• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fascynacj...

Nawigacja

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszychFascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszych
Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Różne postawy wobec śmierci:

- czerpanie jak najwięcej z życia

- umartwianie się, asceza, świadomość przemijalności wszystkiegoRozwinięcie: Dwie postawy wobec śmierci

1) Śmierć jako czynnik uzmysławiający przemijalność wszystkiego

- Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią - śmierć jest rozkładającym się trupem z kosą – personifikacja śmierci; wobec śmierci wszyscy są równi, podlegają jej niezależnie od wykształcenia, wieku czy statusu majątkowego (nawiązać do motywu danse macabre); śmierć przechwala się swoją siłą, stanowi niejako zagrożenie (zaakcentowana jest możliwość wiecznej kary za grzechy, a nie wiecznego szczęścia); memento mori - pamiętaj o śmierci, życie doczesne jest tylko chwilą w stosunku do wieczności (przemijanie, kruchość istnienia)

-F. Villon Wielki Testament – podobna wizja śmierci

- D. Naborowski Krótkość żywota – przypomnienie o nietrwałości ludzkiego życia i jego przemijalności; następstwo kolejnych pokoleń jest konsekwencją Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi , człowiek jest istotą śmiertelną, a wiersz ma to przypomnieć; życie to zaledwie Czwarta część mgnienia między śmiercią a rodzeniem

- K. P. Tetmajer Koniec wieku XIX – wszystko już było, nie będzie już nic nowego – pojęcia takie jak przekleństwo, ironia, walka, byt – wypowiadane beznamiętnie; wszystko kiedyś przeminie – głowę zwiesił niemy

2) Zachłanne ukochanie życia:

-Horacy Pieśni - nie wszystko co człowiek robi, przemija, gdyż poezja jest pomnikiem trwalszym, niż ze spiżu, filozofia epikurejska carpe diem – korzystanie z życia i cieszenie się nim jest najlepszyw wyjściem dla człowieka

- J. Kochanowski – nawiązanie do filozofii Horacego w Pieśniach – renesansowy optymizm, świadomość nieśmiertelności poezji (wyr. w Pieśni XXIV ), Miło szaleć, kiedy czas po temu – wyraz filozofii Carpe diem , rozum nieprzemijalną wartością

-A. Mickiewicz Pieśń Filaretów – umiłowanie życia, zabawy, nauki, przyjaźni

Hej, użyjmy żywota!

wszak żyjem tylko raz

- L. Staff Przedśpiew – pochwała życia z pozycji człowieka doświadczonego, któ- ry zaznał zarówno szczęścia, jak i cierpienia (franciszkanizm – afirmacja życia)

Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniuZakończenie: Świadomość śmiertelności wyzwalała w człowieku różne postawy. Zwolennicy filozofii średniowiecznej postępowali według zasady memento mori , a wyznawcy filozofii antycznej – Carpe diem


Przykładowe prace

Wystawa w Zachęcie

Wystawa w Zachęcie Co widzi trupa wyszklona źrenica 23 października 2002r. miałam okazję obejrzeć wystawę w Zachęcie zatytułowaną Co widzi trupa wyszkolona źrenica . Pytanie to zadał jako pierwszy Juliusz Słowacki w Królu-Duchu i to wła"...

Jan Matejko (życie i twórczość).

Jan Matejko (życie i twórczość). Jan Alojzy Matejko urodził się 24 czerwca 1838 roku w domu przy ul. Floriańskiej 41 w Krakowie jako dziewiąte z jedenaściorga dzieci Franciszka Matejki i Joanny Karoliny, która pochodziła z ewangelickiej rodziny Rossbergów. Ojciec, czeski emigrant wyz...

Socjlologia a społeczeństwo

Socjlologia a społeczeństwo 1) Socjologia, a wiedza potoczna o społeczeństwie SOCJOLOGIA – to nauka o społeczeństwie. Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos – nauka. u Termin socjologia zosta&#...

Izrael ogólnie

Izrael ogólnie IZRAEL Państwo w południowo-zachodniej części kontynentu azjatyckiego, na Bliskim Wschodzie. Obszar 21,9 tyś km2 (łącznie z 445 km2 wód śródlądowych oraz tzw. terenami okupowanymi – 7500 km2). Stolica: Jerozolima Izrael graniczy: s na północy z Liban...

Zasady pojenia koni

Zasady pojenia koni Zasady pojenia koni Koń potrzebuje stosunkowo dużych ilości wody do trawienia i przemiany materii. Ilość ta zależy od zawartości suchej masy w dawce pokarmowej. Można przyjąć, że koń pobiera ma l kg spożytej suchej masy 2—3 l wody. W je...

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza. W utworach A. Mickiewicza można zauważyć zmienność typu bohatera romantycznego. W zależności od stanu uczuć poety i wydarzeń z jego życia bohater w dziełach ewoluuje od (będącego pozostało...

Tlen i wodór (historia odkrycia, zastosowanie i występowanie)

Tlen i wodór (historia odkrycia, zastosowanie i występowanie) WODÓR - symbol H (z łac. hydrogenium) Historia odkrycia: W 1661 roku Robert Boyle, wielki chemik XVII stulecia, opublikował pracę, w której opisał ciekawe doświadczenie. Działając rozcieńczonym kwasem sol...

Antygona-Ja jako Kreon-Opisz co czujesz i myślisz przed i po katastrofie

Antygona-Ja jako Kreon-Opisz co czujesz i myślisz przed i po katastrofie ARGUMENTY: PRZED KATASTROFA Ja kreon staram sie byc sprawiedliwym,dobrym i poczciwym wladca,ktory pilnuje porzadku,ładu i harmonii w swoim panstwie.Nie do puszczam do siebie mysli,by godnie pochowac zdrajce-jego cialo powinno zostac ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry