• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formanty ...

Nawigacja

Formanty słowotwórczeFormanty słowotwórcze


1. W języku polskim mamy bardzo wiele żywotnych przyrostków i przedrostków słowotwórczych. Tworzymy za ich pomocą:

- nowe znaczeniowo wyrazy

- nazwy zawodów

- nowe części mowy

- oznaczenia częstotliwości położenia, relacji między ludźmi (głównie są to czasowniki)2. Przykłady:

dać zdać

dodać rozlać

wydać oddać

podać poddać3. Rzeczowniki, przymiotniki możemy tworzyć od innych rzeczowników, przymiotników, ale również od innych liczebników i czasowników.Przykładowe prace

Zaimki dopełnienia bliższego - COD

Zaimki dopełnienia bliższego - COD zaimki dopełnienia bliższego (COD) le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga me (m') mnie nous nas te (t') ciebie, cię vous was, panią, pana, państwo le (l') go, jego les ich, je la (l') ją Zaimki d...

Zagrożenia współczesnego świata

Zagrożenia współczesnego świata Na przelomie lat można wyliczyc wiele groźnych zagrożeń swiata. Zagrożeniami współczesnego swiata sa choroby, wojny terroryzm, środowisko naturalne i wiele innych.. Świat końca XX w. umownie dziś dzielony jest na tzw. bogat&#...

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe POSTĘPOWANIE SĄDOWE JURYSDYKCJA KRAJOWA- określa właściwość sądów w obrębie danego państwa, reguluje ona kwestie który sąd powinien rozpatrywać sprawy z tak zwanym elementem obcym (zagranicznym-obce obywatelstwo, zawarcie umow...

Zarządzanie ryzykiem - opracowanie - Full wypas 44 strony. Mnóstwo odpowiedzi na pytania z książek UŁ

Zarządzanie ryzykiem - opracowanie - Full wypas 44 strony. Mnóstwo odpowiedzi na pytania z książek UŁ 1. Pojęcie ryzyka bankowego, rodzaje 2. Przyczyny wpływające na wzrost ryzyka 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 4. Pojęcie ryzyka stopy procentowej 5. Zarządzanie ryz...

"Folwark zwierzęcy" Georga Orwella.

"Folwark zwierzęcy" Georga Orwella. "Folwark zwierzęcy", Georga Orwella, opowiada o państwie stworzonym przez zwierzęta. Jest to powieść parabola- można ją odczytywać jako przenośnię. Sam folwark zwierzęcy wydaje się być karykaturą komunistycznej ...

Rolnictwo zrównoważone

Rolnictwo zrównoważone I. Wymień czynniki sprzyjające bardzo wysokiej wydajności rolniczej Europy Zachodniej. Przedstaw argumenty za i przeciw wobec niektórych sposobów intensyfikacji produkcji rolnej Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowl&#...

ADHD

ADHD Dzieci z nadpobudliwością ruchową to specyficznie dzieci zwane ?małymi diabełkami?,które sprawiają dużo problemów radości swoim rodzicom. Dzieci jak to dzieci wszędzie ich pełna zwłaszcza dziecka dotkniętego syndromem adhd. Czasem kopią,drapią,gry...

Treny wyrazem załamania optymizmu renesansowego (Tren X)

Treny wyrazem załamania optymizmu renesansowego (Tren X) Treny zostały napisane w 1579 roku. Kochanowski napisał je po śmierci córki – Urszulki. Treny to utwory liczne, które znane były już w starożytności i przedstawiały żal i boleść po stracie bliskiej osoby...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry