• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Epoki hi...

Nawigacja

Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?


Epoki historyczne,w jakiej epoce chciałbyś żyć?Starozytność– czasy do roku 476, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Odrżnia się w niej przede wszystkim badania nad starożytnym Egiptem, nad kulturami Bliskiego Wschodu nad starożytnią Grecją i nad Imperium Rzymskim. Ukształtowały się podstawy europejskie kultury. Powstało chrzejścijaństwo. W ciągu ponad czterech tysięcy lat powstały i upadły liczne państwa i kultury, m.in.: Surmer, Babilonia, Asyria, Egipt, Persja, Grecja, Rzym.W starożytności cywilizacja poczyniła znaczne postępy. Rozwinęły się:

hodowla,rolnictwo,technologia,filozofia, itp.Średniowiecze – czasy od Starożytności do przełomu 14 i 15 wieku, czyli wynalezienia druku przez Gutemberga (1440) i odkrycia Ameryki(1492) dla zachodniej części Europy, a dla wschodniej części kontynentu – zdobycia Konstantynopola przez Turkw 1453. Średniowiecze dzieli się na wczesne średniowiecze (do 10-11 wieku), klasyczne (11 – 13 wiek) i pźne (wieki 14-15). Istnieje pogląd głwnie wśrd niektrych historykw francuskich, że podział ten jest cywilizacyjnie sztuczny i należałoby okres średniowiecza rozciągnąć aż do oświecenia .Poczynając od tego czasu Kościł stawał się potęgą nie tylko religijną, ale rwnież kulturową, ekonomiczną i polityczną, mającą decydujący wpływ na kształtowanie zbiorowej umysłowości i kultury średniowiecza. Jedność kultury średniowiecznej w znacznym stopniu zależała od wsplnego języka - łaciny. Łacina panowała niepodzielnie jako język szkoły, nauki, religii, dyplomacji i prawa. Była wsplna dla wszystkich wykształconych środowisk zachodniego świata. Szkolnictwo początkowo w pełni organizowane przez Kościł, szkolnictwo, z ujednoliconą strukturą, oraz programem i metodami nauczania przyczyniało się do umocnienia umysłowej jedności świata zachodniego.ęW większych miastach na podobieństwo rzemieślniczych cechw — powstawały związki (korporacje) mistrzw i uczniw, ktre dały początek szkołom wyższym, ktre nazywano początkowo studium generale, a potem universitas. Uniwersytety posiadały pewnego rodzaju autonomię, np. wyłączne prawo nadawania stopni naukowych i nauczania w całym świecie chrześcijańskim. Dysponowały także niezależnością prawną od władz miejskich. W XII-XIII wieku powstała większość najsławniejszych uniwersytetw europejskich:ęUniwersytet Boloński Uniwersytet Paryski uniwersytet oksfordzki uniwersytet w Cambridge

wieku:uniwersytet w Rzymie (1303) uniwersytet we Florencji (1321) uniwersytet w Pizie (1343) uniwersytet w Pradze (Uniwersytet Karola)uniwersytet w Krakowie (Uniwersytet jagielonski)Nowożytność – w części Europy dzieli się na czasy od średniowiecza do przełomu18-19 wieku, czyli do Wielkiej Rewolucji Francuskiej(1789) lub do końca Kongresu wiedeńskiego (1815). W Polsce przyjęło się liczyć do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej (1795) lub do Wiosny Ludw(1848). Część badaczy przyjmuje, że właściwą cezurą była dopiero pierwsza wojna światowa..Szkoła anglosaska ciągnie czasy nowożytnie do dziś.

Historia nowożytna - część historii obejmująca okres w dziejach świata od 15 do początku 19wieku. Zasadniczo nowożytność dzieli się na następujące okresy: Renesans - od 15 do 16 wieku, Barok - od końca 16 wieku do początkw 18 wielku,Oświecenie - epoka przypadająca na 18 wiek(i początek 19) Romantyzm - głwnie w literaturze, pierwsza połowa 19 wieku

Historia najnowsza - część historii obejmująca okres od zakończenia nowozytności po dzień dzisiejszy.

Nie ma jednego sprecyzowanego poglądu na to, kiedy kończy się historia nowożytna a zaczyna najnowsza. Część badaczy liczy ją od Wielkiej Rewolucji Francuskiej(1789) a część od kongresu wiedeńskiego (1815). Polscy historycy najczęściej uznają za cezurę III rozbir Rzeczpospolitej (1795) lub Wiosnę Ludw (1848). Niekiedy za datę graniczną uznaje się dopiero pierwszą wojnę światową..

Ja chciałbym żyć w epoce najnowszej ponieważ dobrze mi sie w niej żyje , jest ona wygodna wporuwnaniu do innych epok np.nietrzeba tak jak w starozytności ocierac patyk o patyk aby mnieć ogień, kiazdy ma takie same prawa i niema podziału na miszczanw i szlachte tak jak w średniowieczu,i kazdy może sie uczyć i byc wykształcony a nie tylko ci co są bogaci,istnieje wolność słowa.kazdy może wierzyć w to co chce.W epoce najnowszej najbardziej rozwinięta jest technologia, można sie szybciej komunikować i ma sie szybszy transport.Jedynym minusem tej epoki jest to ,że istenieje teroryzm ktrego wczesniej niebyło.Biografia:-histora do klasy 3gim

-encyklopedia internetowaPrzykadowe prace

Dlaczego utwr nosi tytuł "Syzyfowe prace"?

Dlaczego utwr nosi tytuł "Syzyfowe prace"? W antycznej opowieści mitologicznej Syzyf bezskutecznie toczy swj ogromny kamień. Trudzi się każdego dnia, bez przerwy wytęża wszystkie siły. Jednak nigdy nie osiągnie zamierzonego celu, gdyż kamień wciąż spada w dł...

Tematy dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Tematy dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Tematy dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Tematykę dramaturgii Witkacego w najlepszy sposb odzwierciedla jego teoria CZYSTEJ FORMY. Jest to słynna witkiewiczowska koncepcja, ktra odnosi się przede wszystkim do teatru. Teatr taki musi uwol...

Biografia - Leon Kruczkowski.

Biografia - Leon Kruczkowski. Leon Kruczkowski urodził się w Krakowie 28 czerwca 1900 roku. W latach młodzieńczych poświęcił się studiom chemicznym, następnie nauczał w Zagłębiu Dąbrowskim. 7 lat spędzonych w Zagłębiu wywarło znaczny wpły...

Wrześniowa Rozpacz

Wrześniowa Rozpacz Wrześniowa Rozpacz. Powoli kończą się wakacje wieczne nocne libacje wypady na Złoty Potok i Chehło wraz z wrześniem moje szczęście zdechło. Znowu czeka mnie męka moja psycha w szkole pęka znowu polski,hista,mata ...

Streszczenie - Szewcy

Streszczenie - Szewcy Akt I. W warsztacie szewskim pracuje szewc Sajetan Tempe i dwch czeladnikw. Robią buty i rozmawiają. Narzekają na bezmyślną i ciężką pracę, służącą wyższym warstwom, czują się wykorzystywani i poniżani. Sajetan ...

Życie Jezusa Chrystusa

Życie Jezusa Chrystusa Życie Jezusa Chrystusa Jezus Chrystus- Bg ktry stał się człowiekiem. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się w Betlejem. Matką jego była Maryja żona cieśli Jzefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozoli...

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca Zbyszko z Bogdańca, głwny bohater powieści H.Sienkiewicza, pt. Krzyżacy to młody, wcześnie osierocony rycerz, ktrym opiekował się stryj – Maćko z Bogdańca. Rodzicami Zbyszka byli Jaśko z Bogdańca herbu Tępa Pod...

Badania społeczne i ich specyfika– przedmiot i zakres badań społecznych

Badania społeczne i ich specyfika– przedmiot i zakres badań społecznych Badania społeczne stanowią prbę zrozumienia życia społecznego. Dwa filary nauki to logika i obserwacja. Oba te elementy odnoszą się do trzech głwnych aspektw działalności nauk spo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry