• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Frezowanie

Nawigacja

FrezowanieFrezowanie
5. Frezowanie

5.1 Wiadomości ogólne.Frezowanie umożliwia obróbkę płaszczyzn, rowków, kanalików, powierzchni kształtowych i uzębień. Wykonywane jest obrotowymi narzędziami wieloostrzowymi (frezami) na obrabiarkach nazywanych frezarkami. W większości odmian frezowania :ruchy posuwowe są prostoliniowe-wykonuje je przedmiot obrabiany; natomiast ruch główny (obrotowy) wykonywany jest przez narzędzie. Dzięki zastosowaniu narzędzi wieloostrzowych i dużych prędkości skrawania frezowanie umożliwia obróbkę z dużą wydajnością.

Ze względu na rozmieszczenie ostrzy freza rozróżniane jest frezowanie:

czołowe, wykonywane frezami o ostrzach rozmieszczonych na powierzchni czołowej i obwodowej,

obwodowe, wykonywane frezami mającymi ostrza rozmieszczone tylko na powierzchni obwodowej.

W zależności od położenia freza względem przedmiotu obrabianego rozróżnić można następujące odmiany frezowania czołowego:

pełne,

niepełne,

niepełne jednostronne,

Frezowanie obwodowe - w zależności od zwrotu wektorów prędkości ruchu głównego oraz posuwowego obrabianego materiału- dzieli się na:

przeciwbieżne,

współbieżne

Ze względu na kształt powierzchni obrobionej frezowanie obwodowe można podzielić na:

walcowe,

kształtowe,

5.2 Klasyfikacja frezarek.Pod względem rozpowszechniania frezarki zajmują - po tokarkach- drugie miejsce. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się:

frezarki ogólnego przeznaczenia, umożliwiające obróbkę określonych powierzchni na różnych przedmiotach,

frezarki specjalizowane, umożliwiające obróbkę określonych powierzchni na różnych przedmiotach,

frezarki specjalne, dostosowane do wykonywania określonych operacji na wybranych przedmiotach obrabianych.

Najbardziej rozpowszechnione są frezarki ogólnego przeznaczenia:

frezarki stołowe,

frezarki wspornikowe,

frezarki bezwspornikowe,

frezarki wzdłużne,

frezarki karuzelowe,

frezarki bębnowe.

Do frezarek specjalizowanych są zaliczane:

frezarki-kopiarki,

frezarki do gwintów,

frezarki do rowków wpustowych.

Jako frezarki specjalne są traktowane:

frezarki narzędziowe,

frezarki dla hutnictwa,

frezarki dla kolejnictwa

5.3 FrezyFrez- narzędzie skrawające służące do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych przedmiotów metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

1. Frezy ścionowe

1.1) walcowe,

1.2) walcowo-czołowe,

1.2.1) nasadzany

1.2.2) trzpieniowy walcowo-czołowy z chwytem stożkowym

1.2.3) trzpieniowy z chwytem stożkowym do rowków pod wpusty

1.2.4) trzpieniowy z chwytem stożkowym do rowków teowych

1.3) głowice frezarskie

1.3.1) trzpieniowe

1.3.2) nasadzane

1.4) tarczowe

1.4.1) trzystronny z ostrzami prostymi

1.4.2) trzystronny na przemian skośny

1.4.3) jednostronny (piłkowy)

1.5) kątowe

1.5.1) krążkowy dwustronny-symetryczny

1.5.2) krążkowy dwustronny-niesymetryczny

1.5.3) krążkowy jednostronny

1.5.4) trzpieniowy

2. Frezy zataczane

2.1) krążkowe półokrągłe

2.1.1) wypukły

2.1.2) wklęsłyfrezarki do watów korbowych.


Przykładowe prace

Uszczelnianie murów i woda w piwnicy

Uszczelnianie murów i woda w piwnicy Woda w piwnicy to nie lada problem dla właściciela każdego domu. Śmierdząca ,stęchła woda i odpadający tynk ze ściany to przerażający widok dla każdego. Wielu fachowców oferuje wcale nie tanią pomoc która nie przynosi żadny...

Oświecenie w Polsce.

Oświecenie w Polsce. Oświecenie to okres w historii literatury i kultury polskiej. Obejmuje lata panowania Stanisława Augusta (1764-1795), ale okres wstępny datuje się od ok. 1740, zaś faza schyłkowa, tzw. klasycyzm postanisławowski, trwał do ok. 1830, współistniejąc z roman...

Społeczeństwa jako forma istnienia rzeczywistości społecznej mimo swojej stacjonarnej i historycznej zmienności zachowują pewne cechy wspólne. Jakie to cechy i jakie mech

Społeczeństwa jako forma istnienia rzeczywistości społecznej mimo swojej stacjonarnej i historycznej zmienności zachowują pewne cechy wspólne. Jakie to cechy i jakie mechanizmy je wyznaczają. Zamieszczam pracę, jaką miałam na zaliczenie z wykładów z socjologii. Otrzy...

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Noc .

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Noc . Noc Basi Madonno moja, grzechu pełna, w sen jak w zwierciadło pęknięte wprawiona. Duszna noc, kamień gwiazd na ramionach i ta trwoga, jak ty – nieśmiertelna. Madonno moja w grzechu poczę...

Ogólna charakterystyka pierwszych cywilizacji.

Ogólna charakterystyka pierwszych cywilizacji. Cywilizacja jest to poziom rozwoju społecznego osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej, będącej wskaźnikiem stopnia opanowania przez ludzi sił przyrody i wy...

deficyt masy jądrowej

deficyt masy jądrowej Deficyt jądrowy masy-jądro jest lżejsze niż składniki z którego jest zrobione. A=p+n, Z=p,e A-Z=n mj=[Zmp+(A-Z)mn]-mj Energia wiązania jądra E=mc => Ewj= mj.c Energia wiązania jądra właściwa Ewjw =Ewj/A 1eV=1,6*10 [J] Ewj= mj*93...

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery PRZYCZYNY I SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY Powietrze ma dużą zdolność do samooczyszczania się. Ciągłe jednak emitowanie do atmosfery gazów (m.in. dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki) i pyłów pochodzących z przem...

Twórcze Rozwiązywanie Problemów

Twórcze Rozwiązywanie Problemów TRoP..... Twórcze Rozwiązywanie Problemów Edward Nęcka Książka napisana została w 1994 roku przez Edwarda Nęcke profesora psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniami nad myśleniem twórczym i inteligencja...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry