takich...

Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji Obsługa klienta a logistyka dystrybucji 1. Definicja obsługi klienta 3 2. Elementy obsługi klienta 6 2.1 Czas 6 2.2 Niezawodność 8 2.3 Komunikacja 9 2.4 Wygoda 10 3. Pomiar obsługi klienta 11 4. Wdrażanie standardw obsługi klienta 13 ...

Romantyczne akcenty w "Pieśni Filaretw" i "Odzie do młodości"

Romantyczne akcenty w "Pieśni Filaretw" i "Odzie do młodości" W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretw (organizacja tajna, młodzież ze starszych rocznikw). Miała za cel samokształcenie. Postulaty społeczne i moralne. Chcieli wyplenić...

Praca wychowawcza z uczniem upośledzeniem w stopniu lekkim

Praca wychowawcza z uczniem upośledzeniem w stopniu lekkim Wśrd uczniw szkł podstawowych mogą znajdować się dzieci z rżnymi zaburzeniami rozwoju. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim-rżnice w ich rozwoju w stosunku do innych rwieśnikw o pr...

Czy J. Kochanowski był wierny zasadzie humanistw: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce"?

Czy J. Kochanowski był wierny zasadzie humanistw: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce"? Czy Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistw: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce? Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistw: Nic co ludzkie nie jest mi obce &#...

Rodziny adopcyjne

Rodziny adopcyjne Spis treści 1.Wstęp 2.Definicja adopcji 3.Prawne aspekty adopcji 3.1.Rodzaje adopcji 3.2.Warunki adopcji 3.3.Przysposabiany 3.4.Przysposabiający 3.5.Zgoda na przysposobienie 4.Adopcja- rodzice, dzieci, instytucje 4.1.Motywy adopcji 5.Zakończenie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry