• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Europejsk...

Nawigacja

Europejski Fundusz Społeczny



Europejski Fundusz Społeczny




ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wsplnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobw ludzkich. Od lat 60. aż do dzisiaj ewoluował wraz z całą polityką spjności społeczno-gospodarczej (polityką strukturalną) oraz polityką zatrudnienia UE. Ewolucja tego funduszu przebiegała w dwch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się "niezależność" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.



1Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspiera osiągnięcie spjności społecznej i gospodarczej między regionami poprzez zmniejszanie najważniejszych dysproporcji i uczestnictwo w rozwoju i transformacji regionw. W tym celu ERDF wspłfinansuje m.in. inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, projekty infrastrukturalne, rozwj małych i średnich przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe oraz lokalne inicjatywy rozwojowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE).



2Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - wspiera te aspekty rozwoju obszarw wiejskich, ktre są związane z działalnością rolniczą i jej konwersją, m.in. poprzez wspieranie poprawy konkurencyjności rolnictwa, dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich, rozwj infrastruktury wiejskiej, poprawę efektywności strukturalnej gospodarstw, pomoc dla młodych rolnikw na rozpoczęcie działalności, działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa regionw wiejskich. Rozporządzenie Rady z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, zmieniające i uchylające niektre rozporządzenia (1257/1999/WE).





ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. Powstał na podstawie art. 123 Traktatu Rzymskiego w 1957 r. jako narzędzie realizacji wsplnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobw ludzkich. Od lat 60. aż do dzisiaj ewoluował wraz z całą polityką spjności społeczno-gospodarczej (polityką strukturalną) oraz polityką zatrudnienia UE. Ewolucja tego funduszu przebiegała w dwch zasadniczych kierunkach. Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się "niezależność" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.



1Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspiera osiągnięcie spjności społecznej i gospodarczej między regionami poprzez zmniejszanie najważniejszych dysproporcji i uczestnictwo w rozwoju i transformacji regionw. W tym celu ERDF wspłfinansuje m.in. inwestycje pozwalające utrzymać lub tworzyć stałe miejsca pracy, projekty infrastrukturalne, rozwj małych i średnich przedsiębiorstw, działania badawczo-rozwojowe oraz lokalne inicjatywy rozwojowe. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1261/99/WE).



2Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych - wspiera te aspekty rozwoju obszarw wiejskich, ktre są związane z działalnością rolniczą i jej konwersją, m.in. poprzez wspieranie poprawy konkurencyjności rolnictwa, dywersyfikację działalności na obszarach wiejskich, rozwj infrastruktury wiejskiej, poprawę efektywności strukturalnej gospodarstw, pomoc dla młodych rolnikw na rozpoczęcie działalności, działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa regionw wiejskich. Rozporządzenie Rady z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, zmieniające i uchylające niektre rozporządzenia (1257/1999/WE).



ęPolska - po przystąpieniu do UE - może w latach 2004-2006 otrzymać pomoc EFS w wysokości od 2 do 3 miliardw euro. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich instytucji mających brać udział w realizacji programw EFS. Administracja publiczna, jak i potencjalni wykonawcy projektw (instytucje świadczące usługi rynku pracy), muszą wykorzystać okres przedakcesyjny do właściwego przygotowania się pod kątem operacyjnym, technicznym. Jak wcześniej wskazano, absorpcja EFS wymaga rwnież podjęcia działań programujących, dostosowania polityk do celw i priorytetw europejskiej polityki strukturalnej i polityki zatrudnienia. Wreszcie, co jest bez wątpienia najważniejsze, dokonania takich przystosowań w zakresie administracji i programowania, ktre umożliwią wydatkowanie EFS w sposb najbardziej korzystny dla rozwoju kraju. EFS w istotnym stopniu może się bowiem przyczynić do rozwiązywania problemw rozwojowych - gospodarczych i społecznych.






Przykadowe prace

Wlasciwosci magnetyczne substancji

Wlasciwosci magnetyczne substancji Materiał wypełniający wnętrze zwojnicy lub otaczający przewodnik dowolnego kształtu na ogł wpływa na wartość indukcji magnetycznej, czyli pełni funkcje podobną do dielektrykw w polu elektrycznym. W odrżnieniu od dielektrykw m...

Powstanie państwa polskiego

Powstanie państwa polskiego 1. Plemiona polskie. Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyrżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie. Granice między nimi wyznaczały zabagnio...

Ringo

Ringo Ringo to gra wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, sposb na zdobycie i utrzymanie smukłej sylwetki oraz symetrii ruchw. Ringo - gra rozgrywana indywidualnie i zespołowo gumowym kłkiem. Celem gry jest spowodowanie upadku kłka na boisko przeciwnika i zdobycie punktu. Boisko do gry w ringo...

Człowiek istota nieznana

Człowiek istota nieznana Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone niż gatunek. Człowiek przecież to nie tylko organizm. Umie on myśleć, zapamięty...

Recenzja spektaklu pt.: Krl Edyp .

Recenzja spektaklu pt.: Krl Edyp . Dnia 9 listopada 2005 roku wraz z klasą i wychowawczynią wybraliśmy się na spektakl pt.: ?Krl Edyp? do Teatru Śląskiego w Katowicach. Reżyserem całego przedsięwzięcia był Grzegorz Kempinsky wspaniały reżyser i wykł...

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje)

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje) Grecki ideał wychowawczy wykrystalizował się w haśle kolos k`agatkos (piękny i dobry); pojęcie piękna oznaczało sprwnść fizyczną, urodę i harmonię ciał, natomiast dobro wiązało si&...

Psychologia pracy:źrdła stresu w pracy na przykładzie danego zawodu

Psychologia pracy:źrdła stresu w pracy na przykładzie danego zawodu Czynniki wpływające na stres mają bardzo rżnorodny charakter. Siła bodźca stresowego jest nie precyzyjnym kryterium gdyż liczy się rwnież znaczenie psychologiczne bodźca, ktry wpły...

Ekonomia integracji europejskiej

Ekonomia integracji europejskiej Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN: Integracja jest procesem integrowania się, tworzenia się całości z drobnych cząstek; scalenie, scalanie. GENEZA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: Idea zjednoczonej Europy zanim stała się realnym celem polit...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry