• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fascynacj...

Nawigacja

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszychFascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszych
Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Różne postawy wobec śmierci:

- czerpanie jak najwięcej z życia

- umartwianie się, asceza, świadomość przemijalności wszystkiegoRozwinięcie: Dwie postawy wobec śmierci

1) Śmierć jako czynnik uzmysławiający przemijalność wszystkiego

- Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią - śmierć jest rozkładającym się trupem z kosą – personifikacja śmierci; wobec śmierci wszyscy są równi, podlegają jej niezależnie od wykształcenia, wieku czy statusu majątkowego (nawiązać do motywu danse macabre); śmierć przechwala się swoją siłą, stanowi niejako zagrożenie (zaakcentowana jest możliwość wiecznej kary za grzechy, a nie wiecznego szczęścia); memento mori - pamiętaj o śmierci, życie doczesne jest tylko chwilą w stosunku do wieczności (przemijanie, kruchość istnienia)

-F. Villon Wielki Testament – podobna wizja śmierci

- D. Naborowski Krótkość żywota – przypomnienie o nietrwałości ludzkiego życia i jego przemijalności; następstwo kolejnych pokoleń jest konsekwencją Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi , człowiek jest istotą śmiertelną, a wiersz ma to przypomnieć; życie to zaledwie Czwarta część mgnienia między śmiercią a rodzeniem

- K. P. Tetmajer Koniec wieku XIX – wszystko już było, nie będzie już nic nowego – pojęcia takie jak przekleństwo, ironia, walka, byt – wypowiadane beznamiętnie; wszystko kiedyś przeminie – głowę zwiesił niemy

2) Zachłanne ukochanie życia:

-Horacy Pieśni - nie wszystko co człowiek robi, przemija, gdyż poezja jest pomnikiem trwalszym, niż ze spiżu, filozofia epikurejska carpe diem – korzystanie z życia i cieszenie się nim jest najlepszyw wyjściem dla człowieka

- J. Kochanowski – nawiązanie do filozofii Horacego w Pieśniach – renesansowy optymizm, świadomość nieśmiertelności poezji (wyr. w Pieśni XXIV ), Miło szaleć, kiedy czas po temu – wyraz filozofii Carpe diem , rozum nieprzemijalną wartością

-A. Mickiewicz Pieśń Filaretów – umiłowanie życia, zabawy, nauki, przyjaźni

Hej, użyjmy żywota!

wszak żyjem tylko raz

- L. Staff Przedśpiew – pochwała życia z pozycji człowieka doświadczonego, któ- ry zaznał zarówno szczęścia, jak i cierpienia (franciszkanizm – afirmacja życia)

Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniuZakończenie: Świadomość śmiertelności wyzwalała w człowieku różne postawy. Zwolennicy filozofii średniowiecznej postępowali według zasady memento mori , a wyznawcy filozofii antycznej – Carpe diem


Przykładowe prace

Fizjologiczne funkcje organizmu

Fizjologiczne funkcje organizmu 1. Synteza i rola kwasów żółciowych. Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wyda...

Społeczeństwo polskie a globalizacja w sferze gospodarki i kultury.

Społeczeństwo polskie a globalizacja w sferze gospodarki i kultury. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami coraz szybciej postępującej globalizacji procesów i problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Mimo pewnych zahamowań, oporów różnych krajów, grup społeczn...

Intaegracja militarna w UE.

Intaegracja militarna w UE. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w sensie przedmiotowym nie po-wstała z chwilą podpisania Traktatu z Maastricht . Polityka ta była prowadzona już od po-czątku lat 70-tych za sprawą Europejs...

Streszczenie - Wyjaśnienie tematu Syzyfowe Prace

Streszczenie - Wyjaśnienie tematu Syzyfowe Prace "Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace" to pierwony tytuł powieści Stefana Żeromskiego. Z czasem zmienił go na "Syzyfowe prace". Uważam, iż dobrze postąpił, gdyż, jest on bardzo trafny w stosunku do treści utworu. Syzyfowa ...

Info Sokrates

Info Sokrates Katechizm Kościoła Katolickiego ( KKK ) 1700 Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże ; wypełnia się ona w powołaniu jej do Bożego szczęścia . Jej właściwe istocie ludzkiej , że w sposób dob...

Sprawa polska w I wojnie światowej.

Sprawa polska w I wojnie światowej. Polacy w obliczu narastania konfliktów. Na przełomie XIX i XX w. państwa zaborcze - Rosja, Niemcy i Austro-Węgry znalazły się we wrogich do siebie blokach polityczno-wojskowych. Konflikt między zaborcami stwarzał nowe perspektywy dla sprawy polski...

Tlenek krzemu (IV) - SiO2 (szkło)

Tlenek krzemu (IV) - SiO2 (szkło) Dwutlenek krzemu (krzemionka) to substancja stała występująca w trzech odmianach polimorficznych: kwarc, trydymit, krystobalit. Dwutlenek krzemu topi się w temp. 1710oC. Nawet podczas bardzo wolnego ochładzania zestala się na szkliste, bezpostaciowe ciało...

Przepisy prawne

Przepisy prawne Prawo autorskie, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry