• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Fizjologi...

Nawigacja

Fizjologia człowieka ściągaFizjologia człowieka ściąga
Budowa i funkcja serca człowieka. Budowa: 2 komory, 2 przedsionki, naczynia krwionośne Serce pompuje krew do układu krwionośnego. W płucach krew oddaje CO 2 , podaje tlen Budowa mięśni szkieletowych. Mięśnie szkieletowe zbudowane są z ułożonych w pęczki włkien mięśniowych. Włkna te mają wrzecionowaty kształt i zawierają dużą ilość jąder komrkowych. Mają długość kilku centymetrw i średnicę 10 - 100 mm. Budowa układu limfatycznego. -układ naczyniowy otwarty, uzupełnienie układu krwionośnego -płyn ustrojowy ? limfa (płynie od tkanek w kierunku dosecowym i wpada do żyły głwnej) -naczynia limfatyczne -ruchy limfy uwarunkowany rznicą ciśnień A)Budowa i B)funkcja skry człowieka. A) -naskrek (warstwa nieustannie odnawialna) -skra właściwa -tkanka podskrna *mieszki włosowe *gruczoły potowe *gruczoły łojowe *płytki paznokciowe *naczynia krwionośne *zakończenia nerwowe B) -ochrona wnętrza organizmu przed zimnem, ciepłem, promieniowaniem, urazami mechanicznymi i utratą wody -fizyczna bariera dla chorobotwrczych bakterii, wirusw, grzybw -barometr kondycji organizmu Budowa i funkcja nerki. Budowa: -kora nerki -rdzeń nerki -miednica nerkowa F-cje nerki: -wydalnicza -regulująca -metaboliczna -wewnątrzwydzilnicza Budowa i funkcja układu krwionośnego człowieka. Układ krwionośny człowieka zbudowany jest z: - serca - sieci naczyń krwionośnych: żył, tętnic, naczyń włosowatych Budowa układu wydalniczego. -nerki -moczowody -pęcherz moczowy -cewka moczowa Budowa układu oddechowego. -jama ustna -gardło -krtań -tchawica -oskrzela głwne -oskrzeliki - pęcherzyki płucne -przepona Ciśnienie tętnicze. to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic Co to jest wydolność fizyczna? Wrodzony oraz nabyty i zmieniający się w trakcie ontogenezy, pod wpływem stosowania rżnorakich obciążeń wysiłkowych, potencjał energrtyczny człowiea zapewniający mu możliwości wykonywania rżnych wysiłkw, jak też utrzymanie lub przywracanie rwnowagi wewnętrznej. Co to jest doping? Występowanie jednego lub więcej naruszeń regulaminu antydopingowego -użycie lub prba użycia substancji zabronionej lub metody zabronionej -obecność substancji zbronionej lub jej metabolitw w prbce fizjologicznej sportowca -posiadanie substancji lub metod zabronionych -handel dowolną substancją zabronioną -manipulowanie lub proba manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli dopingowej Co to jest neuron i synapsa? Synapsa to połaczenie, styk pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kom. Nerwowymi bądź między kom. Nerwową a mięśniową Neuron (neurocyt + akson) - rodzaj komrek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronw znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komrki, jądra komrkowego(interfazowe, z rozpuszczoną chromatyną) oraz neurytw: dendryt i akson, za pomocą ktrych połączone są z innymi neuronami. Choroba wysokogrska i choroba dekompresyjna.


Przykadowe prace

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza) "Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbir ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na około 1200 j...

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej Czy polityka regionalna jest konieczna? Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne rżnice pomiędzy p...

Epikureizm

Epikureizm Hellenistyczna filozofia, obejmuje okres od 300 do 30 p.n.e., kiedy to filozofia grecka, podobnie jak cała kultura, zetknęła się z kulturą obcą i częściowo uległa jej wpływom. Wwczas z helleńskiej stała się hellenistyczną. Straciła na czysto&#...

Rumianek Pospolity

Rumianek Pospolity RODZINA: ASTROWATE OPIS ROŚLINY Roślina jednoroczna, jara, osiągająca wysokość 15-40 cm, o pojedynczej lub rozgałęzionej łodydze. Liście dwu, trzykrotnie pierzastodzielne, o cienkich, rwnowąskich odcinkach. Kwiatostanem są koszyczki umieszczone n...

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krtkość żywota Daniela Naborowskieg

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krtkość żywota Daniela Naborowskiego. W twrczości barokowych artystw zauważalny jest motyw vanitas, dotyczący przemijania i kruchości ludzkiego...

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa Sprawozdawczość finansowa Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mwią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym (uzupełnionym niekiedy częścią opisową) charakteryzującym sytuację majątkową i finans...

Ruchy społeczne

Ruchy społeczne Ruchy społeczne: Ruchy społeczne ? akcje zbiorowe zmierzające do wywołania lub powstrzymania zmiany społecznej; zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wsplnego celu. Cechy charakterystyczne ruchw społecznych: 1) są ukierunkowane na szczeglny cel, jaki...

Kultura Polski podczas II Wojny Światowej

Kultura Polski podczas II Wojny Światowej W swojej pracy postaram się przedstawić kulturę Polski w czasach okupacji II Wojny Światowej, pod okupacją niemiecką i radziecką. II Wojna Światowa rozpoczęła się 1.09.1939 roku napaścią III Rzeszy na Polskę. Kl&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry