• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Genetyka...

Nawigacja

Genetyka - pojęciaGenetyka - pojęcia
Założenia teorii komrkowej:

• komrka jest podstawową jednostką strukturalną każdego żywego organizmu.

• komrka jest podstawową jednostką funkcjonalną każdego żywego organizmu.

• komrki powstają z już istniejących komrek.

• w jądrze komrkowym zawarty jest nośniki informacji genetycznej – DNA.Rozmnażanie to zdolność do wydawania na świat potomstwa. Rozmnażanie ? płciowe i bezpłciowe.Dziedziczność to zdolność do przekazywania zespołu podobnych cech potomstwu.Zmienność genetyczna. Jedna para rodzicielska może mieć potomstwo rżniące się od siebie i od swoich rodzicw.DNA – odpowiedzialny za przekazywanie określonych cech potomstwu; nośniki informacji genetycznej.Gen dominujący – w heterozygocie maskuje obecność drugiego genu, recesywnego; objawia się fenotypowo.Fenotyp – zespł cech organizmu stanowiący wyniki wspłdziałania genw i warunkw środowiska, przejawia się w wyglądzie.Gamety – komrki rozrodcze, czyli komrki jajowe i plemniki; maja po jednym zestawie chromosomw.Gen – fragment DNA, ktry zawiera informację dotyczącą budowy określonego białka, ma ściśle określone miejsce w chromosomie.Genotyp – zespł wszystkich genw w komrce danego osobnika.Heterozygota – zygota mająca w chromosomach homologicznych dwa rżne geny danej cechy.Chromosomy homologiczne – identyczne chromosomy w komrce, mające w tym samym miejscu identyczne geny (warunkujące tą samą cechę).Homozygota – zygota mająca w chromosomach homologicznych dwa identyczne geny tej samej cechy.Kod genetyczny – szyfr określający strukturę budowanego przez komrkę białka, jest powszechny – taki sam dla wszystkich organizmw.Kodon – jest to aminokwas kodowany przez trzy nukleotydy w odpowiedniej kolejności.Kwasy nukleinowe – złożone związki organiczne, składniki wszystkich komrek, odpowiadają za syntezę białek i przenoszenie cech dziedzicznych.Mutacje – nagłe, samorzutnie powstające zmiany dotyczące genw (ich strukturę oraz ilość DNA) lub chromosomw (ich struktury i liczby).Mutacje letalne – mutacje powodujące śmierć zarodkw we wczesnym stadium rozwoju.Gen recesywny – gen ustępujący, jego obecność nie ujawnia się w heterozygocie fenotyowo.RNA – bierze udział w syntezie białka.Budowa DNA. DNA składa się z dwch nici połączonych ze sobą za pomocą takich samych par zasad azotowych – zasada A łączy się z zasadą T, a zasada C z zasadą G. Nici te są skręcone wokł siebie. Pojedynczą nić tworzą liczne nukleotydy ułożone w sposb liniowyI prawo Mendla: w gametach (czyli komrce jajowej i plemniku) znajduje się zawsze jeden gen danej pary.Choroby: hemofilia, daltonizm, zespł Downa, anemia sierpowa.Mutageny – są to czynniki, ktre uszkadzają nici DNA. Do tych czynnikw należą: promieniowanie i rżne związki chemiczne. Działanie mutagenw zwiększa częstość zachodzenia mutacji.Selekcja – dobr roślin i zwierząt o cechach dla siebie korzystnych.Udomowienie – oswajanie zwierząt w celu hodowli.


Przykadowe prace

Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki (pedag. opiekuńcza) + prezentacja

Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki (pedag. opiekuńcza) + prezentacja Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki Opieka w ogle - to konieczna aktywność jej podmiotu wobec zależnego asymetrycznie od niego przedmiotu, polegająca na ciągłym i bezinteresownym zasp...

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta

Charakterystyka porwnawcza Cześnika i Rejenta Głwnymi bohaterami komedii Aleksandra Fredro pt.: Zemsta są Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Aby dowiedzieć się czegoś o nich, ich cechach osobowości, wystarczy zapoznać się ze słowami Wacława: Tych dwch ludzi ̵...

Sytuacja wewnętrzna państw Europy Zachodniej w latach 1945-1963

Sytuacja wewnętrzna państw Europy Zachodniej w latach 1945-1963 Ten szlachetny kontynent na ktry składają się najpiękniejsze i najlepiej rozwinięte regiony naszej planety, cieszący się umiarkowanym i zrwnoważonym klimatem, jest domem wszystkich wielkich narodw zachodnieg...

Tatrzańskie motywy w literaturze Młodej Polski - rżnorodny sposb ich przedstawienia.

Tatrzańskie motywy w literaturze Młodej Polski - rżnorodny sposb ich przedstawienia. Trudno jest powiedzieć dlaczego, ale młodopolscy artyści w dość szczeglny sposb ukochali sobie opisywanie przyrody. Jednym z motyww w ich twrczości stały się nasze polskie Tatry. A...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W szczeglności wydaje koncesje na roz...

Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł – jesteśmy karykatury i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi…

Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł – jesteśmy karykatury i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi… Klęska powstania listopadowego spowodowała utratę i tak względnej niepodległości Krlestwa Polskiego. W następstwie tego upadku...

Wpływ globalizacji na wymiar kultury

Wpływ globalizacji na wymiar kultury Po staram się przede wszystkim nakreślić jak prezentuje się wymiar kultury albo raczej kultur świata wobec procesw globalizacji. Procesy globalizacyjne w wymiarze kulturowym postrzegane być mogą zarazem jako nadejście kosmopolitycznej ...

Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA WYKŁAD 7 Język prawny- język tekstw prawnych, aktw normatywnych; język przepisw prawa • Język ten jest wysoce sformalizowany i są rżnice miedzy tym językiem, a językiem naturalnym. • W ję...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry