• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Genetyka...

Nawigacja

Genetyka, replikacja DNA, transkrypcja, biosynteza białek, mutacjeGenetyka, replikacja DNA, transkrypcja, biosynteza białek, mutacje
DNA kwas deoksyrybonukleinowy

RNA kas rybonukleinowy

CHROMATYNA gęsto splątana nić

CHROMOSOM oddzielna jednostka genomu zbudowana z genw i białek

GENOM całość kwasu nukleinowego zawierającego informację genetyczną

NUKLEOSOM podstawowa jednostka strukturalna chromosomu eukariotycznego zbudowana z białek i odcinka DNA zbudowanego z 200-300 par nukleotydw. Sekwencja nukleotydw to gen ktry ma określone miejsce w chromosomie

GENOMY ORGANELLI KOMRKOWYCH DNA występują także poza jądrem komrkowym w mitochondriach i chloroplastach u roślin zawiera informację o funkcjonowaniu tych organelli jednak w pełni organelle te funkcjonują przez kodowanie DNA pochodzące z jądra komrkowegoREPLIKACJA DNA odtwarzanie DNA przed kolejnym podziałem mitotycznym jak i w podziale wyrwnawczym mejozy polega na zwiększeniu ilości DNA- odtworzeniu drugiej cząsteczki DNA

- w przypadku łańcucha skierowanego do gry przy odtwarzaniu polimeraza odtworzy go w sposb ciągły

- w przypadku łańcucha skierowanego w dł przy replikacji DNA ligoza odtwarza łańcuch fragmentycznieINFORMACJA GENETYCZNA:GENOTYP informacja zawarta w materiale genetycznym organizmuFENOTYP zespł obserwowanych cech

Przepływ informacji genetycznej pomiędzy genotypem a fenotypenm to droga pomiędzy DNA a białkiem

Informacja genetyczna na tej drodze jest dwukrotnie przekształcana podczas przepisywania informacji genetycznej:

- z DNA na RNA- transkrypcja polega na prostej regule komplementarnej zasad azotowych dokładnie takiej jak ta ktra umożliwia replikacj DNA

- proces transkrypcji

RNA pojedyńczy łańcuch polinukleotydowy zbudowany z cukru-rybozy, zasad azotowych: adeniny, guaniny, cytozyny i uracylu oraz reszty kwasu fosforowego

Na każdy nukleotyd składa się reszta kwasu fosforowego, cukier- ryboza i jedna z czterech zasad azotowych

Struktura przestrzenna RNA jest inna niż DNA nie występuje w postaci dwuniciowego podwujnego heliksu lecz może zachodzić parowanie zasad między komplementarnymi odcinkami tej samej niciRODZAJE RNA: mRNA- informacyjny, tRNA- transportujący, rRNA- rybosomowyPROCES TRANSKRYPCJI:

Synteza RNA odbywa się na jednej z nici DNA w jądrze komrkowym przy udziale polimerazy RNA. W procesie tym następuje rozplecenie podwjnej heliksy i wytworzenie nici RNA wg reguły parowania zasad tzn w ten sposb ??SEKWENCJA NUKLEOTYDW w syntetyzowanej nici RNA jest jednoznacznie określona przez sekwencję nukleotydw w nici DNA służącej jako matryca (wzorzec)

-Za pomocą kolejności zasad DNA zaszyfrowana jest informacja o budowie białek

-W organiźmie bialka pełnią funkcję: budulcową, regulacyjną, kontrolną, czynnościową (enzymy, kolagen hormony, miązyna, aktyna) każda funkcja wymaga innego rodzaju białka

-W organiźmie człowieka występują tysiące białek

-Podstawowymi monomerami białek są aminokwasy (substancje proste białek) jest ich 20 rodzaji np. arginina- Arg, alanina Ala,

-Aminokwasy zbudowane są z grupy aminowej i karboksylowejGEN- odcinek DNA zawierający informację genetyczną jest odpowiedzialny za syntezę 1 łańcucha polipeptydowego- białkowegoKOD GENETYCZNY- regła zapisu informacji genetycznej z DNA na łańcuch polipeptydowy, sposb wg ktrego można przetłumaczyć informację genetyczną z języka nukleotydw na język aminokwasw. Kod ten jest kodem trjkowymKODON- trjka nukleotydw oznaczająca aminokwas w mRNAANTYKODON- trjka nukleotydw w tRNA np. UUU lub UUC wyznaczają aminokwas fenyloalaninę

UUU lub UUC (kodon w mRNA)

| | | | | |

AAA lub AAG (antykodon w tRNA)BIOSYNTEZA BIAŁEK

1. na pojedyńczym odcinku DNA syntetyzowany odcinek RNA z odwzorowaną kolejnością nukleotydw. W ten sposb mRNA- transkrypcja

2. mRNA niosąc zaszyfrowany wzr przenika z jądra do cytoplazmy i wchodzi w kontakt z rybosomami

3. inny rodzaj kwasu tRNA obecny w cytoplaźmie łączy się z występującymi na jej terenie aminokwasami mającymi swoisty rodzaj cząsteczki tRNA

4. cząsteczka tRNA transportuje aminokwas do rybosomu ale zakotwiczyć może się tylko w tym miejscu w ktrym jej układ zasad azotowych odpowiada układowi zasad azotowych w mRNA

5. doprowadziwszy aminokwas do rybosomu tRNA odlącza się

6. doprowadzona przez inne cząsteczki tRNA następne aminokwasy (zawsze w kolejności narzuconej przez sekwencję zasad w lańcuchu mRNA) tworzą cząsteczki białkaMUTACJA utrwalona zmiana zapisu informacji genetycznej. Cząsteczka DNA w komrce ulega nieustannym uszkodzeniom ktre są uswane przez specjalne enzymy naprawcze. Nieusunięte zmiany w sekwencji nukleotydw prowadzą do mutacjiRODZAJE MUTACJI:

CHROMOSOMOWE:

DELACJA utrata fragmentu chromosomu

TRANSLOKACJA przeniesienie fragmentu chromosomu z jednego na drugi

INWERSJA odwrcenie fragmentu chromosomu o 180o

GENOWE

PUNKTOWE zastąpienie nukleotydu innym

DELACJA utrata dłuższego dwuniciowego odcinka DNA

INERSJA wstawienie obcego fragmentu DNA w dane miejsce


Przykadowe prace

Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana)

Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana) Doktryna powstrzymywania (ang. containment) miała na celu powstrzymywanie ZSRR, a tym samym niedopuszczenie do ekspansji komunizmu. Teoretyczne zasady polityki powstrzymywania stworzył George Kennan (wczesny ambasador Stanw Zjednoczonych w Moskwie) w anonimowym artykule z 19...

Przemiany polskiej oświaty i szkolnictwa po II wojnie światowej.

Przemiany polskiej oświaty i szkolnictwa po II wojnie światowej. Praca ta jest prbą opisania najważniejszych momentw w polskiej oświacie i zmian jakie w niej zachodziły po II wojnie światowej. Zawarłam w niej -według mnie -najbardziej godne uwagi prby reformowania i wprowadzani...

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE

Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej Czy polityka regionalna jest konieczna? Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne rżnice pomiędzy poszczeglny...

Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii i Egiptu

Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii i Egiptu Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii i Egiptu Sumerowie i Egipcjanie wynaleźli wiele rzeczy. Porwnując obydwie cywilizacje trudno stwierdzić, ktra osiągnęła więcej. Mezopotamia szczyci się głwnie domami z...

Metale w organiźmie człowieka, roślim, zwierząt

Metale w organiźmie człowieka, roślim, zwierząt MIKROELEMENTY składniki śladowe, pierwiastki chem. występujące w organizmach w b. małych ilościach (śladowych) i niezbędne do normalnego ich rozwoju; do mikroelementw zalicza się: miedź, żelazo, mangan, mo...

Omw wkład Stephena Hawkinga w OTW, w szczeglności na polu rozwiązywania problemw kosmologicznych; ewolucja kosmosu, zagadnienie, tzw. Osobliwości, twierdzenie o osobliwości

Omw wkład Stephena Hawkinga w OTW, w szczeglności na polu rozwiązywania problemw kosmologicznych; ewolucja kosmosu, zagadnienie, tzw. Osobliwości, twierdzenie o osobliwościach, parujące czarne dziury. Gdy 300 lat po śmierci Galileusza na świat przyszedł Stephen Hawking, nikt n...

Charakterystyka Juranda ze Spychowa

Charakterystyka Juranda ze Spychowa Jednym z głwnych bohaterw powieści Henryka Sienkiewicza pt. Krzyżacy jest Jurand ze Spychowa. Mieszkał w Spychowie, na pograniczu Mazowsza i państwa krzyżackiego. Komes możny i mężny, ktry do przed chorągiewnych należy Był o...

"Krl olch" - zwiastun nowych idei i form romantycznych.

"Krl olch" - zwiastun nowych idei i form romantycznych. Johann Wolfgang Goethe był jedną z najważniejszych postaci w romantyzmie. Często określany jest jako prekursor lub też ojciec tej epoki. Zawdzięczamy mu między innymi stworzenie bohatera werterowskiego, a także odkryci...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry