• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Europa ...

Nawigacja

"Europa u schyłku średniowiecza""Europa u schyłku średniowiecza"
XVw jest zaliczany jako koniec epoki średniowiecza. W krajach zachodniej Europy zachwiała się struktura społeczeństwa oparta na systemie lennym. Przyczyniło się do tego wiele zdarzeń, m.in. epidemia dżumy nazywana czarną śmiercią, ktra przeszła przez Europę w połowie XIVw. Zmarło wtedy bardzo dużo ludzi. Zaczęło brakować ludzi do uprawy roli. Chłopi przenosili się do miast. Właściciele ziem zmienili zasady pracy. Chłopi musieli płacić właścicielowi czynsz, czyli oddawać z gry ustaloną należność w pieniądzach lub w naturze.Zmieniły się zasady wojowania, co przyczyniło się do upadku rycerstwa. W walkach coraz częściej uważano łukw, kuszy, broń palną, przez co rycerz, ktry był zakuty w ciężką zbroje nie był w stanie odeprzeć ataku łucznikw.Ludzie w średniowieczu ufali, że kościł jest pośrednikiem między nimi a Bogiem. Ich przekonania zmieniły się z chwilą, gdy zaczęli umierać duchowni tak jak zwykli ludzie. Zauważyli także zepsucie moralne i obojętność kleru na krzywdę ludzką. Spowodowało to obniżenie autorytetu Kościoła, gdyż ludzie zaczęli szukać nowych autorytetw.U schyłku średniowiecza pomyślnie rozwijały się miasta. Powstały republiki miejskie: Wenecja i Genua. Rozkwitało rzemiosło i handel, a także gospodarka pieniężna. Kupcy się szybko bogacili. U niektrych byli nawet zadłużeni monarchowie czy książęta. W tych latach nastąpił rozwj gospodarki miejskiej.Do połowy XVw. Ludzie żyli w zamkniętych kręgach cywilizacji. Niewielu Europejczykw docierało do Chin, Indii czy Japonii. Z Chin do Europy biegł Jedwabny Szlak, lecz prawie nikt nie przebył go do końca. Częściej były odwiedzane państwa Islamskie. Nie przypuszczali jednak, że za Atlantykiem(wielką wodą) leży kontynent (Ameryka). Nie znali nawet zbyt dobrze Europy.


Przykadowe prace

Krew jako istota życia

Krew jako istota życia Krew jako istota życia. Dla większości ludzi krew jest tylko swoista, płynna tkanka łączna krążąca w układzie krwionośnym kręgowcw, złożona z płynnego osocza i krwinek: erytrocytw, leukocytw i trombocytw. Lecz jest o...

Biznes plan WSG Bydgoszcz

Biznes plan WSG Bydgoszcz PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE STUDIUM PRZYPADKW BIZNES PLAN FIRMY TURYSTYCZNEJ Schemat podstawowy / wyjściowy I. Cel firmy – działania firmy II. Firma – jej profil (usługi, produkcja) III. Profil firmy IV. Oferty, usługi, produkcja ̵...

Celuloza jako produkt do produkcji papieru

Celuloza jako produkt do produkcji papieru Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi związkami organicznymi na Ziemi. Wśrd nich najpospolitsza jest celuloza. Ponad 50% węgla występującego w roślinach zawarte jest w celulozie. Drewno jest w połowie złożone z celulozy, w...

Adam Mickiewicz.

Adam Mickiewicz. Po procesie filomatw Adam Mickiewicz został skazany na przymusowy pobyt w Rosji. Po kilkunastomiesięcznym pobycie w Petersburgu władze skierowały Mickiewicza, Jeżowskiego i Malewskiego do Odessy, gdzie poeta przebywał około dziewięciu miesięcy. W roku 1825 Mickiewicz...

Tworzywa sztuczne: nylon, teflon itp.

Tworzywa sztuczne: nylon, teflon itp. WYJAŚNIENIE POJĘCIA: TWORZYWA SZTUCZNE, materiały, ktrych podstawowym składnikiem są naturalne lub syntet. polimery; tworzywa sztuczne mogą być otrzymywane z czystego polimeru (np. poli(metakrylan metylu), polistyren, polietylen), z kopolimerw lub z ...

Karabinek sportowy (kbks)

Karabinek sportowy (kbks) KBKS Karabinek sportowy (kbks) ? małokalibrowa broń strzelecka przeznaczona do szkolenia żołnierzy i w celach sportowych. Wykonywana jako broń jednostrzałowa lub powtarzalna. Do szkolenia żołnierzy używa się karabinkw o budowie i masie zbliżone...

Obserwacja

Obserwacja OBSERWACJA DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA (ĆWICZENIA) MGR M. WABIA Podstawową i najczęściej stosowaną metodą badań pedagogicznych jest obserwacja. Bez niej niemożliwe byłoby wręcz wykonywanie jakichkolwiek funkcji wychowawczo-dydakty...

Akademia Krakowska

Akademia Krakowska Akademia Krakowska Państwo Polskie w latach panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370) stawało się w szybkim tempie państwem dobrze rozwiniętym gospodarczo i kulturalnie. Dla jeszcze lepszego jej funkcjonowania potrzebne były kadry wykształconych prawnikw, n...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry