• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formanty ...

Nawigacja

Formanty słowotwórczeFormanty słowotwórcze


1. W języku polskim mamy bardzo wiele żywotnych przyrostków i przedrostków słowotwórczych. Tworzymy za ich pomocą:

- nowe znaczeniowo wyrazy

- nazwy zawodów

- nowe części mowy

- oznaczenia częstotliwości położenia, relacji między ludźmi (głównie są to czasowniki)2. Przykłady:

dać zdać

dodać rozlać

wydać oddać

podać poddać3. Rzeczowniki, przymiotniki możemy tworzyć od innych rzeczowników, przymiotników, ale również od innych liczebników i czasowników.Przykładowe prace

Adam Mickiewicz "Do XXX"

Adam Mickiewicz "Do XXX" Patrzysz mi w oczy, wzdychasz; zgubna twa prostota! Lękaj się jadu, który w oczach źmii płonie, Uciekaj, nim cię oddech zatruty owionie, Jeśli nie chcesz kląć reszty twojego żywota. Szczerość, jeszcze mi jedna poz...

Prawo administracyjne i dewizowe

Prawo administracyjne i dewizowe POJĘCIE ADM. FIN. PUBL. (a) w znaczeniu podmiotowym oznacza osobę lub częściej zorganizowany zespół osób (jedn.org.), którym powierza się administrowanie fin.publ.; (b) funkcją (zadaniem) adm.fin.publ. jest realizowanie zadań państwa lub ST w d...

XXI wiek

XXI wiek Już minęło wiele lat od wynalazków,które zmieniły z roku na rok cały świat. Dziś już nie ma starych rzeczy, dziś jest unowocześniony świat. Czy ktoś z was odpowie mi kinematograf...jak to brzmi? Trudno odpowiedzieć dziś...

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki baroku.

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki baroku. N a z w a: Nazwa barok stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów pię...

Jam jest dwór polski - przedstaw obraz dworu polskiego, analizując opisy dworu i życia w nim, w ujęciu różnych pisarzy, np. Mickiewicza, Orzeszkowej, Żeromskiego, Konwickieg

Jam jest dwór polski - przedstaw obraz dworu polskiego, analizując opisy dworu i życia w nim, w ujęciu różnych pisarzy, np. Mickiewicza, Orzeszkowej, Żeromskiego, Konwickiego i innych Dwór szlachecki w literaturze polskiej jest stałym motywem, ale sposób jego prezentacji jest zróżnicowany i ...

Przekonaj wybraną grupę społeczną do wykorzystania treści lektury Toksyczni Rodzice

Przekonaj wybraną grupę społeczną do wykorzystania treści lektury Toksyczni Rodzice DO RODZICÓW Polecam tę książkę właśnie rodzicom, gdyż w niej możecie znaleźć przyczynę kłopotów waszych dzieci. Twoje dziecko jest nieśmia...

Biografia - Aleksander Kamiński

Biografia - Aleksander Kamiński Aleksander Kamiński urodził się 28 stycznia 1903r. w Warszawie. W 1905r. przeniósł się z rodzicami do Kijowa. Tam ukończył czteroklasową szkołę powszechną. To nie koniec przeprowadzek w jego młodzieńczym okresie życia...

Podatki.

Podatki. Podatki: obowiązkowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne do tego uprawnione(podatek od nieruchomości pobierany przez urząd gminy) Głównym źródłem wpływów budżetowych budżetowych Polsce są podatki bez...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry