• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fonetyka...

Nawigacja

Fonetyka - ściągaFonetyka - ściąga


Jeśli wiązadła głosowe są zsunięte, strumień powietrza wydychanego z płuc siłą toruje sobie drogę, wprawiając wiązadła w drgania. Powstają gloski dźwięczne.

Jeśli głośnia jest otwarta, powietrze przechodzi między wiązadłami głosowymi swobodnie. Powstają bezdźwięczne.

Jeśli podniebienie miękkie unosi się do gry i przylega do tylnej ścianki jamy gardłowej, to zamyka dostęp do jamy nosowej, wskutek czego powietrze przedostaje się do jamy ustnej. Wtedy są ustne.

Jeśli podniebienie miękkie opuszcza się, powietrze przedostaje się i do jamy nosowej, i do ustnej. Wtedy są nosowe.

Przy wymawianiu środkowa część języka zbliża się do podniebienia twardego lub przez moment zwiera się z nim, nazywamy spłgłoskami miękkimi

. Szczelinowe - w czasie artykulacji niektrych spłgłosek powietrze wydychane z płuc przeciska się w jamie ustnej przez szczelinę, powstałą wskutek zbliżenia się dolnej wargi do grnych zębw albo języka do grnych zębw, do dziąseł lub do podniebienia. Są to: w w' f f' z s ż sz ź ś ch ch'.

Zwarte - w czasie artykulacji zwierają się na moment narządy mowy w jamie ustnej (np. wargi, przd języka, dziąsła), po czym następuje nagłe rozwarcie tych narządw. Są to: b b' p p' d t g g' k k'. Zwarto-szczelinowe -w czasie ich artykulacji bezpośrednio po krtkotrwałym zwarciu narządw mowy tworzy się szczelina i przez nią wydostaje się powietrze. Są to: dz c dż cz dź ć.

Płotwarte -przy artykulacji występuje połączenie zwarcia z otwarciem. Są to: ł l l' r m m' n n' ń.

Wargowe -dochodzi do zwarcia lub szczeliny między wargami lub wargą i inną częścią mowy. Są to: b b' p p' m m' w w' f f'. przedniojęzykowo-zębowe: ł n d t z s dz c przedniojęzykowo-dziąsłowe: l l' r ż sz dż cz środkowojęzykowe: ń ź ś dź ć g' k' ch' tylnojęzykowe: g k ch.

Akcent :Normalnie na 2 sylabe od konca.

na 3 sylabę od końca: 1. i 2. osoba liczba mnoga czas przeszły np. ro-bi-liś-my. formy liczby pojedynczej i 3. osoby liczby mnogiej tryb przypuszczający np. zro-bił-bym. liczebniki np. czte-ry-sta, pię-ciu-set, o-siem-set. wyrazy: rzeczpospolita, ogłem, w ogle, szczegły, okolica. w niektrych wyrazach zapożyczonych, zwłaszcza w zakończonych na -yka, -ika, np. fizyka, gramatyka.

Na 4 sylabe od konca : 1. i 2. os l mnoga tryb przypuszczający np. zro-bi-li-byś-my.Przykadowe prace

Platon

Platon PLATON- żył w latach 427-347 pne ; arystokrata zdobył staranne wykształcenie ; żył w czasie rozkwitu Aten uczeń Sokratesa ; autor rozprawy obrona Sokratesa ,Państwo , Uczta . Nauki ; twrca pierwszego systemu filozofii idealistycznej . Koncepcja idei i cieni zakłada , iż i...

Charakterystyka porwnawcza wiersza "Płonąca żyrafa" Stanisława grochowiaka i obrazu Dalego o tym samym tytule.

Charakterystyka porwnawcza wiersza "Płonąca żyrafa" Stanisława grochowiaka i obrazu Dalego o tym samym tytule. Dominika Rokosz Wiersz Stanisława Grochowiaka Płonąca Żyrafa jest nawiązaniem do słynnego obrazu Salvadora Dalego o tym samym tytule. Co więcej, jest on ...

Instytucja i struktury banku na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA

Instytucja i struktury banku na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe z pźniejszymi zmianami określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji bankw, oddziałw i przedstawicielstw bankw zagraniczn...

Charakterystyka Marcina Borowicza "Syzyfowe prace"

Charakterystyka Marcina Borowicza "Syzyfowe prace" Marcin Borowicz jest głwnym i dynamicznym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pt. "Syzyfowe prace". Pochodzi ze zubożałej szlachty i mieszka z rodzicami - Heleną i Walentym we wsi Gawronki. Początkowo chłopiec uczy się w do...

Biografia Fryderyka Chopina

Biografia Fryderyka Chopina Fryderyk Chopin - biografia Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli. W księdze chrztw zapisano, że przyszedł na świat 22 lutego, ale rodzina zawsze podawała datę 1 marca. Był wątłym, chorowitym dzieckiem. Gdy wyje...

Literacki obraz szaleństwa Lady Makbet.

Literacki obraz szaleństwa Lady Makbet. Lady Makbet jest żoną tytułowego bohatera utworu Williama Szekspira pt."Makbet". Jest Ona postacią, ktrą można nazwać "czarnym charakterem". Jej głwną cecha charakteru, jest chciwość. Żądza wła...

Omw literacką realizację motywu wędrwki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę rwnież inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny

Omw literacką realizację motywu wędrwki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę rwnież inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny) MOTYW TAŃCA: Polonez - tango - walc - chocholi taniec 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - symbol pojednania...

Charakterestyka Ani Shirley

Charakterestyka Ani Shirley Ania była chudą i rudą dziewczynką. Miała bardzo jasną cerę, usianą licznymi piegami. Wiele osb śmiało się z niej, ale tak naprawdę wszyscy jej zazdrościli jej oryginalnego koloru włosw. Niektrzy twierdzili, że mia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry