• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fascynacj...

Nawigacja

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszychFascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok późniejszych
Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Różne postawy wobec śmierci:

- czerpanie jak najwięcej z życia

- umartwianie się, asceza, świadomość przemijalności wszystkiegoRozwinięcie: Dwie postawy wobec śmierci

1) Śmierć jako czynnik uzmysławiający przemijalność wszystkiego

- Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią - śmierć jest rozkładającym się trupem z kosą – personifikacja śmierci; wobec śmierci wszyscy są równi, podlegają jej niezależnie od wykształcenia, wieku czy statusu majątkowego (nawiązać do motywu danse macabre); śmierć przechwala się swoją siłą, stanowi niejako zagrożenie (zaakcentowana jest możliwość wiecznej kary za grzechy, a nie wiecznego szczęścia); memento mori - pamiętaj o śmierci, życie doczesne jest tylko chwilą w stosunku do wieczności (przemijanie, kruchość istnienia)

-F. Villon Wielki Testament – podobna wizja śmierci

- D. Naborowski Krótkość żywota – przypomnienie o nietrwałości ludzkiego życia i jego przemijalności; następstwo kolejnych pokoleń jest konsekwencją Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi , człowiek jest istotą śmiertelną, a wiersz ma to przypomnieć; życie to zaledwie Czwarta część mgnienia między śmiercią a rodzeniem

- K. P. Tetmajer Koniec wieku XIX – wszystko już było, nie będzie już nic nowego – pojęcia takie jak przekleństwo, ironia, walka, byt – wypowiadane beznamiętnie; wszystko kiedyś przeminie – głowę zwiesił niemy

2) Zachłanne ukochanie życia:

-Horacy Pieśni - nie wszystko co człowiek robi, przemija, gdyż poezja jest pomnikiem trwalszym, niż ze spiżu, filozofia epikurejska carpe diem – korzystanie z życia i cieszenie się nim jest najlepszyw wyjściem dla człowieka

- J. Kochanowski – nawiązanie do filozofii Horacego w Pieśniach – renesansowy optymizm, świadomość nieśmiertelności poezji (wyr. w Pieśni XXIV ), Miło szaleć, kiedy czas po temu – wyraz filozofii Carpe diem , rozum nieprzemijalną wartością

-A. Mickiewicz Pieśń Filaretów – umiłowanie życia, zabawy, nauki, przyjaźni

Hej, użyjmy żywota!

wszak żyjem tylko raz

- L. Staff Przedśpiew – pochwała życia z pozycji człowieka doświadczonego, któ- ry zaznał zarówno szczęścia, jak i cierpienia (franciszkanizm – afirmacja życia)

Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniuZakończenie: Świadomość śmiertelności wyzwalała w człowieku różne postawy. Zwolennicy filozofii średniowiecznej postępowali według zasady memento mori , a wyznawcy filozofii antycznej – Carpe diem


Przykładowe prace

Warunki życia i aspiracje życiowe młodzieży studiującej wychowanie fizyczne w WSBiP w Ostrowcu Św.

Warunki życia i aspiracje życiowe młodzieży studiującej wychowanie fizyczne w WSBiP w Ostrowcu Św. 1. Problem badawczy. Formułowanie problemu badawczego polega na precyzyjnym i odpowiedzialnym rozdzieleniu tematu na pytania, problemy. Bo choć problemy badawcze okre"...

Wodór

Wodór Wodór, hydrogenium, H, pierwiastek chemiczny rozpoczynający układ okresowy. Liczba atomowa 1, masa atomowa 1,0. Znane są 2 trwałe izotopy wodoru: prot i deuter, oraz jeden promieniotwóczy: tryt. W przyrodzie występuje w stanie wolnym (w niewielkich ilościach), ponadto w wodzie, wodorkach, ...

Rachunkowość.

Rachunkowość. 1. Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie obserwowania, mierzenia, rejestrowania, prezentowania operacji gospodarczych wyrażonych w pieniądzu. 2. Przedmiotem procesu rejestracji w rachunkowości jest każda operacja wyrażona w pieniądzu, która wp&#...

Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości? Świat to labirynt, teatr, sen... Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości? Erich Fro...

Handel zagraniczny-referat

Handel zagraniczny-referat Istnieje wiele def. h.z. Wg encyklopedii PWN: HANDEL ZAGRANICZNY, wymiana części własnej produkcji danego kraju na dobra lub usługi wytwarzane przez inne kraje; obejmuje import, eksport; wartość importu i eksportu zestawia się w bilansie handlowym; w skali państwa...

Powstanie styczniowe - w punktach

Powstanie styczniowe - w punktach Powstanie styczniowe 1863 Przyczyny: -represje ze strony carskiej (car chciał wysłac wosjko polskie przeciw powstańcom belgijskim) branki inicjowane przez Wielopolskiego -zamachy terrorystyczne -manifestacje patriotyczne -uwłaszczenie chłopów -"c...

Antoine Laurent de Lavoisier

Antoine Laurent de Lavoisier Antoine Laurent de Lavoisier urodził się 26 VIII 1743 r. w Paryżu. Pochodził z wzbogaconej i uszlachconej rodziny urzędników sądowych. Zgodnie z wolą rodziców w latach 1761-63 odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie Paryskim uzyskując (1764) stopie ...

Romantyczna koncepcja świata w balladach A. Mickiewicza

Romantyczna koncepcja świata w balladach A. Mickiewicza Obecne czasy bardzo się róek o od dawnych epok. Człowina pd początku swego istnienia na tym świecie cały czas ewoluuje. Zmienia się jego język, kultura i obyczaje. Zmianie ulega również jego wyobrażenie na temat świata ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry