• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Filozofia...

Nawigacja

Filozofia ŚredniowieczaFilozofia Średniowiecza
Filozofia Średniowiecza

Teocentryzm - nazwa tego nurtu w filozofi pochodzi od greckiego ???? (Theos) - Bg i od łacińskiego centrum - środek.
W filozofii, postawa będąca wyrazem przekonania, że Bg jest przyczyną, ośrodkiem i ostatecznym celem wszystkiego co istnieje. W tej perspektywie powinny być rozpatrywane zagadnienia dotyczące sensu istnienia, dziejw i przeznaczenia człowieka.. Teocentyryzm występował w starożytnych filozofiach i myśli wielu filozofw. Platon określa Boga jako "Pierwszą Przyczynę" wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy, "Najwyższe dobro". Arystoteles nazywa Boga nieruchomym Pierwszym Motorem wszystkich rzeczy, Tym, ktry porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu. Plotyn głosił, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa Jeden (Jedyny).Teocentryzm był głoszony przez Kościł katolicki w okresie Średniowiecza, gdy nauka i filozofia miały pomagać w głoszeniu oficjalnej doktryny kościelnej. Zgodnie z filozofią teocentryzmu prawie wszystkie przejawy ludzkiej twrczości artystycznej miały na celu głoszenie potęgi Boga. Bg jest też odpowiedzią na wszelkie pytania i wątpliwości. Św. Augustyn głosił: ?Pragnę poznać Boga ? i nic więcej?.

Augustynizm to doktryna filozoficzno-religijna Św. Augustyna. Do XIII wieku była oficjalną filozofią Kościoła katolickiego.
System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i światem, a więc między bytem duchowym i cielesnym. Rozdarcie to jest szczeglnie widoczne wewnątrz człowieka, ktrego dusza jako byt wyższy dąży ku sprawom wiecznym, a ciało jako byt niższy dąży ku rzeczom materialnym, ku upadkowi, co jest potwierdzeniem słw z biblijnej Księgi : "Marność nad marnościami - wszystko marność".

Założenia augustianizmu:

? zasadniczym zagadnieniem filozofii jest Bg
? uznanie wyższości łaski i ducha (doświadczenie wewnętrzne) nad naturą i materią (doświadczenie zewnętrzne)
? oświecenie boskiego pochodzenia jest drogą poznania praw rządzących światem

Tomizm ? system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
Tomizm bazuje na filozofii Arystotelesa. Głwnym pojęciami są: akt, możność, forma, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna celowa, substancja, przypadłości, istota, natura.

Cechy charakterystyczne tomizmu to:

? prawda, piękno i dobro to powszechne atrybuty bytu. Zło jest brakiem dobra i nie ma swej substancji. Każdy byt w sposb naturalny dąży do pełnego urzeczywistnienia swej natury (swej doskonałości).
? dusza ludzka jest rozumną, jednostkową formą człowieka. Połączenie duszy i ciała jest celowe, bo dusza może poznawać świat tylko poprzez zmysły ciała. Istnieją formy rozumne pozbawione ciała (aniołowie), poznające rzeczywistość bez pośrednictwa zmysłw.
? człowiek posiada władze poznawcze i pożądawcze. Władze poznawcze to zależne od ciała zmysły oraz niezależny od ciała intelekt; władze pożądawcze to zależne od ciała emocje i uczucia oraz niezależna od ciała wola. Tomizm zakłada pierwszeństwo władz poznawczych nad pożądawczymi.
? przeznaczeniem człowieka jest poznanie najwyższego dobra - oglądanie Boga dzięki "światłu chwały?
? człowiek znajduje się na drabinie bytw pomiędzy aniołami i zwierzętami.

Franciszkanizm - postawa wobec świata, ktra rozwinęła się w średniowieczu i była propagowana przez św. Franciszka.. Był zwolennikiem radowania się z prostych rzeczy i stworzeń bożych. Postawą franciszkańską nazywamy życie w ubstwie, pokorze, w bliskości z naturą. Jest to pochwała cnt ewangelicznych, postrzeganie Natury jako dzieła boskiego (ergo - całe stworzenie jest dobre, bo stworzył jej dobry Stwrca)
Franciszkanizm jest filozofią wszechogarniającej miłości do świata i wszelkiego stworzenia jako dzieła bożego. Św. Franciszek kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa o porzuceniu wszystkiego i podążaniu za Nim.

Założenia franciszkanizmu :

? miłość do świata - jest ona wyrazem miłości do Boga - Stwrcy; doskonałym tworem Boga jest przyroda, "siostra" ludzi; franciszkanizm zakładał harmonijne wspłistnienie z nią człowieka
? afirmacja życia i świata - człowiek powinien cieszyć się z życia, akceptować je; uważał, że istotą porządku panującego na ziemi jest wspłistnienie cierpienia i radości - przez cierpienie poznajemy smak radości. Święty Franciszek akceptował wszystkie elementy świata stworzonego przez Boga. Jeżeli Bg to stworzył więc jest w tym jego mądrość
? życie zgodne z nakazami ewangelicznymi - występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, chciwości, głosząc konieczność życia zgodnego z najważniejszymi cnotami ewangelicznymi: miłosierdziem, braterstwem i ubstwem.
? Dostrzeganie w każdym człowieku czegoś dobrego
? zrozumienie dla zła , prba znalezienia przyczyny zła.
? Pokora źrdłem radości.
? Przewaga duszy nad ciałem.
? Miłość do bliźniego prowadzi do radości doskonałej a ta do świętości.


Przykadowe prace

Schliemann Heinrich (1822-1890)

Schliemann Heinrich (1822-1890) Niemiecki archeolog amator, miłośnik antyku, kupiec. Swj ogromny majątek przeznaczył na badania archeologiczne. Wbrew panującemu przekonaniu dowidł, że świat Homera, opisywany w jego utworach, rzeczywiście istniał. W 1868 Schliemann osiadł...

Kraj lat dziecinnych w Panu Tadeuszu jako jeszcze jedna wersja motywu arkadii.

Kraj lat dziecinnych w Panu Tadeuszu jako jeszcze jedna wersja motywu arkadii. Owocem tęsknoty Adama Mickiewicza stał się poemat epicki Pan Tadeusz". Mickiewicz, nie mogąc powrcić do kraju, za ktrym tak bardzo tęsknił, decyduje się na podrż myślami i wyobraźnią. Pan ...

Konstytucja RP

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w oglnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, wszedł w życie 17 października 1997. Złożona j...

Kto, komu, jak i jakich rad udziela w Pieśni XI

Kto, komu, jak i jakich rad udziela w Pieśni XI Pieśni Jana Kochanowskiego to cykl utworw lirycznych składający się z czterdziestu dziewięciu pieśni zebranych w dwch księgach. Powstawały one przez ponad 20 lat we wszystkich okresach twrczości autora. Pieśni Jana Kochanow...

Streszczenie - Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski - Dzieje Raskolnikowa

Streszczenie - Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski - Dzieje Raskolnikowa Dzieje Raskolnikowa: Radion Romanowisz Raskolnikow był 23 - letnim studentem wydziału prawa uniwersytetu petersburskiego. Trudna sytuacja finansowa zmusiła go do przerwania nauki po trzech latach. Na skromne życie pozwalał...

Witelo – śląski uczony o światowej sławie

Witelo – śląski uczony o światowej sławie Był Ślązakiem czy pochodził z Krakowa? Przez długi czas trwał spr, rozstrzygnięty wreszcie na korzyść Śląska. Nazywał się Ciołek, Witello czy Vitellio? Zastanawiano się jeszcze pod k...

Recenzja ze sztuki pt "Antygona w Nowym Yorku"

Recenzja ze sztuki pt "Antygona w Nowym Yorku" Pewnego dnia razem z klasą wybraliśmy się do kina LOT na sztukę pt. Antygona w Nowym Yorku. Cała sala była zapełniona widzami z rżnych szkł i nie tylko. Ze zniecierpliwieniem czekałam aż się zacznie, ponieważ...

Charakterystyka Hucka Finna ( M.Twain "Przygody Hucka'')

Charakterystyka Hucka Finna ( M.Twain "Przygody Hucka'') Huck Finn - bohater powieści M. Twain "Przygody Hucka" to dwunastoletni włczęga, dziecko bez domu rodzinnego, ojca i matki. Matka chłopca nie żyje, ojciec zaś to kawał drania i pijaka. Huck jest najszczęśliwszy, jeż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry