• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Faszyzm w...

Nawigacja

Faszyzm we WłoszechFaszyzm we Włoszech
Rok 1918 zastał Włochy pogrążone w ogólnie pojętym kryzysie. W społeczeństwie, zawiedzionym postawą sprzymierzeńców lat wojny, coraz powszechniejsze stało się przekonanie o kulawym zwycięstwie*. Demobilizacja armii oraz stopniowa zmiana gospodarki wojennej na pokojową odbiła się rzeszą bezrobotnych, zasilających organizacje robotnicze na północy kraju i frustracją ogarniającą cały naród. Upadały ideały, które jeszcze 70 lat wcześniej dźwignęły państwo włoskie do zjednoczenia. Cały czas wzrastała przepaść pomiędzy przemysłową północą, a zacofanym rolniczym południem. Niezadowolenie przejawiało się w wystąpieniach pracowników zakładów przemysłowych kombatantów. Do jednego z największych doszło w 1919 r., kiedy to 2.000 byłych żołnierzy pod przywództwem poety Gabriela d’Annunzio zajęło miasto Fiume (obecnie Rijeka w Chorwacji), co całkowicie obnażyło bezradność ledwo utrzymujących się przy władzy socjalistów. W tym trudnym okresie kiełkuje nowa organizacja – Fasci di Combattimento**, która już niedługo zaznaczy się na stałe w historii Włoch.› Benito Mussolini

Urodził się 20 lipca 1883 r. w Predappio, jako syn kowala i prowincjonalnej nauczycielki. Uciekł przed służbą wojskową do Szwajcarii i w wieku 18 lat stał się członkiem Partii Socjalistycznej. Za działalność na szkodę tego państwa zostaje wydalony do Włoch w 1904 r. jako niebezpieczny anarchista. Swe antyklerykalne i pół-pacyfistyczne idee publikuje na łamach dziennika Avanti, skąd również zostaje usunięty. Wkrótce zakłada swoją własną redakcję – Popolo di’Italia całkowicie zmieniając orientację polityczną. Tym razem otwarcie popiera nadchodzącą wielkimi krokami wojnę. Jako żołnierz nie dociera nawet na linię frontu, zostaje ranny podczas ćwiczeń i przeniesiony do rezerwy. Niemniej jednak uszczerbek na zdrowiu pozwoli mu cieszyć się tytułem kombatanta. Organizuje bojówkę, przekształconą w partię polityczną i staje na czele Rządu Włoch. Jako dyktator - Duce wprowadza system totalitarny. Ujście jego imperialistycznych zapędów odczuje wkrótce Wyspa Korfu i Etiopia. W czerwcu 1940 r. wciąga Włochy w II wojnę światową jako sojusznika III Rzeszy. Zostaje obalony w 1943 r. i uwięziony w Hotelu Imperator na szczycie góry Gran Sasso, skąd odbija go oddział niemieckich spadochroniarzy pod dowództwem SS-Haupsturmfuhrera Otto Skorzenego. Na kilka tygodni staje na czele marionetkowego państwa faszystowskiego w Salo. Zostaje schwytany przez partyzantów, kiedy w mundurze niemieckiego żołnierza próbuje opuścić kraj w jednym z transportów samochodowych. Rozstrzelany wraz z kochanką, zawiśnie ku ogólnemu pośmiewisku (powieszony za nogi) na jednym z placów Mediolanu.› Faszyści przejmują władzę

W kraju coraz częściej dochodzi do zamieszek. Bojówki socjalistyczne zwane czerwonymi próbują siłą ratować swych towarzyszy przed utratą władzy, z drugiej strony wzrasta poparcie dla Mussoliniego, którego Czarne Koszule (zbrojne ramię faszystów) występują jako obrońcy pracodawców przed lewicą. Głoszone przez niego hasła: rewolucyjny porządek w kraju i poprawa statusu zwykłego obywatela trafiają na podatny grunt. W 1921 r. Włoskie Związki Bojowe przekształcają się w Narodową Partię Faszystowską. Jej program to odbudowa Włoch (pod tym hasłem kryje się imperializm) oraz otwarcie rynku dla wszystkich Włochów. 22 października 1922 r. 40.000 faszystów rusza z kilku miast w kierunku stolicy. Rozpoczyna się Marsz na Rzym*. Wbrew przewidywaniom obywa się bez walk. Król Włoch – Wiktor Emanuel III, obawiając się rozlewu krwi powierza ich przywódcy misję tworzenia Rządu.Mussolini powołuje, na razie równolegle do Parlamentu, Wielką Radę Faszystowską. Zdelegalizował także odwiecznych wrogów – Włoską Partię Komunistyczną, zachowując jednakże pluralizm na arenie politycznej państwa. Włochy powoli dźwigały się z kryzysu. Malało bezrobocie (poprzez masowe roboty publiczne jak np.: osuszanie bagien), zadbano o rozwój rolnictwa, co miało zbliżyć zacofaną część południową, wygasły strajki. Dzięki temu w 1924 r. faszyści uzyskali większość w Parlamencie, co dało im dogodną pozycję do przewidywanej ofensywy. Głośnym echem odbiło się zabójstwo socjalisty Giacomo Matteotiego. którego ciało znaleziono w sierpniu 1924 r. Oficjalnie porwania i morderstwa dokonali nieznani sprawcy, ale głośna krytyka denata wobec nowego ustroju, jednoznacznie wskazywała zleceniodawcę. Na znak protestu przedstawiciele opozycji opuścili Parlament. W styczniu 1925 r. Mussolini ogłosił przejęcie pełni władzy jako Duce – Wódz, choć formalnie nie zniesiono monarchii. Zniesiono wolność prasy, a po nieudanym zamachu na przywódcę zlikwidowano wszystkie partie prócz faszystowskiej. Popularne stało się hasło: Il Duce ha sempre ragione – Wódz ma zawsze rację. Propaganda faszystowska dążyła do solidaryzacji narodu, nadwerężonego walkami klasowymi, wokół ideologii Cesarstwa Rzymskiego. Aby zażegnać spory drążące miejsca pracy, wprowadzono nakaz łączenia się w związki zawodowe i korporacje, których przedstawiciele zasiadali w ogólnowłoskiej Narodowej Radzie Korporacji. Zdelegalizowano strajki oraz poszerzono opiekę socjalną.Nastąpił również zwrot w stosunkach ze Stolicą Apostolską, która od 1870 r. pozostawała w konflikcie z państwem Włoskim. Podpisany w 1929 r. Konkordat Laterański uznawał religię rzymsko-katolicką za wyznanie państwowe pod zwierzchnią władzą papieża.

Mussolini rozpoczyna realizację swojej imperialistycznej polityki od prób zachwiania porządku europejskiego narzuconego Traktatem Wersalskim. Włosi popierają Austriaków w walce z socjalizmem i kiełkującym nazizmem, chociaż sami pozostają z nimi w konflikcie (chodzi o południowy Tyrol, oderwany od Austrii na rzecz Włoch w 1918 r.), potępiają swych przyszłych sojuszników – hitlerowskie Niemcy – za łamanie postanowień Konferencji Paryskiej, równolegle dążąc do izolacji Francji...› Duce a młodzież

Niezbędnym elementem do zachowania ciągłości państwa faszystowskiego stało się ideologiczne kształcenie młodzieży. Szkolenie rozpoczyna się już we wczesnej młodości. Od 6 roku życia dzieci (głównie chłopcy) wstępują w szeregi Synów Wilczycy*. Dwa lata starsi należą do organizacji Balillas, a od 14 lat do Awangardzistów. Ostatnim etapem są Młode zespoły walki, później zasilają elitarne oddziały Czarnych Koszul i partii faszystowskiej. Dzieci, tak samo jak dorośli biorą udział w licznych wiecach i defiladach, będących demonstracją siły reżimu Duce.› Agresja na Abisynię

Po opanowaniu sytuacji wewnętrznej w państwie, Duce kieruje się na południe. W grudniu 1934 r. na pograniczu Abisynii i Somalii (kolonii włoskiej) dochodzi do starć wojsk włoskich i etiopskich, co podgrzewa atmosferę w tamtym regionie. W październiku 1935 r. Włosi zbrojnie wkraczają do Abisynii, przy całkowitej bierności Ligi Narodów. Cesarz Etiopii – Hajle Sellasje zmuszony jest opuścić kraj, a armia etiopska, niedostatecznie uzbrojona (często o jej sile stanowiły wojska plemienne nie posiadające nawet broni palnej) i wyszkolona ustępuje pola pod naporem nieprzyjaciela, który niejednokrotnie posługuje się gazami bojowymi. W maju 1936 r. pada stolica Abisynii – Addis Abeba, co przypieczętuje zwycięstwo Włoch. Propaganda faszystowska ogłasza Mussoliniego założycielem nowego Cesarstwa Rzymskiego Rzymskiego króla Wiktora Emanuela III (marionetkę w ręce Duce) – cesarzem abisyńskim.

Walki w Etiopii spowodowały wzrost zainteresowania południowym sąsiadem ze strony III Rzeszy. Rozpoczęły się tajne rokowania dotyczące sojuszu obu państw. W 1937 r. Włochy przyłączyły się do Paktu Antykominternowskiego, skierowanego przeciw ZSRR i ogólno pojętemu komunizmowi, komunizmowi. 22 maja 1939 r. zawarto oficjalny sojusz z Niemcami, którego Włosi dotrzymają w czerwcu 1940 r., kiedy to, wypowiadając wojnę konającej Francji, włączą się w II wojnę światową.
Przykładowe prace

Obraz świata pogańskiego i chrześcijańskiego w Quo Vadis

Obraz świata pogańskiego i chrześcijańskiego w Quo Vadis Niewielu pisarzy dało naszej literaturze tak wiele jak Henryk Sienkiewicz. Jego utwory należą do najpoczytniejszych i najbardziej znanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tajemnica jego ogromnej popularności tkwi niewątp...

Odnowa wartości narodowych i kulturowych w dobie globalizacji

Odnowa wartości narodowych i kulturowych w dobie globalizacji Pod pojęciem globalizacji przyjęło się rozumieć wszelkie zmiany polityczne, społeczne i kulturowe związane z postępującą wymianą handlową i turystyczną na świecie. Można więc śmi...

Odkrycie podwójnej helisy DNA

Odkrycie podwójnej helisy DNA O odkryciu podwójnej helisy DNA opowiada nieco kontrowersyjna historia. Jednak jakkolwiek było, samo odkrycie było przełomowe i bardzo ważne dla przyszłości biologii. Odkrywcom przyniosło Nagrodę Nobla... przynajmniej niektórym z nich. Wszystko zacz...

Józef Baran- Sztuka "Dom"

Józef Baran- Sztuka "Dom" Józef Baran-urodzony w Borzęcinie koło Tarnowa. We wszystkich swoich utworach ukazuje sielankowy obraz domu.Wiersz pt."Sztuka"Dom"" pochodzi z Tomiku debiutanckiego "Nasze najszczersze rozmowy z roku 1974. Utwór ukazuje rodzinny dom.Dom jest to przestrzeń najbliższa każdemu ...

Korzyści z przystąpienia do UE

Korzyści z przystąpienia do UE Swoboda poruszania się Obywatele Unii Europejskiej mają nieograniczone prawo do podróżowania, studiowania i pracy w każdym państwie członkowskim. Unia stara się nadać swobodnemu przepływowi osób status nowego fundamentalnego prawa obywatelsk...

Prawo Grzegorza Mendla

Prawo Grzegorza Mendla Gen współcześnie jest to odcinek DNA(materiał genetyczny całego świata żywego, występuje w jądrze komórkowym, oraz mitochondriach i chloroplastach) który koduje jeden łańcuch polipeptydowy (białko) geny które zajmują identyczne miejsce w chromosom...

Kto to jest pozytywista?

Kto to jest pozytywista? Kolejne polskie zrywy patriotyczne – powstanie listopadowe i styczniowe – zakończone niepowodzeniem, rozwój techniki w Europie i pęd cywilizacyjny, zaowocowały wprowadzeniem nowego spojrzenia na świat i zmianę strategii myślenia oraz działania człow...

Alianse strategiczne.

Alianse strategiczne. Alianse strategiczne to sojusze nawiązywane pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami. Zmierzają one do poprawy zarządzania jakimś przedsięwzięciem lub dziedziną działalności przez koordynowanie kompetencj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry