• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Europa ...

Nawigacja

"Europa u schyłku średniowiecza""Europa u schyłku średniowiecza"
XVw jest zaliczany jako koniec epoki średniowiecza. W krajach zachodniej Europy zachwiała się struktura społeczeństwa oparta na systemie lennym. Przyczyniło się do tego wiele zdarzeń, m.in. epidemia dżumy nazywana czarną śmiercią, ktra przeszła przez Europę w połowie XIVw. Zmarło wtedy bardzo dużo ludzi. Zaczęło brakować ludzi do uprawy roli. Chłopi przenosili się do miast. Właściciele ziem zmienili zasady pracy. Chłopi musieli płacić właścicielowi czynsz, czyli oddawać z gry ustaloną należność w pieniądzach lub w naturze.Zmieniły się zasady wojowania, co przyczyniło się do upadku rycerstwa. W walkach coraz częściej uważano łukw, kuszy, broń palną, przez co rycerz, ktry był zakuty w ciężką zbroje nie był w stanie odeprzeć ataku łucznikw.Ludzie w średniowieczu ufali, że kościł jest pośrednikiem między nimi a Bogiem. Ich przekonania zmieniły się z chwilą, gdy zaczęli umierać duchowni tak jak zwykli ludzie. Zauważyli także zepsucie moralne i obojętność kleru na krzywdę ludzką. Spowodowało to obniżenie autorytetu Kościoła, gdyż ludzie zaczęli szukać nowych autorytetw.U schyłku średniowiecza pomyślnie rozwijały się miasta. Powstały republiki miejskie: Wenecja i Genua. Rozkwitało rzemiosło i handel, a także gospodarka pieniężna. Kupcy się szybko bogacili. U niektrych byli nawet zadłużeni monarchowie czy książęta. W tych latach nastąpił rozwj gospodarki miejskiej.Do połowy XVw. Ludzie żyli w zamkniętych kręgach cywilizacji. Niewielu Europejczykw docierało do Chin, Indii czy Japonii. Z Chin do Europy biegł Jedwabny Szlak, lecz prawie nikt nie przebył go do końca. Częściej były odwiedzane państwa Islamskie. Nie przypuszczali jednak, że za Atlantykiem(wielką wodą) leży kontynent (Ameryka). Nie znali nawet zbyt dobrze Europy.


Przykadowe prace

Recenzja książki "Zagadka Kuby Rozpruwacza"

Recenzja książki "Zagadka Kuby Rozpruwacza" Wraz z końcem lutego ukazała się długo oczekiwana książka Andrzeja Pilipiuka o przygodach znanego pasożyta społecznego Jakuba Wędrowycza. Tomik opowiadań, o wdzięcznym tytule Zagadka Kuby Rozpruwacza, podobnie jak...

Miedź i jej związki

Miedź i jej związki Dawniej stosowane symbole chemiczne podobne były do hieroglifw. Oznaczano nimi, pierwiastki, niektre związki, a nawet czynności chemiczne. Miedź miała wtedy symbol Wenus. Jej skrt Cu wziął się od łacińskiej nazwy – Cuprum. Miedź (Cu...

Prostytucja - przyczynek do krytyki społeczeństwa postkapitalistycznego

Prostytucja - przyczynek do krytyki społeczeństwa postkapitalistycznego Kim jest prostytutka ? Prostytutka to jedna ze sprzeczności cywilizacji. Jeden z wrażliwszych punktw na mapie historii ludzkości, taki, ktry porusza najskrytsze emocje, rzec by można : ujawnia naturę ludzką. To na j...

Czas przeszły Perfekt-ściąga

Czas przeszły Perfekt-ściąga Aufstehen-wstawać-aufgestanden Backen-piec-gebacken Beginnen-zaczynać-begonnen Bekommem-otrzymać-bekommen Bestreichen-pomalować-bestrichen Bleiben-zostać-gebliben Bringen-przynieść-gebracht Denken-myśleć-gedacht Einl...

Konflikty we wspłczesnym świecie. Jak im zapobiegać i jak je rozwiązywać?

Konflikty we wspłczesnym świecie. Jak im zapobiegać i jak je rozwiązywać? Wyraz konflikt pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zderzenie, niezgodność, sprzeczność interesw lub poglądw. Towarzyszy on człowiekowi od pierwszych dni jego istnienia. Konflikty ...

Krtkoterminowe papiery dłużne

Krtkoterminowe papiery dłużne SPIS TREŚCI: 1. Istota i rodzaje krtkoterminowych papierw dłużnych (KPD) 2. Warunki jakie muszą być spełnione dla dokonania emisji KPD 3. Strona techniczna procesu przygotowania i realizacji emisji 4. Korzyści i wady wynikające z emisji krtko...

Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa

Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa WSTĘP 1. Finansowanie przedsiębiorstw 1.1 Cele przedsiębiorstwa 1.2 Finansowanie przedsiębiorstwa 1.3 Zarządzanie finansami firmy 1.4 Uwarunkowanie zewnętrzne decyzji finansowych prze...

Historia lotnictwa

Historia lotnictwa Pierwsi balonem wznieśli się w powietrze bracia Montgolfier. W roku 1783 wykonali wielki balon z papieru i napełnili go powietrzem. Z czasem balony gazowe zastąpiły gorące powietrze. Dzisiejsze samoloty wywodzą się z konstrukcji modela szybowca Sir George'a Cayley'a z...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry