• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Emocje w...

Nawigacja

Emocje w reklamie społecznejEmocje w reklamie społecznej
Żeby zrozumieć emocje w reklamie społecznej trzeba najpierw wiedzieć co to jest reklama społeczna.

Reklama społeczna to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz (częściej) jako public service advertising (PSA).

Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań reklamy społecznej. Przykładowo trudno określić, czy należy do niej reklama artystyczna (ktra z jednej strony nie ma konkretnych celw, z drugiej może funkcjonować jako element animacji społeczno-kulturalnej, a ponadto jest formą promowania sztuki jako takiej. Ostatecznie jednak zwykle zostaje ona uznana jako "społeczna".

Natomiast nie każda reklama niekomercyjna jest społeczną - absolutnie za takową nie można uznać reklamy politycznej. Reklama społeczna jest właśnie komunikatem, ale tym rżni się od reklamy komercyjnej, że nie zależy jej twrcom na wywołaniu jakiejkolwiek reakcji jak ma to miejsce w przypadku reklamy komercyjnej, ale na wywołaniu reakcji zamierzonej. Reakcje wywołuje się na dwa sposoby: poprzez namawianie do społecznych zachowań, jak np. oddawanie krwi ofiarom wypadkw czy pomoc bezdomnym, oraz poprzez namawianie do zniechęcenia zachowań niepożądanych, jak np. jazda samochodem po wpływem środkw odurzających, palenie papierosw.

Najważniejsze cechy reklamy społecznej to:

• reklamowanie idei

• namawianie do zachowań pożądanych społecznie

• edukacja

• zmienianie postawy

• wywoływanie emocjiEmocja, Uczucie (łac. emotion, ang. emotion) - silne odczucie o charakterze pobudzenia, pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) czy negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). W szerszym znaczeniu emocje (procesy emocjonalne) to procesy psychiczne, ktre poznaniu i czynnościom podmiotu nadają jakość oraz określają znaczenie, jakie mają dla niego będące źrdłem emocji przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także własna osoba. Procesy emocjonalne są ściśle związane z funkcjonowaniem układu limbicznego, jako układu integrującego czynności struktur korowych (zwłaszcza kory czołowej) z procesami neuroendokrynnymi i czynnością autonomicznego układu nerwowego.Emocje w reklamie odgrywają podstawową rolę we wszystkich fazach komunikatu reklamowego. Uzależnia się od nich spostrzeganie, zapamiętywanie, przypominanie komunikatw reklamowych; one także odpowiedzialne są za budzenie żądzy posiadania i określanie poziomu zadowolenia.

Wpływ emocji na zachowania człowieka jest złożony i wielopłaszczyznowy, a to dlatego, że emocje:

• Wywołują zmiany fizjologiczne, aktywizujące organizm i stawiające go w stan gotowości – obserwuje się rozszerzone źrenic, zwiększenie szybkości uderzeń serca i wzrost ciśnienia krwi, ktra napływa do głowy i dotlenia mzg; ulegają powiększeniu oskrzeliki płucne, co zwiększa ilość tlenu wchłanianego przez płuca; wzmaga się wydzielanie wewnętrzne, rośnie poziom adrenaliny, ktra dostarcza dodatkowej energii mięśniom.

• Zmieniają percepcję – odbywa się to w taki sposb, że radość, ktra towarzyszyła potencjalnemu nabywcy, gdy oglądał dany produkt, przenosi się na dany produkt, przez co wydaje się on bardziej atrakcyjny. Tego typu wpływ emocji na zaburzenie percepcji nazywa się efektem halo , a polega na przenoszeniu reakcji w czasie i przypisywaniu jej zjawiskom i obiektom ktrym reakcja ta wcześniej nie towarzyszyła. Gdy więc reklama samochodu poprzedzona była jakimś przyjemnym zdarzeniem, wwczas uczucie przyjemności może wzbudzać już sam dźwięk nazwy firmy produkującej ten samochd.

• Ograniczają sprawność procesw myślowych przytępiając w sposb szczeglny krytycyzm.

• Ułatwiają zapamiętywanie tych sytuacji, w ktrych się pojawiają.Objawy te są tym silniejsze, im lepiej dobrany jest bodziec wyzwalający emocje. Jednak w tych reakcjach nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że ich wspłistnienie prowadzi czasem do przyjemnego stanu, do ktrego chce się wracać i ktry chce się ponownie przeżywać. Ten fakt wykorzystuje reklama prbując przez emocje tworzyć miłe skojarzenia, wyzwalać uczucia.

Najsilniejszym z uczuć jest miłość. Hormony, ktre jej wspłtowarzyszą, wywierają wpływ podobny do silnego pobudzenia emocjonalnego (głwnie za sprawą adrenaliny). Dlatego miłość bywa istotnym składnikiem komunikatu reklamowego i stosowana wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe – na plakatach, w filmach reklamowych a nawet w radiu.

Właśnie dlatego niemal standardowym elementem kampanii reklamowej jest korzystanie z seksapilu. Reklama bazuje na wzbudzaniu zainteresowania seksualnego poprzez aluzje do życia intymnego bądź ukazywanie roznegliżowanych postaci. W ten sposb autorzy reklam prbują stosować bodźce zwiększające pożądanie i wskutek tego potrafiące utrzymać spojrzenie i zainteresowanie klienta przez odpowiednio długi czas.

Prcz seksapilu wykorzystuje się rwnież uczucia miłości do innych: do dzieci, ludzi biednych i poszkodowanych przez los. Z tego rodzajw chwytw reklamowych korzystają przede wszystkim organizacje non profit . Ale nie tylko one. Reklama produktw dla niemowląt, kosmetykw i parafarmaceutykw bardzo często odwołuje się do uczucia miłości rodzicielskiej lub przyjaźni. Dochodzi więc do tego, że twrcy reklam będą czasem zawierali w reklamie elementy rozczulające, podkreślające schemat dziecinności, niezaradności, typowego dziecięcego myślenia.

W przypadku reklamy kierowanej do dzieci czynnikiem wyzwalającym emocje jest poszukiwanie zmysłowej gratyfikacji . A. P. Sperling pisze że dzieci są złaknione rozkoszy w ogle, wskutek czego każda zmysłowa gratyfikacja zdolna jest je uszczęśliwić. Może to być nawet uśmiech postaci ze znanej bajki.

Emocje ograniczają racjonalność a przecież reklama szczeglnie zainteresowana jest zmniejszaniem stopnia krytycyzmu względem przedstawionego komunikatu, ktry w przeciwnym razie mgł by zostać wyśmiany lub zignorowany. Robi się to dosyć łatwo, bo – jak wiadomo – nawet najłagodniejsze stany emocjonalne obniżają sprawność umysłową i eliminują obiektywizm, co sprawia, że człowiek łatwiej podąża za sugestią wyrażoną w komunikacie. Nadmierne rozbudzone emocje odbiorcw powodują że obraz przedmiotu, jaki zapada im w pamięć, wykazuje więcej cech pozytywnych – i to nawet takich, ktre w przekazie nie zostały przedstawione.

Możliwość przekształcania rzeczywistości w przekazie reklamowym jest o tyle ważna, że racjonalność i obiektywizm należą do tych cech, ktre przeszkadzają w skuteczności komunikatu reklamowego. Zbytnio wyrozumowany sposb postępowania nabywcy utrudniałby sprzedaż, a samą reklamę stawiał często pod znakiem zapytania. Dlatego, choć psychologicznym truizmem jest twierdzenie, że emocje zniekształcają obraz rzeczywistości, trzeba dodać, że emocje w komunikacie reklamowym wykrzywiającą tę rzeczywistość w sposb przemyślany:

• motywując do działania,

• budząc chęć posiadania,

• warunkując psychologicznie,

• obiecując zadowolenie.Aby przyciągnąć uwagę odbiorcy, korzysta się – w zależności od nośnika informacji reklamowej – raz ze słw, a innym razem z obrazu, będącego ilustracją przekazu słownego. Zarwno obraz, jak i słowa pełnią w reklamie rolę apelw, ktre niosą ze sobą rżną treść intelektualną i emocjonalną dlatego można je podzielić na:

• Pozytywne i negatywne

• Racjonalne i emocjonalneApele pozytywne wskazują na korzyści jakie nabywca odniesie gdy skorzysta. Apele negatywne odwołują się często do strachu i lęku. Hasła racjonalne odwołują się do logiki. W tym wypadku sprawdza się ciągłe przypominanie i powtarzanie problemu ale trzeba znaleźć dobry sposb by przekaz nie stał się nudny bo wtedy prowadzić to może nawet do niechęci nadawcw reklamy.

Najlepiej jeśli reklama odwoła się do sfery uczuć, do radości i zadowolenia, do ambicji, a nawet strachu.

Szczeglnego rodzaju bodźce związane są z kolorystyką przekazu. Kolory odbierane przez człowieka są istotnym sygnałem emocjonalnym np. błękit kojarzy się ze smutkiem, zieleń z nadzieją, czarny wzbudza uczucie litości, kojarzy się ze smutkiem i przykrym doświadczeniem życiowym (reklama korzysta najbardziej z niego np. w akcjach charytatywnych).Reklama społeczna wpływa na nas:

• strasząc

• wzruszając

• smucąc

• śmiesząc

• oburzającDwa podstawowe typy reklam społecznych:

Pierwszy, to reklama, ktra przestrzega lub skłania do podjęcia działań dla własnego dobra – jak np. kampania Płytka wyobraźnia to kalectwo, ostrzegająca przed nieostrożnym skakaniem do wody w nieznanych miejscach.

Drugi typ to reklama, ktra usiłuje skłonić odbiorcę do udzielenia pomocy lub działania dla dobra innych – jak np. akcja Pomoc dla Katowic.

W obu przypadkach przekaz oparty jest na emocjach. I chociaż zmierzenie efektywności reklamy społecznej jest bardzo trudne, udowodniono iż jej skuteczność wymaga spełnienia kilku warunkw.

W pierwszej z kategorii komunikat musi wzbudzić silny lęk, wskazać sposb, w jaki można usunąć jego przyczynę oraz przedstawić rozwiązanie problemu, ktre jest skuteczne i możliwe do zastosowania przez odbiorcę. Warunkiem skuteczności jest zachowanie takiej właśnie , a nie innej kolejności przekazywanych informacji.

A zatem, prawidłowa sekwencja w reklamie na rzecz ograniczenia liczby pijanych kierowcw na drogach, to kolejno: zagrożenie (poważny wypadek) – przyczyna (pijany kierowca) – rozwiązanie (unikanie prowadzenia pojazdw pod wpływem alkoholu).

Inna jest zasada dla przekazw nakłaniających odbiorcę do pomocy innym. W tym przypadku wywołane przez reklamę wspłczucie nie jest tożsame z pźniejszą reakcją. O skuteczności reklamy tego typu decyduje przede wszystkim dostępność i łatwość udzielenia pomocy. Więcej ludzi wyśle sms-a niż dokona przelewu w banku. Pozytywnym przykładem jest kampania Pajacyk na rzecz głodujących dzieci, ktra łączy prostotę z dostępnością.

Przedstawione schematy to jednak raczej kierunkowskazy niż bilety gwarantujące bezpieczne osiągnięcie społecznej zmiany. Choć coraz częściej bada się ją, reklama społeczna nadal pozostaje czułą tajemnicą. Należy przy tym pamiętać, że wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wystarczy słuszna sprawa, by reklama była dobra.

Zła reklama społeczna pojawia się częściej niż komercyjna, bo powstaje pomniejszym napięciem. I dlatego czyni więcej zła niż zła reklama komercyjna. Jeśli ma być zła, lepiej nie robić jej wcale.Tematyka reklamy społecznej:

• uświadomienie problemu

• nakłonienie do konkretnego zachowania (doraźnie)

• profilaktyka

• zdrowotna

• psychologiczna

• społeczna

• zmiana postaw

• zmiana zachowańEmocje są bardzo ważnym czynnikiem w reklamie społecznej. Uczą, przestrzegają, straszą, szokują, wzbudzają litość itp., ale moim zdanie powinno być ich w Polsce znacznie więcej. Nie wystarczy dwutygodniowa kampania o pijanym kierowcy czy zabjczym skoku do wody. Emocje muszą pobudzić umysł, bo po to właśnie są i muszą mieć na to czas. Liczmy na to, że powstanie kilka dobrych reklam przeciw paleniu papierosw czy nadmiernej prędkości, albo nadmiernemu pędowi ku karierze, gdzie wywołają takie emocje, by zdolne były zmienić postawę chodź kilku procentom odbiorcw.

Przykłady wzbudzania emocji przez reklamę społeczną:[foto]

Źrdła:

• Wikipedia, Wolna Encyklopedia

• Słowik wyrazw obcych Władysława Kopalińskiego, praca zbiorowa,

• Psychologia przekazu reklamowego, M. Laszczak,

• Psychologiczne mechanizmy reklamy, D. Doliński.


Przykadowe prace

Czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom wspłczesnym?

Czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom wspłczesnym? Celem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom wspłczesnym. Na początku postaram się przybliżyć cechy średniowiecznyc...

Tryb Przysposobienia

Tryb Przysposobienia Przysposobienie – stosunek prawny, powstały z woli zainteresowanych osb, taki jaki istnieje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Odrżnia się dwa podstawowe tryby: * kontraktowy * sądowy Tryb kontraktowy – polega na przysposobieniu dziecka w drod...

Jakie zachodzą relacje pomiędzy jednostką, społeczeństwem a państwem w demokratycznej, autorytarnej i totalitarnej formie rządw?

Jakie zachodzą relacje pomiędzy jednostką, społeczeństwem a państwem w demokratycznej, autorytarnej i totalitarnej formie rządw? Na podstawie kryterium reżimu politycznego można wyrżnić państwo demokratyczne, autorytarne i totalitarne. Państwo demo...

Ballada narkotykowa

Ballada narkotykowa " Ballada (na) narkotykowa " Nie spodziewa sie nikt tego co zaszlo roku pszedniego taki ciag na bialko miala ze od razu sie nacpala Nic nie ma z zycia nasza madonna rocznika moze nie podac mozna .... Cpiala i cpala co by tu mowic gdy sie budzila gryzl ja jej umysl ...

Charakterystyka umw w prawie cywilnym

Charakterystyka umw w prawie cywilnym Umowa to nic innego jak forma zobowiązania do wykonania jakiejś konkretnej transakcji – czynności, jest to zgodne oświadczenie woli dwch lub więcej stron. Oświadczenia woli stron muszą być zgodne (konsens). W drodze umowy dokonuje si...

Biografia - Notka biograficzna- Henryk Sienkiewicz i jego twrczość

Biografia - Notka biograficzna- Henryk Sienkiewicz i jego twrczość HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) – matka marzyła, że zostanie lekarzem, ale ku jej rozpaczy syn – student Szkoły Głwnej – przenisł się na wydział filologiczny. Z powodu ciężkich w...

Streszczenie Bitwy pod Grunwaldem

Streszczenie Bitwy pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem była ostatnią wielką bitwą średniowieczną. Została stoczona 15 lipca 1410 roku, pomiędzy Zakonem Krzyżackim pod dowdztwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połąconymi siłami polskimi, litewsko-rusk...

Charakterystyka Don Kichota

Charakterystyka Don Kichota Prawdziwym imieniem Don Kichota było Quijada. Bohater książki Miguela de Cervantesa jest pięćdziesięcioletnim rycerzem, żyjącym w hiszpańskim mieście La Mancha na przełomie XVI i XVII wieku. Był wysoki, silny i chudy. Miał ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry