• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formy ma...

Nawigacja

Formy marketingu bezpośredniegoFormy marketingu bezpośredniego
FORMY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

1. Sprzedaż ,,twarzą w twarz’’

2. Marketing pocztowy

3. Marketing za pośrednictwem katalogw

4. Telemarketing

5. Marketing za pośrednictwem telewizji

6. Marketing onlineSPRZEDAŻ ,,TWARZĄ W TWARZ’’

formy:

Bezpośredni kontakt sprzedawcy i nabywcy – profesjonalny personel sprzedaży mający zidentyfikować potencjalnych klientw, stworzyć z nich klientw rzeczywistych, zbudować trwałe więzi i rozwijać przedsięwzięcie

Wynajęcie przedstawicieli producenta lub agentw wykonujących zadania sprzedaży bezpośredniej

Sprzedaż od drzwi do drzwi jest wygodna dla klientw (np. Avon) jednak wysokie koszty wynajęcia, wyszkolenia i opłacenia, motywowania personelu sprzedaży prowadza często do wyższych cenMARKETING POCZTOWY

Marketing bezpośredni polegający na wysyłaniu pojedynczych przesyłek zawierających listy ogłoszenia, prbki foldery itp. do potencjalnych klientw z listy adresowej. Listy adresowe sporządza się z wykazu klientw lub uzyskuje z firm adresowych na podstawie wybranego kryterium. Pozwala to na wysoką selektywność w wyborze rynku docelowego, na łatwe zmierzenie wynikw (firma może policzyć otrzymane odpowiedzi i ich wartość)

Formy dostarczenia przesyłek:

List

Telegram

Wysyłka wideokaset lub dyskietek demo

Faks- wysyłanie ofert, zawiadomienie o wyprzedaży

e-mail- wiadomości dochodzą niemal natychmiast, są przechowywane do momentu odczytania ich przez odbiorcę. Przesyłane są ogłoszenia o wyprzedażach, oferty, informacje o produkcie i inne.

Poczta głosowa – jest to system otrzymywania i przechowywania wiadomości głosowych pod adresem telefonicznym.MARKETING BEZPOŚREDNI ZA POŚREDNICTWEM KATALOGW

Marketing bezpośredni z użyciem katalogw wysyłanych pocztą do wybranych klientw lub dostępnych w punktach sprzedaży czasopism i w sklepach

1. Katalogi wysyłkowe

2. Katalogi w sklepach detalicznych

3. Wideokasety

4. Dyskietki komputerowe

5. CD-ROM

6. Katalogi internetoweTELEMARKETING

Wykorzystanie telefonu do bezpośredniej sprzedaży konsumentom

Marketing telefoniczny skierowany do wewnątrz- darmowe numery telefoniczne wykorzystywane do przyjmowania zamwień od klientw. Klienci korzystają z nich zazwyczaj w odpowiedzi na wszelkie reklamy ukazujące się w prasie, w radiu, w TV lub doręczane na ulotkach i katalogach z codzienną pocztą. Rwnież odpowiedzi i zapytania i skargi klientw.

Marketing telefoniczny skierowany na zewnątrz – wykorzystuje się w sposb proaktywny w celu identyfikacji potencjalnych nabywcw oraz sprzedaży produktw konsumentom i przedsiębiorstwom. Rozmowy telefoniczne mogą rwnież służyć badaniom, testowaniu, tworzeniu baz danych lub dokonywaniu uzgodnień jako następstwo uprzednich kontaktw lub jako element programw motywowania i obsługi klientw.MARKETING ZA POŚREDNICTWEM TELEWIZJI

Marketing produktw lub usług z użyciem reklam i programw telewizyjnych dających nabywcom możliwość bezpośredniego przesyłania odpowiedzi, zazwyczaj przez wolną od opłaty linię telefoniczną, co pozwala konsumentom na uzyskanie dodatkowych informacji i złożenie zamwienia na ogłaszane towary.

Reklama z możliwością bezpośredniej odpowiedzi (reakcji).

Emituje się spot reklamowy trwający 30 – 60 sekund, ktry w przekonujący sposb opisuje produkt lub usługę i podaje numer bezpłatnej linii telefonicznej, na ktry można składać zamwienia. Ten sposb reklamy można rwnież wykorzystać do kreowania świadomości marki, dostarczania informacji o marce lub produkcie, generowania przewagi sprzedawcy lub tworzenia baz danych o klientach. Występują rwnież dłuższe ok. 30 – minutowe programy informacyjno – reklamowe, dotyczące pojedynczego produktu. Eksperci dyskutują na temat cech lub zalet konkretnego produktu, np. zestawu do ćwiczeń gimnastycznych.

Telezakupy

Programy telewizyjne lub całe kanały poświęcone sprzedaży dbr i usług.MARKETING ONLINE I HANDEL ELEKTRONICZNY

Marketing online jest prowadzony w ramach interaktywnych usług sieci komputerowej, elektronicznie łączącej konsumentw ze sprzedawcami. Typy kanałw marketingowych online:

Usługi handlowe online – oferowanie online informacji, rozrywki, możliwości zakupw i innych usług marketingowych subskrybentom płacącym firmom miesięczną składkę. Firmy te wykorzystują własne specjalne sieci i serwery podłączone do Internetu, zapewniając tym samym wyższy stopień bezpieczeństwa niż Internet.

Internet – ogromna globalna sieć komputerowa umożliwiająca wzajemne połączenie komputerw wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie komputerowe i modem. Użytkownicy tych komputerw mogą otrzymywać informacje, wymieniać się nimi, wzajemnie się kontaktować.Korzyści wynikające z marketingu online

DLA KONSUMENTW:

1. Wygoda – nie muszą walczyć z ruchem ulicznym, szukać miejsca na zaparkowanie, odwiedzać niezliczonych sklepw i pasaży, mogą porwnywać marki, sprawdzić ceny i zamwić towar przez 24 h na dobę z dowolnego miejsca.

2. Łatwość

3. Prywatność: brak presji emocjonalnej i perswazji

4. Obfitość informacji porwnawczej

5. Interaktywność i natychmiastowośćDLA SPRZEDAWCW:

1. Budowanie relacji z klientem: zbliżanie firmy i jej klientw

2. Redukcja kosztw i większa wydajność: odpadają wydatki na utrzymanie sklepw i towarzyszące temu koszty wynajmu, ubezpieczenia i wyposażenia, tańsze i sprawniejsze funkcje dystrybucyjne i logistyczne

3. Większa elastyczność: pozwala na stałe wprowadzanie zmian do ofert i programw

4. Globalizacja.

2. KANAŁY DYSTRYBUCJI ONLINETWORZENIE ELEKTRONICZNEJ WITRYNY SKLEPOWEJZAKUPIENIE LOKALIZACJI W KOMERCYJNYCH USŁUGACH ONLINE

Oznacza wynajęcie obszaru pamięci w komputerze operatora świadczącego te usługi lub założenie łącza między własnym komputerem firmy a elektronicznym domem towarowym prowadzonym przez usługodawcę. Przedsiębiorstwa świadczące takie usługi zazwyczaj projektują witrynę dla firmy i przedstawiają ją swym subskrybentom, a w zamian pobierają roczną opłatę oraz niewielki procent od wartości sprzedaży dokonywanej online.

UTWORZENIE PRZEZ FIRMĘ WŁASNEJ STRONY INTERNETOWEJ

Witryna internetowa firmy – strona utworzona przez firmę w sieci WWW, udostępniająca informacje i szczegły, będące odpowiedziami na potencjalne pytania zainteresowanych, w celu budowania relacji z klientami i tworzenia przychylnej atmosfery; mniej ważne są tu bezpośrednia sprzedaż produktw lub usług firmy (informacje dotyczące historii firmy, jej misji i filozofii działania, a także oferowanych produktw i usług; możliwość przesyłania pytań lub komentarzy pocztą elektroniczną).

Marketingowa strona WWW – strona WWW utworzona przez firmę w celu nawiązania kontaktw z klientami, skłonienia ich do zakupu lub innego pożądanego celu marketingowego. Strona jest tak zaprojektowana, aby umożliwić kontynuowanie interaktywnej komunikacji zainicjowanej przez firmę (katalogi, sugestie zakupu i elementy promocji np. kupony premiowe, informacje o imprezach handlowych i konkursach). Firmy agresywnie promują swe marketingowe strony WWW w reklamach prasowych i telewizyjnych oraz na bannerach pojawiających się na innych stronach internetowych.UMIESZCZANIE REKLAM W SIECIReklamy branżowe w specjalnych sekcjach udostępnianych przez głwnych operatorw komercyjnych. Reklamy są ułożone w kolejności ich nadsyłania, najnowsze pojawiają się na początku listy.

Grupy dyskusyjne tworzone w celach komercyjnych.

Reklamy online – pojawiają się na ekranie w czasie gdy użytkownik przeszukuje usługi lub strony internetowe. Formy takich ogłoszeń to bannery, wyskajujące okienka, tickersy – bannery przesuwające się przez ekran lub blokada drogi – reklamy pełnoekranowe, przez ktre użytkownik musi przejść, by uzyskać dostęp do poszukiwanych stron.UDZIAŁ W GRUPACH DYSKUSYJNYCH I SPOŁECZNOŚCIACH INTERNETOWYCHFirma może podjąć decyzję o sponsorowaniu dyskusyjnych grup internetowych oraz elektronicznych tablic ogłoszeniowych przeznaczonych dla konkretnych grup zainteresowań.

Forum to grupa dyskusyjna mająca lokalizację w handlowych usługach online. Forum może prowadzić księgarnię, klub pogawędek, a nawet sklasyfikowany katalog reklam.

Grupa dyskusyjna to internetowa wersja forum; składa się z ludzi wysyłających i czytających wiadomości na konkretny, interesujący ich temat.

Systemy elektronicznych tablic ogłoszeń to wyspecjalizowane usługi online, skoncentrowane na konkretnym zadaniu lub grupie.

Społeczności internetowe – strony takie zapewniają miejsce, gdzie członkowie mogą się zbierać online i wymieniać poglądy na temat wsplnych zainteresowań. Te kłka sąsiedzkie w sieci rozwijają silne poczucie wsplnoty. Są atrakcyjne dla reklamodawcw, ponieważ przyciągają konsumentw o podobnych zainteresowaniach i dobrze określonych cechach demograficznych.

KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ROZPOWSZECHNIANIE W SIECIFirma może zachęcić dotychczasowych i przyszłych klientw do nadsyłania pytań, sugestii i skarg pocztą elektroniczną. Pracownicy działu obsługi klienta mogą szybko odpowiedzieć na takie wiadomości. Za pomocą Internetu można także opracować elektroniczną listę adresową obecnych i przyszłych klientw. Stanowi ona dla firmy znakomitą okazje przedstawienia siebie i swojej oferty nowym klientom i budowania trwałych relacji z dotychczasowymi. Można wysyłać klientom biuletyny informacyjne, oferty specjalnych produktw lub promocji, przypominać o konieczności dokonania serwisu lub wznowienia gwarancji czy tez zawiadomić o specjalnych wydarzeniach.ROZPOWSZECHNIANIE W SIECI WWW – proces, w ktrym reklamy lub informacje są przesyłane bezpośrednio przez Internet do komputerw klientw docelowych. Firmy mogą także zawrzeć umowę z jednostkami świadczącymi usługi w sieci WWW, ktre automatycznie prześlą odpowiednio przygotowane informacje do komputerw subskrynentw.
Przykadowe prace

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego Prawny status (sytuacja) jednostki w państwie zmieniał się. Następowało zwłaszcza rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. W wieku XIX ...

Społeczeństwo polskie na podstawie satyr Ignacego Krasickiego.

Społeczeństwo polskie na podstawie satyr Ignacego Krasickiego. Ignacy Krasicki - genialny polski poeta okresu oświecenia. Zasłynął głwnie z pisanych przez siebie bajek oraz satyr ,obydwa gatunki utworw niosły ze sobą głębszy sens umoralniający czy dydaktyczny. Jednak...

Architektura w epoce baroku

Architektura w epoce baroku Architektura i pozostałe dziedziny sztuki w epoce baroku pojmowały świat jako wielki teatr. Zamiłowanie papieży w Rzymie do przepychu, oszałamiające bogactwo na dworze Krla Słońce oraz malarstwo niderlandzkie - wszystko to odzwierciedla rżnor...

Alotropia

Alotropia Alotropia- własność ciała występowania w rozmaitych postaciach, rżniących się własnościami fizycznymi i aktywnością chemiczną. Alotropia polega często, na rżnej ilości atomw w cząsteczce. ODMIANY TLENU Podczas przepu...

Charakterystyka Oscara "Oskar i Pani Rża"

Charakterystyka Oscara "Oskar i Pani Rża" Oskar jest głwnym bohaterem książki Erica-Emmanuela Schmitta pod tytułem "Oskar i Pani Rża". Ma on 7 lat i mieszka w szpitalu, ponieważ jest chory na raka. Był drobny i wychudzony po wielu przejściach związanych z chorobą. ...

Grenzenloser Fortschritt – oder Grenzen des Fortschritts? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch und wnschenswert?

Grenzenloser Fortschritt – oder Grenzen des Fortschritts? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch und wnschenswert? Seit Anfang ihres Vorhandenseins strebt die Menschheit nach immer hherem Entwicklungsniveau. Der unaufhrliche Fortschritt ist fr uns etwas Natrliches. Die Frage ist, ob der Fortschritt seine Grenzen haben soll, ...

Zasady powoływania oraz zakres kompetencji wojewody.

Zasady powoływania oraz zakres kompetencji wojewody. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrw na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wojewoda jest: - przedstawicielem Rady Ministrw w wojewdztwie, - zwierzchnikiem zespolonej administracji rz...

Czasowniki- Etre, Avoir, Aller, Boire, Faire, Vouloir, Pouvoir

Czasowniki- Etre, Avoir, Aller, Boire, Faire, Vouloir, Pouvoir Etre Je suis Nous sommes Tu es Vous etez Il est Ils sont Elle est Elles sont Avoir J'ai Nous avons Tu as Vous avez Il a Ils ont Elle a Elles ont Aller Je vais Nous allons Tu vas Vous allez Il va Ils vont Elle va Elles vont Boir J...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry