• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ergonomia...

Nawigacja

Ergonomia korekcyjnaErgonomia korekcyjna
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk pracy, z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownikw oraz formułowania zaleceń mających na celu polepszenie warunkw pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy. Korekta warunkw pracy odbywa się na drodze modernizacji pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzania elementw zabezpieczających ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Częstym sposobem jest formułowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych w wyniku ergonomicznych analiz (np. z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych). W efekcie takich działań następuje polepszenie materialnych warunkw pracy (zmniejszenie poziomu hałasu, drgań, poprawa oświetlenia, polepszenie warunkw mikroklimatycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, itd.), wyeliminowanie nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z procesem pracy (mechanizacja prac, poprawa pozycji pracy, poprawa warunkw odbioru informacji, usprawnienia organizacyjne, itp.). Działania tego typu stosowane są najczęściej, jednak spotykają się one z poważnymi ograniczeniami natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Ergonomia korekcyjna działa na "żywym organizmie" w środowisku pracy, stąd wiele zaleceń wynikających z analizy ergonomicznej (np. propozycja zmiany konstrukcji) jest nie do osiągnięcia (gdyż np. badane stanowisko może być ogniwem procesu technologicznego) i może ponosić za sobą wysokie nakłady finansowe. Na tym gruncie może powstawać wiele nierealnych zaleceń. Usunięcie tego typu nieprawidłowości powinno nastąpić u źrdła, czyli w procesie projektowania narzędzi, maszyn, urządzeń, czy też stanowisk pracy


Przykadowe prace

Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski IGNACY JAN PADEREWSKI żył w latach 1860–1941. Był nie tylko wybitnym polskim pianistą i kompozytorem, ale rwnież znakomitym politykiem i działaczem społecznym. Urodził się w Warszawie, a w latach 1872–78 studiował grę na fortepianie wInsty...

Sucha destylacja drewna

Sucha destylacja drewna Sucha destylacja (inaczej destylacja rozkładowa lub piroliza) to rozkład biomasy lub innego paliwa stałego (drewna) pod wpływem dostarczonego ciepła przy znacznym niedomiarze powietrza (tlenu), przeprowadzany w retortach ogrzewanych gazami spalinowymi. Piroliza zachodzi w ...

Moje stanowisko wobec Życzliwości

Moje stanowisko wobec Życzliwości Moje stanowisko wobec Życzliwości. Co to wogle jest życzliwość? Uśmiech, ciepłe spojrzenie, kilka drobnych słw. Nie wymuszona grzeczność, czy udawanie, ale życzliwość. Słowo zapomniane chyba trochę. W...

Jak poradzić sobie z interpunkcją tekstu poetyckiego.?

Jak poradzić sobie z interpunkcją tekstu poetyckiego.? ? Moje problemy z poezją - przesłanie poety - trudny język - środki stylistyczne Czytamy 2 - 3 krotnie wiersz ? Co trzeba zrobić przed przeczytaniem wiersza ? - zwracamy uwagę na kompozycję wiersz...

Gospodarka Karpat w Polsce

Gospodarka Karpat w Polsce Gospodarka Karpat w Polsce PRZEMYSŁ Karpaty są krainą ubogą w surowce mineralne. Grnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego rozwinęło się tu bardzo wcześnie. Pierwszą kopalnia jest kopalnią w Bbrce i jest to jedna z najstarszych kop...

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porwnanie rządw dwch największych dyktatorw Ameryki Łacińskiej.

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porwnanie rządw dwch największych dyktatorw Ameryki Łacińskiej. Plan referatu: I. Wstęp II. Rozwinięcie 1. Dojście do władzy: pucz w Chile, rewolucja na Kubie. 2. Reformy gosp...

Legiony Polskie

Legiony Polskie Niespodziewany wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany działaczom niepodległościowym. Jzef Piłsudski nosił się zamiarem rozpoczęcia akcji niepodległosciowej jeszcze przed wybuchem wojny, jednak sztab austriacki domagał się kategorycznie, aby nie...

Wizerunek zbolałego ojca i jego crki w Trenach. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Wizerunek zbolałego ojca i jego crki w Trenach. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia? Bl i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Z blu tego powstał cykl utworw poświęconych zmarłej, zwany trenami. Bohaterką ich jest ni...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry