• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Faszyzm w...

Nawigacja

Faszyzm w EuropieFaszyzm w Europie
Praca kontrolna z historii, semestr I , rok szkolny 2005/06

Kształtowanie się faszyzmu w Europie

W początkach XX w pojawił się faszyzm, było to zjawisko społeczno-polityczne, ktre odcisnęło swe piętno na całym wieku XX. Ruch ten przyczynił się do tarć społeczno-politycznych ktre doprowadziło do wojny, faszyzm został zdefiniowany jako ruch polityczny opierający się na nacjonalizmie, przeciwstawiał się demokracji parlamętarnej , zakładał podporządkowanie jednostki interesowi państwa i wodzowi ojczyzny , stanowił komplikacje koncepcji związanych z oczekiwaniami konkretnego społeczeństwa , stąd wzięły się rżne wersje faszyzmu we Włoszech, Niemczech czy Hiszpanii

We Włoszech panowała trudna sytuacja polityczna i społeczna, wynikająca z nie zadowolenia Włochw z postanowienia traktatu Wersalskiego , z wiązku z ktrym nie otrzymali obiecanych ziem . Panowała słabość władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz kryzys gospodarczy ktrego konsekwencja było bezrobocie i inflacja . W 1919r. mało znany Benito Mussolini powołał do życia organizacje Włoskie Związki Kombatanckie zrzeszających byłych żołnierzy. Zorganizowane przez niego bojwki tzw. Czarne Koszule atakowały komunistw . W 1921r. Mussolini powołał do życia Narodową Partię Faszystowską. Ruch faszystowski był dużą siła społeczną , lecz nie mgł liczyć na zdobycie władzy drogą parlamętarną . W 1922r. na zjeździe parti faszystowskiej Mussolini publicznie zażądał dla siebie stanowiska premiera i rzucił hasło marszu Czarnych koszul na Rzym. W otoczeniu Emmanuela III do chodzi do porozumienia, Mussolini zatrzymuje wojska 30 km od stolicy i zostaje mianowany na stanowisko premiera rządu. W 1924r. członkowie bojwek faszystowskich zamordowali przywdcę włoskich socjalistw Giacomo Matteottiego , znanego z ostrych wystąpień przeciwko Mussoliniemu . W 1925r. faszyści wprowadzili we Włoszech system dyktatorski Benito Mussolini jako wdz dysponował nie ograniczoną władzą. Partie polityczne , oprcz faszystowskiej, zostały zlikiwdowane, zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności opozycyjnej. Przeprowadzono masowe aresztowania opozycyjnych wobec faszyzmu działaczy politycznych i dziennikarzy , rozbudowano przemysł militarny i samochowdowy, zlikwidowano wolne związki zawodowe, a w ich miejsce utworzono korporacje zrzeszające pracownikw i pracodawcw , zakładano wzorcowe wsie faszystowskie , zwalczano przestępczość zorganizowaną ktra we Włoszech była plagą . Rozbudowany aparat tajniej Policji tropił wszelkie przejawy nielojalności , oskarżonych o działalność opozycyjną zsyłano do mających ponurą sławę obozw oncentracyjnych na Wyspach Lipryjskich . Działalność Mussoliniego wzbudziła fascynację w wielu krajach nieomal na całym świecie powstawały ruchy polityczne wzorowane na Włoskim faszyzmie.

Z kolei faszyzm w Niemczech przerodził się w nazizm. Niemcy nie poczuwali się do odpowiedzialności za wybuch wojny. Postanowienie traktatu Wersalskiego uważali za skrajnie nie sprawiedliwe i krzywdzące Niemcw . Bardzo szybko traktat Wersalski zaczeto nazywać dyktatem Wersalskim. Wtakiej sytuacji popularnością cieszyły się hasła skarjnie nacjonalistyczne . W 1920r. z inicjatywy Adolfa Hitlera powstało w Monachium Niemiecko Narodowa-Socjalistyczna Partia Robotnicza NSDAP. Powstała ona w wyniku przekształcenia Niemieckiej Partii Robotniczej DAP założonej w 1919r. przez Antona Drexlera w 1923r. NSDAP podjęła w Monaschium prbę puczu, ktra zakończyła się nie powodzeniem . Partia została rozwiązana a jej przywdcy uwięzieni . Po wyjściu na wolność Adolfa Hitlera powrcił do działalności politycznej w 1925r. działalność wznowiły NSDAP i SA . W 1933r. prezydent Niemiec Paul Hindeberg von Beckendorff mianował Hitlera kanclerzem. Stworzony przez Hitlera rząd miał charakter koalicyjny, stopniowo likwidowano wszystkie partie polityczne oprcz oczywiście NSDAP. Nawet opozycja wewnatrz S.A. zostala bezwzględnie wymordowana noc długich noży . W 1934r. zmarł prezydent Hindeburg , Adolf Hitler połączył stanowisko kanclerza i prezydenta i ogłosił się wodzem narodu Niemieckiego . Głwną podporą wodza była organizacja SS ktra na początku pełniła funkcje ochrony osobistej. Następnie powstała Tajna Policja Państwowa zwana gestapo. W krtce po dojściu Hitlera do władzy rozpoczęły się prześladowania Żydw . Adolf Hitler przedstawił w Norymberdze projekty ustaw, ktre miały na celu wykluczenie Żydw z życia społecznego Niemiec . Wmyśl ustawy osoby pochodzenia Żydowskiego pozbawiono niemieckiego obywatelstwa. Ustawy norymberskie przewidywały surowe kary za utrzymywanie bliskich kontaktw miedzy Żydami i Niemcami dla obu stron . Jesienią 1938r. z rak żydowskiego zamachowca zginął pracownik ambasady niemieckiej w Paryżu . W związku z tym w nocy z 9 na 10 listopada 1938r. Doszło do wielkiego pogromu Żydw. Niszczono mieszkania , sklepy i majątek żydowski , było wiele ofiar śmiertelnych . Ulice miast pokryła warstwa szkła toteż pogrom ten nazwano kryształową nocą .Ograniczenia zbrojne narzucone Niemcom traktatem wersalskim przeszkadzały w stworzeniu silnego politycznie i gospodarczo państwa . Kiedy Adolf Hitler obejmował władzę, Niemcy były już częściowo uwolnione z pod ograniczeń traktatu wersalskiego i posiadały pewien potencjał militarny. Rządy nazistowskie jednak złamały postanowienia i przywrciły powszechny obowiązek służby wojskowej i tworząc w 1935r. Wehrmacht ( Siły Zbrojne) .

Uważam że za rwno faszyzm jak i nazizm prowadził do brzemiennego w skutkach ograniczenia wolności i praw jednostki , oraz przyczynił się do powstania istniejącego do dziś rasizmu i nacjonalizmu.


Przykadowe prace

Broniewski

Broniewski Władysław Broniewski - ten poeta-żołnierz, legionista Piłsudskiego, przeszedł po I wojnie światowej tę samą mniej więcej drogę co bohater "Przedwiośnia" Żeromskiego - Cezary Baryka. Stał się płomiennym bardem rewolucji, a w poczuciu solida...

System motywacyjny

System motywacyjny Motywacja - to zespł czynnikw, ktre wywołują , ukierunkowują i podtrzymują zachowania ludzi. Określana jest ona rwnież jako wewnętrzny stan umysłu i ciała: marzenia, życzenia , potrzeby i to czym człowiek jest kierowany, ktry pobudza daną os...

Teoria porządku naturalnego i produktu czystego fizjokratw

Teoria porządku naturalnego i produktu czystego fizjokratw Koncepcja porządku naturalnego wywodzi się z filozofii Kartezjusza i Malenbranche’a oraz z poglądw głoszonych przez przyjacił Quesnaya – encyklopedystw. Przyroda rządzi się swoimi prawami, ktre człowiek poznaje w...

Ramzes II Wielki władca starożytnego Egiptu - jego życie i dokonania

Ramzes II Wielki władca starożytnego Egiptu - jego życie i dokonania Ramzes II Faraon nazwany pźniej przez historię Ramzesem Wielkim wprowadził Egipt w okres niesłychanej prosperity, jakiej ten kraj nie zaznał od czasw Totmesa III. Genialny dowdca, wielki budowniczy, panował prz...

Epitet, porwnanie, kontrast itp.

Epitet, porwnanie, kontrast itp. 1. Epitet- okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmoitu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłw). Np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania. 2. Onomatopeja - wyraz naśl...

Filozofia Średniowiecza

Filozofia Średniowiecza Augustynizm Św. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomasza z Akwinu. Urodził się w małym mieście Tagasta w Afryce Płnocnej, jako szesnastolatek wyruszył na studia do Kartaginy. P...

System i źrdła prawa finansowego w Polsce

System i źrdła prawa finansowego w Polsce Prawo finansowe to zespł norm prawnych regulujących publiczną działalność finansową,a więc przede wszystkim proces gromadzenia (akumulacji) oraz rozdziału i wydatkowania (dystrybucji) środkw pieniężnych. Pona...

Niemcy - test z podstawowej wiedzy

Niemcy - test z podstawowej wiedzy Test z podstawowej wiedzy o Niemczech 1. Stolicą Niemiec jest: A Monachium B Berlin C Bonn D Frankfurt 2. Na ile landw podzielone są Niemcy? A 14 B 16 C 18 D 20 3. Jak wygląda niemiecka flaga (kolory od gry)? A czarny...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry