• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Element...

Nawigacja

"Elementarz etyczny" - recenzja książki Karola Wojtyły."Elementarz etyczny" - recenzja książki Karola Wojtyły.
Dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemw myślowych, z ktrych można wyprowadzać zasady moralne - tak w skrcie można zdefiniować etykę. Rozważania nad nią prowadzili tacy wielcy filozofowie jak Platon, Arystoteles, Epikur, święty Augustyn, oraz wielu innych myślicieli rżnych epok. Jednym z nich był rwnież Karol Wojtyła, pźniejszy papież i człowiek, ktry dla wielu katolikw, i co najciekawsze: nie tylko katolikw, stał się największym autorytetem moralnym.
Elementarz etyczny. Czym on jest? Elementarz sam w sobie jest książką, ktra ma za zadanie wprowadzić nas w jakieś zagadnienie od podstaw; potocznie, jest to zbir elementarnej wiedzy o nowym zagadnieniu. A etyczny? Ponieważ dotyczyć będzie etyki, czyli nauki, ktrej celem jest dochodzenie źrdeł powstawania moralności, badanie efektw jakich moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukaniem podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie ktrych dałoby się w racjonalny sposb tworzyć zbiory nakazw moralnych. Reasumując: etyka jako nauka normatywna, zajmuje się istniejącymi normami moralnymi, ustala co w danym środowisku jest dobre, a co złe.
Twrcą moralności jest człowiek i tworzy ją poprzez własne działanie. Wychodząc z tego założenia można łatwo stwierdzić, że moralność jest nauką, ktra ma kierować konkretnymi czynami człowieka, a etyka zajmuje się formułowaniem oglnych zasad i wyznacza pewne granice, ktrych nie wolno przekraczać (kazuistyka). W warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych, ktre wpływają, lub nawet kierują naszym życiem każdy z nas musi znaleźć uzasadnienie dobra lub zła w swoim działaniu, a znalezieniu tego uzasadnienia, tej prawdy służy nam sumienie, choć nie tylko. Inną, rwnie dużą rolę odgrywa tutaj nasza intuicja, kierownik duchowy i godność jako obiektywny punkt odniesienia wszelkich ludzkich czynw, jako wyznacznik i norma życia moralnego.
W książce możemy spotkać się z terminem ?etyki naukowej?. Naukowość etyki zasadniczo odmienna jest od naukowości innych nauk. Dzieje się tak dlatego, iż bez zastanowienia nad bytem ludzkim i jego sensem nie będziemy potrafili ustosunkować się na temat tego co jest dobre, a co jest złe. Wielu naukowcw i pisarzy stawia w opozycji do etyki naukowej etykę religijną (w tym przypadku chrześcijańską), ktra zajmuje się refleksją nad bytem ludzkim. W niej oparciem jest Objawienie, ktre zaś tworzy pewne zasady postępowania. Karol Wojtyła podkreśla, że świadomy katolik ktry opiera swą moralność na rozumie i Objawieniu nie powinien odczuwać żadnego kompleksu niższości z powodu tego, iż jego etyka religijna nie opiera się na gruncie etyki naukowej.
Etyka rozwiązuje tutaj także problem pochodzenia norm moralnych. Autor twierdzi, że źrdłem norm moralnych jest natura ludzka, ktra nakazuje człowiekowi realizowanie tych czynw, ktre stanowią o Objawieniu.


Przykadowe prace

Sekty - Sekten

Sekty - Sekten 1. Czego oczekują ludzie od sekt? -Alternativen zu einem langweiligen oder unertraglichen Alltag -dass sie die Welt und ihre Funktion erklaren -ein besseres, glucklicheres Leben -Ruhe -Frieden -Sie suchen Entspannung -dass sie ihre Herzen in Sekte ausschutten konnen -Hilfe -Sie suc...

Der gute Film - "Pan Tadeusz"

Der gute Film - "Pan Tadeusz" Ich habe ein interessanten Film letztens angesehen. Er hat mich beeindruckt. Der Titel des Filmes heit "Pan Tadeusz". Der Film ist sich auf Grund von ein Buch enstanden worden. Dieser Film ist sehr wichtig fr alle Polen weil er ber unsere Geschichte erzhlt. Im Film spielen viele gute polnische ...

Streszczenie - Antygona plan wydarzeń

Streszczenie - Antygona plan wydarzeń 1. Antygona rozmawia z Ismeną, ktra decyduje się nie pomagać siostrze w pochowaniu Polinejkesa. 2. Antygona chowa ciało zmarłego brata. 3. Strażnik oznajmia Kreonowi, że ktoś pochował ciało, Kreon wpada we wściekło"...

Przedsiębiorczość intelektualna.

Przedsiębiorczość intelektualna. Zdominowana przez menedżerw sfera pracy miała niegdyś charakter wyłącznie materialny. Życie układało się w prostych kategoriach, jakich wymagał system fordowski: Praca – Zarobek – Konsumpcja. Z czasem jednak coraz wi...

Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ?

Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ? Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ? Mwiąc o centrach logistycznych, łączymy je przede wszystkim z działalnością operat...

Historia rozwoju turystyki wiejskiej w polsce i europie.

Historia rozwoju turystyki wiejskiej w polsce i europie. ad.1. Turystyka wiejska to jedna z form turystyki w ogle. Można ją podzielić na dwa rodzaje: 1.Turystyka na terenach wiejskich i leśnych. 2.Turystyka w gospodarstwach rolnych (agroturystyka). Turystyka na terenach wiejskich i leśnych obej...

Rządy autorytarne Jzefa Piłsudzkiego

Rządy autorytarne Jzefa Piłsudzkiego TEMAT: Rządy autorytarne Jzefa Piłsudzkiego. Jzef Piłsudski był jedną z najważniejszych osb w historii naszego narodu. Urodził się 5 grudnia 1867 roku Żułowie na Litwie w rodzinie Jzefa i Marii z Billewiczw.. Jego rodzin...

Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany?

Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany? W mojej pracy chciałabym się zając planami zeszłego pokolenia, prbie przekształcenia ojczyzny oraz skutkami tych działań. Zmiany, ktre nastąpiły po 1989 roku kształtują nasze obecne życie, ale nie w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry