• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Filozofi...

Nawigacja

Filozofia Plotyna.Filozofia Plotyna.
Plotyn /203-269/ Twrca ostatniego wielkiego systemu filozoficznego czasw nowożytnych. Miejsce powstania systemu: Aleksandria. Potem Plotyn przenosi się do Rzymu. Biograf Plotyna nazywa się Porfiusz. Plotyn był pochłonięty życiem duchowym. Chciał założyć miasto filozofw miało się nazywać Plotonofolis. Platon pisał w sposb niesystematyczny, pozostawił 54 rozprawy, ktre zostały uporządkowane przez Porfiusza. Zostały ułożone w 6 dziewiątek. Jedna dziewiątka nosiła nazwę enneady /dziewiętnica/. Układ rzeczowy stąd tytuł: " Enneady": I enneada - zawierała rozprawy etyczne; II enneada - zawierała rozprawy fizykalne; III enneada - zawierała rozprawy kosmologiczne; IV enneada - zawierała rozprawy o duszy; V enneada - zawierała rozprawy o rozumie; VI enneada - zawierała rozprawy o najwyższych kategoriach /takich jak byt dobro Najbardziej znane rozprawy: - " O szczęściu " - " O pięknie " Odwoływał się do Platona, źrdło poglądw filozofia platońska. Neoplatonizm poglądy Plotona. Poglądy filozoficzne Plotyna: Punktem wyjścia filozofii Plotyna było odczucie przeciwieństw bytu, natomiast celem było wykazanie jedności bytu, skonstruowanie systemu monistycznego. Plotyn dokonał przemiany samego pojęcia bytu, dowodził, że istotą jest nie trwanie lecz staranie się. Wobec tego nie ma wiele bytw, ale jest jeden byt rozwijający się i przywierający rżnorodne postacie, tak więc naturalną własnością bytu była ekspansja. Sam byt trwa, ale produkuje jakby nowe byty, ma więc ten byt naturę światła, ktrego istotą jest promieniowanie. Wyłonione z bytu postacie jakby płomienie bytu nazwał Plotyn emanacjami. Pogląd filozoficzny Plotyna to pogląd emanacyjny. Byt pierwotny mający zdolność do emanacji nazwał Plotyn absolutem, albo czystą jednią. Absolut u Plotyna był szczytem piękna, dobra i prawdy. Był tym co religie nazywają bogiem. Absolut nie jest ani myślą, ani też wolą. Uznał Plotyn absolut za niepoznawalny. Nie można go objąć myślą ani poznać. Z absolutu emanują inne postacie bytu,ktre tym się charakteryzują, że są coraz mniej doskonałe, coraz bardziej zależne. Plotyn nazywał kolejne postacie bytu hipostazami. Były 3 hipostezy absolutu: - duch; - dusza; - materia. Duch - podobny do platońskiej idei ducha Dusza - świat psychiczny, wg. niego dusza łączna świata Materia - w materii jedność,doskonałość i siła twrcza absolutu są jakby na wyczerpaniu, stanowi kres procesu emancyjnego. Plotyn włączył po raz pierwszy w obręb systemu filozoficznego poglądy estetyczne, wynikały one wprost z jego metafizyki. Był też pierwszym filozofem, ktry postawił na piedestale sztukę i artystę. Uważał, że twrczość artystyczna jest drogą zbliżenia do absolutu.


Przykadowe prace

Wprowadzenie do teorii gospodarowania

Wprowadzenie do teorii gospodarowania WPROWADZENIE DO TEORII GOSDPODAROWANIA Ekonomia jako nauka Adam Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, ktre przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodw" (1776). Dzieło to jest uznawane za podstawowe w ekon...

Romantyczny pielgrzym - omw na znanych ci przykładach.

Romantyczny pielgrzym - omw na znanych ci przykładach. Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, ktrego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem ...

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze pźniejszych epok.

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze pźniejszych epok. Wpływ "Biblii" na piśmiennictwo polskie wynikał z jego ścisłych związkw z chrześcijańską kulturą europejską, jak i ze stosunkw społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydował...

List do Ministra Sprawiedliwości o korupcji

List do Ministra Sprawiedliwości o korupcji Szanowny Panie Ministrze! Związku z tym, że korupcja w naszym kraju ma się coraz lepiej, a takie zachowanie osb publicznych jest bulwersujące dla społeczeństwa płacącego podatki na utrzymanie tych osb, uważam, że należy t...

Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski i straty nadzwyczajne Zyski i straty nadzwyczajne stanowią integralną część zysku bilansowego i są rezultatem działalności gospodarczej jednostek gospodarczych. Straty nadzwyczajne wyrażają bez-ekwiwalentne zmniejszenie się składnikw majątku. Są ...

W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera"

W. Goethe "Cierpienia młodego Wertera" Goethe był wybitnym pisarzem - "Cierpienia..." to jego młodzieńczy utwr mający charakter autobiograficzny - jest obrazem młodzieńczej miłości autora do Charlotty Buff. Biografizm jest cechą charakterystyczną literatury romantycznej. w...

Układ pokarmowy, trawienie, składniki pokarmowe

Układ pokarmowy, trawienie, składniki pokarmowe Układ pokarmowy zaczyna się jamą ustną , ktrej funkcją jest rozdrabnianie i połykanie pokarmu. Do jamy gębowej dochodzą przewody trzech par gruczołw ślinowych zwanych śliniankami. W zależności od poło...

Relacje międy synem a ojcem w Przedwiośniu

Relacje międy synem a ojcem w Przedwiośniu Przedwiośnie jest to powieść, ktra powstawała w latach 1921-1924r. Jest powieścią realistyczną, obyczajową i polityczną. Uczucia syna Cezarego do ojca Seweryna są zawarte w rozdziale Szklane domy. Głwny bohaterem jest C...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry