• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Etyka &#3...

Nawigacja

Etyka życia społecznego - pojęcie sprawiedliwościEtyka życia społecznego - pojęcie sprawiedliwości
1. Etyka życia społecznego jest uzależniona nie tylko od norm społecznych ale także od tego w jaki sposb społeczeństwo rozumie sprawiedliwość. Najoglniej uznaje się że sprawiedliwość to zasada moralna domagająca się poszanowania praw innych osb, właściwego podziału dbr oraz rwności szans i uprawnień jednostki

2. Pojęciem sprawiedliwości zajmował się już Arystoteles ktry kładł głwny nacisk na tzw sprawiedliwość rozdzielczą ktra dotyczyła przyznanie części zysku osobie ktra towarzyszyła w wytwarzaniu jakiegoś towaru.Arystoteles przyjął następujące możliwości i zasady rozdziału:

a) każdemu po rwno

b) każdemu wg jego potrzeb

c) każdemu wg jego wysiłku

d) każdemu wg jego pracy

e) każdemu wg jego zasług

f) każdemu wg jego urodzenia

3. Wspłcześnie wyrżnia się następujące koncepcje sprawiedliwości

a) teorie indywidualistyczne zakładają że społeczeństwo to zbir niezależnych jednostek ktre nawiązują kontakty tylko wtedy obustronne korzyści pod warunkiem że rywalizując ze sobą nie krzywdzą innych

b) wsplnotowe zakładają że społeczeństwo to coś więcej niż kilka jednostek, dobro społeczne jest nadrzędne wobec jednostki i należy pomagać tym co sobie nie radzą

c) sprawiedliwość jako uprawnienie to teoria ktra zakłada że każdy może posiadać dobra ekonomiczne pod warunkiem że zdobył je legalnie i w sposb uczciwy może je bez ograniczeń pomnażać

d) sprawiedliwość jako rwność szans zakłada że każdy powinien mieć stworzone te same możliwości rozwoju i działania dlatego każdy może wybierać taki model życia ktry uważa za słuszny pod warunkiem że nie szkodzi innym


Przykadowe prace

Przypadki

Przypadki Mianownik (kto?co?) Dopełniacz(kogo?czego?) Celownik(komu?czemu?) Biernik(kogo?co?) Narzędnik(z kim?z czym?) Miejscownik(o kim?o czym?) Wołacz(wołamy!)

Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży.

Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży. W naszym społeczeństwie już samo słowo samobjstwo wywołuje w człowieku wiele emocji takich jak zażenowanie, strach, niepewność, wrogość, oglną niechęć. Czasem jest to smutek i żal, że bliska o...

Monarchia absolutna

Monarchia absolutna 1. W II poł. XV w krlowie Francji zaczęli wzmacniać swoją pozycję dzięki wojsku, pełnemu skarbcowi i rozbudowanej administracji. Od XVIIw nie zwoływali Stanw Generalnych i Monarchia stanowa przestała istnieć. 2. Od XVIIw we Francji powstał absolu...

Człowiek wobec losu na podstawie "Edypa" Sofoklesa

Człowiek wobec losu na podstawie "Edypa" Sofoklesa Każdy człowiek ciekawy jest swojego przeznaczenia i wielu chciałoby je poznać ,by moc wpłynąć pozytywnie na swj los.. Chciałabym poprzeć to przykładami z Krla EdypaSofoklesa. Bohaterowie są postaciami tragic...

Twrczość Ignacego Krasickiego

Twrczość Ignacego Krasickiego Ignacy Krasicki (1735-1801) był najwybitniejszym autorem epoki oświecenia. Ksiądz, biskup warmiński, pod koniec życia arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Entuzjasta idei oświecenia, związał się z dworem krlewskim niezwłoczn...

Biografia Juliusza Słowackiego

Biografia Juliusza Słowackiego Juliusz Słowacki - herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) – jeden z najwybitniejszych poetw polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida określany dawniej jako jede...

Jaka jest przeciw włczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca XX wieku?

Jaka jest przeciw włczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca XX wieku? Nieraz stawiałem sobie to pytanie. Prbowałem odnaleźć sens mojego istnienia na tym ziemskim padole. Żyje w świecie pełnym zakłamania, egoizmu. Wartości takie jak uczciwość i hono...

Baudelaire i Rimbaud.

Baudelaire i Rimbaud. 57. W jaki sposb poeci drugiej połowy XIX w. Korzystają z językowych i poetyckich doświadczeń poprzednikw? Czy godzisz się na określenie ich twrczości mianem ,,epigońskiej? 58. Jakie tematy i zjawiska w poezji drugiej połowy XIX w. Poprzedzają zai...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry