• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Galileus...

Nawigacja

Galileusz -Galileo GalileiGalileusz -Galileo Galilei
Galileusz -Galileo Galilei -urodził się w Pizie 15 lutego 1564 r. Był synem Vincenzio Galilei, muzyka i kupca, włoski filozof, astronom. Od 1589r. Profesor w Pizie i Padwie. Był twrcą nowożytnej mechaniki i astrofizyki. Pierwszy opisał zasadę bezwładności i pierwszy badał przez teleskop nocne niebo. Dzięki darowi wymowy i sile swej osobowości Galileusz przyczynił się do powszechnego uznania teorii heliocentrycznej Kopernika, nowej podstawy poznania wszechświata. W dzieciństwie Galileusz uczęszczał do klasztornej szkoły jezuitw. Mając 15 lat, rozpoczął nowicjat w zakonie. Zmuszony przez ojca, opuścił nowicjat. W 1581.r. wstąpił na uniwersytet w Pizie, zamierzając studiować medycynę. Medycyny nie lubił, a na studiach zyskał opinię człowieka kłtliwego. Wkrtce zaczął się interesować matematyką 1585 r. opuścił uniwersytet, nie uzyskawszy dyplomu, wrcił do Florencji i zajął się nauczaniem. W 1592 r., po śmierci ojca, przenisł się do Padwy, gdzie otrzymał stałą posadę nauczyciela. Był intelektualistą i wynalazcą, między innymi wynalazł wojskowy kompas. Żył dostatnio. Miał kochankę Marinę Gabbę i ku zmartwieniu starzejącej się matki spłodził kilkoro nie ślubnych dzieci. Najważniejszą wczesną pracą Galileusza jest De motu, mwiąca o dynamice ruchu. Był to słaby punkt fizyki arystotelesowskiej i stał się wkrtce przedmiotem zainteresowania Galileusza. Najprawdopodobniej nastąpiło to pod wpływem wczesnych balistykw. Niektrzy z nich zaobserwowali, że poruszający się pocisk zachowuje się tak, jak gdyby był ściągany na ziemię. Galileusz docenił znaczenie tych obserwacji i przeprowadził własne doświadczenia z kulką staczającą się ze stołu, odkrywając w ten sposb oglne prawo: wystrzelone pociski poruszają się po zakrzywionym torze. Nowy i ważny okres w życiu Galileusza zaczął się w 1609 r., kiedy to dowiedział się o wynalezieniu lunety. Własnoręcznie zbudował lunetę, ktra przybliżała przedmioty aż tysiąckrotnie, po czym skierował ją na Księżyc. Dotychczas w nauce o wszechświecie panowało przekonanie, że ciała niebieskie mają doskonałe kształty. Tymczasem Galileusz stwierdził, że satelita Ziemi nie jest gładki. Zobaczył gry i doliny oraz obszary, ktre uznał za morza. Obserwując nocne niebo, odkrył, że Droga Mleczna składa się z mnstwa gwiazd, ktrych nigdy wcześniej nie dostrzeżono. Najbardziej istotnym odkryciem Galileusza były cztery zagadkowe obiekty, ktre, jak się wydawało co noc zmieniały położenie, krążyły wokł Jowisza. Według Galileusza były to oczywiście księżyce tej planety, a całość przypominała układ Kopernika w miniaturze. Galileusz twierdził, że w Biblii nie należy szukać żadnych twierdzeń i sądw dotyczących tematw naukowych i że, zgodnie z przyjętą powszechnie dyrektywą metodologiczną, jeśli tekst Biblii stoi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem to należy go interpretować jako alegorię. Kościł jednak obawiał się skandalu, ktry mgł osłabić jego pozycję w walce z reformacją, i dlatego postanowił uciec się do represji. W 1616 roku kopernikanizm został uznany za "fałszywy i błędny", Galileuszowi zaś nakazano nigdy więcej "nie bronić i nie podtrzymywać" tej doktryny. Galileusz pogodził się z wyrokiem.W 1623 roku stary przyjaciel Galileusza został wybrany papieżem. Galileusz natychmiast rozpoczął starania o odwołanie dekretu z 1616 roku. Nie udało mu się tego osiągnąć, lecz otrzymał zgodę na napisanie książki prezentującej teorie Arystotelesa i Kopernika, jednak pod dwoma warunkami. Po pierwsze, miał zachować pełną bezstronność, czyli nie opowiadać się po niczyjej stronie. Po drugie, miał zakończyć książkę konkluzją, że człowiek nigdy nie posiądzie wiedzy o tym, jak funkcjonuje wszechświat, ponieważ Bg może wywołać te same efekty wieloma sposobami niewyobrażalnymi dla człowieka, ktremu nie wolno w żadnym stopniu ograniczać Bożej wszechwładzy.

Książka Dialog o dwu najważniejszych systemach świata: ptomeleuszowym i kopernikowym została ukończona i opublikowana w 1632 roku, zyskując pełną aprobatę cenzury uznano ją natychmiast za arcydzieło literackie i filozoficzne. Papież rychło jednak zdał sobie sprawę, iż ludzie znajdują w niej przekonywujące argumenty na korzyść teorii Kopernika, i pożałował tego, że wyraził zgodę na opublikowanie dzieła. Chociaż książka uzyskała aprobatę cenzury, papież uznał, że Galileusz naruszył dekret z 1616 roku. Galileusz został postawiony przed trybunałem inkwizycji i skazany na dożywotni areszt domowy. Nakazano mu rwnież publicznie potępić kopernikanizm. Po raz drugi Galileusz podporządkował się wyrokowi. Pozostał wiernym katolikiem, lecz jego wiara w niezależność nauki nie została złamana. Pod koniec życia Galileusz stracił wzrok, prawdopodobnie na skutek zaćmy. Zmarł 9 stycznia 1642 r. Trzy i pł wieku po jego śmierci papież Jan Paweł II, były arcybiskup krakowski, ktry lubi mwić o sobie jako o "kanoniku kopernikańskim", przyznał w imieniu Kościoła, że Galileusz został skazany niesłusznie. Trzy lata wcześniej, w październiku 1989 r., z promu kosmicznego Atlantis wystrzelono sondę kosmiczną "Galileo". W 1995 r. sonda dotarła do Jowisza, ktrego cztery księżyce pierwszy zobaczył Galileusz 385 lat temu. W historii nauki Galileusz jest wielką postacią okresu przejściowego. Jego spostrzeżenia znalazły formalny wyraz w pracach Izaaka Newtona . Wpływ Galileusza na naukę był przedmiotem studiw kilku pokoleń badaczy.


Przykadowe prace

Hamlet - Shakespear

Hamlet - Shakespear Geneza i historia Geneza: Treść dramatu wywodzi się z historii spisanej przez Saxo Grammaticusa w jego Gesta Danorum (ok. 1200). Wg wersji Saxo, krl Danii Roryk dzieli władzę nad Jutlandią pomiędzy dwch braci: Orvendila i Fengiego. Dodatkowo Orvendil zaręcza si...

Walka Polakw o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

Walka Polakw o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku. W wyniku traktatw rozbiorowych (1772, 1792, 1795) zakończył się niepodległy byt I Rzeczypospolitej. Reformujące się państwo upadło pod naciskiem okoliczności zewnętrzn...

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I. ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI DATA WYDARZENIE 24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogrdku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez majątku; adwokat) i...

Wiersz Walentynkowy

Wiersz Walentynkowy Miłość ma jedno imię, kto kocha, ten to zrozumie. Są rżne miłości i każda kochać umie. Bo trzeba kochać, bo trzeba żyć, inaczej serce jak skała nie da nam nic. A tak niewiele trzeba, żeby kochać...

Porwnaj wizerunki matek przedstawione w wierszu Adama Mickiewicza Do matki Polki i we fragmencie powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem . W swoich rozważaniach uwzględnij wpły

Porwnaj wizerunki matek przedstawione w wierszu Adama Mickiewicza Do matki Polki i we fragmencie powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem . W swoich rozważaniach uwzględnij wpływ kontekstu historycznego na sposb ukształtowania tych wize Matka jest osobą, ktra odgrywa ważną rolę ...

Biografia Władysława Broniewskiego

Biografia Władysława Broniewskiego Władysław Broniewski żył (1897-1962) - poeta i tłumacz. Urodził się w Płucku, a zmarł w Warszawie. Był bardzo zaangażowany w obronę Polski. Jako 18-latek wstąpił do Legionw Polskich, walczył prze...

Teorie grup odniesienie ( R. Merton )

Teorie grup odniesienie ( R. Merton ) 6c. TEORIA GRUP ODNIESIENIA R. Merton, Elementy teorii grup odniesienia, s. 558-579 Pojęcie grup odniesienia zrodziło się na terenie psychologii społecznej – dziedzina ta zajmowała się tematem reakcji jednostki na jej środowisko spo...

Stanisław Grochowiak - życie, twrczość

Stanisław Grochowiak - życie, twrczość Ważne miejsce we wspłczesnej poezji zajmuje nurt zwany turpizmem. Przyświeca mu przekonanie, że zadaniem poety jest ukazanie wszystkich stron ludzkiej rzeczywistości. Postawa taka zyskiwała wśrd młodych poetw wielu zwolennikw....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry