• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Gie&#322...

Nawigacja

Giełda i jej podziałGiełda i jej podział
Giełda i jej podziałRodowd giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źrdłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki, w ktrych właścicielom posiadanych walorw pieniężnych przychodziło handlować były początkowo bardzo skromne. Pierwsze transakcje odbywały się w miejscach zupełnie przypadkowych. Rozwj transakcji finansowych nastąpił w związku z oglnym ożywieniem gospodarczym Europy oraz dokonującymi się odkryciami geograficznymi. W XV i XVI wieku finansowanie wypraw dalekomorskich stwarzało finansującym duże szanse szybkiego wzbogacenia się. Ponieważ sprzedaż udziałw w zyskach z żeglugi morskiej odbywała się zazwyczaj w porcie, pierwsze giełdy powstawały właśnie w miastach portowych.

Pierwsza światowa giełda została otwarta w 1531 roku w Antwerpii ( płnocna Belgia).

Od tego czasu utrwaliła się pewna praktyka i zwyczaje giełdowe, ktre przetrwały do chwili obecnej. W obecnych czasach, wszechpotężnej komputeryzacji trudno sobie wyobrażać, aby na giełdzie woźny oznajmiał wszystkim zebranym każdą zmianę cen, tak jak robiono to na początku istnienia polskiej giełdy. Dzisiaj, z uwagi na ogromne ilości dokonywanych transakcji oraz liczbę uczestnikw gry giełdowej wiele renomowanych giełd odeszło nawet od bezpośredniego zawierania transakcji na salach operacyjnych. Pozwalają na to łącza komputerowe. Zainstalowane w salach operacyjnych monitory z ogromną szybkością i precyzją informują o każdej zmianie ceny poszczeglnych papierw wartościowych.

Czym zatem w obecnych warunkach jest giełda, ktra działa rwnież w Polsce? Otż należy przyjąć, iż giełda oznacza formę zorganizowanego rynku, na ktrym w określonym czasie i miejscu spotykają się kupujący i sprzedający, bądź ich pośrednicy w celu zawarcia transakcji sprzedaży. Na tak rozumianym rynku ceny kupna kształtują podaż i popyt, zaś ceny według ktrych dokonywane są transakcje tzw. kurs dnia są notowane w tzw. cedułach giełdowych (wykazy giełdowe podające wartość akcji poszczeglnych firm.)Wspłczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, ktre udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania.Rodzaje giełdGiełdy występujące w obrocie ekonomicznym można w oparciu o rżnorodne kryteria klasyfikować w rżne grupy. Najczęściej stosowanym kryterium jest przedmiot obrotu giełdy. Towarem sprzedawanym na giełdzie mogą być: towary w postaci produktw pracy ludzkiej, usługi o charakterze materialnym lub niematerialnym oraz wartości pieniężne wśrd ktrych istotną rolę odgrywają papiery wartościowe. W związku z tym giełdy dzielimy na trzy grupy:, usługowe, towarowe i pieniężne. Niezależnie od przedmiotu obrotu wszystkie one poddane są podobnym rygorom, co do sposobu organizowania sprzedaży i zasad ustalania cen.Klasyfikacja giełd według następujących kryteriw:1. Według zakresu rzeczowego transakcji prowadzonych na giełdach:

- giełda towarw – rynek, na ktrym w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaży towarw jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są więc towary masowe o wsplnych cechach typowych dające się ująć w standardy. Cechami towarw giełdowych są:

o jednorodność dająca się ująć w standardy,

o trwałość,

o istnienie masowości podaży i popytu dla danego towaru.- giełda walorw – pod względem wartości zawieranych transakcji obroty na giełdach walorw znacznie przewyższają obroty towarami i usługami. Podmiotami uczestniczącymi w giełdach walorw są przede wszystkim banki, władze monetarne państwa, a także przedsiębiorstwa i osoby fizyczne – przez brokerw. Wśrd giełd walorw najważniejszą rolę odgrywają rynki papierw wartościowych akcji i obligacji.

- giełda usług – przedmiotem kontraktu na międzynarodowych giełdach usług są przede wszystkim:

o usługi transportowe,

o usługi ubezpieczeniowe,

o pośrednictwo transakcyjne.

- giełda papierw wartościowych – rynek, na ktrym maklerzy dokonują na rachunek klientw transakcji kupna-sprzedaży akcji i obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantw, opcji i certyfikatw inwestycyjnych.

2. Według zasięgu geograficznego:

- regionalne np. azjatyckie w Hongkongu HKEF,

- krajowe,

- międzynarodowe np. giełdy amerykańskie np. New York Stock Exchange – NYSE.3. Według formy prawnej:

- giełdy korporacyjne – są to instytucje prywatno-prawne, tworzone są przez zrzeszenie kupcw i przemysłowcw, bankierw, samorząd miejski. Giełdy te podlegają przepisom prawa cywilnego i handlowego. Nie są to giełdy nastawione na przynoszenie zyskw jej członkom, ale dochody giełdy są przeznaczone na jej rozwj. Podstawowym przywilejem członkw tej giełdy jest prawo do zawierania transakcji.- giełdy organizowane przez państwo – są to instytucje publiczno prawne, powstałe na mocy decyzji organu administracji państwowej. Działalność giełdy jest prowadzona w granicach określonych przez państwo i podlega jego kontroli. Członkowie takich giełd nie mają prawa do zawierania transakcji, lecz prawo takie posiadają brokerzy powołani przez państwo.


Przykadowe prace

I wojna światowa- przyczyny,przebieg,skutki

I wojna światowa- przyczyny,przebieg,skutki I WOJNA ŚWIATOWA-przyczyny wybuchu,przebieg,skutki. WSTĘP: I wojna światowa (1914?18) był to pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunkw politycznych po kongresie wiedeńskim.Jej ośrodek znajdował si...

Przysiega małżeńska

Przysiega małżeńska Przymierze małżeńskie, przez ktre mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wsplnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonkw oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesion...

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski NIE UŻYWAĆ W IX LO W GDAŃSKU Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Boles...

Uwagi o Platońskiej

Uwagi o Platońskiej Uwagi o platońskiej Uczcie i nie tylko Tematem niniejszej pracy jest Uczta Platona. Wg Władysława Witwickiego, polskiego tłumacza dzieła, opisane w Uczcie spotkanie miało miejsce w 415 p.n.e.. O jego czasowym usytuowaniu mogą świadczyć, za...

Co szczeglnie cenisz, a czego nie akceptujesz w literaturze średniowiecza

Co szczeglnie cenisz, a czego nie akceptujesz w literaturze średniowiecza Dla mnie człowieka spłczesnego literatura średniowiecza jest dość odległa, momentami dziwna i nie zrozumiała, jednak są utwory, ktre cenię i akceptuję. Z twrczości literackiej średniow...

Charakterystyka Dmuchawca - "Kawiat Kalafiora"

Charakterystyka Dmuchawca - "Kawiat Kalafiora" Dmuchawiec jest bohaterem książki pt. "Kwiat kalafiora". Nauczyciel jest siwym staruszkiem o wesołym uśmieszku i spokojnym spojrzeniu. Ma jasne oczy, ukryte za grubymi szkłami okularw. Profesor słynie z niezwykle pomysłowych wyk ...

Cechy szkieletu

Cechy szkieletu Cechy szkieletu: Ryby: ? Szkielet chrzęstny lub kostny ? Masywna czaszka nieruchomo Zestawiona z kręgosłupem ? Odcinki kręgosłupa: tułowiowy i ogonowy ? Płetwy: piersiowe, brzuszne przytwierdzone do kręgosłupa za pomocą obręczy barkowej i ...

Skand - życiorys pierwiastka.

Skand - życiorys pierwiastka. Przedstawienie Jestem sobie małym pierwiastkiem. Jestem bardzo malutki i pewnie dlatego mnie nie widzicie. Często mnie ignorujecie, a to mnie boli, dlatego postanowiłem przypomnieć wam o sobie. Troszeczkę siebie opiszę. Tylko troszeczkę, bo jestem bardzo n...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry