• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Filozo...

Nawigacja

Filozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz prby jej określeniaFilozofia - przedmiot , funkcje , działy oraz prby jej określenia
Filozofia wywodzi się z greckiego terminu miłość mądrości . Filozofia cechuje się tym , że jest swoistą aktywacją myśli dotyczących pytań końcowych , ostatecznych . Gdy filozofujemy staramy się ( mimo , że tego bezpośrednio nie odnotowujemy ) rozwijać jakąś racjonalną myśl tak ,aby utrzymać wieź z takim a takim stanowiskiem . Filozofia zajmuje się takimi zagadnieniami jak : wybr odpowiedniej drogi życiowej , czy tak naprawdę to co nas otacza jest rzeczywiste ( filozofię Matrixa rozwinął swojego czasu angielski filozof Berkeley twierdził on , że tak naprawdę żyjemy w jakiejś iluzji , śnie ) co jest dobre, złe itp. Filozofię możemy podzielić zasadniczo na dwie strefy świata , gdzie odpowiednio ewoluowała :

ZACHD - wyznawcy tej gałęzi filozofii twierdzili , że cały otaczający nas świat jest na zewnątrz nas samych , inaczej nazywany [ transcendentny ]WSCHD - wyznawcy tej gałęzi filozofii byli zdania , że cały otaczający nas świat jest wewnątrz nas samych , w naszych umysłach , inaczej nazywany [ immanentny ]Zadaniem filozofa jest zaangażowany w rozważanie spraw , ktre są istotne dla wszystkich , dla filozofa nie ma rzeczy , ktre inni uznali by za niepotrzebne i nieistotne . Cechuje filozofa przede wszystkim bezwzględna krytyka informacji i poglądw , jakich jesteśmy w posiadaniu. Dzięki takim badaniom , filozof jest w stanie wykreować oglny , spjny i zarazem logiczny obraz tego co wiemy a także , co myślimy . Wszystko to jest poddawane całkowicie nowym rozważaniom , w miarę nowych odkryć , tudzież informacji o świecie . Wiele dyskusji filozoficznych ujawnia podobieństwo debat między oponentami w rżnych sprawach .Jeżeli chcemy sobie pofilozofować to w gruncie rzeczy możemy to robić na dowolny temat , atoli istnieje pewien zwyczajowy podział . Istnieją cztery tradycyjne płaszczyzny filozofii , mianowicie : logika , teoria poznania , etyka , metafizyka . Jednakże , w czasie wielu lat rozwoju myśli filozoficznej wyselekcjonowano więcej obszarw z tychże czterech niepisanych podziałw . Poniżej najważniejsze strefy filozofii :

Logika - zajmuje się badaniem oglnych struktur poprawnego rozumowania oraz dobrych argumentacjiMetafizyka ( Ontologia ) - zajmuje się refleksją nad oglnymi problemami egzystencjiTeoria poznania ( Epistemologia ) - badaniem natury poznani i jednocześnie tego jak to poznanie jest uzyskiwaneEtyka ( Filozofia moralności ) - poszukiwanie odpowiedzi na odwieczne pytania , jak żyć , co jest dobre a co złe , przyglądanie się i analiza zasad moralnościFilozofia nauk - badanie fundamentalnych kategorii rzeczywistości naukowej ( metafizyka ) oraz metod osiągania poznania naukowego ( epistemologia )Filozofia umysłu - badanie natury umysłu , w tym świadomości , także tego , jak możemy cokolwiek wiedzieć na temat myśli własnych i cudzych , czym jest nasze ja oraz czy mamy osobową tożsamośćFilozofia religii - badanie natury Boga , Jego sposobw poznawania oraz znaczenie praktyk religijnychFilozofia społeczna i polityczna - badanie konstytutywnych zasad leżących u podstaw społeczeństwa i państwa, łącznie z pytaniami o najlepszą formę rządzeniaFilozofia sztuki ( Estetyka ) - dlaczego coś uznajemy za dzieło sztuki , łącznie z zagadnieniem , co o tym decyduje jak dane dzieło interpretowaćHistoria filozofii - badanie relewantnych systemw filozoficznych rżnych okresw historycznych oraz uwarunkowań tych systemw I ich oddziaływańFilozofia języka - badanie podstawowych struktur języka oraz tego , jak język jest powiązany ze światemFilozofia nauk społecznych - penetracja podstawowych sortymentw naukowych teorii społeczeństwa oraz metody osiągania naukowej wiedzy o społeczeństwie


Przykadowe prace

Rozterki etyczne Raskolnikowa.

Rozterki etyczne Raskolnikowa. Fiodor Dostojewski autor Zbrodni i kary w swoich dziełach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania życiowe swoich bohaterw. Sensacyjno-kryminalne fabuły jego powieści służą przede wszystkim do ukazania złożoności ludzkiej psychiki. Rodion Ro...

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania.

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania. ŁUK ELEKTRYCZNY- jest to samoistne wyładowanie charakteryzujące się dużą gęstością prądu. Występuje najczęściej przy przerywaniu obciążonych prądem obwodw elektrycznych. Wył...

Byłem widzem w teatrze grackim

Byłem widzem w teatrze grackim Jak wiadomo starożytni Grecy , mieli swj teatr , w ktrym wystawiali przeważnie dramatyczne sztuki . Ja miałem , olbrzymie szczęście , gdyż byłem w takim teatrze i oglądałem oryginalny grecki spektakl . A było to tak ... Pewnego dnia, g...

Przebieg i konsekwencje procesu stalinizacji Europy Środkowo-Wschodniej

Przebieg i konsekwencje procesu stalinizacji Europy Środkowo-Wschodniej 1.) w 1945r. ziściły się plany Stalina realizowane od 23 VIII 1939r.(pakt Ribbentrop - Molotov)- Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia znalazły się w strefie(wskutek układw z USA, W. Brytanią=> Teheran, Ja...

Metoda kalendarzykowa Ogino-Knausa

Metoda kalendarzykowa Ogino-Knausa Jako pierwsi mechanizm działania tej metody opisali lekarze Ogino i Knaus - stąd metoda Ogino-Knausa. Polega ona na powstrzymywaniu się od wspłżycia w dni płodne, ktrych termin ustala się na podstawie średniej długości trwania cyklu kobiety. ...

Podatki

Podatki Podatki są to przymusowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo od osb fizycznych i prawnych. Podatki istnieją tak długo, jak długo istnieje cywilizacja. Już w Imperium Rzymskim - poza cłami i akcyzą, nałożoną na niektre dobra kon...

Biografia - Witold Gombrowicz.

Biografia - Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku we wsi Małoszyce koło Opatowa, na Ziemi Sandomierskiej, jako najmłodszy z czworga dzieci Jana i Antoniny z Kotkowskich Gombrowiczw. Obie gałęzie rodu Witolda miały swą dawną, udokumen...

Mowa obrończa Sonnenbrucha.

Mowa obrończa Sonnenbrucha. Szanowni zebrani Zebraliśmy się tu dziś w celu osądzenia obywatela Waltera Sonnenbrucha. Trudno mi pojąć, jakim sposobem ta szeroko znana i szanowana osobistość mogła zostać osądzona o tak niewdzięczne zachowanie, a zarazem czuj&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry