• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ergonomia...

Nawigacja

Ergonomia korekcyjnaErgonomia korekcyjna
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk pracy, z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownikw oraz formułowania zaleceń mających na celu polepszenie warunkw pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy. Korekta warunkw pracy odbywa się na drodze modernizacji pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzania elementw zabezpieczających ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Częstym sposobem jest formułowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych w wyniku ergonomicznych analiz (np. z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych). W efekcie takich działań następuje polepszenie materialnych warunkw pracy (zmniejszenie poziomu hałasu, drgań, poprawa oświetlenia, polepszenie warunkw mikroklimatycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, itd.), wyeliminowanie nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z procesem pracy (mechanizacja prac, poprawa pozycji pracy, poprawa warunkw odbioru informacji, usprawnienia organizacyjne, itp.). Działania tego typu stosowane są najczęściej, jednak spotykają się one z poważnymi ograniczeniami natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Ergonomia korekcyjna działa na "żywym organizmie" w środowisku pracy, stąd wiele zaleceń wynikających z analizy ergonomicznej (np. propozycja zmiany konstrukcji) jest nie do osiągnięcia (gdyż np. badane stanowisko może być ogniwem procesu technologicznego) i może ponosić za sobą wysokie nakłady finansowe. Na tym gruncie może powstawać wiele nierealnych zaleceń. Usunięcie tego typu nieprawidłowości powinno nastąpić u źrdła, czyli w procesie projektowania narzędzi, maszyn, urządzeń, czy też stanowisk pracy


Przykadowe prace

"Czy wspłczesny świat potrzebuje filozofw?"

"Czy wspłczesny świat potrzebuje filozofw?" Filozof - myśliciel - osoba, ktra z wewnętrznej potrzeby zastanawia się nad istnieniem i sensem życia. Z języka greckiego słowo filozofia znaczy umiłowanie mądrości (filo – sofia), czyli filozof jest mędrcem...

Alkohol wrg czy przyjaciel?

Alkohol wrg czy przyjaciel? Napoje zawierające alkohol towarzyszą nam prawie od początku naszego istnienia. Alkohol w najrżniejszych formach, bardziej lub mniej udoskonalonych, stanowił zawsze część cywilizacji. Ta tajemnicza substancja pojawia się obok nas już w pierwszych dn...

Biblia źrdłem nauki moralnej

Biblia źrdłem nauki moralnej Nawiązując do tematu uważam, że: Biblia jest źrdłem nauki moralnej. Już samo słowo ?Biblia? oznacza zbir ksiąg uznawanych przez Żydw i chrześcijan za święte i natchnione przez Boga. Moim zdaniem głwnym argumentem pr...

Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy?

Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy? TEMAT: Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy? PROWADZĄCY: xxx CELE LEKCJI: Cele poznawcze: - zapoznanie z rżnymi sposobami radzenia sobie z problemami dojrzewania na podstawie lektury - poznanie problemw bohaterki Cele wychowawcze: - umiejętność...

Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - "Granica"?

Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - "Granica"? Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na karierę podziały społeczne. Także "zeps...

Nauka o języku - pytania do ustnej matury.

Nauka o języku - pytania do ustnej matury. Nauka o języku 1-Komunikacja językowa-jedna osoba jest odbiorcą , druga nadawcą informacji .Przekładanie wiadomości na słowa nazywamy kodowaniem . Do komunikacji niezbędne są : komunikat , nadawca ,odbiorca. Komunikacji towarzysz...

Bogowie Greccy.

Bogowie Greccy. Artemis (Artemida) - crka Zeusa i Latony, siostra Apollina, dziewica, bogini łoww, mściwa, niedostępna dla ludzi, zsyłała nagłą śmierć na kobiety w połogu. Afrodyta - bogini miłości, crka Zeusa i Dione, według innej wersji zrodziła si...

Oliver Cromwell - "Demokracja to anarchia, a tyrania jest o wiele lepsza od anarchii"- rozważania w oparciu o demokrację ateńską

Oliver Cromwell - "Demokracja to anarchia, a tyrania jest o wiele lepsza od anarchii"- rozważania w oparciu o demokrację ateńską Temat: Oliver Cromwell - "Demokracja to anarchia, a tyrania jest o wiele lepsza od anarchii"- rozważania w oparciu o demokrację ateńską Zacznijmy od wyjaś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry