• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Europejsk...

Nawigacja

Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wsplnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobw ludzkich. Od lat 60. aż do dzisiaj ewoluował wraz z całą polityką spjności społeczno-gospodarczej (polityką strukturalną) oraz polityką zatrudnienia UE. Ewolucja tego funduszu przebiegała w dwch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się "niezależność" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.1Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspiera osiągnięcie spjności społecznej i gospodarczej między regionami poprzez zmniejszanie najważniejszych dysproporcji i uczestnictwo w rozwoju i transformacji regionw. W tym celu ERDF wspłfinansuje m.in. inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, projekty infrastrukturalne, rozwj małych i średnich przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe oraz lokalne inicjatywy rozwojowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE).2Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - wspiera te aspekty rozwoju obszarw wiejskich, ktre są związane z działalnością rolniczą i jej konwersją, m.in. poprzez wspieranie poprawy konkurencyjności rolnictwa, dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich, rozwj infrastruktury wiejskiej, poprawę efektywności strukturalnej gospodarstw, pomoc dla młodych rolnikw na rozpoczęcie działalności, działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa regionw wiejskich. Rozporządzenie Rady z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, zmieniające i uchylające niektre rozporządzenia (1257/1999/WE).

ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wsplnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobw ludzkich. Od lat 60. aż do dzisiaj ewoluował wraz z całą polityką spjności społeczno-gospodarczej (polityką strukturalną) oraz polityką zatrudnienia UE. Ewolucja tego funduszu przebiegała w dwch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się "niezależność" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.1Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspiera osiągnięcie spjności społecznej i gospodarczej między regionami poprzez zmniejszanie najważniejszych dysproporcji i uczestnictwo w rozwoju i transformacji regionw. W tym celu ERDF wspłfinansuje m.in. inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, projekty infrastrukturalne, rozwj małych i średnich przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe oraz lokalne inicjatywy rozwojowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE).2Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - wspiera te aspekty rozwoju obszarw wiejskich, ktre są związane z działalnością rolniczą i jej konwersją, m.in. poprzez wspieranie poprawy konkurencyjności rolnictwa, dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich, rozwj infrastruktury wiejskiej, poprawę efektywności strukturalnej gospodarstw, pomoc dla młodych rolnikw na rozpoczęcie działalności, działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa regionw wiejskich. Rozporządzenie Rady z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, zmieniające i uchylające niektre rozporządzenia (1257/1999/WE).ęPolska - po przystąpieniu do UE - może w latach 2004-2006 otrzymać pomoc EFS w wysokości od 2 do 3 miliardw euro. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich instytucji mających brać udział w realizacji programw EFS. Administracja publiczna, jak i potencjalni wykonawcy projektw (instytucje świadczące usługi rynku pracy), muszą wykorzystać okres przedakcesyjny do właściwego przygotowania się pod kątem operacyjnym, technicznym. Jak wcześniej wskazano, absorpcja EFS wymaga rwnież podjęcia działań programujących, dostosowania polityk do celw i priorytetw europejskiej polityki strukturalnej i polityki zatrudnienia. Wreszcie, co jest bez wątpienia najważniejsze, dokonania takich przystosowań w zakresie administracji i programowania, ktre umożliwią wydatkowanie EFS w sposb najbardziej korzystny dla rozwoju kraju. EFS w istotnym stopniu może się bowiem przyczynić do rozwiązywania problemw rozwojowych - gospodarczych i społecznych.


Przykadowe prace

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw Podaż (ang. supply) to ilość dbr, oferowana na rynku przez producentw przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)...

List z obozu.

List z obozu. Bory Tucholskie, 10 lipca 2002 r. Cześć Maciek! Jak się masz? Mam nadzieję, że mile spędzasz czas. U mnie wszystko w porządku. Piszę do Ciebie z obozu, ponieważ chciałbym się z Tobą podzielić moimi wrażeniami z pobytu znad malowniczej ...

Czas przyszły - Futur Proche

Czas przyszły - Futur Proche Czas futur proche jest czasem przyszłym stosowanym do mwienia o czynnościach, ktore będą miały miejsce w bardzo bliskiej przyszłości, czyli zaraz, a więc co do ktrych jesteśmy naprawdę pewni, że się wydarzą. Tworzy sie go bardzo...

Cywilizacja Minojska

Cywilizacja Minojska Kultura minojska, kultura kreteńska to jedna z najstarszych kultur epoki brązu w obszarze Morza Śrdziemnego powstała na Krecie około 3000 p.n.e.. Odkryta i poznana dokładniej dopiero na początku XX wieku dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthur...

Dziedziczenie

Dziedziczenie Dziedziczenie, przejście majątku zmarłej osoby fizyczne (spadkodawcy) na jedną lub kilka osb fizycznych lub prawnych (spadkobiercw, dawniej dziedzicw). Przez dziedziczenie spadkobierca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, stając się ...

Was wrdest du machen, wenn du im Lotto gewnnest?

Was wrdest du machen, wenn du im Lotto gewnnest? Was wrdest du machen, wenn du im Lotto gewnnest? – Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich werde darauf antworten probieren. Wenn ich im Lotto gewnne, htte ich viel Geld. Zuerst wrde ich verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, die im Deutsch, oder im ...

Jak Ignacy Krasicki ganiąc, chwali Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze: Do Krla?

Jak Ignacy Krasicki ganiąc, chwali Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze: Do Krla? Ignacy Krasicki był znaną i cenioną postacią na dworze jego krlewskiej mości Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasłżył się napisaniem niespotykanej ilości bajek o charakter...

Robaczyce

Robaczyce 1. GLISTA LUDZKA - GLISTNICA Jest to jedna z najczęstszych chorb pasożytniczych przewodu pokarmowego. Jak się zarażamy glistnicą? Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową przez połknięcie jaj, przenoszonych przez brudne ręce, zanieczyszczony kałem poka...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry