• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ergonomia...

Nawigacja

Ergonomia korekcyjnaErgonomia korekcyjna
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk pracy, z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownikw oraz formułowania zaleceń mających na celu polepszenie warunkw pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy. Korekta warunkw pracy odbywa się na drodze modernizacji pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzania elementw zabezpieczających ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Częstym sposobem jest formułowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych w wyniku ergonomicznych analiz (np. z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych). W efekcie takich działań następuje polepszenie materialnych warunkw pracy (zmniejszenie poziomu hałasu, drgań, poprawa oświetlenia, polepszenie warunkw mikroklimatycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, itd.), wyeliminowanie nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z procesem pracy (mechanizacja prac, poprawa pozycji pracy, poprawa warunkw odbioru informacji, usprawnienia organizacyjne, itp.). Działania tego typu stosowane są najczęściej, jednak spotykają się one z poważnymi ograniczeniami natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Ergonomia korekcyjna działa na "żywym organizmie" w środowisku pracy, stąd wiele zaleceń wynikających z analizy ergonomicznej (np. propozycja zmiany konstrukcji) jest nie do osiągnięcia (gdyż np. badane stanowisko może być ogniwem procesu technologicznego) i może ponosić za sobą wysokie nakłady finansowe. Na tym gruncie może powstawać wiele nierealnych zaleceń. Usunięcie tego typu nieprawidłowości powinno nastąpić u źrdła, czyli w procesie projektowania narzędzi, maszyn, urządzeń, czy też stanowisk pracy


Przykadowe prace

Rżne wizje zaświatw. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego oraz wiersz Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwrć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych b

Rżne wizje zaświatw. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego oraz wiersz Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwrć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterw Jan Kochanowski to jeden z głwnych przedstawicieli renesansu w Polsce. Napisał wiele utworw lirycznych, w"...

Oliver Twist

Oliver Twist Oliver Twist,czyli kolejna adaptacja powiesci Dickensa.To historia chlopca,ktory ucieka z sierocińca.Spotkany na ulicy kieszonkowiec namawia go,aby przylaczyl sie do gangu maloletnich zlodziei,ktorzy ucza sie "fachu" pod okiem swojego mistrza Fagina(w tej roli Ban Kingsley)Zagubiony w wielkim miescie s...

Antyk w literaturze polskiej (na wybranych przykładach z rżnych epok)

Antyk w literaturze polskiej (na wybranych przykładach z rżnych epok) Twrczość starożytnej Grecji i Rzymu stanowi jedno z ważniejszych, obok Biblii, źrdeł kultury europejskiej. Intensywność zainteresowań antykiem zmieniała się na przestrzeni wiekw. Była na...

Średniowieczni bohaterowie i ich postacie życiowe - ocena z punktu widzenia człowieka wspłczesnego.

Średniowieczni bohaterowie i ich postacie życiowe - ocena z punktu widzenia człowieka wspłczesnego. Średniowieczna literatura nie tylko kreuje, ale i inspiruje do tworzenia wzorcowych wizerunkw człowieka. Głwnie przez nią powstały trzy podstawowe wzorce bohatera średniowieczne...

Nabłonki - funkcje, budowa i podział

Nabłonki - funkcje, budowa i podział Funkcje tkanki nabłonkowej:? f.ochronna-odziela org od srodowiska zew?zabezpiecza przed utrata wody?przeprowadza wymiane gazowa?odbior bodzcow?wysciela narzady i jamy ciała Budowa?zwarty układ kom(brak subst miedzykomorkowej)utrzymywany m.in.dzieki blonie podstawo...

Znaczenie twrczości A.Mickiewicza w życiu naszego narodu i w literaturze polskiej.

Znaczenie twrczości A.Mickiewicza w życiu naszego narodu i w literaturze polskiej. Mickiewicz był duchowym przywdcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polakw do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnował zaś...

Kryzys Onz

Kryzys Onz KRYZYS ONZ – NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC KONFLIKTU W IRAKU. Obecnie ONZ jest związana z konfliktem w Iraku. Konflikt iracki rozpoczął się w 1990 kiedy to irackie wojska zajęły Kuwejt, uznając go za swą historyczną i geograficzną część, c...

Prawo administracyjne - oglnie sem II

Prawo administracyjne - oglnie sem II Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim reguluje ustawa z 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim . Na podstawie ustawy możemy wyrznic 3 sposoby nabycia obywatelstwa: a) z mocy prawa; b) na podstawie decyzji właściwego organu c) w drodze oświadczenia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry