• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Emulsje j...

Nawigacja

Emulsje jądrowe.Emulsje jądrowe.


Metoda emulsji jądrowych opiera się na fakcie, że cząstka naładowana przechodząc przez emulsję fotograficzną (zazwyczaj specjalnie spreparowaną) zmienia nieco strukturę sieci krystalicznej soli srebrowej stanowiącej, jak wiadomo, najistotniejszą część emulsji fotograficznej. W ten sposb na torze ruchu cząstki tworzą się ośrodki (centra) zaburzeń sieci krystalicznej soli srebrowej. Jeśli teraz emulsję tę poddamy obrbce chemicznej (wywołaniu i utrwaleniu), to, jak stwierdzono, wokł tych centrw wydziela się srebro. W ten sposb otrzymujemy złożony z ziarenek srebra ślad toru badanej cząstki jonizującej. Od rodzaju cząstki i jej energii zależy – podobnie jak w komorze Wilsona – wygląd tego śladu. Wobec tego, że emulsja fotograficzna ma znacznie większą gęstość od gazu, zasięgi cząstek są w emulsjach znacznie krtsze niż w komorze Wilsona. Rysunek 1 przedstawia fotografię śladw cząstek a w emulsji fotograficznej. W tym przypadku cząstki a nie przenikały do emulsji z zewnątrz, lecz powstawały w niej na wskutek wprowadzenia do emulsji pewnej ilości toru emitującego cząstki alfa.


Przykadowe prace

Styl gotycki w Polsce poł. XII I- poł. XVI wieku

Styl gotycki w Polsce poł. XII I- poł. XVI wieku Architektura Bryły kościołw w Polsce znacznie rżnią się od omawianych katedr zachodnich. Są zwarte, kubiczne, dość ciężkie. Gotyk w Polsce był gotykiem ceglanym ze względu na trudności materia...

Sprawa Polski za Napoleona

Sprawa Polski za Napoleona Kiedy w 1795 roku na skutek rozbiorw tracimy niepodległość , a co za tym idzie zlikwidowane zostało wojsko polskie, likwidacji uległ sejm i sejmiki ziemskie. Skonfiskowano dobra koronne oraz majątki uczestnikw Insurekcji Kościuszkowskiej . Symbol państwa polski...

Juliusz Cezar

Juliusz Cezar Galiusz Juliusz Cezar był najwybitniejszym z rzymskich wodzw pod koniec rządw Republiki. Urodził się w arystokratycznej rodzinie i od dzieciństwa brał czynny udział w życiu politycznym Rzymu. W 59 r.p.n.e został wybrany konsulem. Tego samego roku wraz z Pompejus...

Otrzymywanie soli - kwasy tlenowe i beztlenowe. Sposoby otrzymywania soli.

Otrzymywanie soli - kwasy tlenowe i beztlenowe. Sposoby otrzymywania soli. Otrzymywanie kwasu beztlenowego 1) Mg + 2 HCl -> MgCl2 + 2 H2 2) NaOH + HCl -> NaCl + H2O 3) CaSO4 + 2 HCl -> SO4Cl2 + H2Ca 4) K2O + 2 HCl -> 2 KCl + H2O otrzymywanie kwasu tlenowego 1) 2 Li + H2SO4 -> Li2SO4...

William Shakespeare i jego twrczość.

William Shakespeare i jego twrczość. ( 1564 - 1616 ) Urodził się w Strattford ( hrabstwo Warwickshire ). Był jednym z najgłośniejszych romantykw stulecia. Jest znany wszystkim aż do dziś, ze względu na swoją wspaniałą twrczość ( 36 utworw). Ni...

Biografia - Henryk Sienkiewicz

Biografia - Henryk Sienkiewicz Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey w Szwajcarii) – polski powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1905 za "całokształt twrczo&...

Oczyszczalnie ściekw

Oczyszczalnie ściekw I Spis treści I Spis treści str.2 II Wstęp str.3 III Przydomowe oczyszczalnie ściekw w zarysie str.4-11 a) budowa str.5-6 b) zalety tr.6-7 c) sposoby doczyszczania ściekw str.7-9 d) sposoby zagospodarowania ściekw str. 9 e) niezb&...

Istota i metody negocjacji

Istota i metody negocjacji Negocjacje – to skomplikowany proces, w ktrym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wsplnej decyzji. Wśrd rodzajw negocjacji można wyrżnić negocjacje: - Twarde - Miękkie - Zbiorowe Strategia i zasady negocjacji – wymagaj&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry