• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Energia j...

Nawigacja

Energia jądrowa - za i przeciwEnergia jądrowa - za i przeciw
Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z "małą wojną" między naukowcami przedstawiającymi argumenty "za" i ekologami przedstawiającymi argumenty "przeciw". Obydwie strony oczywiście uważają, że ich teoria jest słuszna i nie chcą słyszeć o innej. Na podstawie zdobytych przeze mnie materiałw postaram się przedstawić w miarę obiektywnie argumenty jednej i drugiej strony. Jako, że nie zaliczam się do żadnej z tych grup mam nadzieję, że mi się to uda.Obecnie w 31 krajach działa 437 reaktorw jądrowych. Wytwarzają one ok. 17% energii elektrycznej.

Na energetykę jądrową postawiły kraje Dalekiego Wschodu. Dynamicznie rozwija się energetyka jądrowa w Korei Południowej oraz Japonii. Nowe elektrownie pojawiają się rwnież w krajach rozwijających się takich jak Indie, Pakistan czy Iran. Uruchomienie elektrowni jądrowej w Słowacji oraz decyzja rządu czeskiego o kontynuacji budowy elektrowni atomowej świadczą o tym, że także kraje europejskie liczą się z możliwością znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Kolejne reaktory jądrowe budują także:Federacja Rosyjska, Ukraina i Rumunia. W energetykę jądrową angażują się Argentyna i Brazylia. Rwnież we Francji buduje się kolejną elektrownie atomową. Łącznie na świecie buduje się 14 nowych obiektw tego rodzaju.Dziś większość ludzi uważa elektrownie jądrowe za zagrożenie. Naukowcy zastanawiają się, czy i kiedy Polska będzie zmuszona sięgnąć po energię atomową aby zaspokoić potrzeby energetyczne kraju. Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2020 roku od 60 do 120 %. Jest to więcej niż są w stanie wyprodukować obecnie działające elektrownie.Prof. Andrzej Hrynkiewicz - jeden z najbardziej zagorzałych zwolennikw rozwoju energii atomowej-:

"Na całym świecie energia elektryczna jest uważana za najlepszą postać energii końcowej, czyli tej, ktra powinna dotrzeć do konsumentw. Tymczasem w naszym kraju tylko niewielka część energii dociera do odbiorcw pod tą postacią. Aż 27% energii dostarczanej odbiorcom to węgiel. Ale to nie koniec problemu - aż 97% energii elektrycznej w Polsce produkowana jest z węgla kamiennego lub brunatnego. Sytuacja taka budzi niepokj, gdyż energia z węgla jest bardzo szkodliwa dla środowiska"Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju należałoby - wg Piotra Kieracińskiego - doprowadzić do większej dywersyfikacji źrdeł pozyskiwania energii. I tu wprowadzenie energetyki jądrowej byłoby korzystne. Poza tym, energetyka atomowa jest jedyną czystą postacią energii, nie emitującą żadnych szkodliwych zanieczyszczeń. Zdaniem wielu analitykw, przy obecnej strukturze pozyskiwania energii możliwe jest spełnienie zobowiązań ekologicznych do ok. 2010 roku. Dalej może ono okazać się zbyt kosztowne. Wtedy jedną z opcji stanie się wybudowanie elektrowni atomowych. Panują rżne opinie, jedni uważają, że będzie to rok 2010, inni przesuwają tą datę jeszcze o 10 lat.Czy energia atomowa warta jest zachodu ... Koszty inwestycyjne są ogromne. Wybudowanie elektrowni atomowej jest o połowę droższe od wybudowania nowoczesnej elektrowni węglowej. ALE ... okazuje się, że najdroższym paliwem energetycznym jest w tej chwili gaz ziemny. Przewiduje się, że będzie on drożał w przyszłości. Najbardziej stabilna sytuacja panuje natomiast na rynku paliwa jądrowego. Ponieważ potrzeba go niewiele, łatwo jest zgromadzić zapasy paliwa na wiele lat . Tymczasem paliwa kopalne są nie tylko kosztowne, ale i ich zapasy szybko się wyczerpują. Trzeba także zwrcić uwagę na to, że transport - ktry jest bardzo drogi i wciąż stanowi jedno z poważniejszych źrdeł emisji zanieczyszczeń atmosfery - w przypadku elektrowni atomowych ogranicza się do cyklu inwestycyjnego a do pracy elektrowni węglowych potrzeba go bardzo dużo. Dochodzą jeszcze ogromne ilości odpadw. Do pracy elektrowni gazowych trzeba miliardw metrw sześciennych gazu ziemnego, przesyłanego ogromnymi kosztownymi rurociągami.W latach 90. Kraje zachodnie zrealizowały dwa programy, na podstawie ktrych ustalono koszty dla wytwarzania energii elektrycznej z węgla, gazu ziemnego oraz rozpadu atomu. . Okazało się, że koszty produkcji energii z gazu są o rząd wielkości (10x) wyższe od kosztw energii uzyskanej w elektrowni atomowej., a koszty energii z węgla - stukrotnie wyższe.Według Tomasza Terleckiego z "Federacji Zielonych" argumentacja zwolennikw energetyki jądrowej opiera się na założeniu, że aby uniknąć kryzysu energetycznego należy produkować więcej energii, tym czasem logika ekologiczna zaczyna się od przekonania, że lepiej racjonalnie i oszczędnie używać tego co jest, niż wytwarzać rzeczy nowe. W kraju, ktry nie cierpi na nadmiar pieniędzy, żeby na coś dać trzeba skądś wziąć. Wydatki na energetykę jądrową zablokują środki na strukturalne zmiany w gospodarce, na wykonanie programu oszczędnościowego, oraz przekreślają nadzieję na ograniczenie emisji zanieczyszczeń konwencjonalnych." Nie licząc innych przyczyn, samo przyjęcie planu rozwoju energetyki jądrowej spowoduje wzrost zadłużenia kraju w roku 2010 do 79 mld dolarw i nie zaspokoi zapotrzebowania na energię. Według źrdeł oficjalnych, w przypadku kontynuowania budowy elektrowni jądrowych, zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2010r. przynajmniej o 20% a elektrownie te (jeśli zostaną wybudowane na czas, co można między bajki włożyć)pokryją najwyżej 3-7% oglnego bilansu energii" - twierdzi Terlecki. Według niego, nie dość, że każda elektrownia atomowa zamiast poprawiać - pogarsza problemy energetyczne kraju, to stwarza zagrożenia dla życia. Awarie w elektrowniach konwencjonalnych mają zasięg lokalny a ich skutki odczuwalne są przez ograniczony czas. Z elektrowniami atomowymi jest niestety inaczej. Radioaktywne pary, ktre przedostają się do środowiska nawet podczas bezawaryjnej pracy, zawierają pierwiastki promieniotwrcze, krążące w przyrodzie przez tysiące lat i zabijające wielokrotnie. Do tego należy dodać wycieki radioaktywne z innych ogniw łańcuch obiegu paliwa jądrowego, bez ktrego elektrownia działać nie może.Awarie w elektrowniach atomowych są nieuniknione. Według raportw Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej od początku lat 70 - tych zdarzyło się na świecie ok. 400 wypadkw tzw. poważnych.

Dokładnie ile ich było - nie wiadomo, gdyż nie ma obowiązku informowania MAEA i opinii publicznej o awariach. Informacje na ten temat są ukrywane, aby nie straszyć ludzi i nie hamować rozwoju energetyki atomowej. Chmura radioaktywna ma tę zaletę, że jest niewidoczna. Nikt jednak nie zliczy ilu ludzi i innych żywych istot dotąd zabiły i ilu jeszcze uśmiercą.Energetyka jądrowa niesie ze sobą jeszcze jeden nierozwiązywalny problem - pozbywanie się odpadw. Kto da gwarancję, że jakiekolwiek miejsce na Ziemi oraz jakikolwiek pojemnik wytrzymają w nienaruszonym stanie pł miliona lat? Bo tyle właśnie pluton-239 - najbardziej śmiercionośna substancja stworzona przez człowieka - powinien być odizolowany od środowiska.Aby nie unicestwić ludzkości energetyka jądrowa wymaga absolutnie niezawodnych technologii oraz doskonale perfekcyjnego człowieka - mwi Terlecki. Są to marzenia nierealne i groźne. Normalne jest, że maszyna czasem się psuje a człowieka nieomylnego prżno by szukać. Każda technologia powinna to uwzględnić.Rozwj naszego kraju nie może być oparty na nieodnawialnych paliwach kopalnych. Trzeba się zacząć przestawiać na czerpania energii ze źrdeł, ktre są odnawialne, bądź niewyczerpywalne.Najprostszym, najtańszym i najwydajniejszym sposobem zwiększania podaży energii jest jej oszczędzanie. Każda złotwka przeznaczona na zmniejszenie energochłonności przynosi kilkakrotnie więcej energii niż złotwka włożona w budowę nowej elektrowni. W latach 1973-1978 95% całkowitej dodatkowej podaży energii w Europie pochodziło z jej oszczędniejszego wykorzystania. Tym sposobem miliony zabiegw oszczędzających energię w skali indywidualnej przyczyniły się do uzyskania niemal 20 razy więcej energii, niż w tym czasie dały wszystkie nowe elektrownie europejskie razem wzięte, z elektrowniami jądrowymi włącznie.Energia słoneczna dociera na Ziemię w ilościach prawie nieograniczonych w stosunku do potrzeb człowieka. Dlaczego nie wykorzystać tego? Energetyka geotermalna polegająca na wykorzystaniu ciepła Ziemi jest obiecująca. Według obliczeń krakowskich profesorw Romana Neya i Juliusza Sokołowskiego, tą drogą można pokryć 23% krajowego bilansu energii pierwotnej.


Przykadowe prace

Korzyści skali

Korzyści skali KORZYŚCI SKALI Spis treści 1. Wspłczesne teorie handlu międzynarodowego a korzyści skali 2.Typy korzyści skali w ujęciu konkurencji monopolistycznej i handlu 3.Handel wewnątrz-gałęziowy 4. Model Ricardo 5. "Paradoks Leontiefa" 1.Wspłczesne ...

Sprawozdanie z Wojny Trojańskiej.

Sprawozdanie z Wojny Trojańskiej. Pośrd rozżarzonego słońca na placu przy murach miasta jeszcze niedawno odbyła się walka. Naprzeciwko siebie stanęli niezwyciężony Achilles i silny Hektor. Zaczęło się od długotrwałej gonitwy wokoło miasta po czym do...

Problem uwłaszczenia chlopw na ziemiach polskich w XIX wieku

Problem uwłaszczenia chlopw na ziemiach polskich w XIX wieku Przed przystąpieniem do szczegłowego omwienia tematu - bardzo istotnego dla kształtowania się ustroju społeczno-gospodarczego oraz politycznego ziem polskich we władaniu zaborcw - dla lepszego zrozumienia problemu, rozpocznę ...

"Kordian" Juliusza Słowackiego

"Kordian" Juliusza Słowackiego TYTUŁ: Pełny tytuł dramatu brzmi: "Kordian. Pierwsza część trylogii. Spisek koronacyjny." Tytuł ten można rozłożyć na trzy części: 1. KORDIAN -jest to imie głwnego bohatera. Imię to ma swoje znaczenie, stanowi bowie...

Czytelnictwo gimnazjalne

Czytelnictwo gimnazjalne SPIS TREŚCI……………………………………………………………………...1 WSTĘP………………………………...

Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne) wzory, rwnania

Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne) wzory, rwnania Tlenki kwasowe (Sio2, SO2, Mn2O7, CrO3) reagują z zasadami N2O5 Ca(OH)2->Ca(NO3)2 H2O) P4O10 12KOH->4K3PO4 6H2O CO2 Ca(OH)2->CaCO3 H2O 2CrO3 2KOH->K2Cr2O7 H2O Tlenki zasadowe (NiO, MnO, Na2O, CaO) reagują z kwasami Na2O HCl->2Na...

Biografia - Immanuel Kant

Biografia - Immanuel Kant Immanuel Kant urodził się 22 kwietnia 1724 roku w Krlewcu, a zmarł 12 lutego 1804 roku także w Krlewcu. Był filozofem niemieckim oraz twrcą idealizmu transcendentalnego (krytycyzmu teoriopoznawczego). Pochodził z rzemieślniczej rodziny o tradycjach pietystycz...

Scharakteryzuj "Dziady" jako dramat romantyczny.

Scharakteryzuj "Dziady" jako dramat romantyczny. Romantyzm ukształtował się w całkowitej opozycji do epoki wcześniejszej - oświecenia. Świat ukazany przez romantykw, przepuszczony został przez pryzmat ich uczuć, wiary wewnętrznej. Twrcy romantyczni programowo zwalczali wszelkie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry