• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: EWOLUCJA...

Nawigacja

EWOLUCJA STRATEGII MARKETINGOWEJ W RAMACH CYKLU ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKUEWOLUCJA STRATEGII MARKETINGOWEJ W RAMACH CYKLU ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU
Fazy cyklu życia produktu:• WPROWADZENIE – okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę jego wprowadzania na rynek.. Brak zyskw w tej fazie jest spowodowany wysokimi kosztami wprowadzenia produktu.

• WZROST – okres szybkiej akceptacji produktu przez rynek i znacznej poprawy rentowności (Szybka ekspansja sprzedaży)

• DOJRZAŁOŚĆ – okres zwolnienia wzrostu sprzedaży produktu wynikający z uzyskania już akceptacji przez większość potencjalnych nabywcw, zyski stabilizują się lub maleją ze względu na zwiększone nakłady marketingowe na obronę produktu przed działaniem ze strony konkurencji

• SPADEK – okres znacznego spadku sprzedaży i zyskwSTRATEGIE MARKETINGOWE W FAZIE WPROWADZENIA

Wprowadzając nowy produkt kierownictwo ds. marketingu może ustalić wysoki lub niski poziom każdej ze zmiennych marketingowych takich jak: cena, promocja, dystrybucja i jakość produktu. Biorąc pod uwagę tylko cenę i promocję można zastosować jedną z czterech strategii:

• Strategię szybkiego zbierania śmietanki – wprowadzenie nowego produktu po wysokiej cenie i przy intensywnej promocji

• Strategia powolnego zbierania śmietanki – wprowadzenie nowego produktu po wysokiej cenie i przy niskiej promocji

• Szybka penetracja - wprowadzenie nowego produktu po niskiej cenie i przy wysokiej promocji

• Strategia powolnej penetracji - wprowadzenie nowego produktu po niskiej cenie i przy niska promocji

STRATEGIE MARKETINGOWE W FAZIE WZROSTU

Podejmowanie krokw mających na celu utrzymanie szybkiego rozwoju rynku przez możliwie długi okres:

• Doskonalenie jakości produktu

• Wprowadzenie nowych modeli i produktw uzupełniających

• Wchodzenie na nowe segmenty rynku

• Zwiększanie dostępności produktu (nowe kanały dystrybucji)

• Zmiana reklamy

• Obniżanie cenSTRATEGIE MARKETINGOWE W FAZIE DOJRZAŁOŚCI

1. MODYFIKAJA RYNKU

Zwiększenie liczby użytkownikw produktw, 3 sposoby:

• Zdobycie uznania tych , ktrzy dotychczas nie stosowali produktu

• Wejście na nowe segmenty rynku

• Zdobycie klientw firm konkurencyjnych

Zwiększenie sprzedaży poprzez przekonanie obecnych użytkownikw do intensyfikacji, 3 strategie:

• Zwiększenie częstotliwości zużycia

• Zwiększone jednorazowe użycie

• Nowe i bardziej zrżnicowane zastosowania

2. MODYFIKACJA PRODUKTU

• Strategia poprawy jakości

• Strategia doskonalenia cech

• Strategia poprawy stylu

3. MODYFIKACJA MARKETING MIX

Poszukując sposobw stymulacji sprzedaży dojrzałego produktu trzeba postawić następujące pytania na temat pozaproduktowych elementw marketing mix:

- ceny

- dystrybucja

- reklama

- promocja sprzedaży

- sprzedaż osobista

- usługi

STRATEGIE MARKETINGOWE W FAZIE SPADKU

Aby postępować odpowiednio ze starzejącymi się produktami przedsiębiorstwo musi podejmować liczne zadania i trudne decyzje:

- Identyfikacja słabych produktw

- Określeni strategii marketingowych

- Decyzja o rezygnacji z produktu


Przykadowe prace

Maciej Boryna- Portret polskiego chłopa

Maciej Boryna- Portret polskiego chłopa Macieja Borynę - wdowca oraz ojca czwrki dzieci poznajemy, gdy we wsi Lipce zaczyna panować jesień, a sam wyżej wymieniony kończy pięćdziesiąt osiem lat. Jest on najważniejszą chłopską personą w okolicy. Na takiej w...

Program Młodzież-edukacja nieformalna

Program Młodzież-edukacja nieformalna Program MŁODZIEŻ-edukacja nieformalna. Edukację nieformalną można określić jako 'naukę poprzez praktykę'. Jej zadaniem jest uzupełnianie systemu edukacji formalnej, umożliwianie zastosowania w praktyce teoret...

Monarchia

Monarchia Monarchia, forma rządw zmonarchą (krlem, cesarzem, sułtanem) jako reprezentantem władzy suwerennej. Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wsplnie zorganami typu doradczego lub ustawodawczego. Władza monarchy była dziedziczna lub wybieralna (elekc...

Kpa -wybrane zagadnienia

Kpa -wybrane zagadnienia Zagadnienie zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej reguluje art. 97 KPA, wskazując w 1 ust 1 – 3 jako przyczynę zawieszenia określone działania zależne od strony postępowania, a w ust. 4 – zależność od dział...

Jazz

Jazz JAZZ to rodzaj muzyki powstały u schyłku XIX w. w wyniku nakładania się elementw muzyki europejskiej, afrykańskiej i amerykańskiej na gruncie praktyki muzycznej Czarnych w Stanach Zjednoczonych. U źrdeł jazzu splatały się: 1) europejska melodyka, harmonika i instrumentacj...

Streszczenie - Legenda o Wandzie na podstawie Legendy I i II, S. Wyspiańskiego

Streszczenie - Legenda o Wandzie na podstawie Legendy I i II, S. Wyspiańskiego Cudzoziemcze w czarnej zbroi! Wiedz, że mnie przysięga wiąże, Nigdy mężem mym nie będzie Obcy krl, ni obcy książę%u201D. Wanda, legendarna władczyni Krakowa,została prawdopodobnie wym...

Wizerunek zbolałego ojca i jego crki w Trenach. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Wizerunek zbolałego ojca i jego crki w Trenach. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia? Bl i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Z blu tego powstał cykl utworw poświęconych zmarłej, zwany trenami. Bohaterką ich jest ni...

Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w "Żeńcach" Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w "Pieśni świętojańskiej o Sobtce"

Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w "Żeńcach" Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w "Pieśni świętojańskiej o Sobtce" "Żeńcy" Szymona Szymonowica to sielanka. Jej treść, z punktu widzenia cech gatunku, jest nietypowa, przedstaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry