• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Formy us...

Nawigacja

Formy ustrojwFormy ustrojw
FORMY USTROJW:

Despotie wschodnie ? na czele państwa stał krl utożsamiany z bstwem

Arystokracja(oligarchia) ? na czele państwa stała grupa ludzi uprzywilejowanych

Demokracja ateńska ? obywatele na zgromadzeniach ludowych decydowali o wszystkich sprawach państwa

Republika rzymska ? władzę sprawowali urzędnicy wybierani przez zgromadzenie ludowe i kontrolowani przez senat

Pryncypat? władzę sprawowała osoba, ktra skupiła w swoim ręku najwyższe urzędy w państwie

Dominat ? władca absolutny, ktry utożsamiał się z bstwem

Demokracja wojenna ? na czele państwa stoi wdz (książę) wybrany na wiecu plemiennym

Monarchia patrymonialna ? na czele stoi krl, będący właścicielem całej ziemii w państwie

Monarchia stanowa ? na czele państwa stoi krl ograniczony przez przywilee stanowe

Monarchia absolutna ? krl pełnił władzę z nadania bożego, stanowił prawo ale mu nie podlegał

Monarchia konstytucyjna ? na czele państwa stoi krl ograniczony zapisami konstytucji, ktra zapewnia prawa i wolności obywatelom

Republika ? rządy sprawuje nard poprzez swoich przedstawicieli we władzach: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej


Przykadowe prace

Ustrj republiki rzymskiej

Ustrj republiki rzymskiej USTRJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ SENAT - 2 konsulowie ?DYKTATOR - pretorzy - edylowie - cenzorzy - kwestorzy URZĘDNICY WYŻSI (5) URZĘDNICY NIŻSI (6) TRYBUNI LUDOWI (7) ZGROMADZENIE LUDOWE MAJĄTKOWE TERYTORIALNE PLEBEJUSZY...

Pedagogika Rudolfa Steinera

Pedagogika Rudolfa Steinera Pierwsza wojna światowa wstrząsnęła światem. W Europie środkowej załamał się stary system państwowy i wielu ludzi zastanawiało się nad przebudową struktur oraz stosunkw politycznych i społecznych. Takim właśnie czł...

Dydaktyczny charakter literatury polskiego Oświecenia.

Dydaktyczny charakter literatury polskiego Oświecenia. Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w ktrą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność rozumiał jako "niezdo...

Estry, kwasy karboksylowe i troche mydła

Estry, kwasy karboksylowe i troche mydła ESTRY Hydroliza estru – hydroliza kwasowa- oddziaływanie estrw z cząsteczkami wody Estry są to produkty reakcji estryfikacji(kwas+alkohol) Kwas+alkohol->(h2so4) ester+woda(H2O) Kwas octowy alk.Etylowy(etanol) octan etylu CH3COOH+C2H5OH->(h2so4) ...

"Pan Tadeusz" - czy to epos? Zajmij stanowisko, odwołując się do treści i formy.

"Pan Tadeusz" - czy to epos? Zajmij stanowisko, odwołując się do treści i formy. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza to bez wątpienia epos, ponieważ: - Epos (epopeja) to wielki, rozbudowany utwr wierszowany, tu trzynastozgłoskowcem, ktry przedstawia dzieje bohaterw na tle wydarzeń h...

Czy Skawińskiego, bohatera noweli H. Sienkiewicza pt.: "Latarnik" można nazwać bohaterem tragicznym.

Czy Skawińskiego, bohatera noweli H. Sienkiewicza pt.: "Latarnik" można nazwać bohaterem tragicznym. Celem moich rozważań jest zastanowienie się czy Skawińskiego można nazwać, bohaterem tragicznym. Uważam, że można i dlatego postaram się to udowodnić ...

Poszanowanie prawa oraz aktywny udział w życiu publicznym (wybory, referenda, konsultacje) podstawowymi obowiązkami obywateli demokratycznego państwa

Poszanowanie prawa oraz aktywny udział w życiu publicznym (wybory, referenda, konsultacje) podstawowymi obowiązkami obywateli demokratycznego państwa Demokracja z języka greckiego władza ludu, jest typem sprawowania władzy, na ktrą wpływ ma każdy obywatel danego kraju. Demokracj...

Urządzenia wejścia. Opisz krtko i scharakteryzuj najistotniejsze.

Urządzenia wejścia. Opisz krtko i scharakteryzuj najistotniejsze. Pracę komputera można podzielić na trzy etapy: wprowadzanie danych, ich przetwarzanie i wyprowadzanie wynikw. Za pomącą urządzeń wejścia dane i polecenia są przekazywane do komputera. Polecenia informują...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry