• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Gł...

Nawigacja

Głwne założenia neoliberalizmuGłwne założenia neoliberalizmu
Neoliberalizm (z łac. Liberalia ? wolnościowy) to kierunek myśli filozoficznej politycznej stanowiący relację na zwiększający się interwencjonalizm państwowy XX w. Za początek tego ruchu przyjmuje tak zwane kolokwium Waltera Lippmana, ktre odbyło się w Paryżu w 1938 roku. W owym zjeździe liberałw brali udział ich najwięksi pźniejsi przedstawiciele (Walter Lippman, Ludwik van Mises, August von Hayek, Wilhelm Ropke, i Reymond Aron ). Podczas tego spotkania powołano tam Międzynarodowe Centrum Badań dla Odnowienia Liberalizmu. Działalność tej organizacji została przerwana z II wojną światową. W roku 1947 po zakończeniu wojny, z inicjatywy Hayeka zwołana została międzynarodowa konferencja w Mont ? Peleryn. W latach 70-tych centrum neoliberalizmu przeniosło się do Stanw Zjednoczonych.
Ojcem neoliberalizmu przyjmuje się ze był Adam Smith. Szkocki zwolennik kapitalizmu, był rwniż etykiem ktry uważał ze ludzie powinni sami sobie narzucać zachowania zgodne z sumieniem, bez zewnętrznej presji jaką może być państwo. Państwo powinno ograniczać swą rolę tylko do strżowania,zaś twrcami neoliberalizmu byli Friedrich von Hayek, Walter Lippman, oraz Milton Friedman.
Neoliberalizm ? to kierunek myśli politycznej i filozoficznej zakładający tolerancje, wolność dla innych poglądw a także wolność gospodarczą. Neoliberalizm odwołuje się do zasad klasycznego liberalizmu i dla tego jest nazywany także liberalizmem konserwatywnym.
Głwnym założeniem liberalizmu jest traktowanie państwa jako zła koniecznego.
Państwo powinno wykonywać funkcję niezbędne i działać tylko w oparciu o zasadę laissez-faire. Co do wyliczenia niezbędnych funkcji państwa nie ma zgody w śrd neoliberałw, na pewno zgadzają się oni w sprawie uznania za takie ochrony zewnętrznej państwa i dysponowanie przymusem wewnętrznym przez państwo ( utrzymywanie policji , wojska i wymiaru sprawiedliwości)Rżnią się co do uznania za konieczne innych sfer działalności państwa ,takich jak :
- udział państwa w gospodarce
- ochrona zdrowia
- pomoc na badania naukowe
- szkolenictwo czy ochrona ( liberalizm ekonomiczny)
W 1938 r. Na Kolokwium Waltera Lippmanna ustalono i sformułowano pierwsze podstawowe zasady doktrynalne. Podstawowymi założeniem neoliberalizmu jest uznanie mechanizmu cen rynkowych za głwną i jedyna formę oddziaływania na działalność ekonomiczną oraz inicjatywy prywatnej i realizacji interesu osobistego jako gwarantw optymalnego zaspokojenia potrzeb społecznych. Rola państwa powinna być ograniczona do stworzenia ram prawnych dla mechanizmw wolnorynkowych, prowadzenia polityki antyinflacyjnej oraz bardzo małej i jednostkowej pomocy socjalnej dla najuboższych
Głwną wartościa dla neoliberałw jest wolność ? rozumiana w sposb negatywny , czyli brak przymusu.


Przykadowe prace

Tatry w poezji młodopolskiej.

Tatry w poezji młodopolskiej. W okresie Młodej Polski kraj nasz znajdował się pod zaborami. Rosja i Prusy prowadziły szeroko zakrojoną akcję wynarodowienia Polakw. Galicja, pozostająca pod zaborem Austrii, cieszyła się największymi swobodami politycznymi. Istniał w nie...

Życie nie jest piękną bajką bez szczęśliwego zakończenia

Życie nie jest piękną bajką bez szczęśliwego zakończenia Trudno jest ustosunkować się do tematu tego wypracowania. Moim zdaniem życia w ogle bajką nazwać nie można. Ani straszną bajką ani na pewno piękną bajką. Bajka to przypowieś...

Streszczenie "Krzyżakw" H. Sienkiewicza.

Streszczenie "Krzyżakw" H. Sienkiewicza. Rycerz ślubuje dziewczynie miłość i zemstę za krzywdę - Krzyżacy zabili jej matkę. Akt miłosnej przysięgi, wplątany w wojenny konflikt z zakonem krzyżackim, przeradza się w walkę na śmierć i &#...

"Życie"

"Życie" Co to jest zycie? Jest to ciąg wydarzeń. Narodziny, podciete żyły, śmierć. Po co wymieniać wszystko? Dla osoby takiej jak ja, tylko to jest ważne, bo narodziny, wtedy wszystko sie zaczyna, podcięte żyły to zgubiona miłość, a ...

Kwasy

Kwasy Większość kwasw ma kwaśny smak. Niektre z nich są trujące, niektre mogą wywołać poważne poparzenia skry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, ktre można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cytrynach ...

Rżaniec przemienia moje życie, skarb ktry trzeba odkryć

Rżaniec przemienia moje życie, skarb ktry trzeba odkryć Rżaniec to dar od Pana Boga dla nas, dar ofiarowany za pośrednictwem Maryi. Przejaw miłości zatroskanego Ojca i kochającej Matki, narzędzie łaski włożone w ludzkie dłonie. Ta prosta i głęboka mod...

Zapotrzebowanie na węglowodany (cukry) związane z wiekiem i wysiłkiem fizycznym.

Zapotrzebowanie na węglowodany (cukry) związane z wiekiem i wysiłkiem fizycznym. Węglowodany to inaczej cukry proste i złożone. Stanowią głwne źrdło energii dostarczanej organizmowi ( 1g cukru = 4 kcal ). Zalecana ilość węglowodanw dla przeciętnej osoby dor...

Obrbka cieplna

Obrbka cieplna 1. WSTĘP. Obrbka cieplna jest to zespł odpowiednio dobranych zabiegw cieplnych prowadzących do zmiany właściwości stali poprzez zmiany struktury w stanie stałym w wyniku zmian tem-peratury i czasu. Ze względu na czynniki wpływające na kształtowanie s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry