• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Estetyka

Nawigacja

EstetykaEstetyka
Krytyka władzy sądzenia Kanta Kant nie używał wyrazu ?estetyka? w tym znaczeniu; nazywał tę dyscyplinę ?krytyką władzy sądzenia? bo w XVIII w. ?sądzenie?, ?sąd? oznaczały specjalnie sąd smaku, ocenę estetyczną. Kant nie miał doświadczenia w sprawach artystycznych; ale brak ten zastąpił oczytaniem i systematyczną analizą zjawisk estetycznych.Korzystał z literatury estetycznej , umiał określić odrębny charakter sądw estetycznych i wydzielić ich zakres tak dokładnie jak nikt przed nim. cechy wyodrębniające upodobnienia estetyczne: 1.bezinteresowność- upodobanie estetyczne jest niezależne do realnego istnienia podobającego się przedmiotu, że podoba się samo jego wyobrażenie.Cecha ta stanowi podstawę oddzielania upodobania estetycznego od innego rodzaju upodobań, a także podstawę oddzielenia postawy estetycznej od postawy moralnej, dla ktrej jest bardzo istotne, aby dobro było realizowane, a nie pozostawało w sferze wyobrażeń. 2.bezpojęciowość- Napawamy się bezpośrednim wyobrażeniem pięknej rzeczy, a nie pojęciem jakie o niej mamy.Ta cecha stanowi z kolei podstawę oddzielenia postawy estetycznej i poznawczej.Przedmiotem upodobania estetycznego jest nie cała rzecz, lecz tylko jej forma.W formie tedy jedynie leży piękno rzeczy.Ta cecha upodabniania estetycznego daje znw podstawę do oddzielenia go od upodabniania zmysłowego.rzeczy wywołują w nas szczeglnie upodobanie estetyczne,wtedy gdy powodują upodobanie całego naszego umysłu. Nie wywoła upodobania estetycznego, ani samo wyobrażenie, ani sam sąd, ale ich łączne działanie.Dopiero wtedy wykwita w nas to szczeglne uczucie zadowolenia, ktre zwiemy estetycznym.Nie jest ono ani prostym zadowoleniem zmysłw, ani prostym zadowoleniem myśli. Podoba się estetycznie to, co odpowiada całemu naszemu umysłowi; przedmioty estetyczne są to zatem przedmioty zbudowane odpowiednio do natury przedmiotu.Nie sposb ustanowić reguły, jakie przedmioty będą się podobać.Każdy trzeba sprawdzić oddzielnie, aby wydać sąd.3. powszechność-jest powszechnością bez reguły.Reguł estetycznych nie ma i wobec bezpojęciowości sądw estetycznych, być nie może.o słuszności swego sądu nikt nikogo przekonać nie może, a jednak sąd jego występuje z pretensją, aby był przez nich uznawany, w przeciwieństwie do upodobania czysto zmysłowego, ktry każdy traktuje jako uczucie osobiste, nie obowiązuje innych.Piękno- Jest tym, ?co podoba się ani przez wrażenia, ani przez pojęcia, lecz podoba się z subiektywną koniecznością, w sposb powszechny, pośredni i zupełnie bez interesowny?.istotne w estetyce Kanta było wyodrębnienie i określenie faktw estetycznych; było to jedno z ważnych posunięć Kanta w jego przedsięwzięciu zmierzającym do tego, by rozgraniczyć dziedziny rzeczywistości, by znaleźć władze umysłu zdolne je poznać, a przede wszystkim, by odszukać w ich poznaniu czynniki powszechne i konieczne.


Przykadowe prace

Besprzewodowe sieci oraz jej protokoły i stanrady

Besprzewodowe sieci oraz jej protokoły i stanrady I. Co to są sieci bezprzewodowe i jak powstały? Sieci bezprzewodowe są połączeniem grupy komputerw – użytkownikw, ktrzy bezprzewodowo mogą wymieniać dane. Historia sieci bezprzewodowych sięga lat 50’, wte...

Analiza i interpretacja wiersza Aleksandra Puszkina "Prorok" - charakterystyka wizerunku romantycznego poety.

Analiza i interpretacja wiersza Aleksandra Puszkina "Prorok" - charakterystyka wizerunku romantycznego poety. Aleksander Puszkin, autor utworu "Prorok", był wybitnym poetą rosyjskim, tworzącym w epoce romantyzmu. Autor w wierszu zastosował lirykę bezpośrednia, a podmiotem liryczn...

"Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło rozwija, dopełnia wzbogaca"- przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne ut

"Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło rozwija, dopełnia wzbogaca"- przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne utwory. "Obym ja kiedyś dożył tej pociechy, by moje dzieło zstąpiło pod strzechy!" Tak - według ...

Rola miast i wsi na przestrzeni wiekw

Rola miast i wsi na przestrzeni wiekw Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze Wydarzenia Rok 1956 jest bardzo istotną datą w historii Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczął on szereg przemian w krajach bloku komunistycznego, był to pierwszy zryw ludności przeciw...

Fitochrom.

Fitochrom. Fitochrom. FITOCHROM jest barwnikiem absorbujacy fitochrom, swiatlo czerwone,Pr 660 um, pochłania światło jasno czerwone i pod jego wpływem przekształca się w P730, jest trwały w ciemności. Nieaktywny fizjologicznie u roślin w ciągu dnia. Pfr (daleka czerwien) 7...

Notre-Dame, katedra Notre Dame (praca po francusku + foto)

Notre-Dame, katedra Notre Dame (praca po francusku + foto) Des le IV eme siecle, sous l'influence de l'Empereur Constantin, l'Ile de la Cit possdait sa 1ere cathdrale. Le groupe des batiments piscopaux comprenait les fondations de ce qui devint le fameux hopital de l'Htel-Dieu. C'est bien au coeur historique de Paris que...

Organizacja i zasady działania administracji publicznej we wspłczesnej Polsce.

Organizacja i zasady działania administracji publicznej we wspłczesnej Polsce. SPIS TREŚCI 1. Centralna administracja rządowa 1.1 Zagadnienia oglne 3 1.2 Organizacja i zasady działania Rady Ministrw 5 1.3 Organizacja i zasady działania aparatu pomocniczego Rady Ministrw i szef...

Omw motyw wędrwki i jego funkcje w wybranych utworach rżnych epok

Omw motyw wędrwki i jego funkcje w wybranych utworach rżnych epok Motyw wędrwkipochodzi już z antyku oraz biblii, przejawia się on przez utwory rżnych epok, przybierajac rżne znaczenia. Taka wędrwka moze symbolizować: podrż fizyczną czyli odwiedzanie nowych m...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry