• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Elementy ...

Nawigacja

Elementy Biznes planuElementy Biznes planu
Elementy BP. Typowy BP składa się z: 1)streszczenia planu, 2)charakterystyki firmy, 3)analizy rynku, 4)strategii marketingowej, 5)profilu produkcji, 6)planu finansowego, 7)załącznikw. Streszczenie BP uważa się na najważniejszą jego część ze względu na fakt, że od niego zaczyna się czytać plan i niektrzy inwestorzy mogą ograniczyć się do przeczytania tylko streszczenia. Powinno ono być w miarę krtkie i wyraźnie informować o treści BP. Ułatwia to poznanie działalności przedsiębiorstwa i przyciąga uwagę czytającego. Streszczenie zawiera więc informacje o firmie, o produkcji i rynku zbytu oraz o zarządzaniu i finansach firmy. Należy w nim zaznaczyć też jakie korzyści z tej działalności może mieć inwestor. Przed streszczeniem powinien być spis treści, aby umożliwić czytelnikowi szybką orientację co do zawartości dokumentu. Mimo że streszczenie jest pierwszą częścią planu to redagowany jest na końcu po opracowaniu całego planu. Charakterystyka firmy zawiera informacje o założeniu przedsiębiorstwa, jego formie organizacyjno-prawnej i rodzaju prowadzonej działalności. Następnie przedstawia się rozmiar i zasięg działalności z uwzględnieniem produktw i usług, nabywcw i rynkw zbytu. Należy też przedstawić aktualny obraz oraz rozwj przedsiębiorstwa oraz opisać bazę materialną i kapitałową firmy, a także konkurencję. Ważne też jest sformułowanie celu przedsiębiorstwa, ktre zamierza osiągnąć w zakresie sprzedaży, modernizacji itp. Cele te muszą być realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Mogą one być realizowane etapami, należy wtedy omwić zadania krtko, średnio i długo terminowe. Celem tej części planu jest przedstawienie w skrcie firmy i jej charakteru.


Przykadowe prace

Czy nauka w dzisiejszych czasach jest potrzebna

Czy nauka w dzisiejszych czasach jest potrzebna Problem, o ktrym chcę pisać jest z dziedziny nauki. Dokładniej mwiąc skupie się na tym, czy szkoła w dzisiejszych czasach jest potrzebna, czy też nie? Zgadzam się tezą sformułowaną w temacie czy szkoła jes...

Najważniejsze przemiany polityczno – gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku

Najważniejsze przemiany polityczno – gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku Rewolucja przemysłowa W latach 1815 - 1870 w Europie Zachodniej i w krajach Ameryki Płnocnej nastąpił gwałtowny rozwj przemysłu i gospodarki. Było to głwnie związane z pr...

Średniowiecze-pojęcia.

Średniowiecze-pojęcia. Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd; Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa); Drużyna - siła zbrojna monarchy; Dziesięc...

Analiza psychologiczna Wertera na podstawie 3-4 wybranych listow i wiedza oglna. Konkretne przykłady z listw jako argumenty w analizie postaci bohatera.

Analiza psychologiczna Wertera na podstawie 3-4 wybranych listow i wiedza oglna. Konkretne przykłady z listw jako argumenty w analizie postaci bohatera. Werter jest głwnym bohaterem powieści epistolarnej Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera. Młodzieniec wyjeżdża na wieś...

Kulturowy krąg semicki

Kulturowy krąg semicki KULTURA SEMICKA Ten krąg rozpostarł się na duże obszary świata, jednak Semici wywodzą się właściwie z Płwyspu Arabskiego. Byli to Żydzi, ktrzy przez ponad 2000 lat żyli daleko od swej pierwotnej ojczyzny. Najdalej od swych geograficz...

Biografia Jana Kochanowskiego.

Biografia Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie,zmarł w 1584 na zawał w Lublinie.Żył w epoce Renesansu.Był wielkiej sławy poetą,dramaturgiem i tłumaczem.Pochodził za średnio zamożnej rodziny szlacheckiej.Kształcił się...

KALOS KAGHATOS

KALOS KAGHATOS Kalos kaghatos – piękny i dobry, ideał sportowego wychowania w starożytnej Grecji, sportowiec odznaczający się harmonijną pełnią zalet duszy i ciała. Czy istnieją jeszcze tacy? Kalos kaghatos wygrywa, lecz porażki przyjmuje z godnością; ...

Kto lub co ma wpływ na rozwj młodzieży

Kto lub co ma wpływ na rozwj młodzieży Od setek lat największy wpływ na nasze życie mają rodzice, ktrzy odgrywają w naszym życiu najważniejszą rolę, ponieważ to oni są przy nas od samych narodzin po dorosłość, pomagając nam w ka&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry