• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fizjoter...

Nawigacja

Fizjoterapia oglnieFizjoterapia oglnie
Fizjoterapia – Fizykoterapia – Medycyna fizykalna – zastosowanie metod fizycznych dla celw leczniczych i diagnostycznych.

1)łączy zastosowanie metod fizyki, techniki i nauk przyrodoleczniczych w medycynie:

• leczenie schorzeń - fizykoterapia,

• profilaktyka – fizjoprofilaktyka,

• diagnostyka – fizykalne metody diagnostyczne.Fizykoterapia - zastosowanie naturalnych i sztucznie wytworzonych czynnikw fizycznych dla celw leczniczych (promieniowanie słoneczne, energia cieplna, energia elektryczna, prądy stałe, prądy zmienne, ultradźwięki, itp.).Fizjoprofilaktyka – naturalne i sztuczne czynniki fizyczne zwiększające odporność organizmu ludzkiego i usprawniające jego procesy adaptacyjne (leczenie uzdrowiskowe).

Fizykalne metody diagnostyczne – badają i rejestrują zjawiska fizyczne zachodzące w organizmie ludzkim w sposb naturalny i wywołany sztucznie.

Czynniki fizyczne:

- termiczne – energia cieplna przekazywana drogą przewodzenia, przenoszenia, promieniowania lub wytwarzania w tkankach po wpływem przepływu prądu, oddziaływania pl elektrycznych (i magnetycznych),

- fotochemiczne – reakcje powstające w tkankach pod wpływem promieniowania,

- elektryczna – zmiany fizykochemiczne powstające w tkankach pod wpływem przepływu prądu (przesunięcia jonw),

- mechaniczne i kinetyczne – czynniki oddziaływujące wywołane pod wpływem ruchu (bierny i wspomagający),

- ponadto: chemiczne, dźwiękowe, hydrostatyczne (hydrodynamiczne), klimatyczne, psychiczne.

RYS HISTORYCZNY:

- epoka prehistoryczna i starożytność,

- islam /średniowiecze/ kultura bizantyjska,

- odrodzenie/oświecenie,

• prof. Luigi Galvani,

• Ogniwo Volty,

- Wiek XIX i XX

• odkrycie promieni podczerwonych,

• odkrycie promieni nadfioletowych,

• doświadczenia Erba, Duchenn`a,

• prądy wysokiej częstotliwości (Tesla, d`Arsoval),

• rozwj wodolecznictwa (Kneipp),

• zjawisko piezoelektryczne ( Jakub i Piotr Curie),

• lampa elektronowa wytwarzająca drgania wysokiej częstotliwosci (Fleming, Forest),

• lecznicze zastosowanie pl elektrycznych i magnetycznych (Schere-Schewskiy),

• magnetoterapia (Randall, Boot),

• Albert Einstein.

I ZASADA TERMODYNAMIKI- suma ciepła i pracy pobranych przez układ jest rwna wzrostowi jego energii wewnętrznej.ENERGIA NIE JEST WYTWARZANA, ANI TEŻ NIE ULEGA DESTRUKCJI ENERGIA JEST PRZETWARZANA. (wg Ireny Ponikowskiej).• tzw. energie naturalnie występujące w przyrodzie: promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie ultrafioletowe, energia cieplna, energia mechaniczna › wywołują reakcje w miejscu wniknięcia i w miejscach od nich odległych (o typie reakcji adaptacyjnych),

• tzw. energie wytwarzane sztucznie tj. o parametrach niewystępujących naturalnych › wywołują reakcje w miejscu wniknięcia.

Reakcje na działanie bodźca fizykalnego w organizmie ludzkim:

• zmiany endykrynne, pobudzenie

• wytworzenie miejscowej substancji działającej narządowe

• bodziec nerwowy.PRAWO SCHULTA-ARNDTA

• bodźce słabe pobudzają reakcje życiowe,

• bodźce średnie wywołują reakcje adaptacyjne,

• bodźce silne działają destrukcyjnie.Reakcje organizmu ludzkiego są uzależnione od:

- cech samego bodźca,

- okolicy zadziałania (region anatomiczno-fizjologiczny),

- powierzchni oddziaływania,

- osobniczej wrażliwości (genetyka, płeć, wiek),

- stan aktywności (wpływ chorb, lekw),

- stan psychikiNa bodźce reaguje głwnie autonomiczny układ nerwowy (parasympatyczny i sympatyczny).Wyrżnia się:

Faza wstępna I › reakcje labilne

Faza ergotropina II › wzmożonych reakcji,

Faza trofotropowa III › adaptacji i zdrowieniaWyrżniamy typy reakcji na bodźce:

- typ A – słaby, powolny, z pźną odpowiedzią na bodźce lecznicze (3-4 tyg.),

- typ B – szybki, z wczesną reakcją na bodźce po ok. 1 tygodniu,

- typ C – mieszany z odpowiedzią po ok. 2 tyg.REGUŁA WILDERAJeżeli czynność narządu = organu jest wzmożona to mniejsza jest jego odpowiedź na zastosowane bodźce pobudzające, a większa na bodźce hamujące.

PRAWO GROTHUSA – DRAPERA

zmiany w tkankach wywołuje tylko ta energia, ktra została pochłonięta.wspłcz. absorpcji = ilość energii pochłonięta

całkowitej ilości energii zastosowanej

II ZASADA TERMODYNAMIKI = niemożliwe jest przeniesienie ciepła od ciał zimniejszych, do ciał cieplejszych bez wykonywania pracy

ABY ENERGIA MOGŁA BYĆ PRZEKAZANA, MUSI ZAISTNIEĆ RZNICA POTENCJAŁW MIĘDZY CIAŁEM PRZEKAZUJĄCYM A POBIERAJĄCYM ENERGIĘ (wg Newtona w modyfikacji Ireny Ponikowskiej).ZASADY LECZNICZEGO STOSOWANIA BODŹCW

- indywidualnie dobierane rodzaje,

- stopniowe stosowanie natężenia,

- synergistyczne stosowanie bodźcw,

- bodźce stosowane w prawidłowej kolejności.

Objawy patologiczne = niepożądane wywołane:

- nadwrażliwością osobniczą,

- reakcją paradoksalną,

- schorzeniem podstawowym i wspłistniejącymi,

- stosowanym leczeniem,

- nieprawidłowym zastosowaniem bodźca, jego rodzajem doborem parametrw,

CZYNNIKI LECZNICZE STOSOWANE W LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM:

- naturalne surowce lecznicze: wody mineralne, peloidy, gazy,

- czynniki fizyczne: światło, dźwięk, prąd elektryczny - pole magnetyczne,

- kinezyterapia,

- naturalne czynniki przyrodolecznicze.FAZOWY PRZEBIEG FIZJOTERAPII UZDROWISKOWEJ

Faza ujemna I – okres adaptacji do środowiska ok. 2-3 dni.

Faza ujemna II – okres adaptacji do stosowanych fizykalnych czynnikw leczniczych ok. 14 dni.FAZA ODCZYNU UZDROWISKOWEGO

Faza dodatnia III – okres rwnowagi dynamicznej, zwykle od ok. 19 dnia, zmniejszenie dolegliwości, poprawa wydolności i sprawności.ODCZYN UZDROWISKOWY: w wyniku zastosowania bodźcw leczniczych przekraczających możliwości kompensacyjne organizm

j› bodźce lecznicze › nadmierna sekrecja histaminy › pobudzanie ›

› układu ›

› endokrynnego ›

(miejscowo i oglnie)› pobudzenie › sekrecja › reakcje oglnoustrojowe

› kory › hormonw › ustrojowe

› nadnerczy › (i miejscowe)

wg KHNERATŁO ODCZYNU:

1. wzrost aktywności układu hormonalnego,

2. wzrost wydzielania amin katecholowych,

3. wzmożona wrażliwość na aminy katecholowe , a zwłaszcza na histaminę (i inne neuromediatory).UZDROWISKO SZCZAWNO - JEDLINA

• metody lecznicze oparte o stosowanie naturalnych wd leczniczych,

• pierwszy opis działania wg Caspra Schwencfeldta ok. 1680r.,

• 1815r. decyzja hr. Heinrichia VI Hochberga o utworzeniu w Szczawnie kurortu,

• 1816 powołanie Komisji ZdrojowejWody lecznicze: Oberbrunnen › Mieszko

Muhlbrunn › Młynarz

Kornne › Dąbrwka

Martawody wodorowęglanowo sodowe (alkaliczne)

potasowe (alkaliczne),

wapniowe (ziemno – alkaliczne),

magnezowe (ziemno-alkaliczne).Działanie miejscowe i oglnoustrojowe w układach:

- pokarmowym,

- moczowo-płciowym (głwnie wyprowadzające mocz),

- oddechowym w zakresie grnych i dolnych drg .

Profile w leczeniu:

- chorb przewodu pokarmowego,

- chorb układu oddechowego + grnych drg oddechowych,

- układu moczowo-płciowego w zakresie drg wyprowadzających mocz.KURACJA SERWATKOWA

• 1820r. powstanie Instytutu Serwatkowego (likwidacja 1962r.),

• 1980-1912 modernizacja ujęć wykonana przez firmę inż. Sherera z Bad Ems,

• I i II wojna światowa

• 1946r. powołanie Komisji Zdrojowej na mocy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym z 1922r.

• powołanie Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Szczawno w 1953r.

• połączenie z oddziałem w Jedliną Zdroju w 1962r.,

• 1966r. ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym z likwidacją Komisji Zdrojowej i powołaniem Naczelnego Lekarza Miejscowości Uzdrowiskowe (nadal obecnie obowiązuje),

• Organem założycielskim dla Uzdrowiska do 1998r. było Ministerstwo Zdrowia,

• po 1999r. organem założycielskim jest Minister Skarbu z nadzorem merytorycznym Ministra Zdrowia.

Ośrodki Badawczo- Konsultacyjne:

- 1950r. – Ośrodek Kliniki Urologicznej Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem Prof. Zygmunta Tkaczyka,› prof. St. Wesołowskiego,

- Ośrodek Astmologiczny Kliniki Chorb Układu Oddechowego Akademii Medycznej we Wrocławiu pod kierunkiem Prof. A. Kleszczyńskiego, W. Chachaja, Prof. J. Małolepszego,

- 1952r. – Ośrodek Leczenia Pylicy Prof. W. Zahorskiego,

- 1963r. Ośrodek Laryngologiczny Kliniki Otolaryngologii z Wrocławia pod kierunkiem Prof. W. Jankowskiego, Prof. Lucynę Pośpiech,

- 1972r. – Ośrodek Astmologii Dziecięcej obecnie pod kierunkiem Prof. A.Boznańskiego,

• 1978r. – Ośrodek Leczenia Chorych Narażonych Na Chemiczne Uszkodzenia Układu Oddechowego,

• po 1999r. powołano do życia obecnie funkcjonujący:

- Ośrodek Badawczo Konsultacyjny Prof. Zygmunta Zdrojewicza powstały na bazie Poradni Osteoporozy,

- Ośrodek Badawczo – Konsultacyjny AWF z Wrocławia powstały na bazie ZPL w Szczawnie Zdroju pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Wroneckiego,

- Porozumienie o realizacji zajęć praktyczno- dydaktycznych pomiędzy Akademią Medyczną w Poznaniu, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu i Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A. dla studentw Wydziału Fizjoterapii.Rozwj metod leczniczych po 1998r.:

- okłady borowinowe,

- inhalacje celkowe,

- laseroterapia, magnetoterapia, kąpiele czterokomorowe,

- kąpiele zmiennostrumieniowe,

- krioterapia miejscowa (komora kriogeniczna),

- chromofototerapia,

- hydrokinezyterapia.

• wyodrębnienie Działu Kinezyterapii.

• sprzęt leczniczo-zabiegowy produkcji uznanych firm zachodnioeuropejskich:

- Unbescheiden Gmbh (hydroterapia, elektroterapia, światłolecznictwo),

- Ketller ((Kinezyterapia),

- Monavk (kinezyterapia),

- Erbe (elektroterapia),

- Sport – Art (kinezyterapia),

- Zimmer Elektromedzin (elektroterapia),

- Hydrosun Medizintechnik Gmbh (światłolecznictwo ).

Stosowane obecnie (i wcześniej) fizykoterapeutyczne metody lecznicze oparte są w przeważającej części na obserwacjach klinicznych bez badań randomizowanych, bez grup kontrolnych.

Znakomitym przykładem jest fakt, iż metody te są stosunkowo rzadko stosowane w USA, a jeszcze rzadziej pisze się o nich w fachowej amerykańskiej literaturze medycznej.

Świadczy to naglącej potrzebie wykonania badań wieloośrodkowych przeprowadzonych zgodnie z wymogami wspłczesnej nauki.

Może to z jednej strony utrudnić ich medyczne zastosowanie, ale istnieje realne niebezpieczeństwo, że metody te okażą się mało efektywne lub nawet bez jakiegokolwiek działania. I to ze wszystkimi związanymi z tym skutkami społecznymi np. dotyczące miejscowości uzdrowiskowych.

Olbrzymi obszar przyszłych badań będą zapewne stanowiły badania dotyczące wzajemnych interakcji pomiędzy stosowanymi czynnikami, a zwłaszcza wzajemne relacje wywoływanych przez nie zmian fizykalnych i biologicznych w organizmie. W odniesieniu do zjawisk cytofizykochemicznych i cytobiologicznych, zmian właściwości tkanek, narządw, układw, itp.

Badania winny objąć nie tylko samo oddziaływanie czynnika fizykalnego, ale wpływ zmian poszczeglnych składowych tego zjawiska na uzyskiwany efekt biologiczny.

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest ocena porwnawcza oddziaływania poszczeglnych zjawisk fizykalnych dla osiągnięcia zamierzonego efektu biologicznego np. efektu p/blowego. W najkrtszym czasie, najmniej obciążają chorego, minimalizują skutki uboczne i czynią to po najmniejszych kosztach.
Przykadowe prace

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza Przedmowa.

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza Przedmowa. Czesław Miłosz ? poeta prozaik, eseista, tłumacz, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. W 1933 roku wydał pierwszy tom wierszy ?Poemat o czasie zastygłym?, a następnie ?Trzy zimy?. Pierwszy tomik wierszy wydany po wojnie ...

Ideologia narodow - nacjonalizm

Ideologia narodow - nacjonalizm Każde społeczeństwo tworzy rodzaj wsplnoty. Składa się z określonej ilości ludzi o wysokim stopniu wewnętrznego powiązania, wynikającego z obiektywnych warunkw bytu, podzielanych wartości i ideałw oraz wyrazistego poczucia odrębno...

Wrocław podczas oblężenia - Festung Breslau.

Wrocław podczas oblężenia - Festung Breslau. W tym roku minęła 56 rocznica kapitulacji Festung Breslau. Oblężenie Wrocławia przez wojska rosyjskie trwało 80 dni. Do samego końca toczyły się zaciekłe walki. Aby ułatwić sobie obronę, dowdztwo niemie...

Gotyk. Bg a człowiek w Średniowieczu.

Gotyk. Bg a człowiek w Średniowieczu. Wojciech Żurawski 2002 rok Gotyk Bg a człowiek w Średniowieczu. Przemierzając ulice wielu Europejskich miast nie sposb nie zwrcić uwagi na wspaniałe pomniki przeszłości, a z tychże szczeglnie prz...

Mein Haus

Mein Haus Ich wohne in dem Haus mit meiner Familie. Ich wohne in Bezrzecze, das ist neben Szczecin. Mein Haus hat 360 m2 und einen gross Garten mit dem Fussballplatz und dem Basketballplatz. Mein Haus hat auch eine Garage mit eine Tarrase, aber keinen Keller. Hinten dem Hause ist ein sehr gross Feld und ein Nadel-Wald. Mein...

Pożytki i niebezpieczeństwa płynące z gier komputerowych

Pożytki i niebezpieczeństwa płynące z gier komputerowych Coraz częściej spotykam się ze stwierdzeniem, że gry komputerowe uzależniają. Czy jest to prawda, czy tylko pusty slogan, ktry powtarzają dorośli, żeby oduczyć nas nawyku siedzenia godzinami prz...

Rozmnażanie człowieka

Rozmnażanie człowieka 1. Rozmnażanie jest to czynność życiowa warunkująca zachowanie gatunku . 2. Rozmnażanie płciowe – typ rozmnażania, w ktrym udział biorą dwa osobniki rodzicielskie wytwarzające gamety (komrki rozrodcze) . W wyniku poł...

Biografia - Jan Kochanowski.

Biografia - Jan Kochanowski. Kochanowscy herbu Korwin wywodzili się z Kochanowa koło Wieniawy w Radomskiem. Rodzina ta pierwotnie używała herbu Ślepowron, zaś herb Kruk wszedł w użycie w drugiej połowie XV w. Poeta J. Kochanowski obejmując w 1564 roku probostwo poznańskie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry