• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Epos home...

Nawigacja

Epos homeryckiEpos homerycki
GŁÓWNE CECHY EPOSU HOMERYCKIEGO NA PRZYKŁADZIE ILIADY.1. Utwór bardzo obszerny, ale precyzyjnie skomponowany, obejmujący niewielki okres czasu

? Duża objętość

? Zwarta treść

? Akcja Iliady trwa 40 dni z ostatniego roku (nie kończy się z wojną)

? Zarówno Iliada jak i Odyseja podzielona jest na pieśni – 24

2. Epos jest utworem wierszowanym (nie rymowanym)

? Poszczególne wersy utrzymane są w tym samym rymie

? HEXAMER- miara wierszowa Iliady i Odysei

3. Epos ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności . Bohater jest zbiorowy

? Menelaos – wojownik Grecki, król Sparty

? Odyseusz – król Itaki

? Miasta-państwa-polis (częste kłótnie)

? Achajowie greckie plemię

4. Źródłem eposu były mity, podania i baśnie

5. Paraleizm dwóch płaszczyzn fabularnych – podobieństwo

6. Fabuła eposu składa się z szeregu epizodów

7. Narrator w eposie był wszechwiedzący i obiektywny (DYSTANS EPICKI – obiektywizm)

8. Epos rozpoczyna się inwokacją

9. Charakterystyczne cechy stylu eposu: jezyk patetyczny, dostosowany do powagi tematu, długie rozbudowane zdania, częste drobiazgowe opisy przedmiotów np. Tarczy Achillesa; używanie RETRDACJI (opóźnienie akcji, ciekwiej było, ludzie wiedzieli jak się skończy); używanie stałych epitetów oraz formuł; używanie porównań homeryckich

Achilles: szbykonogi,boski

Zeus:gromowładny


Przykładowe prace

Klonowanie ( co to jest klonowanie, troszkę historii, wady, zalety oraz moja opinia na temat klonowania)

Klonowanie ( co to jest klonowanie, troszkę historii, wady, zalety oraz moja opinia na temat klonowania) Temat: Co sądzę o klonowaniu? Moją opinię pragnę przedstawić w tej oto pracy. Zamierzam podzielić ją na kilka elementów. Najpierw przede wszystkim chcę się zag ...

Maj - miesiącem Matki Bożej.

Maj - miesiącem Matki Bożej. Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Maj – miesiącem Matki Bożej. POWITANIE Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspólna piosenka: Była cicha i piękna jak wiosna.. PRZEBIEG KATECHEZY Wyjaśniam dzieciom, ...

Motwy cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich różnych epok.Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

Motwy cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich różnych epok.Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady. Dla człowieka Bóg jest bardzo ważnym elementem życia, może dać mu szczęście, wieczną łaskę i wszystko czego pragnie.Relacje między B...

Kierunki i nurty w poezji polskiego Baroku.

Kierunki i nurty w poezji polskiego Baroku. Co wiesz o sztuce barokowej i jej współczesnych echach w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. MARINIZM - nazwa, nurtu zaczerpnięta od nazwiska Giambattisty Marino, nazywanego "królem poetów XVII stulecia.Jest to poezja kultury, w wierszach znajdziemy mnós...

System bankowy

System bankowy Wykład 6. SYSTEM BANKOWY, UBEZPIECZENIOWY, KONGLOMERATY FINANSOWE ? SYSTEM BANKOWY System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. O systemie bankowym można mówić dopiero ...

Istota inflacji

Istota inflacji ISTOTA INFLACJI POJĘCIE INFLACJI Inflacja w przeszłości pojawiała się stosunkowo rzadko i zwykle towarzyszyła nadzwyczajnym zdarzeniom, np. wojnom czy poważnym kryzysom. Na gruncie teorii łączona była zwykle z nadmierną emisją pieniądza papierowe...

Istota organizacji

Istota organizacji Tadeusz Kotarbiński przez organizacje rozumiał , zależnie od kontekstu, rozumiał bądź czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania (albo nawet na drodze samorzutnego kształtowania się) ustrój przedmiotu złoż...

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia.

Zgodność wyboru gatunków z tendencjami epoki, na przykładzie literatury oświecenia. W epoce oświecenia uprawiano wiele gatunków literackich, zarówno tych, które były znane również w poprzednich epokach (bajka, satyra, oda, poemat heroikomiczny, komedia, sielanka), jak i nowych, stworzonych w ty...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry