• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Faszyzm ...

Nawigacja

Faszyzm we WłoszechFaszyzm we Włoszech
Temat: Faszyzm we Włoszech.Geneza faszyzmu bezsprzecznie wiąże się z I wojną światową i jej skutkami: kryzysem wartości, strachem przed komunizmem, problemami społecznymi i powojenną recesją. Uważa się, że kolebką faszyzmu są Włochy.

Włochy wyszły z wojny z zadłużoną gospodarką, narastającymi niepokojami społecznymi i zrujnowanym systemem finansowym. W walkach zginęło ok. 300tys. Włochw. Mimo, że Włochy należały do obozu państw zwycięskich, czuły się wykorzystane i pominięte przy ustaleniach traktatowych w Wersalu. Pod wpływem naciskw USA alianci nie wypełnili przyrzeczeń traktatu londyńskiego – Włochy nie dostały ani obszarw na wschodnim wybrzeżu Adriatyku, ani części niemieckiego imperium kolonialnego.

W 1919r. ochotnicy pod dowdztwem Gabrielle d’Annunzio zajęli Fiume – miasto znajdujące się na terenia Jugosławii. W 1920 Włochy i Jugosławia podpisały traktat graniczny, na mocy ktrego Włochy przejęły prowincje Triest i Istria oraz miasto Zadar. Jugosławia zaś otrzymała Dalmację. Fiume pozostało do 1924r. wolnym miastem.

Rozdrobnienie polityczne w parlamencie nie pozwoliło na powołanie silnego i trwałego rządu. Socjalistyczne związki zawodowe zaczęły w latach 1919-1920 organizować liczne strajki i demonstracje. Dochodziło nawet do lokalnych prb obalenia władzy. Jesienią 1920r. związkowcy zajęli kilkaset fabryk usiłując rządzić nimi samodzielnie. Rozszerzająca się fala strajkw (tzw. strajkomania) pogarszała sytuację gospodarczą kraju. Jednak związkowcy w końcu się wycofali nie będąc w stanie podjąć zdecydowanych działań politycznych.

Na fali społecznego niezadowolenia oraz strachu przed komunizmem na scenę polityczną wkroczył Banito Mussolini (były dziennikarz gazety Il Popolo d’Italia ). Italia marcu 1919r. założył organizację zrzeszającą weteranw wojennych, zwaną Fasci di combattumento. Organizacja ta w momencie powstania głosiła program, w ktrym obok haseł budowy Wielkich Włoch , znajdowały się postulaty większego obciążenia podatkami grupy najbogatszych oraz konfiskaty majątkw kościelnych. Zaczęły powstawać zbrojne bojwki ( czarne koszule ) szczeglnie ostro zwalczające zwolennikw socjaldemokracji. W skrcie można powiedzieć, że program organizacji stanowił mieszaninę haseł i doktryn socjalistycznych, nacjonalistycznych, anarchistycznych i konserwatywnych.

W 1921 roku w listopadzie Mussolini przekształcił organizację kombatancką w Narodową Partię Faszystowską. Na czele partii stanął on sam i przyjął tytuł wodza (duce). Założenia partii były następujące.

• nawiązanie do tradycji rzymskich

• poprawa bytu robotnikw

• poprawa warunkw socjalnych

W wyborach do parlamentu w 1921r. ponownie zwyciężyli socjaliści, lecz do parlamentu weszli także faszyści z liczbą 35 mandatw. Mussoliniego popierały wwczas kręgi przemysłowe i finansowe, klasa średnia, chłopi i kombatanci. Pozycja ugrupowania wzmocniła się, gdy na przełomie 1921 i 1922 r. zmieniono program. Mussolini odwrcił się od republikanizmu i nawiązał kontakty z dworem krlewskim i zbliżył się do kościoła katolickiego. Z partii usunięto radykałw społecznych i antyklerykałw, zaczęto zaś przyjmować duże ilości młodzieży. W roku 1922 czarne koszule zostały włączone do partii jako milicja partyjna. W tym okresie prześladowano posłw socjalistycznych, niektrych z nich usuwano. Walki lewicy z prawicą miały bardzo krwawy przebieg. W latach 1919-1922 w walkach wewnętrznych poniosło śmierć około 500 faszystw i prawie 10 razy więcej zwolennikw lewicy. W październiku 1922r. kraj znajdował się na krawędzi wojny domowej. Mussolini zwołał do Neapolu zjazd swoich zwolennikw (prawie 25tys. osb) i zażądał dla siebie teki premiera. 24 października 1922 wydał on rozkaz marszu na Rzym. Około 40tys. czarnych koszul z kilku miejscowości ruszyło do stolicy. Do żadnych walk nie doszło, gdyż krl Włoch Wiktor Emanuel III, nie mając pewności co do stanowiska wojska, zdecydował się przekazać Mussoliniemu funkcję premiera. Sprzeciwił się tym samym żądaniom premiera mniejszościowego rządu socjalistycznego, aby wprowadzić stan wyjątkowy. Rozpoczął się okres dyktatury faszystowskiej.

Mussolini osiągnąwszy władzę wykonawczą, w pierwszym okresie rządw, wbrew oczekiwaniom części swoich zwolennikw, nie zburzył dotychczasowych struktur parlamentarnych. Powołana została Wielka Rada Faszystowska, lecz działała ona obok, a nie zamiast, parlamentu. Pod koniec roku 1922 zdelegalizowano partię komunistyczną, jednak inne partie opozycyjne mogły normalnie funkcjonować. Wygasły strajki i walki wewnętrzne. W 1923r Mussolini zmienił prawo wyborcze, ktre dawało ugrupowaniu zdobywającemu największą ilość głosw 2/3 miejsc w parlamencie. W styczniu 1924r. rozwiązana została włoska izba deputowanych. Wybory przeprowadzone w atmosferze terroru wygrali faszyści. Lider socjalistw włoskich Giacomo Matteotti, ktry w swych wystąpieniach ostro zwalczał politykę rządu faszystowskiego, został w czerwcu 1924r. porwany i zamordowany (powieszono go na haku rzeźniczym). Morderstwo polityczne oznaczało przejście faszystw do ofensywy. Mussolini znisł wolność prasy, a w styczniu 1925r. ogłosił całkowite przejęcie pełni władzy. Nieudana prba zamachu na Mussoliniego stała się pretekstem do zakazu działania wszystkich partii za wyjątkiem faszystowskiej. W 1928r. Wielka Rada Faszystowska została mianowana organem zwierzchnim nad parlamentem, była ona jednocześnie najwyższą instytucją państwową.

Nie prześladowano Kościoła. W 1929r. doszło do zawarci paktw luterańskich pomiędzy papiestwem, a rządem faszystowskim. Religia rzymskokatolicka została tym samym uznana za religię państwową Włoch. Pakt ten gwarantował niezawisłość państwa watykańskiego, watykańskiego, z drugiej strony uznanie przez Stolicę Apostolską reżimu faszystowskiego. Od tego czasu oficjalnie uznano Watykan – wydzieloną część Rzymu za siedzibę papieża.

W latach 1929-1933 nastąpił spory rozwj ekonomiczny Włoch. W polityce zagranicznej Włochy dążyły do zdobycia i utrzymania swoich wpływw strefie Bałkanw. Zaborcze plany Hitlera dotyczące Austrii początkowo spotkały się z wrogą postawą Mussoliniego. Świadectwem wielkomocarstwowej polityki Włoch był rozwj zbrojeń na lądzie i na morzu. W latach 30-tych nawiązując do idei wielkiego imperium rzymskiego, starano się zbudować potęgę imperialną Włoch. W październiku 1935r. rozpoczęła się wojna w Etiopii. Dzięki zdecydowanej przewadze w uzbrojeniu Włosi zwyciężyli nad Etiopczykami. W 1936r. kraj został podbity. Wojna ta doprowadziła do zaostrzenia stosunkw z Wielką Brytanią i Francją oraz do zbliżenia z hitlerowskimi Niemcami. W październiku 1936r. w Berlinie podpisano układ o wspłpracy politycznej pomiędzy Berlinem, a Rzymem – tzw. oś Berlin-Rzym .


Przykadowe prace

Reklama społeczna jako środek perswazji

Reklama społeczna jako środek perswazji Reklama społeczena jako środek skutecznej perswazji Pierwotnym założeniem reklamy było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorcw i sprzedanie (dosłownie i w przenośni) danego towaru. Jednak spece od marketingu dostrzegli w tym sposobie do...

Opis przeżyć wewnętrznych, przed burzą schowałem się w grskiej grocie

Opis przeżyć wewnętrznych, przed burzą schowałem się w grskiej grocie Rodzice postanowili wyjechać w gry, aby odpocząć. Gdy dojechaliśmy, postanowiłem wybrać się na mały spacerek, by zwiedzić okolicę. Zaczęło się ściemniać,...

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed zespołem arbitrw

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed zespołem arbitrw Ustawa o zamwieniach publicznych w art. 87 stanowi, iż do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 705 1 Ko...

Pieśń o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie Na początku poznajemy strony, ktre biorą udział w wojnie. Jedną z nich jest cesarz Karol Wielki, a drugą krl Saragossy, Marsyl. Dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na ich dworach. Marsyl proponuje Karolowi Wielkiemu zawarcie pokoju. Cesarz z odpowiedzią w...

Alternatywne źrdła energii

Alternatywne źrdła energii 1. Energia wodna Bardzo istotnym źrdłem energii są zapasy energii zgromadzonej w wodzie. Energie tą ludzie już od dawien wykorzystywali dla własnych potrzeb. Historia kł wodnych sięga aż do I wieku n. e. służyły one wpierw do ...

Słwka

Słwka die Erziehung - wychowanie selten - rzadki deshalb - dlatego damals - wtedy, wwczas schlielich - wreszcie, w końcu wirtschaftliche - gospodarka unterhalten sich - rozmawiać fremd - obcy unbedinkt - bezwarunkowy, koniecznie ohrfeigen - spoliczkować die Reife - dojrza ...

Franciszek Karpiński "Laura i Filon" - miłość w ujęciu nurtu sentymentalnego.

Franciszek Karpiński "Laura i Filon" - miłość w ujęciu nurtu sentymentalnego. Sentymentalizm to prąd artystyczny, ukształtowany w XVIII wieku, w epoce oświecenia. Traktuje on najczęściej o miłości spokojnej, pozbawionej tragizmu i bardzo wyszukanej. Jego nazwa pochodzi ...

Dubrownik

Dubrownik Nie bez przyczyny nazywany jest "Perłą Adriatyku". Wyjątkowo piękne położenie Starego Miasta na płwyspie u podnża wapiennego łańcucha grskiego Srdj (412 m n.p.m.) oraz wspaniała egzotyczna i niezwykle bujna roślinność przyciągają tu ogro...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry