• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formanty ...

Nawigacja

Formanty słowotwórczeFormanty słowotwórcze


1. W języku polskim mamy bardzo wiele żywotnych przyrostków i przedrostków słowotwórczych. Tworzymy za ich pomocą:

- nowe znaczeniowo wyrazy

- nazwy zawodów

- nowe części mowy

- oznaczenia częstotliwości położenia, relacji między ludźmi (głównie są to czasowniki)2. Przykłady:

dać zdać

dodać rozlać

wydać oddać

podać poddać3. Rzeczowniki, przymiotniki możemy tworzyć od innych rzeczowników, przymiotników, ale również od innych liczebników i czasowników.Przykładowe prace

Recenzja Sztuki "Kaleka z Inischman"

Recenzja Sztuki "Kaleka z Inischman" Kaleka z Inischman jest sztuką dla każdego nie zależnie od wieku. Opowiada ona o chłopcu dotkniętym kalectwem (sucha ręka oraz kulawa noga) wychowywanym przez dwie starszawe ciotki, chłopak stracił rodziców w niewyjaśnionych okoliczno"...

Rodzaje zawieszenia PA

Rodzaje zawieszenia PA Rodzaje zawieszenia : ? Obligatoryjne – będzie miało miejsce wtedy, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności : w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie...

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc: Pierwszą pomocą nazywamy natychmiastowe czynności przed lekarskie wykonywane przez ratownika w celu ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zapewnieniu pomocy lekarskiej. Zakres pierwszej pomocy: -reanimacja -pomoc w przypadku wstrząsów -tamowanie k...

Chteau du Haut-Koenigsbourg- praca po francusku (opis tego miejsca+ zdjęcie)

Chteau du Haut-Koenigsbourg- praca po francusku (opis tego miejsca+ zdjęcie) Dominant la plaine a 757 metres d'altitude, le chteau du Haut-Konigsbourg est une forteresse construite au XII siecle, reconstruite et modernise a la fin du XV siecle. Abandonne apres 1633, ce chteau fort prestigieux qui avait appartenu aux Hohens...

Czy człowiek potrafi odnaleźć sam siebie pośród coraz mniej czytelnych symboli związanych z kulturą, w której żyje?

Czy człowiek potrafi odnaleźć sam siebie pośród coraz mniej czytelnych symboli związanych z kulturą, w której żyje? W dobie stale rozwijającej się cywilizacji, w pośpiechu i niebywałej monotonii codziennego życia człowiekowi rzadko udaje się odnaleźć...

Ustna matura

Ustna matura XXVII 3. Omów cechy gatunkowe poematu heroikomicznego na przykładzie Monachomachii Poemat heroikomiczny to stary gatunek, uprawiany już w starożytności, będący parodią eposu bohaterskiego. Stosowano parodię jako środek służący do ośm...

Opis obrazu Rembrandta Harmensza van Rijna Powrót syna marnotrawnego.

Opis obrazu Rembrandta Harmensza van Rijna Powrót syna marnotrawnego. Opisywany przeze mnie obraz wykonany został przez Rembrandta Harmensza van Rijna (1606 – 1669r), holenderskiego malarza i grafika. Był to jeden z największych artystów w dziejach sztuki, o cechach geniuszu zgodnego z tendencjami charaktery...

"Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?"

"Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?" Mikołaj Sęp Szarzyński mówi nam w swoich utworach o przemijaniu, o wartości dóbr ziemskich i ostatecznych - śmierci, wieczności i zbawieniu. Był on prekursorem baroku. Sam przeży&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry