• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Filozofi...

Nawigacja

Filozofia - wprowadzenieFilozofia - wprowadzenie
Filozofia oznacza dosłownie "umiłowanie mądrości" - termin jest obecnie używany w rżnych znaczeniach. Treść rozważań filozoficznych ulegała historycznym zmianom i jest uzależniona od przyjętej koncepcji filozofii.

W starożytności utożsamiana z wiedzą, ktrej źrdłem jest ciekawość, zdziwienie światem (Platon, Arystoteles) oraz wątpienie. Inspiracją do filozofii była także świadomość śmiertelności, skłaniającą do pytania o sens życia. Jako podstawowe problemy filozofii Platon wymieniał Prawdę, Dobro i Piękno. Immanuel Kant wymieniał cztery podstawowe pytania filozofii:
- Co mogę wiedzieć? (na ktre odpowiedź daje metafizyka)
- Co powinienem czynić? (na ktre odpowiedź daje etyka)
- Na co mogę mieć nadzieję? (na ktre odpowiedź daje religia)
- Czym jest człowiek? (na ktre odpowiedź daje antropologia)

Wraz z rozwojem nauk szczegłowych i ich postępującą specjalizacją nastąpiła parcelacja pierwotnego przedmiotu zainteresowań filozofii. Na przykład na pytania o to, czym jest materia, z czego zbudowany jest świat i jakie prawa nim rządzą, zajęły się nauki przyrodnicze, takie jak fizyka, chemia czy biologia. Inną grupą zagadnień filozofii - dotyczących człowieka i społeczeństwa - zajmują się od strony empirycznej nauki humanistyczne, takie jak psychologia, lingwistyka i socjologia.

Wspłczesnej filozofii pozostała jednak pewna grupa najbardziej podstawowych zagadnień, ktre nie są ujęte w innych naukach ze względu na ich oglny charakter. W szczeglności filozofia stara się odpowiadać na podstawowe pytania dręczące ludzi od wiekw, takie jak:
- Jaka jest natura wszechrzeczy?
- Kim jest człowiek i dokąd zdąża?
- Co to znaczy istnieć?
- Jak odrżnić prawdę od fałszu?
Ze względu na to, iż wielu filozofw dowodziło, że na tak postawione pytania nigdy nie znajdzie się jednoznacznych, zadowalających wszystkich odpowiedzi, wspłczesna filozofia w coraz mniejszym stopniu zajmuje się wprost takimi zagadnieniami, kierując się raczej ku rozwiązywaniu lepiej zdefiniowanych problemw. Są to na przykład takie pytania jak:
Co można uznać za naukę, a co nie?
Czy psychologia jest w stanie rzeczywiście "pojąć" sposb myślenia i czucia ludzi?
Czy możliwe będzie kiedykolwiek stworzenie społeczeństwa bez przemocy i wojen?

Wspłczesne działy filozofii

antropologia filozoficzna (filozofia człowieka) - dąży do poznawania natury człowieka, stara się odpowiedzieć na pytania w rodzaju: "Kim jest człowiek we wszechświecie?", "Co kieruje człowiekiem i dlaczego?"
epistemologia (gnoseologia, teoria poznania) - nauka o warunkach, istocie i granicach poznania; relacjach między podmiotem, przedmiotem i treścią poznania
estetyka - zajmująca się określeniem piękna, sądw estetycznych oraz sensem i funkcją wypowiedzi artystycznej; częściej obecnie określana jako filozofia kultury
etyka - odpowiada na pytania dotyczące dobra, ktre powinno kierować postępowaniem ludzi, wskazywać powszechnie ważne podstawy sprawiedliwego i rozumnego życia i działania, krytycznie analizując podstawy wspłczesnej moralności. Jej dzi


Przykadowe prace

Człowieczeństwo nie tyle darem, ile zadaniem!

Człowieczeństwo nie tyle darem, ile zadaniem! Człowieczeństwo to nie tylko dar, jaki zesłał nam Bg, ale przede wszystkim zadanie, przed jakim zostaliśmy wszyscy postawieni. Możemy je interpretować na rżne sposoby; powinniśmy po prostu żyć i cieszyć się ...

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne Węglowodory aromatyczne 1. Oglne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny, ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni o charakterze aromatycznym. Podstawniki zarwno a...

Poglądy etyczne wybranych nurtw i postaci.

Poglądy etyczne wybranych nurtw i postaci. Spis zagadnień: • Wstęp • Poglądy etyczne Arystotelesa. • Filozofia grecka a chrześcijańska w ujęciu etycznym. • Cesarstwo rzymskie a chrześcijaństwo. • Boecjusz • Poglądy etyczne To...

Charakterystyka Witolda Urbanowicza

Charakterystyka Witolda Urbanowicza Witold Urbanowicz to jeden z głwnych bohaterw książki Arkadego Fiedlera Dywizjon 303. 34-letni żołnierz służby czynnej był kapitanem Wojsk Polskich i majorem armii brytyjskiej. Kapitan Urbanowicz zapisał się w historii jako jeden z naj...

Działania Wymiaru Płnocnego Unii Europejskiej

Działania Wymiaru Płnocnego Unii Europejskiej Wymiar Płnocny jest inicjatywą Unii Europejskiej zajmującą się kształtowaniem polityki wobec Europy Płnocnej, ktra obejmującej Islandię, Norwegię, region Morza Bałtyckiego oraz płnocno-europejskie obsza...

Wojna polsko-bolszewicka.

Wojna polsko-bolszewicka. Wojna polsko-bolszewicka (zwana rwnież wojną polsko-rosyjską 1919-1921, wojną 1920 r., wojną bolszewicką i - niepoprawnie - wojną polsko-sowiecką) to określenie wojny pomiędzy nowo powstałą II Rzeczpospolitą a znajdującą się...

Strategia ceny

Strategia ceny CENA ? jest wartością towaru lub usługi wyrażona w pieniądzu. Istotą strategii cenowej jest wynegowanie poziomu ceny w wysokości satysfakcjonującej kupującego i sprzedającego. Najczęściej stosowane strategie cenowe: ? strategia ceny wysokiej: ? st...

Analizując wybrane teksty kultury przedstaw literackie, plastyczne i filmowe wizje PRL

Analizując wybrane teksty kultury przedstaw literackie, plastyczne i filmowe wizje PRL PRZECZYTAJ!!! najpierw powiem tak. nie wem na jakiego tarfisz nauczyciela bo m isie nie udało. on był za PRl em a ja nie i dzieki temu po najnizszej lini zdałem mature z polskiego. jak coś potrzeba do tego teamtu to da...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry