• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Gł...

Nawigacja

Głwne problemy globalneGłwne problemy globalne
WSTĘP.Świat nie bez powodu ostatnio bywa nazywany globalną wioską . Rozwj techniki pozwolił bowiem na zwiększenie szybkości środkw transportu i szybkości przekazu informacji. Nagle świat zrobił się jakby mniejszy i mimo, że jest niesłychanie zrżnicowany, w ostatnich dziesięcioleciach stał się jednym.

Jednak przez zmniejszenie świata stanął on w obliczu wielu zagrożeń i problemw, ktre jeszcze do niedawna były nie dostrzegane. Wykształciła się globalna świadomość, ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z zagrożeń niesionych przez umiędzynarodowienie życia gospodarczego. Niektrzy z nas w dalszym ciągu nie zdają sobie sprawy z wagi tych problemw. Nie można w dalszym ciągu myśleć, że problemy globalne mają wszyscy inni, natomiast nas to w żaden sposb nie dotyczy. Bo w rwnym stopniu dotyczą one zarwno nas, jak i krajw dalekiej Afryki czy Azji.

Można wymienić sześć najważniejszych problemw globalnych końca dwudziestego i początku dwudziestego pierwszego wieku.I. PROBLEMY ZWIĄZANE Z LUDNOŚCIĄ ŚWIATA –

DEMOGRAFICZNE.Jest to problem najpoważniejszy, gdyż ma on największy negatywny wpływ na pozostałe problemy. Można powiedzieć, że od problemu demograficznego wszystko się zaczęło.

Ludność świata w drugie połowie XX wieku gwałtownie podwoiła się. W roku 1975 na Ziemi żyło już 4 miliardy ludzi. Tempo przyrostu naturalnego nie zmniejszyło się w ciągu następnych lat i obecnie na świecie żyje ponad 6 miliardw ludzi. Dostęp do coraz lepszej opieki medycznej, lekw, zmniejszenie śmiertelności niemowląt i dzieci, umiejętność leczenia chorb wieku podeszłego, dzięki czemu znacznie wydłużyła się długość życia ludzkiego, rwnież są powodami zwiększenia liczby ludności świata.

Jednak nie we wszystkich krajach świata przyrost demograficzny jest taki sam, jak rwnież nie jednakowy jest dostęp do opieki medycznej i lekw. Najmniejszy przyrost jest w krajach wysoko rozwiniętych, a największy w krajach ubogich, gdzie ludzie utrzymują się za mniej niż jednego dolara dziennie.

W krajach rozwiniętych obserwuje się coraz większe zrżnicowanie ludności według wieku. Przybywa osb będących w wieku poprodukcyjnym, pobierających emerytury, renty, mających łatwy dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkających w domach opieki społecznej, na utrzymanie ktrych będzie potrzeba coraz więcej nakładw. Natomiast tempo przyrostu naturalnego uległo obniżeniu. Rodzi się coraz mniej dzieci, społeczeństwo się starzeje. Posłużę się przykładem Polski. Dlaczego w Polsce przyrost naturalny w ciągu kilku ostatnich lat gwałtownie zmalał? Zawiera się coraz mniej małżeństw, ludzie rzadziej decydują się na świadome macierzyństwo. Powodem jest częsty brak pracy, co za tym idzie brak środkw do życia i wychowywania dzieci, brak środkw na zakup własnego mieszkania. W przypadku, gdy praca jest i to często świetnie płatna, ludzie nie decydują się na potomstwo z lęku przed jej utratą. Poza tym ani przepisy prawne ani sami pracodawcy nie zachęcają do posiadania dzieci, ani nie chronią rodzin i ich potomstwa. Kobieta po urodzeniu dziecka często nie ma dokąd wrcić do pracy. Na jej miejsce zostaje przyjęta osoba bez takiego bagażu. Wolna, dyspozycyjna, bez widokw na ciągłe zwalnianie się z pracy z powodu dziecka.

Przedsiębiorstwa międzynarodowe tworzą miejsca pracy, czyli działając pozytywnie dla społeczeństwa. Jednocześnie stawiane są im zarzuty bogacenia się kosztem biednych, łamanie praw człowieka, wyzyskiwania i stwarzania bardzo złych warunkw pracy, niszczenia lokalnych kultur poprzez propagowanie konsumenckiej żądzy i działania przedsiębiorstw tylko dla dobra ich akcjonariuszy. Mnożą się przykłady, kiedy międzynarodowe koncerny działające na polskim rynku podnoszą swoje zyski kosztem pracownikw, rolnikw i środowiska naturalnego. Sieci wielkich supermarketw, jak ostatnio nagłośniona sprawa Biedronki, ignorują polskie normy prawa pracy i ustawodawstwo związkowe. Pracownicy są w najgorszy sposb wykorzystywani. Sprzyja temu duże bezrobocie na polskim rynku pracy, lęk przed utratą jakiejkolwiek pracy, źle skonstruowane prawo, ktre w mniejszym stopniu broni dobra pracownika, a staje po stronie pracodawcy oraz przeświadczenie o bezkarności międzynarodowych koncernw. Rzadko kiedy wykorzystani pracownicy decydują się walczyć o swoje prawa przed sądem

W krajach ubogich mimo, że 3 ludności nie ma stałych dochodw, a ludzie cierpią głd, rodzi się dużo dzieci, gdyż traktuje się je jako zabezpieczeniem rodzicw na starość. Rodzice oczekują, że przynajmniej część dzieci będzie żyć na tyle długo, aby pomc im w pracy i zatroszczyć się o nich na starość. W ten sposb wyrwnywana jest duża śmiertelność dzieci z powodu braku żywności i podstawowych nawet lekarstw i środkw medycznych.

Obserwuje się rwnież zjawisko zwiększenia się liczby ludności miejskiej. Ludzie z obszarw wiejskich, żyjący w ubstwie, migrują do miast w poszukiwaniu środkw do życia. W krajach rozwijających się powoduje to konieczność znalezienia nakładw inwestycyjnych na stworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast na wsi zmniejsza się produkcja żywności, co pociąga za sobą konieczność importu żywności z krajw wyżej rozwiniętych. Jednak nie wszyscy, ktrzy przybyli do miasta, znajdą w nim pracę. Ponownie pozostają bez środkw do życia, na obszarach podmiejskich tworzą się tak zwane getta i wzrasta przestępczość.

Wzrost liczby ludności w krajach ubogich pociąga za sobą dalsze problemy, a największym z nich jest problem wyżywienia.II. PROBLEMY WYŻYWIENIA.Coraz większa liczba ludności świata wymaga coraz większej produkcji żywności. W krajach rozwiniętych problem braku żywności nie występuje. Najwyżej może wystąpić problem braku środkw na zakup żywności.

W krajach ubogich, w przeludnionych regionach Trzeciego Świata, zjawisko niedożywienia i głodu jest bardzo powszechne. Pł miliarda ludzi na świecie głoduje, a 1/3 ludności Ziemi jest niedożywiona.

W krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej tempo produkcji żywności nie nadąża za tempem przyrostu naturalnego. Rolnictwo krajw ubogich jest bardzo zacofane. Stosuje się prymitywne techniki upraw, prymitywne narzędzia i środki. Często rolnictwo nie jest w stanie wytworzyć dostatecznej ilości żywności nawet dla samych mieszkańcw wsi. Największy problem stanowi niewydolność rolnictwa afrykańskiego. Tu niedobory żywności mają charakter stały.

Kraje rozwinięte podejmują działania mające na celu zmniejszenie niedożywienia i głodu. Dzięki temu, że rolnictwo krajw Europy, Ameryki Płnocnej i Australii produkuje nadwyżki żywności, mogą one udzielić pomocy żywnościowej krajom ubogim. Lecz to nie rozwiąże problemu wyżywienia. Organizacje zajmujące się taką pomocą złagodzą głd tylko doraźnie. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest udzielenie krajom ubogim pomocy kapitałowo-inwestycyjnej, anulowanie im długw, aby władze mogły podjąć długofalową politykę modernizacji sektora rolniczego, co wymaga wielkich nakładw pieniężnych.

Aby zwiększyć produkcję rolniczą, można rozszerzyć obszary upraw (sposb ekstensywny), zwiększyć nakłady pracy i kapitału (sposb intensywny), należy podjąć prawidłową uprawę przez właściwe nawadnianie, nawożenie, stosowanie roślin odpornych na choroby, wysokoplennych, stworzyć warunki do hodowli bydła, trzody chlewnej. A w krajach z dostępem do mrz i oceanw rozwinąć rybołwstwo.

Kraje ubogie muszą dążyć do rozwiązania problemu żywnościowego, ponieważ kraje rozwinięte mogą służyć im pomocą techniczną i doradczą, ale nie mogą ich stale wyręczać przez ciągłą pomoc żywnościową.III. PROBLEM ZASOBW SUROWCOWYCH.Problem z bogactwami naturalnymi przedstawia się w ten sposb, że zasoby nieodnawialne mogą ulec zupełnemu wyczerpaniu. Rozwj i ekspansja gospodarcza pociąga za sobą wzmożony popyt na surowce, gdyż zwiększyła się ilość produkowanych dbr. Wyczerpanie zasobw niosłoby za sobą osłabienie rozwoju gospodarki światowej.

W latach siedemdziesiątych XX wieku opinia publiczna została zaalarmowana, że rychło mogą wyczerpać się zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Przewidywania takie odnosiły się rwnież do innych zasobw, ale ich moment wyczerpania był bardzo odległy.

Teoria statyczna mwi, że świat mimo swej wielkości, ma ograniczone zasoby. Eksploatacja tych zasobw wcześniej czy pźniej doprowadzi do ich wyczerpania. W miarę wyczerpywania się zasobw ich cena będzie rosła. Spowodowane to będzie trudnościami w wydobyciu surowcw ze złż coraz trudniej dostępnych oraz małą ich ilością. Wprowadzono więc oszczędności w zużyciu surowcw.

Zaczęto rwnież szukać tak zwanych alternatywnych źrdeł energii, aby uniezależnić się od zasobw nieodnawialnych i poczynić dalsze ich oszczędności. Zaczęto rwnież uwzględniać ponowne wykorzystanie surowcw wtrnych. Jest to teoria dynamiczna. Mwi ona, że przydatność surowcw nie wynika z ich właściwości fizycznych czy chemicznych, lecz że zastosowanie surowcw wynika z funkcji, jaka została im przydzielona przez ludzką wiedzę. Czyli bariera surowcowa może okazać się tylko problemem okresowym.IV. PROBLEM ZANIECZYSZCZANIA I NISZCZENIA

ŚRODOWISKA NATURALNEGO.Gospodarka światowa rozwijała się kosztem środowiska.

Niszczenie środowiska naturalnego rozpoczyna się od eksploatacji zasobw odnawialnych. Wycinanie i wypalanie lasw, grnictwo odkrywkowe, połw ryb i polowanie na zwierzynę. To wszystko zakłca rwnowagę środowiska. Następny etap to przetwarzanie zasobw w produkty finalne, czyli zatruwanie środowiska przez fabryki dymami, wyziewami, ściekami, ktre odprowadzane są do rzek i mrz, odpadami poprodukcyjnymi. Przez to następuje skażenie powietrza, wody, padają kwaśne deszcze (na przykład w Płocku, gdzie znajduje się znany koncern przetwarzający ropę naftową, swojego czasu z deszczem spadała na ziemię siarka), występuje efekt dziury ozonowej, cieplarniany, degradacja gleby, wyjałowienie ziem uprawnych. Pogarszają się warunki bytowania człowieka, pogarsza się stan zdrowia ludności zamieszkującej obszary zanieczyszczone (ma to miejsce np. w Polsce, na obszarze Grnego Śląska).

Wiele zagrożeń ma charakter oglnoświatowy, występuje nie tylko w miejscu skażenia. Przykładem jest zniszczenie reaktora jądrowego w Czarnobylu. Katastrofa ta miała skutki odczuwalne nie tylko na terytorium, gdzie nastąpiła katastrofa, ale także w Polsce i Europie Środkowej i Płnocnej.

Na całym święcie zwiększyła się częstotliwość i siła występowania klęsk żywiołowych: powodzi, huraganw, susz, nieurodzajw. Ma to związek z zanieczyszczaniem środowiska i jest kolejnym dowodem na to, że świat jest jeden, trzeba o niego dbać, bo nie można po prostu go opuścić i przenieść się w inne miejsce.

Problem ten najszybciej dostrzeżono w krajach rozwiniętych i tam też rozpoczęto akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Podpisano międzynarodowe umowy na rzecz ochrony przyrody i dokonuje się międzynarodowych kontroli ochrony środowiska. Pierwszy dokument podpisano niedawno, bo w 1980 roku i była to Strategia ochrony świata – ochrona zasobw biologicznych na drodze do Ekorozwoju . W szczycie Ziemi, w Rio de Janeiro w 1992 roku, udział wzięło 180 krajw świata, ktre podpisały deklaracje o ochronie środowiska naturalnego Ziemi. W Polsce pierwsze ustawy, dotyczące ochrony środowiska, zostały przyjęte w 1991 roku.

Poznanie przyczyn i skutkw degradacji środowiska pozwala na przeciwdziałanie jego dewastacji. Postęp technologiczny, jak rwnież wszelkie inne dostępne właściwie wykorzystane metody, pozwalają na eliminowanie zanieczyszczeń, podejmowanie skutecznych akcji ochrony środowiska, zminimalizowanie zagrożeń dla ludzkiego życia i zdrowia. Ważne jest także uświadomienie całej społeczności świata, szczeglnie w krajach ubogich i rozwijających się, że ochrona środowiska nie jest tylko kaprysem krajw bogatych, ale leży w interesie wszystkich narodw, ponieważ w przeciwnym razie zniszczymy siebie i nasz własny świat. Ochrona środowiska wymaga dużych nakładw, lecz można je uzyskać od międzynarodowych organizacji zajmujących się tym problemem. Rwnież na ochronę środowiska można przeznaczyć część zadłużenia kraju, o czym będzie mowa w punkcie VI – Problem zadłużenia .V. INFLACJA MIĘDZYNARODOWA.Inflacja to nadmierne zwiększenie ilości pieniądza w obiegu w stosunku do rynkowej wartości towarw i usług.

Jeśli inflacja jest niewielka, może pobudzić aktywność gospodarczą przez obniżenie realnego poziomu stp procentowych i poziomu płac realnych, a to spowoduje wzrost opłacalności produkcji i ożywi działalność inwestycyjną.

Przy wysokiej stopie inflacji występuje szereg negatywnych następstw, ktre mają wpływ na stosunku międzynarodowe:

1. wysoka inflacja utrudnia prowadzenie rachunku ekonomicznego, gdyż szybko rosnące ceny zniekształcają informacje dotyczące stanu zasobw i tym samym utrudniona jest kalkulacja kosztw produkcji i wysokość przewidywanych zyskw – to może doprowadzić do zaniechania inwestycji oraz do zaniechania lub spowolnienia rozwoju produkcji;

2. duże zamieszanie może powstać na rynku kredytowym i papierw wartościowych, co powoduje rwnocześnie zakłcenie w sprawnym funkcjonowaniu całego systemu finansowego danego kraju, a potem może mieć negatywny wpływ na inne kraje;

3. przy dewaluacji waluty zmniejsza się opłacalność importu, a zwiększa opłacalność eksportu;

4. podmioty gospodarcze przewidując inflację dążą do zabezpieczenia swoich interesw, a co za tym idzie podnoszą ceny swoich wyrobw. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe dokonują dużych zakupw, a ograniczona jest przy tym sprzedaż wytworzonych dbr. Sytuacja taka wzmaga bieżący popyt globalny, co rwnocześnie nasila tempo wzrostu cen;

5. przy wysokiej inflacji opźnienie spłaty należności przynosi korzyść dłużnikowi, a stratę wierzycielowi, ktry otrzymuje swoją należność o pomniejszoną przez inflację sile nabywczej.VI. PROBLEM ZADŁUŻENIA.W latach siedemdziesiątych XX wieku kraje rozwijające się zaciągnęły pożyczki od bankw prywatnych i rżnych instytucji finansowych krajw wysoko rozwiniętych. W latach osiemdziesiątych okazało się, że wiele z krajw – dłużnikw nie jest w stanie spłacić zaciągniętych kredytw.

Kredytobiorcy niedostatecznie wykorzystali kredyty z rżnych przyczyn. Niektrzy dokonali nadużyć, przeznaczając kredyty na zakupy zbrojeniowe. Inni błędnie opracowali i prowadzili politykę ekonomiczną. Przy krtkotrwałej recesji na Zachodzie wzrosła też stopa procentowa na światowych rynkach finansowych. Okazało się rwnież, że niektrzy wierzyciele nie zachowali dostatecznej ostrożności i bezkrytycznie oszacowali zdolności absorpcji kredytw i ich zwrotu przez kredytobiorcw.

W tej sytuacji dokonano restrukturyzacji zadłużenia czyli przesunięto terminy płatności kredytw wielu dłużnikom (między innymi Polsce, ktra była zadłużona na 47 miliardw dolarw). Nastąpiło także zjawisko handlu długami. Banki posiadające zaległe należności sprzedawały je po cenie niższej od nominalnej. Za długi Polski płacono 30 centw w 1991 roku, a w 1997 roku już 56 centw. Wyższe ceny długw są wtedy, kiedy większe jest prawdopodobieństwo uzyskania spłaty kredytu. Dług wielu krajw, szczeglnie krajw Trzeciego Świata, jest wyższy od wartości ich eksportu.

Z rżnych powodw wiele krajw doczekało się częściowego anulowania swoich długw (Polska rwnież). Pozwolono rwnież między innymi na przeznaczenie części zadłużenia na ochronę środowiska w kraju dłużnika, co jest mile widziane przez organizacje zajmujące się ochroną środowiska krajw wysoko rozwiniętych oraz pozwolono na wykup własnego długu przez kraj zadłużony.

Uważa się, że anulowanie długw krajom najuboższym pomoże im wyjść z problemw niedożywienia i głodu. Zaoszczędzone w ten sposb pieniądze mogłyby być przeznaczone na rozwj gospodarczy i poprawienie bytu najbiedniejszych, zamiast na spłaty zaciągniętych kredytw.PODSUMOWANIE.Gdy daję jedzenie biednym nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają jedzenia, nazywają mnie komunistą – arcybiskup Helder Camara.Globalizacja przynosi światu zarwno korzyści, jak i tragedie. Dzięki postępującemu rozwojowi techniki kraje świata leżą coraz bliżej siebie. Rwnież dzięki temu mają na siebie coraz to większy wpływ. Zarwno pozytywny, jak i negatywny.

Dziś w Polsce coraz większej liczbie osb globalizacja kojarzy się wyłącznie ze złem. A dlaczego? Ponieważ rujnuje ich życie skazując na bezrobocie, brak perspektyw i na wyzysk. Bezrobocie jest wysokie, firmy nie płacą pensji na czas, albo nawet w ogle. Choć teoretycznie nastąpił wzrost płac realnych, to dotyczył on tylko niewielkiej części społeczeństwa. Większości płace realne spadły. Tylko niewielki procent społeczeństwa polskiego twierdzi, że w ostatnich latach podniosła im się stopa życiowa.

Jak pisałam wyżej, w zastraszającym tempie mnożą się przykłady, kiedy międzynarodowe koncerny, działające na polskim rynku, podnoszą swoje zyski kosztem pracownikw. Sieci wielkich supermarketw mają za nic polskie normy prawa pracy. Potężne koncerny wykupują polskie przedsiębiorstwa, po czym, nastawione wyłącznie na własne korzyści, zwalniają tysiące osb. Zatrudnieni przez nich zachodni specjaliści, ktrzy często mają o wiele mniejsze kwalifikacje zawodowe od specjalistw polskich, dostają jednocześnie kilkudziesięciokrotnie wyższą płacę. O kobietach, ktre tracą pracę w momencie, kiedy zdecydują się na macierzyństwo, wspomniałam już wyżej, w punkcie pierwszym.

Oczywiście to nie globalizacja sama w sobie stanowi nasz problem, tylko bezwzględni ludzie wykorzystujący okazje, aby jeszcze bardziej się wzbogacić. Jak wiadomo, jedynym dobrem, ktrego ludzie nigdy nie mają dość i ktrego nigdy nie odmwią, są pieniądze.

Na świecie najbardziej widoczny jest problem związany z głodem, ubstwem i nędzą, czyli problem dotykający bezpośrednio człowieka i wywołujący największe emocje i cierpienie. Trzeba podkreślić, że problem ten jest wynikiem bezpośredniego lub pośredniego działania wszystkich pozostałych problemw globalnych.

Nieustannie rośnie przepaść między bogatymi a biednymi. Oznacza ona coraz większą nędzę mieszkańcw Trzeciego Świata. Mimo nieustannie powtarzanych w latach dziewięćdziesiątych zapewnień o zmniejszeniu ubstwa na świecie, liczba osb żyjących w biedzie powiększyła się od tego czasu o prawie 100 milionw. W tym samym okresie łączny dochd światowy wzrastał przeciętnie o 2,5% rocznie.

Ważną sprawą jest anulowanie długw. Gospodarka wielu krajw Trzeciego Świata nie będzie się rozwijać, jeżeli nie daruje się im długw. W krajach tych bardzo duży procent bieżących dochodw przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Kraje wysoko rozwinięte niosą pomoc najuboższym, dostarczając im żywność i leki. Jednak taka pomoc może być tylko doraźna. Należy zapewnić im możliwość samodzielnego rozwoju gospodarczego, bo kraje Trzeciego Świata muszą samodzielnie dążyć do rozwiązania problemu żywnościowego.

Są trzy największe instytucje, kierujące globalizacją: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy (BŚ) i Światowa Organizacja Handlu (WTO). Instytucje te nie są po prostu zdominowane przez najbogatsze kraje przemysłowe. Kierują nimi interesy świata handlu i finansw w tych krajach. Chociaż MFW i BŚ działają dzisiaj prawie wyłącznie w krajach Trzeciego Świata, kierują nimi przedstawiciele krajw uprzemysłowionych. Prawie 60 lat od założenia MFW nie ma wątpliwości, że nie wypełnił on powierzonego mu zadania.

Pozytywnym aspektem globalizacji jest choćby to, że dzięki niej podjęto walkę z analfabetyzmem. Zarwno organizacje świeckie, jak i religijne, zwłaszcza misjonarze, docierają ze swym posłannictwem do najbardziej potrzebujących. Dzielą się z nimi swą wiedzą, dają im wsparcie i siłę do walki o lepszy los.

Sukcesem globalizacji jest rwnież bez wątpienia to, że znacznie poprawiła się na świecie opieka zdrowotna, wprowadzono na rynki wiele nowych lekw i technologii leczenia. W najdalsze zakątki świata, do najbiedniejszych, docierają lekarze-specjaliści z organizacji Lekarze bez Granic, pomagający charytatywnie tym, ktrzy nie spodziewali się już żadnej pomocy.

Lecz tu pojawia się następny problem. Jest nim opłata patentowa za leki, ktra powoduje, że są one niedostępne dla ludności krajw ubogich. Z opłat patentowych czerpie się największe korzyści.

Codziennie na świecie umiera setki tysięcy osb na AIDS, gruźlicę, malarię czy śpiączkę. W krajach Trzeciego Świata z powodu chorb zakaźnych umiera 14 milionw biednych ludzi rocznie. Leczenie mogłoby uratować im życie. Niestety, z powodu zadłużenia krajw ubogich brak im funduszy na leki. Właśnie opłaty patentowe, narzucane przez koncerny farmaceutyczne, powodują, że ich ceny są poza możliwościami znacznej części ludności krajw ubogich. Ten problem zaczyna być rwnie widoczny w Polsce. Coraz większa ilość wypisanych recept pozostaje nie wykupiona. Coraz więcej osb, szczeglnie starszych, odchodzi od okienek kasowych w aptekach bez przepisanego im leku. A są to leki ratujące życie lub przedłużające życie. No cż, kraje najbogatsze bardzo niechętnie rezygnują z dochodw.

Niedawno powstał światowy ruch alterglobalistyczny, walczący z negatywnymi następstwami globalizacji oraz z chciwością, zachłannością i bezwzględnością krajw wysoko rozwiniętych. Dla nich wyjściem byłoby zaprzestanie działań związanych z globalizacją. Ale nie jest to ani możliwe, ani pożądane. Nie można cofnąć procesu globalizacji. To przecież nie globalizacja jest problemem, ale sposb jej realizacji. Trzeba znaleźć taki sposb realizacji, by wyzwolić tkwiący w globalizacji pozytywny potencjał. Problem polega na takim jej ukształtowaniu, by przynosiła jak największy pożytek jak największej liczbie ludzi, aby korzyści z niej płynące były bardziej rwnomiernie i sprawiedliwie rozdzielane. Trzeba walczyć o ludzkie oblicze globalizacji.


Przykadowe prace

Rady Kochanowskiego w Pieśniach.

Rady Kochanowskiego w Pieśniach. Jak żyć ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historyczno-literackie. Pieśni Jana Kochanowskiego to wiersze patriotyczne, obyczaj...

Wynik finansowy metoda pozaksięgowa wariant porwnawczy i kalkulacyjny

Wynik finansowy metoda pozaksięgowa wariant porwnawczy i kalkulacyjny Wariant PORWNAWCZY A Przychody ze sprzedaży i zrwnane z nimi 1. Przychody ze sprzedaży produktw 2. Zmiana stanu produktw 3. Koszt wytworzenia produktw na własne potrzeby jednostki 4. Przychody netto ze sprzedaż...

Największe zagrożenia wspłczesnego świata

Największe zagrożenia wspłczesnego świata Wspłczesny świat jest zrżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemw do niedaw...

Literacki obraz szaleństwa Lady Makbet.

Literacki obraz szaleństwa Lady Makbet. Lady Makbet jest żoną tytułowego bohatera utworu Williama Szekspira pt."Makbet". Jest Ona postacią, ktrą można nazwać "czarnym charakterem". Jej głwną cecha charakteru, jest chciwość. Żądza wła...

Estry,Tłuszcze-Mydła,kwasy karboksylowe

Estry,Tłuszcze-Mydła,kwasy karboksylowe Estry -to związki, ktre powstają podczas reakcji kwasw z alkoholami -wzr oglny RCOOR -nazewnictwo: 1 człon nazwa kwasu z końcwką an, a druga nazwa alkoholu z końcwką ylu -otrzymywanie : reakcja estryfikacji(kwas+alko). p...

Religia Egiptu

Religia Egiptu EGIPT Religia starożytnego Egiptu wzbudzała emocje zarwno w starożytności jak i w czasach nowożytnych. Dziś rwnież nurtuje badaczy nie do końca rozwiązany problem określenia charakteru religii dawnych mieszkańcw kraju nad Nilem. Spory i dyskusje ...

Profilaktyka uzależnień (sztuka)

Profilaktyka uzależnień (sztuka) SCENA I Na korytarzu szkolnym, w czasie przerwy. RUDY: Elo sztuka ! Gdzie się ustawiasz po szkole? ANKA: O! Hej! Sama nie wiem RUDY: Wpadaj do Vega, jego starych niema i kwadrat wolny. ANKA: No nie wiem RUDY: Będą sami swoi...Mańka ANKA: Zastanowię si...

Biografia - Ignacy Jan Paderewski

Biografia - Ignacy Jan Paderewski Światowej sławy pianista, kompozytor, działacz narodowy i społeczny, polityk i dyplomata. Urodził się 6 listopada 1860 roku w Kuryłwce na Ukrainie. Wyjątkowo uzdolniony muzycznie, w 12 roku życia rozpoczął studia w warszawskim Ins...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry