• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Fall We...

Nawigacja

"Fall Weiss" – Atak Niemiec Na Polskę - Wrzesień 1939r W Pigułce"Fall Weiss" – Atak Niemiec Na Polskę - Wrzesień 1939r W Pigułce
a) armia polska – ok. 1 mln żołnierzy, głwną siłą armii piechota,

SGO Narew – gen. Czesław Młot – Fijałkowski

Armia Modlin – gen Emil Krukowicz – Przedźmirski

Armia Pomorze – gen Władysław Bortnowski

Armia Poznań – gen Tadeusz Kutrzeba

Armia Łdź – gen Juliusz Rmel

Armia Krakw – gen Antoni Szylling

Armia Karpaty - gen Kazimierz Fabrycy

Armia Prusy (odwd) – gen Stefan Dąb-Biernacki

Wodzem naczelnym był marszałek Edward Rydz-Śmigły.Armia niemiecka – ok. 1,5 mln żołnierzy, liczne jednostki pancerne, zmotoryzowane, zmechanizowane, realizowały doktrynę Blitzkriegu

10. Armia – marszałek von Reichenau

14. Armia – gen von List

8. Armia – gen Blaskowitz

4. Armia – marszałek von Kluge

3. Armia – gen von Kulcher

Grupa Armii Płnoc (całość) – marszałek von Bock

Grupa Armii Południe (całość) – gen von Rundstedtb) godz. 4.45 1 września 1939 – ostrzał Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein, przekroczenie granic RP przez wojska niemieckie. Pierwsze 3 dni wojny – bj graniczny, szybkie przełamanie polskiego oporu.

-po uderzeniu z zachodu i z Prus Wschodnich, osaczona została Armia Pomorze, najbardziej zacięty opr stawiały bazy wojskowe w Gdyni, Pucku i na Helu, większość polskiej floty zdołała uciec

-bitwa pod Mławą, klęska Armii Modlin i jej wycofanie na linię Wisły i Narwii

-załamanie oporu Armii Łdź w rejonie Opatowa

-na południu siły niemieckie wdarły się w lukę pomiędzy armiami Łdź i Krakw, po 2 dniach zaczęły się wycofywac oddziały Armi Krakw ze Śląska i Armii Karpaty z Podhalac) żądanie Francji i Anglii natychmiastowego wstrzymania ofensywy pod groźbą przystąpienia do wojny, wobec braku zgody, 3.09.1939 rządy Anglii i Francji wypowiedziały Niemcom wojnę; nie udała się inicjatywa pokojowa Włoch dążąca do zwołania konferencji pokojowej na wzr monachijskiejd) w wyniku prowadzenia przez Wehrmacht wojny błyskawicznej, front podzielił się na 4 bitwy:

-płnocą – odwrt Armii Modlin na linię Wisły

-pomorską – oddziały Armii Pomorze wyrwały się z okrążenia, ponosząc duże straty, 7.09 skapitulowała załoga Westerplatte (koniec I etapu kampanii)

-zachodnią – Armia Łdź częściowo rozbita pod Tomaszowem Mazowieckim (6.09), otworzyło to siłom niemieckim drogę na Warszawę

-południową – przedarcie się niemieckich zagonw pancernych przez lukę pomiędzy armiami Prusy i Krakw, ktra to została oddzielona od Armii Karpaty w wyniku uderzenia z PodhalaW nocy 4/5.09 nastąpiła ewakuacja rządu, instytucji, bankw z Warszawy. Komisarzem cywilnym stolicy został prezydent Stefan Starzyński. 7.09 wdz naczelny przenisł się do Brześcia, co utrudniło łączność z poszczeglnymi armiamie) bitwa nad Bzurą

8.09 wycofujące się armie: Poznań i Pomorze znalazły się w rejonie Włocławka, Płocka i Łęczycy. Generał Kutrzeba chciał natrzeć na tyły wojsk niemieckich prących na Warszawę. Armia Poznań była wciąż silna, gdyż dotąd nie walczyła, lecz cofała się

-9.09 – Grupa Operacyjna gen Knolla-Kownackiego rozpoczęła natarcie na Łęczycę i Łowicz; armie niemieckie zostały zmuszone do wstrzymania marszu na Warszawę

-12.09 – impet ataku polskiego wyczerpał się, brak odwodw i zmęczenie żołnierzy zmusiły dowdcw do odwrotu na Warszawę, pomimo zdobycia Łowiczaf) zaciskanie kleszczy na wschd i płnoc od stolicy

-14.09 – niemiecki korpus pancerny uderzył na Brześć

-zachodnie oddziały Armii Prusy rozbite pod Iłżą

-zgrupowanie polskie między Wisłą a Bugiem podzielone było na : front płnocny – gen Dąb-Biernacki, środkowy – gen Tadeusz Piskor, południowy – gen Sosnkowski, całe zgrupowanie znalazło się w bezpośrednim zagrożeniu – 14.09 – zajęcie Zamościa przez Niemcw

-16.09 Polska znajdowała się w krytycznej sytuacji, większość ziem w rękach wroga, ktry dokonywał licznych mordw na ludności polskiej (m.in. 5 tys ludzi w Bydgoszczy – 10.09)

-17.09, godz. 2.00 w nocy – nota radziecka stwierdzająca bankructwo państwa polskiego, przekroczenie granicy przez Armię Czerwoną w celu wzięcia w opiekę ludności Zachodniej Białorusi i Zach Ukrainy, inwazja na Polskę – koniec II etapu kampanii, tego dnia rząd polski obradował w Kołomyi, następnie w Kutach – premier Sławoj-Składkowski stwierdził bezsilność wobec połączonych sił wroga

Dyrektywa oglna wodzna naczelnego o wycofaniu wojska i sprzętu na Rumunię i Węgry oraz o unikaniu walki z Armią Czerw. pod obroną konieczną

W nocy 17/18.09 władze RP przekroczyły granicę rumuńskąg) ostatnie dni kampanii

-w decydujących bojach pod Tomaszowem Lubelskim rozbiciu uległ front środkowy (18-20.09), front południowy rozbity pod Lwowem, ktry został 22.09 zajęty przez Armię Czerw.

-20.09 – zajęcie Grodna przez wojska radzieckie, następnie Białegostoku, liczne mordy ludności polskiej

-28.09 – kapitulacja Warszawy, 2.10 – kapituluje Hel; tego dnia okupanci uzgodnili nową linię graniczną na Bugu, oddziały niemieckie i radzieckie zaczęły się cofać; ułatwiło to Samodzielnej Grupie Operac. Polesie na czele z gen Franciszkiem Kleebergiem marsz na zachd, przez 3 dni Polacy stawiali opr, ale wobez użycia lotnictwa i sił pancernych oraz przy braku amunicji zmuszeni byli do kapitulacji 5.10.h) bilans kampanii

polegli : Polska – ok. 70 000, ranni – 133 000, do niewoli niemieckiej – 300 000 żołnierzy i oficerw, do radzieckiej – 230 000

-na Rumunię i Węgry przedostało się ok. 83 000 żołnierzy

Straty niemieckie – 90 000 zabitych, 60 000 rannych


Przykadowe prace

Charakterystyka bohatera tragicznego.

Charakterystyka bohatera tragicznego. Tragedia - jeden z podstawowych gatunkw dramatu obejmujący utwory, w ktrych ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dającymi się przezwyciężyć przeciwnościami, zakończony jego klę...

Przyrzady pomiarowe - podstawy

Przyrzady pomiarowe - podstawy Pomiar polega na porownaniu wielkosci badanej ze wzorcem(przykład: aby zmierzyc dlugosc stolu przykładamy do niego linijke)Długość stolu to wielkość badana, miarka to wzorzec długości.Pomiar masy.Na jednej szalce wagi kładziemy badany przedmiot a na...

Wychowanie i nauczanie w starożytnej Grecji i Rzymie

Wychowanie i nauczanie w starożytnej Grecji i Rzymie Starożytni Grecy pierwsi odkryli, że wychowanie jest procesem podobnym do budowania. Czy idzie o sprawność rąk czy ng, czy ducha, jak pod węgielnicę nienagannie zbudowany — tak opisuje gr. poeta Pindar pełnię męskic...

Wycieczka po Krakowie śladami średniowiecznych budynkw

Wycieczka po Krakowie śladami średniowiecznych budynkw Naszą wycieczkę rozpoczynamy od Barbakanu, ktry wraz z fragmentem murw miejskich, Bramą Floriańską oraz trzema basztami (PAsamonikw, Stolarską i Ciesielską) tworzą pozostałości systemu fortyfikacyjnego. W okolic...

Futur Simple-wyjątki

Futur Simple-wyjątki WYJĄTKI W CZASIE FUTUR SIMPLE BEZOKOLICZNIK TEMAT W CZASIE FUTUR SIMPLE ZNACZENIE POLSKIE ETRE SER... BYĆ AVOIR AUR... MIEĆ SAVOIR SAUR... WIEDZIEĆ ALLER IR... IŚĆ, JECHAĆ FAIRE FER... ROBIĆ VENIR VIENDR... PRZYJEŻDŻAĆ T...

Ordynacja wyborcza i wybory prezydenta

Ordynacja wyborcza i wybory prezydenta ORDYNACJA WYBORCZA DO SEJMU I WYBORY PREZYDENTA Ordynacja wyborcza jest zbiorem przepisw regulujących sposb przeprowadzenia wyborw - ze szczeglnym uwzględnieniem sposobu liczenia głosw, co ma szczeglne znaczenie w wyborach parlamentarnych. Dwa najważniejsze rodz...

Rola sztuki i artysty. Porwnaj poglądy Stanisława Przybyszewskiego zawarte w fragmentach Confiteora i ks. Jzefa Tischnera w eseju Sztuka.

Rola sztuki i artysty. Porwnaj poglądy Stanisława Przybyszewskiego zawarte w fragmentach Confiteora i ks. Jzefa Tischnera w eseju Sztuka. Sztuka zdaniem Jzefa Konrada Korzeniowskiego to wielkie ucho i wielkie oko na świat, jednak nie zawsze możemy dostrzec, usłyszeć czy zrozumieć, co chce on...

Sławni Polacy w latach 1918-1939

Sławni Polacy w latach 1918-1939 Historia: Szymon Askenazy, Marceli Wandelsman, Wacław Tokarz: Dzieje Polski i krajw sąsiednich. ;Odkrycie Biskupina 1933 Matematyka: Marian Rajewski, Henryk Zygalski, Jerzy Rżycki Enigma: maszyna szyfrująca. Lotnictwo: Franciszek Żwirko, Stanisław Wigra(1...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry