• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ewolucja...

Nawigacja

Ewolucja polskiego systemu partyjnegoEwolucja polskiego systemu partyjnego


EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGOCezurą oddzielającą czasy zniewolenia komunistycznego od czasw demokracji liberalnej są w Polsce wybory z 4 czerwca 1989 roku. Wwczas to po raz pierwszy od pł wieku miały miejsce wybory, ktre zawierały w sobie element swobodnej elekcji. Wybory te były konsekwencją kompromisu zawartego przy tzw. okrągłym stole, przy ktrym obradowali – od lutego do kwietnia 1989 roku – przedstawiciele ancien regime’u oraz liderzy nielegalnej wwczas Solidarności. W wyniku obrad okrągłego stołu strona komunistyczna zgodziła się na to, iż wybory do Senatu będą absolutnie wolne, natomiast wybory do Sejmu, niższej izby parlamentu, będą swobodne jedynie w 1/3. W 460-osobowym Sejmie, 299 mandatw zarezerwowane zostało dla przedstawicieli partii komunistycznej oraz jej sojusznikw (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – 173 mandaty, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – 76, Stronnictwo Demokratyczne – 27, Stowarzyszenie PAX – 10, Unia Chrześcijańsko-Społeczna – 8, Polski Związek Katolicko-Społeczny – 5). O pozostałe 161 mandatw miała rozegrać się walka między przedstawicielami dotychczasowego reżimu a przedstawicielami opozycji, reprezentowanymi przez Komitet Obywatelski Solidarność. Warto podkreślić, iż te 161 mandatw nie było automatycznie gwarantowane dla opozycji, lecz ich zdobycie miało dokonać się w konfrontacji wyborczej między oboma stronami. Nie było więc żadnej pewności, że mandaty te zostaną obsadzone przez przedstawicieli KOS.Ordynacja wyborcza, przyjęta 7 kwietnia 1989 roku, wprowadzała system większości bezwzględnej w wyborach do obu izb parlamentu. W wypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatw ponad 50% ważnie oddanych głosw, przeprowadzana była druga tura, z udziałem dwch kandydatw, ktrzy zdobyli największą ilość głosw (do zwycięstwa wystarczała już zwykła większość głosw).Wyniki wyborw z 4 czerwca 1989 roku były dużym zaskoczeniem dla obu stron (dla komunistw były jednak prawdziwym szokiem). Na 100 mandatw w Senacie, KOS uzyskała 99 (jeden mandat zdobył kandydat niezależny, biznesmen z wojewdztwa pilskiego – Henryk Stokłosa). W Sejmie natomiast na 161 wolnych mandatw wszystkie zostały obsadzone przedstawicielami opozycji. Tak więc Solidarność zdobyła prawie maksimum tego, co było do wygrania. Było to możliwe dzięki zastosowaniu metody większościowej. Jak zauważa S. Gebethner, Solidarność uzyskała 99% mandatw w Senacie, otrzymując jedynie 67,69 % głosw.[1] Taka deformacja woli wyborcw była możliwa dzięki zastosowaniu ordynacji większościowej oraz plebiscytowemu charakterowi tych wyborw. Większość wyborcw potraktowała tę elekcję jako możliwość wypowiedzenia się przeciwko dotychczasowemu systemowi i głosowała na działaczy Solidarności. W konfrontacji między liderami komunistycznego establishmentu a liderami opozycji zupełnie nie liczyli się kandydaci niezależni (poza wspominanym już jednym wyjątkiem). W ten sposb elektorat dał wyraz swojej niechęci wobec dotychczasowych rządw PZPR oraz wyraził gotowość do podjęcia zmian przy wspłudziale opozycji. Zasługuje na podkreślenie fakt, iż dokonało się to w sposb pokojowy i na zasadzie konsensu.[2] W wyniku tych wyborw możliwe stały się zmiany reżimu politycznego naszego kraju – 12 września 1989 roku na czele nowego rządu stanął Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier od czasw zakończenia drugiej wojny światowej. W jego gabinecie znaleźli się zarwno przedstawiciele Solidarności, jak i działacze PZPR. Rząd ten zapoczątkował zmiany w kierunku wprowadzenia systemu demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej.Wybrany w 1989 roku parlament miał funkcjonować do 1993 roku, jednak wydarzenia w naszej części Europy, gwałtowne przyśpieszenie zmian politycznych na świecie i załamanie się systemu realnego socjalizmu, w oczywisty sposb unaoczniły anachroniczność zawartego kompromisu. Rwnież sytuacja wewnątrzkrajowa podważała legitymację działającego parlamentu do podejmowania najważniejszych dla kraju decyzji. W styczniu 1990 roku rozwiązała się partia komunistyczna, ktra przekształciła się w Socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej (SdRP), w maju 1990 roku Lech Wałęsa, legendarny przywdca Solidarności, ogłosił tzw. wojnę na grze, ktra spowodowała rozpad dotychczasowego KOS na rywalizujące ze sobą ugrupowania. Był to naturalny proces rozpadu organizacji typu Forum, ktry dotknął innego tego typy organizacje w naszej części Europy. Powstawało coraz więcej partii politycznych, życie publiczne budziło się po wielu dziesięcioleciach komunistycznego zniewolenia. Rozpad bipolarnego konfliktu (komuniści – opozycja) był procesem oczywistym, mającym na celu wyrażenie całego spektrum poglądw i zapatrywań Polakw. Tym bardziej, że zbliżały się wybory prezydenckie, w ktrych doszło do walki między premierem Mazowieckim a Lechem Wałęsą (część dotychczasowej opozycji poparła tego pierwszego, część zaś tego drugiego). Dezintegracja obozu solidarnościowego stała się faktem.Wybory z 27 października 1991 roku były pierwszymi w pełni wolnymi wyborami do obu izb parlamentu. Do walki o miejsca w Sejmie i Senacie stanęło 111 komitetw wyborczych! Przygotowana ordynacja wyborcza zachęcała do startu nawet małe ugrupowania i partie. Po pierwsze, nie wprowadzono progw wyborczych, co stanowiło zachętę do ubiegania się o mandat dla wielu komitetw mających nikłe poparcie społeczne. Po drugie, zastosowano metodę Hare-Niemeyera jako metodę liczenia głosw, co wyraźnie sprzyjało partiom małym. Po trzecie, wybory odbywały się w dużych okręgach wyborczych (od 7 do 17 mandatw, średni wymiar okręgu – 10,3), co rwnież zwiększało szanse dostania się do Sejmu przedstawicielom niewielkich komitetw (wybory do Senatu odbywały się w dalszym ciągu według zasady większościowej). Temu procesowi rozdrobnienia sprzyjała rwnież niewielka ilość podpisw potrzebnych do rejestracji komitetu w okręgu (jedynie 5000).[3] Ten system wyborczy był systemem słabym, ktry umożliwiał zaistnienie w parlamencie ugrupowaniom mającym nikłe poparcie społeczne.[4] Nie może więc dziwić fakt, iż do Sejmu dostało się 29 komitetw wyborczych. Wyniki wyborw wyglądały następująco:

Wybory wygrała Unia Demokratyczna, ktra powstała z połączenia Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ROAD), komitetw poparcia dla prezydentury Tadeusza Mazowieckiego oraz Forum Prawicy Demokratycznej (FPD). Zaskakująco dobry wynik zapewnił sobie postkomunistyczny Sojusz Lewicy Demokratycznej[5], ktry był co prawda w tym parlamencie partią izolowaną, ale już wynik Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich 1990 roku (prawie 10%) świadczył, iż ugrupowanie to może stać się w przyszłości relewantną siłą parlamentarną. Opcja postsolidarnościowa była reprezentowana przez wiele partii, ktre niejednokrotnie nie były w stanie ze sobą wspłpracować. Dlatego też stworzenie większościowego rządu w tym parlamencie wydawało się zadaniem niezwykle trudnym i gabinety Jana Olszewskiego oraz Hanny Suchockiej, ktre funkcjonowały w okresie kadencji tego parlamentu, miały charakter rządw mniejszościowych. Warto rwnież podkreślić, że parlament wyłoniony w 1991 roku był, obok swego rozczłonkowania, bardzo mocno skonfliktowany. Dystans ideologiczny między SLD, z jednej strony, a niektrymi partiami postsolidarnościowymi lub pozasolidarnościowymi (np. KPN) z drugiej strony, był bardzo duży. System partyjny ukształtowany przez wybory 1991 roku był więc niezwykle rozproszony, ekstremalnie spolaryzowany i mający cechy charakterystyczne dla systemu rozbicia wielopartyjnego.Po udzieleniu gabinetowi H. Suchockiej votum nieufności, parlament ten został rozwiązany przez prezydenta Wałęsę. Wraz z jego rozwiązaniem kończy się w polskim systemie partyjnym okres ekstremalnego rozproszenia i rozbicia, ktry był wynikiem zarwno ordynacji wyborczej, jak i konsekwencją odzyskania niepodległości i wolności. Wysoka reprezentatywność Sejmu i Senatu stała się przyczyną niestabilności politycznej i braku możliwości wyłonienia wyraźnej większości rządowej. Gwałtowne zmiany, tak w składzie parlamentu, jak i jego funkcjonowaniu, przyniosły wybory z września 1993 roku.Odbyły się one według nowej ordynacji wyborczej. Zachowano zasadę proporcjonalności w rozdzielaniu mandatw w Sejmie i zasadę głosowania większościowego do Senatu. Pozostawiono listę krajową, wprowadzono jednak zasadę, iż mogą z niej korzystać jedynie te komitety, ktre w skali kraju uzyskały ponad 7% głosw. Ordynacja wprowadzała jednak trzy nowe i wielce istotne, jak się miało okazać, przepisy. Po pierwsze, zastosowano progi wyborcze – 5% dla partii politycznych i 8% dla koalicji.[6] Po drugie, zmniejszono rozmiar okręgw wyborczych – średnia rozmiaru okręgu wynosiła 7,4 , w porwnaniu ze średnią 10,3 w poprzednich wyborach. Po trzecie, zmieniono metodę liczenia głosw na metodę d’Hondta. Wszystkie te zmiany wyraźnie faworyzowały ugrupowania duże i stanowiły poważną barierę dla dostania się do parlamentu partiom małym. Wyniki wyborw z 19 września 1993 roku wyglądały następująco:

Wyraźnym zwycięzcą tej elekcji okazały się dwa ugrupowania silnie związane z reżimem sprzed 1989 roku – SLD i PSL. Poza parlamentem znalazły się tak silnie identyfikowane z postsolidarnościową prawica ugrupowania, jak KKW Ojczyzna (była to koalicja partii, więc do dostania się do parlamentu musiała przekroczyć 8% poparcia społecznego), NSZZ Solidarność, PC czy KL-D.[7] Prawie 35 % wyborcw, przeważnie o poglądach prawicowych, nie znalazło swoich reprezentantw w Sejmie. Spowodowało to poważną dysproporcję między preferencjami wyborcw a ich parlamentarną reprezentacją (SLD otrzymał 20,4% głosw a uzyskał 37,175 mandatw, PSL przy poparciu rzędu 15,4% otrzymało 28,69% mandatw). Skłaniało to część liderw partii prawicowych, pozostających poza parlamentem, do podważania legitymacji tego parlamentu. Lecz to nie kto inny, jak posłowie prawicowi poprzedniej kadencji uchwalili ordynacje wyborczą, ktra zablokowała im dostęp do parlamentu. Sytuacja ta pozwoliła na sformowanie większościowej koalicji rządowej SLD i PSL, ktra przetrwała całe cztery lata (gabinety Waldemara Pawlaka, Jzefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza).Ugrupowaniom prawicowym nie pozostawało nic innego, jak przeczekać cztery lata poza parlamentem i starać się o stworzenie alternatywy dla wzrastającego w siłę SLD (wygrana Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich w 1995 roku była kolejnym etapem konsoli

a8e1

dacji i wzmacniania się tej formacji). Starcie pomiędzy wzmacniająca się lewicą i jednoczącą się prawicą przyniosły wybory parlamentarne 1997 roku.Ugrupowania prawicowe podjęły kilka prb integracji (tzw. Konwent Św. Katarzyny, Porozumienie 11 Listopada, Przymierze dla Polski, Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych), ale sukcesem zakończyła się dopiero inicjatywa podjęta pod auspicjami NSZZ Solidarność i jego przewodniczącego, Mariana Krzaklewskiego. 8 czerwca 1996 roku podpisana została deklaracja o powołaniu do życia Akcji Wyborczej Solidarność.[8] Ostateczne ukształtowanie się AWS nastąpiło 10 października tego roku.[9] Innym faktem, ważnym dla centroprawicy, było powstanie Unii Wolności z połączenia UD i KL-D. Nastąpiło to w kwietniu 1994 roku i było konsekwencja refleksji nad porażką KL-D w wyborach 1993 roku i skonstatowaniem, że programy obu partii są bardzo podobne. Szefem nowej partii został T. Mazowiecki, zastąpiony rok pźniej przez Leszka Balcerowicza. Do wyborw, jako osobne ugrupowanie prawicowe, poszedł Ruch Odbudowy Polski, ktry powstał na bazie komitetw wyborczych Jana Olszewskiego, ktry w 1995 roku, w czasie wyborw prezydenckich, uzyskał zachęcający wynik (6, 86% głosw).

Wybory okazały się wielkim sukcesem prawicy. Do parlamentu nie dostały się co prawda prawicowy Blok dla Polski i ultraliberalna Unia Polityki Realnej, ale AWS i UW uzyskały wystarczającą liczbę mandatw by utworzyć większościową koalicję rządową. W opozycji pozostał ROP i, co oczywiste, SLD i PSL. Warto jednak zauważyć, że o ile wyniki były klęską dla PSL (utracił on 105 mandatw), o tyle SLD co prawda został odsunięty od władzy, ale uzyskał o prawie 7% większe poparcie niż przed 4 laty i stracił jedynie 7 mandatw. Zatem nie można w tym wypadku mwić o klęsce, co najwyżej o porażce. Przegrana lewicy została zresztą przesądzona nie tyle przez niezadawalający wynik SLD, co przez klęskę Unii Pracy, ktra nie dostała się do parlamentu oraz Krajowej Partii Emerytw i Rencistw, ktrą spotkał ten sam los.[10]Wydawało się, że system partyjny w Polsce ostatecznie nabrał kształtu umiarkowanego pluralizmu, z wyraźnym podziałem na prawice i lewicę (reprezentowaną przez dwa wielkie ugrupowania – AWS i SLD) oraz z partiami centrowymi - UW i PSL (na marginesie tego układu pozostawał ROP ze swoją prawicową i antykomunistyczną retoryką i ideologią oraz z lewicowym programem społeczno-gospodarczym). Taki układ wydawał się być zdrowy dla polskiego życia politycznego i przybliżać go do zachodnioeuropejskich standardw. Wydawało się rwnież, że pozostanie on względnie trwały. Te rachuby okazały się złudne. Wybory parlamentarne 2001 roku przyniosły całkowitą dekompozycję tego systemu.Już wybory prezydenckie 2000 roku wskazywały na zachwianie rwnowagi w polskim życiu politycznym. Bezapelacyjna wygrana urzędującego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, popieranego przez SLD i słaby wynik Lidera AWS, Mariana Krzaklewskiego,[11] wskazywać mogły, że dotychczasowy układ sił między lewicą i prawicą zmienia się na korzyść tej pierwszej. W sondażach opinii publicznej wyraźnym liderem pozostawał SLD. Sytuację zdecydowanej dominacji tego ugrupowania prbowano zneutralizować, zmieniając – na kilka miesięcy przed wyborami - metodę liczenia głosw z metody d’Hondta na St. Lague’a,[12] Ugrupowania prawicowe starały się w ten sposb zminimalizować spodziewane zwycięstwo SLD. Wyniki wyborw potwierdziły wcześniejsze prognozy

Do parlamentu nie dostały się AWSP i UW (AWSP była koalicją wyborczą więc obowiązywał ją 8-procentowy prg wyborczy). Przyczyny tak głębokiej porażki są obecnie tematem dyskusji i na wyjaśnienia przyjdzie nam poczekać do opublikowania badań na ten temat. Dzisiaj można jedynie pokusić się o przypuszczenie, że przyczyną tej klęski były, w wypadku AWSP, styl rządzenia, słabe przywdztwo M. Krzaklewskiego, błędy w polityce personalnej, wysokie koszty podjęcia reform oraz zawd, jaki sprawili działacze AWSP swoim wyborcom, kiedy to zamiast sanacji i naprawy obyczajw politycznych, jedynie kontynuowali patologie życia publicznego w kraju. Przyczynami klęski UW są prawdopodobnie niewystawienie swego kandydata w wyborach prezydenckich 2000 roku, wystąpienie z koalicji rządowej na rok przed wyborami (część elektoratu mogła to odczytać jako ucieczkę od odpowiedzialności) i fatalne błędy przy wyborze nowych władz partii po odejściu L. Balcerowicza.[13]Absolutnym zwycięzcą tej elekcji został SLD w sojuszu z UP.[14] Z dotychczas działających ugrupowań, do Sejmu dostały się jedynie PSL i Samoobrona (jej wynik był dużym zaskoczeniem i szokiem, choć jej lider, Andrzej Lepper, od wielu lat funkcjonował w życiu publicznym, chociaż nie udawało mu się odgrywać znaczącej roli w życiu politycznym). Wejście Samoobrony do parlamentu jest dlatego bardzo znamienne, iż partia ta wydaje się być klasyczną partią protestu lub, mwiąc silniej, partią antysystemową. Retoryka i działania jej lidera są wyraźnie nakierowane na zastąpienie systemu demokratycznego, systemem opartym na innych zasadach. Blokady mwnicy sejmowej, demonstracje uliczne, agresywny język działaczy i posłw Samoobrony, okupacja budynkw publicznych nie są działaniami wymierzonymi tylko w obecnie urzędujący gabinet, lecz są, jak się wydaje, atakiem na podstawy porządku demokratycznego. Negatywny stosunek tej partii do integracji z UE nie jest zaś tylko niechęcią do poszczeglnych i konkretnych postanowień, wynikających z układu stowarzyszeniowego lub z negocjacji polskiej strony ze stroną unijną, lecz jest wyrazem odrzucenia zasad, na ktrych oparty jest porządek prawny, ekonomiczny i społeczny Unii Europejskiej. Obecność Samoobrony w Sejmie i gwałtowny wzrost poparcia dla niej, notowany w ostatnich sondażach, jest zjawiskiem nowym i wymagającym osobnych rozważań.[15]Z dezintegrowanej prawicy wyłoniły się trzy ugrupowania: Platforma Obywatelska, ktra dyskontowała dobry wynik A. Olechowskiego w wyborach prezydenckich z 2000 roku i pozyskała część wyborcw i działaczy UW i AWS (osoby Donalda Tuska i Macieja Płażyńskiego były liderami tej grupy); partia ta była najbardziej liberalną ze wszystkich, ktre dostały się do parlamentu, zdecydowanie opowiadała się za przystąpieniem Polski do UE oraz za umacnianiem rozwiązań wolnorynkowych w gospodarce. Prawo i Sprawiedliwość – partia powstała na bazie poparcia dla osoby Lecha Kaczyńskiego, skutecznego ministra sprawiedliwości, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wieloletniego działacza prawicowego (ugrupowanie to silnie akcentowało potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i socjalnego w państwie, podkreślało wagę walki z korupcją i przestępczością, jako patologiami życia społecznego); Liga Polskich Rodzin – skupiająca najbardziej konserwatywną, antyeuropejską i antyliberalną część poprzedniego elektoratu AWS i ROP.Wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują, że ukształtowany w wyniku wyborw 2001 roku system partyjny ulega dalszej dekompozycji. Wzrastanie w siłę Samoobrony i podział na lewicy całkowicie zmieniają dotychczasowy obraz polskiej sceny politycznej. Powstanie Socjaldemokracji Polskiej, pod kierownictwem Marka Borowskiego, osłabiło i, tak spadający w sondażach opinii publicznej, SLD. Niewykluczone są dalsze podziały i przesunięcia w polskim krajobrazie partyjnym. Niejasny jest przyszły los UP, niepewni swego miejsca w parlamencie są ludowcy, nie wiadomo ktra z partii socjaldemokratycznych uzyska przewagę i zagospodaruje obecny przecież w Polsce elektorat lewicowy. Bratobjcza walka między SLD a SdPl musi bowiem zakończyć się zniknięciem z życia politycznego jednego z tych ugrupowań. Proces formowania się polskiego systemu partyjnego znajduje się ciągle in statu nascendi i trudno prorokować kierunki jego rozwoju. Proces ten nie zakończył się i przez długie lata będzie wdzięcznym tematem dla badań politologicznych, socjologicznych i psychologicznych. Jak zobaczymy w drugiej części tego rozdziału, zupełnie inaczej przebiegała ewolucja czeskiego systemu partyjnego.Przykadowe prace

Test tolerancji (ankieta)

Test tolerancji (ankieta) Autor: Małgorzata Karska-Wilczek WSNS im. ks. Jzefa Majki III sem. T E S T T O L E R A N C J I Witam! Niepokoi mnie zjawisko jakim jest walka z dyskryminacją kobiet poprzez paradoksalną dyskryminację matek zajmujących się dziećmi, czy też w og...

Bezrobocie

Bezrobocie Recenzja artykułu Bezrobocie - nowa kwestia społeczna Jolanty Pilch z Pedagogika Społeczna pod red. T. Pilcha i I. Lepalczyk Powszechnie znane dziś słowo bezrobocie dotyka coraz to szersze kręgi ludzi, ludzi o rżnych profesjach i na rżnym poziomie wykszta...

Portrety matek. Omw temat na podstawie załączonych fragmentw Dziadw części III Adama Mickiewicza i fragmentw powieści Zofii Nałkowskiej Granica. Zwrć uwagę

Portrety matek. Omw temat na podstawie załączonych fragmentw Dziadw części III Adama Mickiewicza i fragmentw powieści Zofii Nałkowskiej Granica. Zwrć uwagę na przejawy macierzyńskiej miłości. Dwa portrety matek Każda kobieta, czy to psychicznie, czy biologiczni...

Starożytny egipt

Starożytny egipt TALES Pierwszym zagadnieniem filozoficznym była kwestia powstania i natury świata. "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" Powstanie przyrody kojarzył Tales z narodzinami, wnioskując na podstawie obserwacji, że musi istnieć jakiś...

Zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

Zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi. ALKOHOL Alkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorw. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach eterycznych oraz tłuszczach i woskach. Alkohol jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Potocznie nazwą ...

"IKAR" - Stanisław Grochowiak

"IKAR" - Stanisław Grochowiak W wierszu wyrżniamy dwa pola semantyczne, piękno i brzydota. Na obraz brzydoty składają się kobieta nad balią, kręgosłup, bl, spoczynek, twarz kobiety jak pole. Tworzą one bardzo konkretny obraz kobiety pochylonej nad balią. Występuj...

Mj Dom

Mj Dom Mj dom jest mały, ale przytulny. Jest to domek jednorodzinny, budowany z czerwonej cegły. Przy wejściu stoi drewniany ganek, do ktrego prowadzą trzy rwne stopnie. Drzwi wejściowe prowadzą do pokoju siennego, za ktrym znajduje się kuchnia i duży pokj, za ktrym znajdują si...

Jak Mały Książe umotywowałby swj powrt do Rży w liście pozostawionym narratorowi (lotnikowi)

Jak Mały Książe umotywowałby swj powrt do Rży w liście pozostawionym narratorowi (lotnikowi) Sachara 30-06-1649 Drogi Przyjacielu! Przepraszam, że Cię opuściłem, lecz miałem ku temu powd. Proszę, nie gniewj się na mnie. Dopiero po przebyciu wielu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry