• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Funkcje ...

Nawigacja

Funkcje i formy handlu detalicznegoFunkcje i formy handlu detalicznego
Handel detaliczny – to ostatnie ogniwo w kanale dystrybucji ktry łączy producenta i konsumenta. Handel detaliczny oferuje zrżnicowane towary, produkowane przez rżnych wytwrcw, w miejscach najbardziej dogodnych dla konsumentw.Funkcje:

- zakup towarw – zespł działań związanych z nawiązaniem wspłpracy z dostawcami, negocjowaniem warunkw dostaw i zapłaty, oraz z realizacją dostawy zakupionych towarw. Prawidłowo przebiegający proces zakupu warunkuje właściwy przebieg sprzedaży i dobrą gospodarkę zapasami. Wynika to z faktu, że między zakupem, sprzedażą i zapasami występują bardzo silne więzi

- sprzedaż towarw – to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego. Jest ona źrdłem jego zysku. Wszystkie podejmowane w przedsiębiorstwa działania mają jeden cel czyli zwiększenie sprzedaży. Te działania dotyczą m.in. sposobu i zakresu obsługi nabywcw w punktach sprzedaży detalicznej czyli form sprzedaży

- zapasy towarw – warunkiem prawidłowego procesu sprzedaży jest posiadanie

zapasw towarowych pozwalających na utrzymanie ciągłości sprzedaży przy zapewnieniu konsumentom możliwości dokonywania wyboru kupowanych towarw. Zapasy są więc rezerwami towarw, dzięki ktrym nie wystąpią przerwy w sprzedaży i dzięki ktrym klienci zgodnie ze swoimi życzeniami mogą wybrać jeden z kilku oferowanych im towarw

Formy handlu detalicznego rżnią się między sobą organizacją procesu sprzedaży , charakterem lokalizacji punktw sprzedaży, stosowanymi metodami sprzedaży, asortymentem sprzedawanych towarw oraz wielkością. Ze względu na charakter kontaktw konsumenta ze sprzedawcą dokonuje się podziału handlu detalicznego na handel stacjonarny, ruchomy i wysyłkowy.Formy :

- handel stacjonarny – obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie. Zapewnia konsumentowi stałą możliwość zakupu w jednym miejscu, do ktrego klient się przyzwyczaja, nabiera zaufania do jakości oferowanych tam towarw. Handel stacjonarny występuje w postaci handlu skoncentrowanego i w postaci rozproszonej.

˘- skoncentrowany- to ośrodki handlowe, centra handlowe oraz handel drobnodetaliczny

˘- rozproszony- to ?handel drobnoddetaliczny,

? handel wielkopowierzchniowy czyli domy towarowe, domy handlowe, super markety, hipermarkety, cash & carry

? handel sklepowy czyli sklepy powszechne, oglnospożywcze, branżowe,

specjalistyczne, spożywczo-przemysłowe, popularne

- handel ruchomy – dociera do konsumenta wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej dogodne w danym momencie dla klienta. Przy tej formie handlu sklep przychodzi do klienta . Dzielimy na:

˘- akwizycje

˘- handel uliczny

˘- obwoźny

˘- obnośny

- handel wysyłkowy – oferuje towary na odległość pozwalając jednak na dogodniejsze dokonywanie zakupw, a szczeglnie na ograniczanie czasu zakupw. Dzielimy na:

˘- telezakupy

˘- za pośrednictwem poczty


Przykadowe prace

Barok w pytaniach i odpowiedziach.

Barok w pytaniach i odpowiedziach. P y t a n i a 1. Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce. 2. Omw pojęcie kont reformacji. 3. Wymień nurty literackie baroku, utwory reprezentujące każdy z nurtw. 4. Przedstaw cechy poezji barokowej na przykładzie...

Monastycyzm żeński w średniowieczu

Monastycyzm żeński w średniowieczu Monastycyzm, życie monastyczne, religijna forma życia duchowego, zazwyczaj skoncentrowana na osiągnięciu określonych dbr duchowych oraz zbawczych . Najwcześniejsze udokumentowane formy monastycyzmu chrześcijańskiego pojawiły si...

Rżnorodne ujęcia motywu śmierci i przemijania w literaturze i sztuce - prezentacja na maturę ustną z języka polskiego

Rżnorodne ujęcia motywu śmierci i przemijania w literaturze i sztuce - prezentacja na maturę ustną z języka polskiego W najbardziej podstawowej definicji śmierć oznacza całkowite i ostateczne zatrzymanie życiowych funkcji organizmu. Jednak biorąc pod uwagę meta...

Rozbicie dzielnicowe

Rozbicie dzielnicowe Bolesław Krzywousty miał pięciu synw. Najstarszym był Władysław z pierwszego małżeństwa Krzywoustego. Z drugiego zaś małżeństwa pochodzili Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy. Krzy...

Plebiscyty na Warmii i Mazurach.

Plebiscyty na Warmii i Mazurach. Powstanie niepodległej Polski postawiło od razu na porządku dziennym sprawę jej granic z państwem niemieckim. Dwudziestego sidmego grudnia 1918 roku i w dniach następnych powstańcy wielkopolscy oswobodzili terytorium dawnego Wielkiego Księstwa Poznańs...

Dramat zwykłych uwikłanych ludzi w oparciu o powieść "Zdążyc przed Panem Bogiem" oraz wiersz pt. "Budując barykadę".

Dramat zwykłych uwikłanych ludzi w oparciu o powieść "Zdążyc przed Panem Bogiem" oraz wiersz pt. "Budując barykadę". Analizując i interpretując wiersz Anny Świrszczyńskiej Budując barykadę oraz wykorzystując znajomość powie&#...

Sarmatyzm.

Sarmatyzm. Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polakw od starożytnych Sarmatw. Duma była nieodłączną cechą barokowej mentalności. Z czasem pojęcie sarmatyzmu nabrał...

Jak powstały "Medaliony"?

Jak powstały "Medaliony"? Zofia Nałkowska napisała ten utwr w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głwnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Pisarka była członkiem tej komisji i wszystko, co zawarła w swojej prozie, jest faktem. "Medaliony" stanowią cykl opowiada&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry