• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Element...

Nawigacja

"Elementarz etyczny" - recenzja książki Karola Wojtyły."Elementarz etyczny" - recenzja książki Karola Wojtyły.
Dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemw myślowych, z ktrych można wyprowadzać zasady moralne - tak w skrcie można zdefiniować etykę. Rozważania nad nią prowadzili tacy wielcy filozofowie jak Platon, Arystoteles, Epikur, święty Augustyn, oraz wielu innych myślicieli rżnych epok. Jednym z nich był rwnież Karol Wojtyła, pźniejszy papież i człowiek, ktry dla wielu katolikw, i co najciekawsze: nie tylko katolikw, stał się największym autorytetem moralnym.
Elementarz etyczny. Czym on jest? Elementarz sam w sobie jest książką, ktra ma za zadanie wprowadzić nas w jakieś zagadnienie od podstaw; potocznie, jest to zbir elementarnej wiedzy o nowym zagadnieniu. A etyczny? Ponieważ dotyczyć będzie etyki, czyli nauki, ktrej celem jest dochodzenie źrdeł powstawania moralności, badanie efektw jakich moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukaniem podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie ktrych dałoby się w racjonalny sposb tworzyć zbiory nakazw moralnych. Reasumując: etyka jako nauka normatywna, zajmuje się istniejącymi normami moralnymi, ustala co w danym środowisku jest dobre, a co złe.
Twrcą moralności jest człowiek i tworzy ją poprzez własne działanie. Wychodząc z tego założenia można łatwo stwierdzić, że moralność jest nauką, ktra ma kierować konkretnymi czynami człowieka, a etyka zajmuje się formułowaniem oglnych zasad i wyznacza pewne granice, ktrych nie wolno przekraczać (kazuistyka). W warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych, ktre wpływają, lub nawet kierują naszym życiem każdy z nas musi znaleźć uzasadnienie dobra lub zła w swoim działaniu, a znalezieniu tego uzasadnienia, tej prawdy służy nam sumienie, choć nie tylko. Inną, rwnie dużą rolę odgrywa tutaj nasza intuicja, kierownik duchowy i godność jako obiektywny punkt odniesienia wszelkich ludzkich czynw, jako wyznacznik i norma życia moralnego.
W książce możemy spotkać się z terminem ?etyki naukowej?. Naukowość etyki zasadniczo odmienna jest od naukowości innych nauk. Dzieje się tak dlatego, iż bez zastanowienia nad bytem ludzkim i jego sensem nie będziemy potrafili ustosunkować się na temat tego co jest dobre, a co jest złe. Wielu naukowcw i pisarzy stawia w opozycji do etyki naukowej etykę religijną (w tym przypadku chrześcijańską), ktra zajmuje się refleksją nad bytem ludzkim. W niej oparciem jest Objawienie, ktre zaś tworzy pewne zasady postępowania. Karol Wojtyła podkreśla, że świadomy katolik ktry opiera swą moralność na rozumie i Objawieniu nie powinien odczuwać żadnego kompleksu niższości z powodu tego, iż jego etyka religijna nie opiera się na gruncie etyki naukowej.
Etyka rozwiązuje tutaj także problem pochodzenia norm moralnych. Autor twierdzi, że źrdłem norm moralnych jest natura ludzka, ktra nakazuje człowiekowi realizowanie tych czynw, ktre stanowią o Objawieniu.


Przykadowe prace

Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym?

Jak oceniasz politykę wielkich mocarstw wobec III Rzeszy w okresie międzywojennym? W okresie międzywojennym relacja pomiędzy wielkimi mocarstwami a III Rzeszą zmieniały się w miarę zmiany sytuacji politycznej, a także zmian geopolitycznych na mapie Europy. Stosunek tych państw pr...

Wielcy Łodzianie

Wielcy Łodzianie Spis treści Wstęp Ludwik Geyer Karol Wilhelm Scheibler Izrael Poznański Władysław Reymont Ludwik Zamenhoff Artur Rubinstein Julian Tuwim Bibliografia Wstęp Łdź w przeszłości znana jako centrum przemys...

Praktyczne znaczenie utleniania i redukcji

Praktyczne znaczenie utleniania i redukcji 1. Utlenienie i redukcja. Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w ktrym następuje wymiana elektronw między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy pierwiastkw biorących udział w reakcj...

Formaty plikw audio. Rżnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

Formaty plikw audio. Rżnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate ZESPŁ SZKŁ EKONOMICZNYCH im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Olsztynie Technikum nr 7 Formaty plikw audio Olsztyn 2008 Spis treści 1.Formaty plikw audio. 2 Wav 2 Aac 2 AIF...

Odpowiedzialność - granice wolności mediw

Odpowiedzialność - granice wolności mediw Odpowiedzialność - granice wolności mediw Media, czwarta władza, instytucja nastawiona na zysk, dostawca informacji, teoretycznie pełniący misje społeczną. Kiedy i gdzie kończy się wolność słowa a zaczyna p...

Demokracja i państwo

Demokracja i państwo Demokracja- rządy ludu, uczestnicznie wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych. W państwach dużych nie jest to wykonalne, dlatego stosuje się demokracje pośrednią, czyli że wybierani przedstawiciele ludu, ktrzy następnie podejmują decyzje pol...

To, czego żaden człowiek nie potrafi

To, czego żaden człowiek nie potrafi Według Marcina Wojtasika - mojego Faceta od ćwiczeń z miktrostruktur społecznych - tym, czego nikt nie potrafi, jest wskazywanie, odkąd ruszyła mu jaźń, zdolność zapamiętywania. Wytykam człowieka palcem, chocia...

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się...

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się... "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorw i poprzednikw." Przywołując 2-3 utwory literackie uzasadnij tezę sformułowaną przez Brotskiego lub podejmij pol...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry