• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Fracisze...

Nawigacja

Fraciszek Bacon - biografia, filozofia, cytatyFraciszek Bacon - biografia, filozofia, cytaty
Filozofia, Wielka Brytania

Francis Bacon (1561-1626)Franciszek Bacon jest uważany, obok Kartezjusza za pierwszego nowożytnego filozofa. Nie stworzył on jednak żadnego systemu filozoficznego, ale jako pierwszy wyłożył w sposb jasny i przystępny idee jego poprzednikw. Jest typowym reprezentantem swej epoki – jej pragnienia i dążęnia stają się jego własnymi. W rozwoju nauki widział najskuteczniejszy środek opanowania przyrody. Podzielił wiedzę wg władz umysłu na: teorię (domena rozumu obejmująca teologię oraz nauki o przyrodzie i o człowieku), historię (domena pamięci obejmująca dzieje religii, historię naturalną i historię społeczną) oraz poezją (domena wyobraźni). Był prekursorem metody indukcji eliminacyjnej, ktrej głwnym zadaniem było wykrywanie form rżnych rzeczy i zjawisk. Podkreślał rolę eksperymentu przy ustalaniu faktw. Zestawił złudzenia umysłu, tzw. idola, stanowiące przeszkodę w poznaniu, będące zjawami osaczającymi umysł i zaciemniającymi go. Stworzył teorię idoli, ktrej zadaniem było wykrycie i przeanalizowaue tych wszystkich czynnikw, ktre deformują wiedzę ludzką (dzieli je na nabyte i wrodzone). W filozofii przyrody był zwolennikiem mechanicyzmu. Uznawał istnienie świata nadprzyrodzonego i duszy. Jego orientacja naukowa była tak słaba, że książki nazywają go dyletantem naukowym . Nie chciał uznać teorii Kopernika, wierzył też, że Andy są najwyższymi grami, ponieważ w Ameryce wszystko jest większe niż w Europie.

Domagał się trzech reform: ludzkiej wiedzy, wzmożenia rozwoju nauk i radykalnych zmian warunkw życia1. Oglne założenia baconizmuKONIECZNOŚĆ REFORMY WIEDZY – Postawa, na ktrej się oprze reforma nauki, nie spoczywa ani w metafizyce, ani w grubym empiryźmie, lecz w prawowitym związku między władzą poznania empirycznego i rozumowego

Bacon odnosił się z niechęcią do Arystotelesa uważał jego metodę za bezowocną, przydającą się jedynie w dyskusjach i sporach, a nie wzbogacającej ani nie ulepszającej życie ludzkie. Przeciwstawił się scholastycznemu arystotelizmowi już podczas studiw, kiedy za takie rozumowanie pozbawiano stopnii naukowych i zmuszano do opuszczenia miasta. Wpływ na to miały wczesne wynalazki: druk, kompas i proch strzelniczy, ktre przekształciły świat w stopniu nieporwnywalnie większym niż jakakolwiek doktryna filozoficzna ( Powiem najprzd o dwu, olbrzymich halach (...). Można tam zobaczyć posąg waszego Kolumba, ktry pierwszy odkrył Indie Zachodnie; nastepnie posąg pierwszego budowniczego okrętw; waszego zakonnika, ktry pierwszy wynalazł proch strzelniczy i broń palną; wynalazcy muzyki, pisma (...), każdemu tedy bardziej zasłużonemu wynalazcy wzonosimy posąg (...), oddajemy mu chwałę, wielbimu Go (...) )

Zastanawiał się zatem Bacon, dlaczego dotychczasowa filozofia była tylko pustą abstrakcją skąpą w owoce dla życia. Oskarżał swoich poprzednikw, że mimo, iż bystrzy, mieli umysły zamknięte na dzieła kilku autorw, głwnie Arystotelesa, podobnie jak ich osoby zamknięte były w klasztorach.IDEA POSTĘPU – walka z wszelkimi objawami rezygnacji oraz wiara w dynamiczny charakter nauki

Bacon domagał się stworzenia warunkw, ktre umożliwiałyby postęp wiedzy. Jej rozwj stawiał sobie jako nadrzędny cel w swoim programie filozoficznym.

Przeciwstawił się historiozofii Platona i Arystotelesa, pźniej stoickiej mwiącej, że świat, a wraz z nim człowiek i ludzkie instytucje podlegają prawu cykliczności – wszystko powtarza się od nowa, w nigdy nie ustającym rytmie, aby następnie chylić się do upadku. Głosił program mwiący o ciągłym postępie cywilizacji, bez jakichkolwiek pesymistycznych zdarzeń. Podstawą tego było przekonanie o ciągłym postępie nauk, ktry z kolei wpływał na ciągły rozwj cywilizacji.

Człowiek nie jest zatem niewolnikiem losu, może go bowiem kontrolować i na niego oddziaływać. A możliwe jest to wyłącznie dzięki nauce i rozwojowi nauk.KONIECZNOŚĆ ZREWOLUCJONIZOWANIA WARUNKW ŻYCIOWYCH

Podstawą rozumowania Bacon’a była postawa utylitarna. Wiedza i potęga powinny zatem prowadzić do pożytecznego - utylitarnego działania, a więc takiego, ktre zapewnia pomoc społeczeństwu. Należy przywrcić potęgę nauki taką, jaka istniała po jej stworzeniu. Powinna się ona opierać na znajomości przyrody i możliwościach szerokiego działania.

Owocami zreowolucjoizowania warunkw życiowych miała być nauka powiązana z teorią, podnoszący się poziom materialny życia oraz rozwijanie potęgi myśli. Nowe wynalazki i odkrycia uniemożliwiałyby chylenie się do upadku charakterystycznego dla filozofii Platona i Arytotelesa, ale warunkowałyby dobrobyt, dostatek i szczęście rodzajowi ludzkiemu.

Nie należy odrzucać praktycyzmu – wg Bacon’a jest on celem wszystkich nauk. Każde twierdzenie powinno być zaopatrzone obficie praktyką i dowodami z rznych żrdeł.Dzieła:

Niektre prace: Eseje (1597, wyd. 3 poszerzone 1625, wyd. pol. 1959), Novum Organum (1620, wyd. pol. 1955), Nowa Atlantyda (1627, wyd. pol. 1954).

Bacon w swoich Esejach

? O prawdzie – Prawda, ktra sama jest tylko własnym sędzią, uczy, iż poszukiwanie prawdy (ktre jest niby jej zalotem), poznanie prawdy (ktre jest niby z nią obcowaniem) i przeświadczenie o prawdzie (ktre jest niby jej poślubieniem) jest najwyższym dobrem natury ludzkiej

? O śmierci – Pragnienie zemsty odnosi zwycięstwo nad śmiercią; miłość ma ją w pogardzie; sława do niej dąży; zmartwychwstanie szuka w niej ucieczki; strach ją przyspiesza , Śmierć ma też i to, że otwiera drogę do dobrej sławy i gasi zawiść. Kto był kochany za życia, będzie kochany i po śmierci

? O małżeństwie i życiu bezżennym – Kto ma żonę i dzieci, ten dał zakładnikw losowi ; Najbardziej częstą przyczyną życia bezżennego jest wolność, w szczeglności u pewnych ludzi o charakterze egoistycznym i kapryśnym, ktrzy są tak wrażliwi na wszelkie skrępowanie, że niewiele brakuje, iżby pasy i podwiązki uważali za więzy i pęta ; Ludzie nieżonaci są najlepszymi przyjaciłmi, najlepszymi przełożnymi, najlepszymi sługami, lecz nie zawsze poddanymi. Albowiem skorzy są do ucieczki; niemal wszyscy zbiegowanie są tego wolnego stanu

? O miłości – Wszak żaden pyszny człowiek nigdy nie myślał o sobie tak dobrze, jak myśli człowiek kochający o osobie kochanej ; Miłość małżeńska rozpładza rodzaj ludzki; miłość przyjacielska go doskonali, ale miłość rozpustna obniża go i upadla ; Zarwno chwile powodzenia, jak i przeciwności rodzą miłość i czynią ją bardzo gorącą, co pokazuje, że jest ona dzieckiem szaleństwa

? O przesądzie – Przesądem jest unikanie przesądw, gdy ludzie uważają, że czynią najlepiej, gdy oddalają się jak najbardziej od przesądw przyjętych tradycyjnie

? O ambicji – Ambicja jest podobna do gniewu, ktry jest usposobieniem, co czyni człowieka aktywnym, wytrwałym, rzeźkim i ruchliwym

na podstawie Franciszek Bacon Kazimierza Leśniaka z serii Myśli i Ludzie
Przykadowe prace

Biznes Plan

Biznes Plan Biznes Plan Moim pomysłem na biznes jest założenie firmy produkującej odzież. W naszym mieście jest niewiele takich firm i sklepw sprzedających taki towar, więc uważam, że odniosłaby ona sukces. Jeśli nie mgłbym znaleźć funduszy na ro...

Słownik pojęć UE

Słownik pojęć UE Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na ktry składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtrne, stanowione przez właściwe instytucj...

Regułki

Regułki Socjologia wg. Szczepańskiego- nauka o zbiorowościach ludzkich. Przedmiotem badań są zjawiska i procesy tworzenia się rżnych form życia zbiorowego ludzi, ich struktury, zjawiska i procesy w nich zachodzące wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na sieb...

Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie

Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie Jak wygląda nasza wspłpraca z sąsiadem za Odry, patrząc na głębokie przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po zakończeniu hegemonii Związku ...

Terroryzm

Terroryzm l’tablissement – instytucja le btiment – budynek le dommage – szkoda la mort – śmierć l’vacuation – ewakuacja le fermeture – zamknięcie la terreur – starch l’effondrement – zapadnięcie się l’a...

Mein Alltag

Mein Alltag Um Viertel vor sechs stehe ich auf. Zuerst wasche ich mich und ziehe mich an. Spter fruhstuckte ich und hre Radio. Um halb sieben gehe ich zu Fu in die Schule. Von sechs Uhr fnfundvierzig bis zwlf Uhr bin ich in der Schule. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Um drei Uhr esse ich zu Mittag. Nach dem Mittagessen erh...

Grecja w dobie klęski w Anatolii i zamachw stanu w 1915-1916r.

Grecja w dobie klęski w Anatolii i zamachw stanu w 1915-1916r. Niniejsza praca przedstawia sytuację Grecji w czasie jej przystąpienia do I wojny światowej, klęski w wojnie z Turcją o Anatolię i jej następstw. Lata 1915 – 1916 były dla Grecji okresem wahań pomiędzy z...

Tomek Wilmowski - charakterystyka

Tomek Wilmowski - charakterystyka Głwnym bohaterem powieści pt. Tomek w krainie kangurw jest 13 letni Tomek Wilmowski. Mieszka on w Warszawie razem ze swoją rodziną: wujkiem, ciocią i rodzeństwem ciotecznym. Tomek był dobrze zbudowanym, eleganckim blondynem. W książce ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry