• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Erazm z ...

Nawigacja

Erazm z Rotterdamu: "Życie gdyby miało być smutne, nie warte byłoby nazwy życia"Erazm z Rotterdamu: "Życie gdyby miało być smutne, nie warte byłoby nazwy życia"
"życie gdyby miało być smutne nie warte byłoby nazwy życia", są to słowa Erazma z Rotterdamu holenderskiego filozofa, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku. Zawarta jest w nich cała kwintesencja ludzkiego istnienia. Człowiek urodził się po to, aby spełniać się duchowo, umysłowo i fizycznie w celu osiągnięcia radości i zadowolenia. wszystko co robimy, robimy po to, aby udoskonalić nasze warunki bytu i osiągnąć wyznaczony sobie cel.

Człowiek z natury wybiera to co dla niego lepsze i dogodniejsze. Wszystko co jest w pewien sposb niewygodne stara się odrzucać, unikając w ten sposb przeszkd stojących na drodze do szczęścia.

Każdy chce zdobyć wykształcenie, ktre jest kluczem do bram sukcesu zawodowego, przez co zostają zapewniane odpowiednie warunki do życia. Jest to bezpośrednie dążenie do szczęścia w celu zaspokojenia przyszłości.

Jaki sens miałoby życie ludzkie, gdyby z gry zostało skazane na utrapienie? Czy człowiek wyrażałby ochota do życia, gdyby jego czyny nie prowadziły do osiągnięcia radości i satysfakcji? Zapewne nie, bo po co żyć i się smucić? Świat bez szczęścia byłby pusty, bezbarwny i nie mający najmniejszego sensu. Jeżeli ludzie nie chcieliby być szczęśliwi to nie powstałyby tak wielkie osiągnięcia w rżnych dziedzinach życia, ponieważ one służą do polepszania warunkw bytu, a tym samym uszczęśliwiania siebie. Gdyby nie dążenie do indywidualnego dobra nie mielibyśmy dziś tak wysoce rozwiniętej cywilizacji, bo po co robić cokolwiek, skoro to i tka nie sprawiałoby żadnej satysfakcji? Zatem bez radości życie, nie byłoby życiem i już na samym jego początku zakończyłoby się śmiercią.

Według mnie szczęście jest najistotniejszym celem wszystkich naszych zmaganiach, ktre staramy się osiągnąć w każdej dziedzinie życia, od zaspokojenia głodu i innych podstawowych potrzeb fizjologicznych po uczucie miłości, ktre jest największym źrdłem ludzkiej radości.


Przykadowe prace

absolutyzm

absolutyzm Państwo absolutyzmu oświeconego. Sposb zorganizowania, funkcjonowania. Miejsce wśrd europejskich systemw ustrojowych czasw nowożytnych. Oświecony absolutyzm. Jego prekursorzy i jego istotne cechy Określenie legalny despotyzm zostało użyte p...

Rodzina śląska

Rodzina śląska Śląsk - to praca, kopalnie, huty, przemysł. Ale obok tego czarnego, jest także Śląsk zielony, choć mniej znany. To Beskidy, piękne i w lecie, i w zimie. A przede wszystkim człowiek z określonymi, wykształconymi przez wieki cechami, z etosem p...

Rozwj religii greckiej oraz świat bogw greckich wg "Mitologii" J. Parandowskiego.

Rozwj religii greckiej oraz świat bogw greckich wg "Mitologii" J. Parandowskiego. Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach. Fetyszyzm jest najstarszą formą religii greckiej polegającą na oddawaniu czci przedmiotom martwym. Inną formą religii był antropomorfizm czyli wyobra...

Niebezpieczeństwa despotyzmu w ujęciu III cz Dziadw

Niebezpieczeństwa despotyzmu w ujęciu III cz Dziadw Trzecia część Dziadw - utwr Adama Mickiewicza, ktry został napisany po powstaniu listopadowym, gdy odniosło klęskę, autor chciał wzmc w narodzie wolę walki o niepodległość, oraz zrekompensować si...

Analiza działalności banku PeKaO S.A.

Analiza działalności banku PeKaO S.A. Historia banku Bank Polska Kasa Opieki Spłka Akcyjna został powołany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu w marcu 1929 roku. Akt notarialny o utworzeniu Banku sporządzono w październiku 1929 roku, a kilka dni pźniej Sąd Okręgowy w Warszaw...

Eucharystia

Eucharystia Kościł żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na rżne sposoby Kościł doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: ...

Bcher in meinem Leben

Bcher in meinem Leben Bcher sind unersetzt im Menschenleben. Sie erweitern unseren Horizont und sind Wissensquellen. Bcher erfllen ntzliche Rolle, unterhalten und bilden. Sie bergeben Gefhlen und Erfahrungen. Sie registrieren vergangen Ereignissen und machen die Geschichte lebendiger. Ich liebe Bcher. Ich lese leidenschaftl...

Choroby układu kostengo - osteoporoza

Choroby układu kostengo - osteoporoza Układ kostny, szkielet, kościec jest częścią podporowa i konstrukcyjną ciała człowieka, składającą się z kręgosłupa z osadzoną na nim czaszką (szkieletu osiowego), szkieletu kończyn grnych poł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry