• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ergonomia...

Nawigacja

Ergonomia korekcyjnaErgonomia korekcyjna
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk pracy, z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownikw oraz formułowania zaleceń mających na celu polepszenie warunkw pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy. Korekta warunkw pracy odbywa się na drodze modernizacji pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzania elementw zabezpieczających ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Częstym sposobem jest formułowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych w wyniku ergonomicznych analiz (np. z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych). W efekcie takich działań następuje polepszenie materialnych warunkw pracy (zmniejszenie poziomu hałasu, drgań, poprawa oświetlenia, polepszenie warunkw mikroklimatycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, itd.), wyeliminowanie nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z procesem pracy (mechanizacja prac, poprawa pozycji pracy, poprawa warunkw odbioru informacji, usprawnienia organizacyjne, itp.). Działania tego typu stosowane są najczęściej, jednak spotykają się one z poważnymi ograniczeniami natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Ergonomia korekcyjna działa na "żywym organizmie" w środowisku pracy, stąd wiele zaleceń wynikających z analizy ergonomicznej (np. propozycja zmiany konstrukcji) jest nie do osiągnięcia (gdyż np. badane stanowisko może być ogniwem procesu technologicznego) i może ponosić za sobą wysokie nakłady finansowe. Na tym gruncie może powstawać wiele nierealnych zaleceń. Usunięcie tego typu nieprawidłowości powinno nastąpić u źrdła, czyli w procesie projektowania narzędzi, maszyn, urządzeń, czy też stanowisk pracy


Przykadowe prace

Procesy myślenia

Procesy myślenia Procesy myślenia. Myślenie lub rozumowanie to złożony ciągły proces zachodzący w mzgu, polegający na asocjacjach (zespł ugrupowanie ) i wniosku, operujący elementami ludzkiej pamięci (jak symbole, pojęcia, fazy lub obrazy i dź...

Pojmowanie funkcji armii i jej zadania po wstąpieniu do Nato.

Pojmowanie funkcji armii i jej zadania po wstąpieniu do Nato. 12 marca 1999 roku to data nowej epoki dla Polski i polskiej armii. Od początku obecności Polski w Sojuszu, NATO stanowi dla nas ważny instrument dla realizacji nie tylko naszych narodowych interesw, lecz także interesw społeczno&#...

Mein Zimmer - mj pokj

Mein Zimmer - mj pokj Wenn man in mein Zimmer kommt, sieht man zuerst meinen Schreibtisch, der genau vor dem Fenster steht.Auf dem Schreibtisch steht mein Computer und eine kleine Lampe.Rechts an der Wand ist ein Schrank, wo ich meine Kleidung verstaue.Vor dem Schrank steht mein Bett, und gegenber der Fehrnseher.Zuletzt habe ...

Wszystkie daty z histori od 622 do 1370

Wszystkie daty z histori od 622 do 1370 622-625-utworzenie państwa Samona w trakcie walk z Awarami(Morawy, kotlina Czeska, tereny nad Salą i grna Łabą 680-Bułgarzy pod wodzą Asparuch przekraczają Dunaj i zaczynają budowe państwa na terenie pd Słowian 865-przyjęcie chr...

Proces osadnictwa na prawie niemieckim na ziemiach polskich - notatka

Proces osadnictwa na prawie niemieckim na ziemiach polskich - notatka Proces osadnictwa na prawie niemieckim na ziemiach polskich W XII-XIII wieku upowszechniła się trjpolwka-> uzyskiwano wyższe plony-> powstawały nadwyżki-> wzrastała liczba ludności, ale powiększono też obsz...

Normanowie - Wikingowie

Normanowie - Wikingowie Normanowie -nazwa nadana w VII-XI w. w zachodniej Europie mieszkańcom Skandynawii, Płwyspu Jutlandzkiego i wysp duńskich , ktrzy podejmowali szereg wypraw zdobywczych , zakładając na podbitych terenach nowe państwa . Normanowie duńscy zasiedlili głownie wybrze&...

Ideał renesansowego piękna

Ideał renesansowego piękna Ideał renesansowego piękna zmienia się tak szybko jak moda, każda epoka posiadała wzr klasycznego piękna kobiety. Damy renesansowe rżniły się znacznie od ich średniowiecznego pierwowzoru. O ideale renesansowej kobiety możemy ...

Pozytywne i negatywne aspekty włączenia Turcji do UE

Pozytywne i negatywne aspekty włączenia Turcji do UE Przyłączenie Turcji do Unii Europejskiej w krajach Unii budzi wiele dyskusji i kontrowersji od kiedy się pojawił. Turcja leży w na Płwyspie Azja Mniejsza( w 97% jej powierzchni) oraz w Europie(Tracja, ktra stanowi 3% powierzchni tego k...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry