• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ergonomia...

Nawigacja

Ergonomia korekcyjnaErgonomia korekcyjna
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk pracy, z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownikw oraz formułowania zaleceń mających na celu polepszenie warunkw pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy. Korekta warunkw pracy odbywa się na drodze modernizacji pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzania elementw zabezpieczających ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Częstym sposobem jest formułowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych w wyniku ergonomicznych analiz (np. z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych). W efekcie takich działań następuje polepszenie materialnych warunkw pracy (zmniejszenie poziomu hałasu, drgań, poprawa oświetlenia, polepszenie warunkw mikroklimatycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, itd.), wyeliminowanie nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z procesem pracy (mechanizacja prac, poprawa pozycji pracy, poprawa warunkw odbioru informacji, usprawnienia organizacyjne, itp.). Działania tego typu stosowane są najczęściej, jednak spotykają się one z poważnymi ograniczeniami natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Ergonomia korekcyjna działa na "żywym organizmie" w środowisku pracy, stąd wiele zaleceń wynikających z analizy ergonomicznej (np. propozycja zmiany konstrukcji) jest nie do osiągnięcia (gdyż np. badane stanowisko może być ogniwem procesu technologicznego) i może ponosić za sobą wysokie nakłady finansowe. Na tym gruncie może powstawać wiele nierealnych zaleceń. Usunięcie tego typu nieprawidłowości powinno nastąpić u źrdła, czyli w procesie projektowania narzędzi, maszyn, urządzeń, czy też stanowisk pracy


Przykadowe prace

Metody resocjalizacji

Metody resocjalizacji W dzisiejszej polskiej rzeczywistości prawnej, sądowej, resocjalizacyjnej i społecznej istnieje ogromna liczba metod resocjalizacji i profilaktyki resocjalizacyjnej. Nie sposb opisać i ocenić dogłębnie ich wszystkich. Oto metody, ktre są najbardziej skuteczn...

Sonety M. Sępa-Szarzyńskiego.

Sonety M. Sępa-Szarzyńskiego. Mikołaj Sęp-Szarzyński należy do najwcześniejszych przedstawicieli baroku w literaturze europejskiej. Zasłynął jako autor sonetw, wierszy religijnych i erotykw. Najważniejszy zbir jego utworw wydany został po śmierci i nosi tytu...

Zbrodnie Hitlerowskie - zbrodniami przeciw ludzkości - przemwienie

Zbrodnie Hitlerowskie - zbrodniami przeciw ludzkości - przemwienie Witam Wszystkich tu zgromadzonych, a także Szanowny Trybunał! Zebraliśmy się, aby przedyskutować sprawę zbrodni hitlerowskich w latach 1939 – 1945. W związku z tym chciałbym dzisiaj wygłosić prz...

Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści

Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści "Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osb analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z ktrych złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, ktra wydarzyła się w Ora...

Czy istnieją w umyśle ludzkim idee wrodzone, czy cała wiedza pochodzi z doświadczenia?

Czy istnieją w umyśle ludzkim idee wrodzone, czy cała wiedza pochodzi z doświadczenia? ‘Rozprawa między dwiema osobami’ -Witaj szanowny przyjacielu! -Salvete! Wybacz moje spźnienie, ktre zostało spowodowane niczym innym jak brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności ...

Cytaty Jana Pawła II

Cytaty Jana Pawła II 1. Zachęta do służby bliźniemu, dbanie o losy rodzin, pomoc biednym: • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. • Rodzina Bogiem silna, staje się sił...

Sztuka romańska i gotycka w Europie - cechy charakterystyczne i zabytki - histioria, matura, ustna

Sztuka romańska i gotycka w Europie - cechy charakterystyczne i zabytki - histioria, matura, ustna Sztuka romanska i gotycka w Europie sredniowiecznej - cechy charakterystyczne i zabytki. STYL ROMANSKI - ( X - XII wiek, w Polsce do XIII wieku) grube, kamienne mury, male okna,okragle luki, sklepienia kolebkowe lub krz...

Globalisierung

Globalisierung Wird die Welt ein globales Dorf? Trotz der Entfernung zwischen Lnder und Kulturunterschiede? Trotz der Konflikte und Kriege? Ja, warum nicht?! Die Zeiten haben sich verndert… Das, was vor einige Jahrzehnten unmglich war, ist heute so einfach, wie einkaufen. Dank dem Internet knnen wir mit der ganzen ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry