• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Filogene...

Nawigacja

Filogenetyczny rozwj postawy ciałaFilogenetyczny rozwj postawy ciała
Filogenetyczny rozwj postawy ciałaKształtowanie się istot żywych następuje pod wpływem czynnikw środowiskowych i morfologiczno-fizjologicznych. Ewolucyjne zmiany gatunkowe dokonują się bardzo powoli, miliony lat są potrzebne na minimalne zmiany. Z początku u organizmw żywych jednym z zasadniczych cech wytworzonych podczas ewolucji jest zolność do poruszania się. Jest to możliwe poprzez pokonanie bezwładności ciał i siły ciążenia. Dzieje się to tak dzięki układowi mięśniowemu. Dalszym etapem u ssakw było wytworzenie się narządu ruchu. Tym narządem są kończyny. Aby było możliwe przemieszczanie się ssakw potrzeba było dużej ilości pożywienia gdyż lokomocja wzmaga procesy spalania a do zdobywania pożywieia potrzebny jest jeszcze jeden narząd ktry kontorluje otoczenie. Głwnym narządem tego typu jest narząd wzroku. Czynnikami ktre decydowały o ułożeniu głowy były: łatwy dopływ tlenu do płuc i zapewnienie optymalnego pola widzenia.

Człowiek jest jedynym przedstawicielem ssakw ktrego charakteryzuje wyprostowana postawa ciała. Trzeba było około 30 mln lat zanim człowiek z postawy czworonożnej zmienił na postawę dwunożną (wg Degi 1970) Dziś pionowa postawe mogę przybierać tylko niektre zwierzęta (małpy, tresowany koń, pies itp.). Przyjmują ją tylko chwilowo. gdyż jest ona dla nich męcząca. Dla człowieka jest to naturalne. Postawa wyprostowana dla nas nie wymaga dużęgo wysiłku mięśniowego. To dzięki długotrwałym zmianom zachodzącym w procesie pionizacji układ mięśniowy jest przystosowany do własnie takiego ułożenia ciała.

Początkowa postawa człekokształtnych jest zbliżona do dzisiejszej małpy. Z powodu znacznego pochylenia tułowia do przodu wymaga znacznego wysiłku mięśni grzbietu. Praca ktrą wykonują te mięśnie jest dość duża by uzrwnowaćyć siłę cieżaru głowy i tułowia. By zmniejszyć wysiłek mięśni podczas ewolucji ugięły się głwnie w stawie kolanowym i biodrowym. Do utrzymania pionowej postawy potrzebny jest znaczny wysiałek mięśni pośladkowych i prostownikw uda. U małpy zmniejszenie tego napięcia następuje poprzez podparcie kończynami przednimi.

Zmiany ewolucyjne człowieka:Głowa

Przesunięcie ku przodowi podparcia głowy, zapewniło to zrwnoważenie jej siły ciężkości. Pionowe ustawienie głowy ułatwia ekonomikę ruchu i zwiększa zakres pola widzenia i ułatwia dostęp tlenu do płuc.Obręcz barkowa

Zmniejszenei wagi obręczy barkowej z powodu znikomego ucziału w podporze ciała. Dzięki temu obniża się punkt ciężkości ciała, a tym samym nastąpiło zwiększenei stabilności postawy. Kończyna grna osiągnęła większy zakrez ruchw w stawie barkowym, a dłoń staje się narządem chwytnym.Tułw

Gdy postawa ciała jest pionowa cały ciężar grnej połowy ciała opiera się na trzonach kręgowych. Poprawiają się warunki klatki piersiowej a narządy jamy brzusznej znajdują podpore na kościach obręczy biodrowej, zmniejsza sie wysiłek mięśni brzusznych oraz objętość brzucha. Te czynniki ułatwiają ruchy przepony i umożliwiają większy zakres ruchu tułowia w płaszczyźnie strzałkowej.Obręcz biodrowa i kończyny dolne

Poprzez przesunięcie wsplnego środka ciężkośći zachodzą ogromne zmiany ewolucyjne w budowie stawu biodrowego i stopy.

Stabilna pionowa postawa człowieka stwarza dogodną pozycję wyjściową do lokomocji. Ułatwia rwnież lokomocję symetria postawy ciała w płaszczyźnie czołowej. Wady postawy moga być spowodowane asymetrycznym rozłożeniem narządw, prawo lub leworęcznością.

Do niedoskonałości w adaptacjach anatomicznych zalicza się mięczy innymi:

- żyły mięczyżęrowe, ktre biegną u czworonożnych pionowo posiadają zastawki, a u człowieka rwnież posiadają je choć biegną one poziomo;

- żyły duże biegną u czworonożnych poziomo u człowieka nie zdążyły wytworzyć zastawek co powoduje zawiłę warunki krążenia w jamie brzusznej;

- oddychanie żebrowe u czworonożnych przebiega prosto poprzez ruch wahadłowy zęber. U człowieka wymaga unoszenia żeber i jest związany z wysiłkiem mięśni międzyżębrowych.

- kręgosłup u czworonożnych można nazwać belką i podpiera się na czterech kończynach. Człowiek z łuku po kręgosłupie w postawie poziomej zachował tylko wygięcie piersiowe ktre dzieki wyrostkom kolczystym jest dość sztywne, trudne do wyprostowania.

- ewolucja człowieka jest bardzo zaawansowana, jednak nie jest na tyle by uzyskać peły wyprost udapod względem miednicy. Więzadło biodrowo- udowe nie wydłużyło się jednak na tyle a mięśnie pośladkowe nie uzyskały pełnego dynamizmu by można było mwić o pełnym wyproście uda. Stąd wynika lordza lędźwiowa i kąt lędźwiowo-krzyżowy. Powoduje to znacznie dłuższy i rudniejszy pord niż u zwierząt.

Niedoskonałość adaptacji do pionowej postawy ciała przedstawia się następująco (wg Marneffe)Głowa

U czworonożnych wisi n aczęści kręgosłupa a otwr znajduje się daleko w tyle czaszki. U człowieka podczas ewolucji ten otwr przesunął się ku przodowi ale nadal za mało by zająć najkorzystniejsze miejsce do utrzymania rwnowagi głowy (głowa ma skłonność do opadania ku przodowi gdy mięśnie nie są w napięciu)

Barki

U człowieka kończyny grne wiszą. To włąśnie siłą mięśni i ciężar może spowodować że ciężar kończyn grnych może ujemnie wpłynąć na klatkę piersiową, tym samym utrudniając oddychanie. Gdy postawa się spionizowała kończyny obręczy barkowej stału się narządem chwytnym.Miednica

Dźwiga u człowieka cały ciężar grnej połowy ciała

Kończyny dolne

U człowieka służą dźwiganiu ciężaru ciała i lokomocji. Rozwija się na nich duża masa mieśniowa, ktra odgrywa dużą rolę w przemianie materii

Brzuch

Mięśnie brzucha podtrzymują trzewia brzuszne i przeciwdziałają ich opadaniu. Biorą udział u oddychaniu (bardziej podczas wydechu)Stopa

Stopy przeszły dużą przebudowę przystosowując się do utrzymania rwnowagi i chodzenia. Wydużyły się a ich końce skierowały się na zewnątrz by zwiększyła sie powierzchnia podparcia. Kształtowaniei się sklepień nadało im potrzebną elastyczność.Bibliografia:1 Postawia ciała jej wady i korekcja; J.Kołodziej, K Kołodziej. rok wyd 2004

2 Korekcja wad postawy ciała; Jacek Wilczyński, Starachowice 2005


Przykadowe prace

Akcelerator liniowy

Akcelerator liniowy Akcelerator liniowy- zwany często liniakiem (LINAC - LINear ACcelerator) akcelerator, w ktrym cząstka przyspieszana porusza się po linii prostej. Zmniejsza to straty energii na promieniowanie elektromagnetyczne występujące przy zakrzywieniu toru cząstki naładowanej. Roz...

Czym jest dla Ciebie kultura?

Czym jest dla Ciebie kultura? Kultura toważyszy mi w życiu codziennym.Uczę sie jej i przyswajam wraz z wiekiem.Dla mnie kultura jest moją wizytwką dla innych,a także wyznacznikiem mojej osobowości.Po niej można poznać czy jesteśmy wartościowymi ludzmi.Są to też p...

zarządzanie produkcją

zarządzanie produkcją SYSTEM PRODUKCYJNY – to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktw (wyrobw lub usług) w celu zaspokojenia rżnorodnych potrzeb konsument...

Dojście Hitlera do władzy (szczegłowe omwienie sytuacji w Austrii i krajach ościennych)

Dojście Hitlera do władzy (szczegłowe omwienie sytuacji w Austrii i krajach ościennych) Po długiej batalii, jaką stoczył Hitler w rozbitych po wojnie Niemczech w 30 stycznia 1933 obejmuje władzę jako kanclerze. Niewątpliwie droga Hitlera do władzy była bardzo t...

Wyznaczanie treści i źrdeł systemu prawa

Wyznaczanie treści i źrdeł systemu prawa SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Źrdła prawa 3. System źrdeł prawa w RP4. Reguły egzegezy 5. Reguły interpretacyjne 6. Reguły inferencyjne 7. Reguły kolizyjne 8. Czynniki kształtujące tre...

Systemy polityczne

Systemy polityczne POJĘCIE SYSTEM POLITYCZNY Ogł organw państwowych, partii politycznych, organizacji i grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa a także ogł generalnych zasad i norm regulujących wzajemnie stosunki pomi&#...

Organelle komrkowe , oddychanie wewnątrzkomrkowe , podziały komrkowe (ściąga )

Organelle komrkowe , oddychanie wewnątrzkomrkowe , podziały komrkowe (ściąga ) Organelle Komrkowe: + Błona komrkowa – oddziela komrkę od środowiska pozakomrkowego , składa się z białek i lipidw , wybircza przepuszczalność + Siateczka śrdplazma...

Czy istnieją rżnice w pojmowaniu tego, czym jest prawda ?

Czy istnieją rżnice w pojmowaniu tego, czym jest prawda ? Cała ludzkość, poprzez wszystkie wieki, dążyła do poznania tego, czym jest nazwana tu przez nas prawda. Szukała tego, co jest niezaprzeczalnie pewne, nie do obalenia, dające realne podstawy dla budowania własnego ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry