• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ewolucja ...

Nawigacja

Ewolucja gwiazdEwolucja gwiazd
Powstanie protogwiazdy

Gwiazdy powstają w wielkich obłokach zbudowanych z gazu i pyłu międzygwiazdowego. Gdy masa takiego obłoku przekroczy masę Jeansa, staje się on niestabilny i zaczyna się kurczyć. Masa Jeansa zależy od warunkw panujących w ośrodku międzygwiazdowym, tzn. od gęstości i temp. W trakcie kurczenia się obłok ulega podziałowi na mniejsze fragmenty, ktre stają się protogwiazdami.Jeżeli obiekty te są silnie związane grawitacyjnie ze sobą, utworzą gromadę gwiazd; w przeciwnym wypadku po pewnym czasie rozproszą się po galaktyce.

Kontrakcja protogwiazdy

Protogwiazdy zbudowane są głwnie z helu i wodoru.Kurcząc się uwalniają grawitacyjną energię potencjalną. Połowa tej energii zostanie zużyta na podgżanie gazy, z ktrych są zbudowane, zaś ta druga część jest wyświecana z powierzchni w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Protogwiazdy obserwujemy jako gwiazdy T Tauri.są to obiekty dość chłodne, na diagramie Hertsprunga-Russella leżące powyżej ciągu głwnego. Otaczają je dyski gazowo-pyłowe, z ktrych zapewne powstają planety. Im większa masa tym krtszy czas trwania fazy.

Spalanie wodoru

Rozpoczynają się reakcje termojądrowe przekształcające wodr w hel.Powstaje stabilna konfiguracja- nowonarodzona gwiazda.Na diagramie H-R położona ona jest na tzw. Ciągu głwnym wieku zerowego –prawie prostej loini przebiegającej z lewego grnego do prawego dolnego rogu. Położenie gwiazdy zależy od jej masy. Im obiekt cięższy, tym wyżej się znajduje na ciągu głwnym.a tym samym ma większą jasność i temp powierzchniową.

Brązowe karły

Zakres mas gwiazd jest dość duży. Masy te weahają się od 100-0.08 mas Słońca. Temp centralnych części obiektw jeszcze lżejszych nigdy nie osiąga wartości wystarczającej do zapoczątkowania jakichkolwiek reakcji termojądrowej dlatego obiekty te stają się brązowymi karłami, ktre po prostu sygną emitując dzięki tem,u niewielką ilość światła.

Faza ciągu głwnego

Okres ten trwa podczas spalania wodoru początkowo w centralnym jądrze gwiazdy.Ten etap w ewolucji gwiazd jest najdłuższym bo trwa ok. 70-90% życia gwiazdy.Im większa masa gwiazdy-tym krcej trwa jej żywot.faza c.g. kończy się, gdy cały wofr w centralnych częściach gwiazdy przekształci się w hel.

Ewolucja chemiczna gwiazd

Gdy galaktyki już powstały, skupiły w sobie większość materii Wszechświata. Dlatego od tej chwili ewolucj a Wszechświata polega na zmianach zachodzących we wnętrzach galaktyk. Początkowo gaz z ktrych się utworzyły, składał się prawie wyłącznie z wodoru io helu. Niestabilności grawitacyjne sprawiły, że obłoki tego gazu zapadały się tworząc pierwsze pokolenie gwiazd. W gwiazdach zachodziły reakcje jądrowe, ktre przekształciły jądra wodoru w jądra helu, a w pżnieszych fazach także w jądra helu w jądra węgla i tlenu.. Najistotniejszą rolę w tej fazie pełnią gwiazdy masywne. W końcowych etapach rozwoju powstają w nich rwnież jądra innych pierwiastkw, a swj żywot kończą gigantycznymi fajerwerkami, jakimi są wybuchy supernowych.

Powstawanie układw planetarnych i przyszłość Wszechświata.


Przykadowe prace

Wazniejsze daty z historii Radomia do 1991 roku

Wazniejsze daty z historii Radomia do 1991 roku VIII/IX w. Powstanie w dolinie rzeki Mlecznej osady wczesnośredniowiecznej (na terenie obecnego Starego Miasta). X w. Budowa w dolinie rzeki Mlecznej grodu obronnego, zwanego obecnie (2 poł.) Piotrwką", o pow. 1,4 ha oraz związanego z nim osadniczego zes...

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy Pracę przygotowała Kamila F. Politologia UZ Angielscy parlamentarzyści nazywając dawniej "czwartą władzą" chcieli w ten sposb uzupełnić montes?kiuszwską trjcę (władza ustawodawcza, wła?dza wykonaw...

O poprawie Rzeczypospolitej i Kazania sejmowe jako propozycja naprawy ojczyzny.

O poprawie Rzeczypospolitej i Kazania sejmowe jako propozycja naprawy ojczyzny. W literaturze odrodzenia pojawiał się często temat państwa, bowiem szlachta w latach 40-XVIw. Toczyła walkę o reformy państwa nie tylko na sejmach, ale także poza szeregami poselskimi. Najbardziej licz...

Marksizm i Leninizm

Marksizm i Leninizm 1. Twrcy marksizmu na tle epoki Ostateczny rozpad stanu trzeciego następujący w pierwszej połowie XIX w. doprowadził do wykształcenia się dwch opozycyjnych klas społecznych burżuazji i proletariatu. Wypadki Wiosny Ludw pełniej uświadomiły kla...

Zanieczyszczenie wd

Zanieczyszczenie wd Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. W krajach rozwiniętych nie wchodzi już w rachubę nie tylko picie wody bezpośrednio z rzek, ale i jakość wody z kranu często budzi wątpliwości skażenie rzek i wd gruntowych, z k...

Czy idee pedagogiczne, zawarta w 6 cytatach Korczaka są dziś aktualne?

Czy idee pedagogiczne, zawarta w 6 cytatach Korczaka są dziś aktualne? Temat: Czy idee pedagogiczne, zawarta w 6 cytatach Korczaka są dziś aktualne? Cytat 1: ?Nie ma dzieci ? są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczeń, innych popędach, inne grze uczuć. ...

Goldoni-recenzja spektaklu teatralnego

Goldoni-recenzja spektaklu teatralnego Fantazja z Goldoniego Rimas Tuminas, znakomity litewski reżyser, postanowił w Teatrze Studio w Warszawie opowiedzieć historię pięknej i wyemancypowanej Beatrycze z Turynu, ktra przebrana za mężczyznę wyrusza odnaleźć swojego ukoc...

O baroku.

O baroku. I. Nazwa epoki Barok - nazwa epoki wyrażająca zepsucie , bezguście i brak dobrego smaku - tak bowiem oceniano tę epokę zarzucając jej odejście od stylu klasycystycznego a tworzenie innych, nowych form. Jednak oznacza ona rwnież coś niezwykle rzadkiego, niezwykłego ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry