• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Filozofi...

Nawigacja

Filozofia turystykiFilozofia turystyki
FILOZOFIA TURYSTYKI

Literatura:
1. Bauman Z.: ?Etyka ponowoczesna?
2. Lipiec: ?Filozofia turystyki?
3. Kazimierczarek: ?O filozoficznym wymiarze turystyki?
4. MacCannell: ?Turystyka. Nowa teoria klasy prżniaczej?
5. Popkin, Stroll: ?Filozofia?
6. Przecławski: ?Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki?
7. Singer: ?Przewodnik po etyce?
8. Vardy, Grosch: ? Etyka, poglady i problemy?
9. Łyko: ?Filozofia rekreacji, sportu i turystyki?
10. Podemski: ?Socjologia podrży?

Metafizyka= Ontoligia- podstawowy obok epistemologii dział filozofii, ktry stara się odpowiadać na pytania o strukturę rzeczywistości i problematykę związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobw, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

Etymologia słowa wywodzi się z języka greckiego. To on oznacza "to, co jest", "cokolwiek". Można więc stwierdzić, że słowo "ontologia" może oznaczać "naukę o wszystkim, co jest". Termin "ontologia" pojawił się w literaturze filozoficznej w XVII wieku.

Metafizykę podzielono wg tradycyjnego i wywodzącego się od Arystotelesa, scholastycznego podziału na:
metafizykę oglną zajmującą się w klasycznym ujęciu bytem jako bytem, i metafizykę szczegłową zajmującą się sprawami Boga i duszy,
Tadeusz Czeżowski dokonał podziału metafizyki, a właściwie jej wspłczesnych projektw, na:
? indukcyjną, rodzaj najoglniejszej supernauki, ktrą podzielił jeszcze na:
o materialistyzną - wychodzącą od fizyki
o idealistyczną - wychodzącą od psychologii
o neutralną - uwzględnia oba punkty widzenia jednocześnie
? aksjomatyczną, ktra traktuje logikę nie tylko jako narzędzie, lecz także jako teorię badającą najoglniejsze własności przedmiotw
? intuicyjną, ktra posługuje się rżną od nauk szczegłowych metodą: intuicją (James, Bergson, Edmund Husserl)Dusza- żrdło życia, siedlisko myśli i uczuć; coś ulotnego w człowieku

W istnienie duszy wierzą wyznawcy wielu religii świata. Większość z tych religii (lecz nie wszystkie) uważa duszę ludzką za nieśmiertelną i niematerialną. Rżne są też poglądy poszczeglnych religii na temat posiadania duszy przez rośliny i zwierzęta, istnienia i świadomości duszy bez ciała oraz tego czy każdy ma osobną duszę, czy też jest ona wsplna.
Etymologia tego słowa w wielu językach nawiązuje do oddechu. Wydaje się więc, że to ten ulotny, niewidzialny symptom życia stał się źrdłem wiary w duszę.

W pierwotnych religiach animistcznych często wierzono, że dusza potrafi wędrować, kiedy człowiek jest we śnie, w transie, albo gdy jest chory. Mieszkańcy Sumatry wiązali chorego człowieka sznurami aby jego dusza nie uciekła. Na Fidżi duszę wyobrażano sobie jako miniaturowego człowieczka.
W rodzimej wierze Słowian istnienie duszy zakładano zarwno u ludzi jak i u zwierząt.


Przykadowe prace

Biografia - Adam Mickiewicz.

Biografia - Adam Mickiewicz. Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zosiu w skromnej rodzinie drobnoszlacheckiej. Ojciec jego Mikołaj, z zawodu prawnik, prowadził w Nowogrdku kancelarię adwokacką. W dziecięcych i młodzieńczych latach wyobraźnia poety kształtowała się...

Biografia - Adam Małysz

Biografia - Adam Małysz POLSKI ORZEŁ Z WISŁY Adam Małysz jest czołowym polskim skoczkiem narciarskim. Urodził się 3 grudnia 1977 roku w Wiśle. Karierę skoczka zaczął, gdy miał 7 lat. Trenował go jedo wujek Jan Szturc. Następnie po sukcesach juniorskic...

Zatrucia

Zatrucia ZATRUCIA Barbiturany Dawka śmiertelna wynosi 1-2 gr. ale udaje się zwykle uratować osoby, ktre połknęły dawki większe. Osoba zatruta 25 g fenobarbitalu, przywieziona w kilka godzin od zatrucia, przeżyła je bez szkodliwych następstw po dwudniowej hemodializie i jed...

Wisława Szymborska - biografia.

Wisława Szymborska - biografia. Szymborska Wisława (1923-), polska poetka, krytyk literacki. Laureatka Nagrody Nobla 1996. Urodzona w Bninie (Poznańskie), od 1931 w Krakowie. 1945-1948 studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1953-1981 w redakcji Życia Literack...

Ekosystem lądowy - las

Ekosystem lądowy - las Las jest jednym z najbardziej złożonych i skomplikowanych ‘organizmw’ na świecie. Las tworzą nie tylko postrzegane jako dominujące w nim rośliny – szczeglnie drzewa, ale ogromna ilość wzajemnie powiązanych ze sobą gatunkw bakterii,...

Refleksje o Bogu

Refleksje o Bogu Refleksja o Bogu, jaką rozwija Pascal (1623-1662) w swych Myślach, nie jest w żadnym wypadku owocem intelektualnych poszukiwań, natomiast pojawia się jako najwyższa potrzeba życia. Bg bowiem ratuje człowieka przed absurdem. Pascal trafnie został nazwany piewc...

Renesans- oglny opis epoki

Renesans- oglny opis epoki Renesans, inaczej odrodzenie- jest to epoka w dziejach kultury europejskiej, trwająca od XV do XVI wieku (we Włoszech już od XIV wieku. Termin odrodzenie został użyty po raz pierwszy przez Vasariego w celu scharakteryzowania tendencji w malarstwie włoskim. Literatura ...

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Czym dla Ciebie jest rodzina? Rodzina jest dla mnie bardzo istotna. Uważam, że jest ona podstawą do ciepłego, dobrego życia. Sądzę iż rodzina powinna być przykładem dla dzieci, aby nie "zeszły" na złą drogę i zostały wychowane tak, jak trzeba. Rodz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry