• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ergonomia...

Nawigacja

Ergonomia korekcyjnaErgonomia korekcyjna
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk pracy, z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracownikw oraz formułowania zaleceń mających na celu polepszenie warunkw pracy, zmniejszenie istniejących obciążeń oraz poprawę wydajności i jakości pracy. Korekta warunkw pracy odbywa się na drodze modernizacji pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzania elementw zabezpieczających ludzi przed szkodliwymi wpływami środowiska pracy. Częstym sposobem jest formułowanie odpowiednich zaleceń i wytycznych w wyniku ergonomicznych analiz (np. z wykorzystaniem ergonomicznych list kontrolnych). W efekcie takich działań następuje polepszenie materialnych warunkw pracy (zmniejszenie poziomu hałasu, drgań, poprawa oświetlenia, polepszenie warunkw mikroklimatycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, itd.), wyeliminowanie nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z procesem pracy (mechanizacja prac, poprawa pozycji pracy, poprawa warunkw odbioru informacji, usprawnienia organizacyjne, itp.). Działania tego typu stosowane są najczęściej, jednak spotykają się one z poważnymi ograniczeniami natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Ergonomia korekcyjna działa na "żywym organizmie" w środowisku pracy, stąd wiele zaleceń wynikających z analizy ergonomicznej (np. propozycja zmiany konstrukcji) jest nie do osiągnięcia (gdyż np. badane stanowisko może być ogniwem procesu technologicznego) i może ponosić za sobą wysokie nakłady finansowe. Na tym gruncie może powstawać wiele nierealnych zaleceń. Usunięcie tego typu nieprawidłowości powinno nastąpić u źrdła, czyli w procesie projektowania narzędzi, maszyn, urządzeń, czy też stanowisk pracy


Przykadowe prace

Biografia - Czesław Kałkusiński

Biografia - Czesław Kałkusiński Czesław Kałkusiński urodził się 20 marca 1911 roku w Noworadomsku (w 1921 roku przywrcono nazwę Radomsko), jako syn Andrzeja Kałkusińskiego i Bronisławy z domu Adamkiewicz. Matka przyszłego poety była kobietą przepe&...

Pamiętnik Rzeckiego

Pamiętnik Rzeckiego Temat: Rzecki miał tylko zawał serca. Dopiszę jedną kartkę z Pamiętnika starego subiekta ktra zaprezentuje dalszy rozwj akcji utworu. Jest sierpień. Czuję, że nie jestem tą samą osobą co niegdyś. Jeszcze przed miesiącem siedzi...

To be or to have - modern attitudes towards life

To be or to have - modern attitudes towards life In today's world we can distinguish two kinds of attitudes towards life. One of the attitudes is followed by people who want to have property and the second one by people who want to be. A lot of people take part in a real rat race. They are focused on material goods and want to...

Czy we wspłczesnym świecie spotykamy się z Hiobem biblijnym?

Czy we wspłczesnym świecie spotykamy się z Hiobem biblijnym? Twrcy literatury wspłczesnej dosyć często odwołują się do Biblii, by mwić o wspłczesności. Dzieje się tak ponieważ Biblia jest dziełem ponadczasowym. Pomimo że Stary i Nowy Testamen...

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem: Z głową na karabinie

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem: Z głową na karabinie Krzysztof Kamil Baczyński napisał ten utwr 4 grudnia 1943 roku. Podmiotem lirycznym jest autor jako reprezentant całego narodu. Adresat jest nieznany. Sytuację liryczną można okre...

Charakterystyka Maryli Cuthbert

Charakterystyka Maryli Cuthbert Jedna z ważniejszych postaci występujących w "Ani z Zielonego Wzgrza". Kobieta, pięćdziesięcioletnia, ktra wraz z bratem Mateuszem zgodziła się wziąć Anię na wychowanie "Być może stara panna nie zna się ...

Celem poety jest cudowność. Kto nie potrafi zdumiewać niech idzie do stajni.

Celem poety jest cudowność. Kto nie potrafi zdumiewać niech idzie do stajni. Barokowi poeci tworzyli niezwykłe i dziwne wiersze. Niezwykłość wierszy wynikała przede wszystkim z ograniczenia treści utworw i rozbudowania form jej wyrazu. W Baroku twrcy starali się szokowa...

Opis miasta w powieści Dostojewskiego "Zbrodnia i kara"

Opis miasta w powieści Dostojewskiego "Zbrodnia i kara" Akcję Zbrodni i kary umieścił pisarz we wspłczesnym sobie Petersburgu, jednak rzadko pojawiają się w powieści konkretne nazwy. Ruszył ku Newie Aleją W-wską", skierował się ku mostowi K-mu", szedł ulic...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry