• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fascynacj...

Nawigacja

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszychFascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszych
Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Różne postawy wobec śmierci:

- czerpanie jak najwięcej z życia

- umartwianie się, asceza, świadomość przemijalności wszystkiegoRozwinięcie: Dwie postawy wobec śmierci

1) Śmierć jako czynnik uzmysławiający przemijalność wszystkiego

- Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią - śmierć jest rozkładającym się trupem z kosą – personifikacja śmierci; wobec śmierci wszyscy są równi, podlegają jej niezależnie od wykształcenia, wieku czy statusu majątkowego (nawiązać do motywu danse macabre); śmierć przechwala się swoją siłą, stanowi niejako zagrożenie (zaakcentowana jest możliwość wiecznej kary za grzechy, a nie wiecznego szczęścia); memento mori - pamiętaj o śmierci, życie doczesne jest tylko chwilą w stosunku do wieczności (przemijanie, kruchość istnienia)

-F. Villon Wielki Testament – podobna wizja śmierci

- D. Naborowski Krótkość żywota – przypomnienie o nietrwałości ludzkiego życia i jego przemijalności; następstwo kolejnych pokoleń jest konsekwencją Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi , człowiek jest istotą śmiertelną, a wiersz ma to przypomnieć; życie to zaledwie Czwarta część mgnienia między śmiercią a rodzeniem

- K. P. Tetmajer Koniec wieku XIX – wszystko już było, nie będzie już nic nowego – pojęcia takie jak przekleństwo, ironia, walka, byt – wypowiadane beznamiętnie; wszystko kiedyś przeminie – głowę zwiesił niemy

2) Zachłanne ukochanie życia:

-Horacy Pieśni - nie wszystko co człowiek robi, przemija, gdyż poezja jest pomnikiem trwalszym, niż ze spiżu, filozofia epikurejska carpe diem – korzystanie z życia i cieszenie się nim jest najlepszyw wyjściem dla człowieka

- J. Kochanowski – nawiązanie do filozofii Horacego w Pieśniach – renesansowy optymizm, świadomość nieśmiertelności poezji (wyr. w Pieśni XXIV ), Miło szaleć, kiedy czas po temu – wyraz filozofii Carpe diem , rozum nieprzemijalną wartością

-A. Mickiewicz Pieśń Filaretów – umiłowanie życia, zabawy, nauki, przyjaźni

Hej, użyjmy żywota!

wszak żyjem tylko raz

- L. Staff Przedśpiew – pochwała życia z pozycji człowieka doświadczonego, któ- ry zaznał zarówno szczęścia, jak i cierpienia (franciszkanizm – afirmacja życia)

Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniuZakończenie: Świadomość śmiertelności wyzwalała w człowieku różne postawy. Zwolennicy filozofii średniowiecznej postępowali według zasady memento mori , a wyznawcy filozofii antycznej – Carpe diem


Przykładowe prace

Mechanizm mycia i prania

Mechanizm mycia i prania SPIS TREŚCI: 1. Co to jest mydło? 2. Dlaczego woda zwykle nie wystarcza do usunięcia brudu? 3. Do czego służą detergenty? 4. Co to jest twarda woda? 5. Produkcja detergentów 6. Wniosek Substancje mydło pochodne znano już 2800 lat p.n.e...

Streszczenie - Antka

Streszczenie - Antka Nowela opisuje życie chłopca wiejskiego, "zakochanego" w wiatrakach. Strugał je w każdej wolnej chwili, nawet w czasie pasania bydła, dlatego musiano mu dawać do pomocy młodszą siostrę. Na pytania kim chce być odpowiadał bez namysłu, że budo...

Wiersz "Grób Agamemnona".

Wiersz "Grób Agamemnona". "Grób Agamemnona"-wiersz dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji dotyczących własnej poezji, które poeta snuje w trakcie zwiedzania grobu Agamemnona, króla Argos i Myken, naczelnego wodza wojski tureckich pod Troją.Przypo...

Platon

Platon Platon stworzył własną koncepcję państwa, ponieważ chciał dać ludziom wizję państwa idealnego. Filozof wyobrażał sobie państwo działające na takiej samej zasadzie jak człowiek, czyli z zachowaniem identycznego podziału. Dzieląc pa...

Izotopy i zjawisko promieniotwórczości

Izotopy i zjawisko promieniotwórczości Izotopy są to zbiory poszczególnych nuklidów, czyli atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy izotopów, mając tę samą liczbę atomową, różnią się między sobą liczbą masową (mają różną liczbę neutronów...

Fluorowcopochodne - właściwości i zastosowanie

Fluorowcopochodne - właściwości i zastosowanie 1.Fluorowce Fluorowce (halogeny)-grupa główna grupie VII układu okresowego pierwiastków , w skład której wchodzą: fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At). Fluor i chlor są gazami, brom- cieczą, a jod i astat- ła...

Streszczenie - Moja najwiękrza przygoda.

Streszczenie - Moja najwiękrza przygoda. Swoją najwiekrzą przygodę przeżyłem podczas wakacji wyjeżdzając wraz z rodzicami na dwu tygodniowy urlop do Tunezji, do miasta Susse.Pewnego słonecznego dnia wraz z całą grupa wyruszyliśmy na najwiekrzą pustynię ś...

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje Odpowiedzialność pracownika 1.Odpowiedzialność pracownika. Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników: - odpowiedzialność porządkową -odpowiedzialność dyscyplinarną - odpowiedzialnoś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry